Pirkite ir laimėkite!

Sąlygos ir nuostatos


1. Dalyvaudami šioje akcijoje sutinkate laikytis visų šių sąlygų ir nuostatų. Jei su čia išdėstytomis sąlygomis ir nuostatomis nesutinkate, prašome šioje akcijoje nedalyvauti.
 
2. Dalyvauti šioje akcijoje leidžiama tik teisėtiems Estijos, Latvijos ir Lietuvos gyventojams, sulaukusiems ne mažiau kaip 18 metų. 
 
3. Šioje akcijoje negali dalyvauti „Kellogg’s“ ir jos atstovybių darbuotojai ar bet kurie kiti asmenys, profesine prasme susiję su šia akcija, bei jų artimieji šeimos nariai.
 
4. Tik Estija ir Lietuva: reikia įsigyti „Pringles“ pakuotę, taip pat reikalinga interneto prieiga. Ši akcija vyksta tik internetu, į ją negalima registruotis įprastu paštu arba telefonu. 
 
5. Tik Latvija: nieko pirkti nereikia, tačiau reikalinga interneto prieiga. 
 
6. Priimamos tik registracijos oficialioje svetainėje, naudojant registracijos formą.
 
7. Akcijos laikotarpis: akcijos laikotarpis tęsiasi nuo 2021 m. rugpjūčio 28 d. 00.01 val. iki 2022 m. vasario 28 d. 00.59 val. Registruotis pagrindiniu akcijos laikotarpiu galima nuo 00.01 val. iki 23.59 val. kasdien.
 
8. Kaip registruotis dalyvauti, jei gyvenate Estijoje arba Lietuvoje: 
a. įsigykite „Pringles“ pakuotę (iš viso Estijoje per akcijos laikotarpį pateikiamos maždaug 738 535 pakuotės);
b. apsilankykite svetainėje celebrate.pringles.com ir įveskite 19 skaitmenų partijos kodą, kurį rasite pakuotės apačioje;
c. susikurkite „Kellogg’s“ paskyrą (jei dar to nepadarėte) arba prisijunkite naudodamiesi socialinio tinklo paskyra;
d. laimėjusiems dalyviams apie laimėjimą iš karto pranešama ekrane. 
 
9. Kaip registruotis dalyvauti, jei gyvenate Latvijoje: 
a. apsilankykite svetainėje celebrate.pringles.com ir susikurkite „Kellogg’s“ paskyrą (jei dar to nepadarėte) arba prisijunkite naudodamiesi socialinio tinklo paskyra.
b. Laimėjusiems dalyviams apie laimėjimą iš karto pranešama ekrane. 
 
10. Bet koks su „Pringles“ akcijoje dalyvaujančios pakuotės pirkimu susijusių veiksmų ir partijos kodo paminėjimas yra taikomas tik Estijai ir Lietuvai.
 
11. Visi partijų kodai gali būti panaudoti vienai registracijai akcijoje. Kiekvienai registracijai reikalingas kitoks partijos kodas. 
 
12. Laimėtojai privalo išsaugoti detalų kvitą, kuriame būtų nurodytas pirkimo laikas ir data, ankstesni nei registracija, ir pakuotę su laimingu partijos kodu, nes šių dalykų gali būti paprašyta siekiant registraciją patvirtinti ir gauti laimėtą prizą.
 
13. Akcijos laikotarpiu dalyviai gali registruotis 1 kartą per dieną. Kai dalyvis akcijos laikotarpiu užsiregistruoja 50 kartų, jam ekrane iškart pateikiamas pranešimas, kad jis „Pringles“ klientų aptarnavimo tarnybai privalo pateikti įsigijimą patvirtinančius dokumentus visoms registracijoms, pateiktoms per akcijos laikotarpį. Jei įsigijimą patvirtinantys dokumentai, atspindintys visas registracijas, nepateikiami, šis dalyvis akcijai registruotis nebegali, o visos paskesnės jo pateiktos registracijos anuliuojamos.
 
