„Pirkite PAMPERS PANTS, registruokitės ir laimėkite sauskelnių metams“ žaidimo taisyklės ir rengimo sąlygos:

1.     AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

2.     AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vieta yra fizinės Maxima XX ir Maxima XXX parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje; taip pat elektroninė parduotuvė Barbora - www.barbora.lt/.

 

3.     AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija vyksta nuo 2023 m. gegužės 16 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2023 m. gegužės 29 d. (paskutinė Akcijos diena).

 

4.     AKCIJOS DALYVIAI

4.1.  Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2023 05 16 iki  2023 05 29) fizinėse Maxima XX, Maxima XXXparduotuvėse arba www.barbora.lt įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos produktų (žr. priedą Nr. 1).

4.2.  Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.

4.3   Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

 

5.     PRIZŲ FONDAS

5.1. Prizinis fondas:

- 3 „Pampers“ sauskelnių rinkiniai metams (vieną prizą sudaro 24 sauskelnių pakuotės. Sauskelnių dydžius laimėtojas pasirinks pats  iš pasiūlytų, tuo metu esančių tiekėjo sandėliuose, variantų).

 

6.     DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.  Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.  Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.

6.3.  Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją, ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 

6.4.  „Užsakovo“ ir „Prizų Koordinatorius“ darbuotojai ir jų šeimos nariai dalyvauti loterijoje negali.

 

7.     AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Pasibaigus loterijai, 2023 m. gegužės 30 d. bus vykdomas vienas lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2. Laimėtojai bus paskelbti per 5 d. d. nuo lošimo datos. Lošime dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.3. Lošimo metu remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 3 (trys) laimėtojai, kuriems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

 

8.     LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Akcijos laimėtojų vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

 

9.     PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.

9.2. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.3. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.4. Prizas į kitą prizą nekeičiamas.

9.5. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

10.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2023 m. birželio 30 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/6, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.

10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

11.  DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas ieva.l@sanitex.eu. 

11.1 UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis: 

1.    Vardas ir pavardė; 

2.   El. pašto adresas; 

3.   Telefono numeris; 

4.   Miestas.

11.2. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime. 

11.3. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu  ieva.l@sanitex.eu  atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja. 

11.4. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:  

1.  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui; 

2. Žaidimo vykdymui;  

3. Žaidimo kokybės užtikrinimui; 

4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui; 

5. Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui; 

6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui; 

7.  Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais. 

8. Žaidimo laimėtojų viešinimas socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir kita.

11.2 Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:  

1.  Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą; 

2.  Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui; 

3.  Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui; 

4.  Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

 

12.  PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu loterija@totem.lt

Loterijoje dalyvaujančios prekės

Produkto linija

Barkodas

Prekės pavadinimas

PANTS PC4015400687894Saus.PAMPERS Prem Pants S3 28v
PANTS PC4015400681212Saus.PAMPERS Prem Pants S4 22v
PANTS PC4015400681243Saus.PAMPERS Prem Pants S5 20v
PANTS PC8001090190543Saus.PAMPERS Prem Pants S6 18v
PANTS PC8001090759795Saus.PAMPERS Prem Pants S3 48v
PANTS PC8001090759832Saus.PAMPERS Prem Pants S4 38v
PANTS PC8001090759870Saus.PAMPERS Prem Pants S5 34v
PANTS PC8001090759917Saus.PAMPERS Prem Pants S6 31v
PANTS PC8001090759955Pampers Premium Pants JPP S3 70
PANTS PC8001090759993Pampers Premium Pants JPP S4 58
PANTS PC8001090760036Pampers Premium Pants JPP S5 52
PANTS8001090698346Saus.PAMPERS Pants Splash,3d12
PANTS8001090698384Saus.PAMPERS Pants Splash,4d11
PANTS8006540067710Saus.PAMPERS Pants CP S3,29v
PANTS8006540067741Saus.PAMPERS Pants CP S4,25v
PANTS8006540067772Saus.PAMPERS Pants CP S5,22v
PANTS8006540067802Saus.PAMPERS Pants CP S6,19v
PANTS8006540068663Saus.PAMPERS Pants MXP S3, 56v
PANTS8006540068755Saus.PAMPERS Pants MXP S4, 48v
PANTS8006540068960Saus.PAMPERS Pants MXP S5, 42v
PANTS8006540069028Saus.PAMPERS Pants MXP S6, 36v
PANTS8006540069233Saus.PAMPERS Pants JP S3,62v
PANTS8006540069264Saus.PAMPERS Pants JP S4,52v
PANTS8006540069295Saus.PAMPERS Pants JP S4+,50vn
PANTS8006540069325Saus.PAMPERS Pants JP S5,48vnt
PANTS8006540069356Saus.PAMPERS Pants JP S6,44vnt
PANTS8006540069387Saus.PAMPERS Pants JP S7,38vnt
PANTS8006540499382Sausk-keln.PAMPERS PANTS JP8;32vnt
PANTS8006540067833Saus.PAMPERS Pants GPP S3, 86v
PANTS8006540067864Saus.PAMPERS Pants GPP S4, 72v
PANTS8006540068496Saus.PAMPERS Pants GPP S5, 66v
PANTS8006540068526Saus.PAMPERS Pants GPP S6, 60v
PANTS8006540863572Sauskelnės Pamper Pants GPP S4, 72pcs Paw Patrol
PANTS8006540863619Sauskelnės Pamper Pants GPP S5, 66pcs Paw Patrol
PANTS8006540863657Sauskelnės Pamper Pants GPP S6, 60pcs Paw Patrol
PANTS8006540069448Saus.PAMPERS Pants MP S4,108v
PANTS8006540069509Saus.PAMPERS Pants MP S5,96v
HARMONIE PANTS8006540181461Sauskelnės Pampers Harmonie Pants VP S6, 18pcs
HARMONIE PANTS8006540181430Sauskelnės Pampers Harmonie Pants VP S5, 20pcs
HARMONIE PANTS8006540181409Sauskelnės Pampers Harmonie Pants VP S4, 24pcs
NIGHT PANTS8006540234679Sauskelnės Pampers Night Pants VP S3 29pcs
NIGHT PANTS8006540234709Saus.PAMPERS NightPant VPS4,25
NIGHT PANTS8006540234730Saus.PAMPERS NightPant VPS5,22
NIGHT PANTS8006540234761Saus.PAMPERS NightPant VPS6,19
Pagalba