Pirkite su AČIŪ kortele ir laimėkite!
Atgal

Akcijos „Pirk Mikos šokolado ar Milkos saldainių produktus už 3€ ar daugiau su Maxima AČIŪ kortele ir laimėk“ rengimo sąlygos:
 
1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS
1.1. Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra „Mondelez Baltic“, UAB, įmonės kodas 303046543, buveinės adresas: Taikos pr. 88, LT-51182 Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.
1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT- 03160 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.
1.3. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo prizų koordinatorius „Sorbum LT“, UAB, įmonės kodas 125767647, buveinės adresas: J.Jasinskio g. 16, LT-03163 Vilnius, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.
 
2. AKCIJOS VIETA
2.1. Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.  
 
3. AKCIJOS TRUKMĖ
3.1. Akcija vyksta nuo 2021.04.20 (pirmoji Akcijos diena) iki 2021.05.03 (paskutinė Akcijos diena).  
3.2. Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  
 
4. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS
4.1. Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu 
4.2. Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.
4.3. Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  
4.4. Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant „Milka“ šokolado plytelių ir/ar dėžučių produktus už 3€ ar daugiau, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.
4.5. Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę. 
4.6. Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 0,1 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu: win@sorbum.eu, pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslu (jeigu prizo vertė viršija 100 EUR). Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.
4.7. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 0,1 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. 100vnt. „Milka“ pledų
 
6. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
6.1. 2021.05.04 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 6.3 punkte. 
6.2. Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 100 laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai. 
6.3. Tuo atveju jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti. 
 
7. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS
7.1. Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje www.maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos. 
7.2. Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.
 
8. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
8.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu win@sorbum.eu (informaciniai tel.: +37061691101). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų Koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui. 
8.2. Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks / įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.
8.3. Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
8.4. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus. 
8.5. Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.
 
9. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
9.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2021.05.24 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu J.Jasinskio g. 16G, Vilnius tel. +37061691101, el. paštas win@sorbum.eu 
9.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 
10. DUOMENŲ TVARKYMAS
10.1. Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.
10.2. Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.
10.3. Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra  teikiami.
10.4. Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.
10.5. Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus asmens duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. 
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais +37061691101 ar el. paštu win@sorbum.eu

1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas
Barkodas Prekės pavadinimas
7622201107284 Milka Almond 90g
7622210489234 Milka Collage Fruits 93g
7622210442086 Milka Chips Ahoy 100g
7622210369444 Milka Bubbly Milk 90g
7622210369543 Milka Bubbly White 95g
7622210285133 Milka Sandwich TUC 87g
7622210285065 Milka Sandwich LU 87g
7622210953681 Milka Choco Oreo cookies 100g
7622210826053 Milka Sandwich Oreo 92g
7622210821256 Milka Caramel Peanut 90g
7622300719654 Milka Caramel 100g
7622210078100 Milka Oreo cookies 100g
4025700001023 Milka Broken Hazelnut 100g
3045140105502 Milka Alpine Milk 100g
7622400005190 Milka Happy Cows 100g
7622200003938 Milka Milkinis 87.5g
3045140118502 Milka Wholenut 100g
5998711723491 Milka Toffee 100g
7622210078131 Milka Daim 100g
7622201121068 Milka White Oreo cookies 100g
4025700001962 Milka White 100g
7622210653062 Milka Moments Mix 97g
7622210653147 Milka Moments Oreo 92g
7622210656087 Milka Moments Toffee Whole Nut 97g
7622210597335 I Love Milka 110g Hazelnut
7622210711472 Milka Mix Single 138g
7622210283276 Milka MAM Vanilla 330g
7622210283245 Milka MAM Happy Cows 330g
7622210240200 Milka 300g Oreo
7622210604187 Milka 276g Peanut caramel
7622300313357 Milka 300G Toffee Whole Nuts
7622210217196 Milka 250g Bubbly Caramel
7622210248671 Milka 250g Choco Jelly
7622210703521 Milka 280g Triolade
7622300200237 Milka 250G Alpen Milk
7622300465674 Milka 250G Whole Nuts
7622400904608 Milka 300g Crispy Yoghurt
7622210683168 Milka 300g Strawberry Cheesecake LED
7622201773540 Milka 300g Choco & Wafer