14. Per visą akcijos laikotarpį kiekvienas dalyvis gali laimėti ne daugiau kaip 1 prizą.
 
15. Laimingųjų akimirkų prizai: akcijos laikotarpiu iš viso galima laimėti 54 prizus. Kiekvieną prizą sudaro vienas (1) projektorius „Anker Nebula Capsule“. 
 
16. Laimėtojų išrinkimas: pagrindiniu akcijos laikotarpiu nepriklausoma patikros tarnyba atsitiktinai išrinko 54 „laimingąsias akimirkas“ (dienas, valandas, minutes, sekundes). Pirmoji galiojančio akcijos partijos kodo registracija per laimingąją akimirką arba po jos laimės prizą. Jei nuo vienos laimingosios akimirkos iki kitos negaunama nė vienos registracijos, tos laimingosios akimirkos prizas perkeliamas ir sukuriama papildoma laimingoji akimirka. Galima laimėti visus 54 prizus.
 
17. Pranešimas laimėtojams: laimėjusiems dalyviams apie laimėjimą iš karto pranešama ekrane, o patvirtinimo el. laiškas jiems siunčiamas el. pašto adresu, kurį šie dalyviai nurodė kurdami „Kellogg’s“ paskyrą. Tada prizas išsiunčiamas pašto adresu, nurodytu laimėtojo „Kellogg’s“ paskyroje. Jei laimėtojas diskvalifikuojamas dėl kokio nors šių nuostatų ir sąlygų pažeidimo, akcijos organizatorius pasilieka teisę prizą grąžinti į akcijos prizų fondą, jei šis prizas anuliuojamas pagrindiniu akcijos laikotarpiu, arba jį įtraukti į burtų traukimą (kaip nurodyta 23 punkte), jei pagrindinis akcijos laikotarpis jau yra pasibaigęs.
 
18. Laimėtojas atsakingas už teisingos asmens informacijos pateikimą, kad gautų prizą. Akcijos organizatorius neatsako už prizo nepristatymą dėl neteisingos informacijos pateikimo.
 
19. Laimėtojų gali būti paprašyta nemokamai dalyvauti viešinimo veikloje, bet tam bus reikalingas išankstinis jų sutikimas. Sutikimą dalyvauti tokioje veikloje laimėtojai gali atšaukti. Dalyvavimas šioje veikloje nėra būtina prizų gavimo sąlyga.
 
20. Tolimesnė informacija apie prizus: 
a. norint naudotis programėle reikalingas išmanusis įrenginys;
b. operacinė sistema: „Android 7.1“;
c. ryšio galimybės: HDMI, USB, „Bluetooth“, Wi-Fi ir ekrano vaizdo atkartojimas. 
  
21. Prizų pristatymas: prizų laimėtojams prizai jų adresu, nurodytu kuriant „Kellogg’s“ paskyrą, pristatomi per 90 dienų. Vis dėlto visokeriopai stengsimės šiuos prizus išsiųsti per 28 dienas nuo laimėjimo.
Jei, kad ir kaip mažai tai būtų tikėtina, prizas neatkeliautų per 90 dienų, laimėtojai turi dar 28 dienas, per kurias gali susisiekti su akcijos organizatoriumi per svetainės Pringles.com puslapį „Susisiekite su mumis“. Jei per šį laikotarpį laimėtojas organizatoriaus neinformuoja, organizatorius pasilieka teisę šio prizo nebesuteikti arba apriboti jo vertę vien savo nuožiūra.
 
22. Prizai, kurių yra atsisakoma, nepavyksta pristatyti arba kurie grąžinami siuntėjui, yra grąžinami į akcijos prizų fondą, jei šis prizas nepriimamas akcijos laikotarpiu. Jei akcijos laikotarpis jau yra pasibaigęs, o burtų traukimas (kaip nurodyta 23 punkte) jau yra atliktas, prizas bus laikomas nepageidautu. Toks prizas bus atšauktas ir nebus skiriamas iš naujo. 
 
23. Jei pasibaigus akcijos laikotarpiui liks neatsiimtų ir (ar) nelaimėtų prizų, organizatorius pasilieka teisę paprašyti nepriklausomo asmens atsitiktiniu būdu atrinkti laimėtojus iš visų nelaimėjusių registracijų. Tai visiškai priklauso nuo to, kurie prizai laimėti akcijos laikotarpiu, todėl tokiu būdu paskirtų prizų skaičius nežinomas. Bet kokiems taip atrinktiems laimėtojams el. paštu pranešama per 28 dienas nuo akcijos laikotarpio pabaigos. 
 
24. Visus susijusius mokesčius, kuriuos Lietuvoje ir Latvijoje reikia sumokėti norint atsiimti prizą, turi sumokėti laimėtojas.
 
25. Organizatorius neprisiima atsakomybės dėl išsiųstų netinkamu adresu, dingusių, pavėlavusių, pažeistų ar pristatymo organizatoriui arba iš jo metu sugadintų prizų, kai taip nutinka dėl bet kokio kompiuterio gedimo, viruso, klaidos, vėlavimo ar bet kokios kitos priežasties. Organizatorius neprisiima atsakomybės už bet kokią klaidingą ar netikslią informaciją, kurią organizatoriui pateikia akcijos dalyvis.
 
26. Nei organizatorius, nei, atitinkamai, jokios susijusios agentūros ar įmonės neprisiima atsakomybės dėl bet kokių nuostolių (įskaitant netiesioginius, specialiuosius ar lygiagrečiuosius nuostolius ir pelno praradimą, tačiau tuo neapsiribojant), papildomų išlaidų ar žalos, patirtos (nepriklausomai nuo to, ar jie yra susiję su kokio nors asmens aplaidumu) dėl šios akcijos, prizo priėmimu arba jo naudojimu, išskyrus atsakomybę, nuo kurios atsiriboti neleidžia teisės aktai. Organizatoriaus atsakomybė už dėl jo aplaidumo sukeltą mirtį arba asmens sužalojimą jokiomis nuostatomis nėra apribota.
 
27. Jokių kitų alternatyvų, kuriomis prizai galėtų būti pakeisti visiškai arba iš dalies, nėra. Prizas negali būti pakeistas atitinkama pinigų suma, nebent dėl to su organizatoriumi būtų susitarta kitaip. Jei dėl kokių nors priežasčių prizo negalima suteikti taip, kaip buvo planuota, organizatorius pasilieka teisę jį pakeisti alternatyviu prizu, kurio vertė būtų tokia pat arba aukštesnė. Prizai įteikiami tik tiesiogiai laimėtojams, nebent su organizatoriumi būtų raštu sutarta kitaip.
 
28. Skundus ir prašymus dėl šios akcijos galite klientų aptarnavimo tarnybai teikti raštu „Pringles“ interneto svetainėje https://www.pringles.com/centraleurope/en/contact-us.html. Skundus ir prašymus galima teikti iki 2022 07 30. Tiek, kiek tai leidžia teisės aktai, organizatoriaus sprendimas dėl bet kokių su akcija susijusių dalykų yra galutinis ir jokie ginčai nebus nagrinėjami. Jei kiltų koks nors teisinis ginčas, galutinį sprendimą priims atitinkamos jurisdikcijos teismas. Šios nuostatos ir sąlygos yra privalomos visiems akcijos dalyviams. Jei su čia išdėstytomis sąlygomis ir nuostatomis nesutinkate, prašome šioje akcijoje nedalyvauti.
  
29. Tiek, kiek tai leidžia teisės aktai, organizatoriaus sprendimas dėl bet kokių su akcija susijusių dalykų yra galutinis ir jokie ginčai nebus nagrinėjami. Jei kiltų koks nors teisinis ginčas, galutinį sprendimą priims atitinkamos jurisdikcijos teismas. Dalyvaudami akcijoje sutinkate su šiomis sąlygomis ir nuostatomis bei įsipareigojate laikytis visų taisyklių.
 
30. Akcijos organizatorius pasilieka teisę savo išimtine nuožiūra pašalinti arba diskvalifikuoti bet kurias registracijas arba dalyvius, kuriuos laiko pažeidžiančiais šias sąlygas ar akcijos dvasią. 
 
31. Jei susidaro aplinkybės, kurių akcijos organizatorius pagrįstai negali kontroliuoti, arba susiklosto kitokia situacija, kai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo ir (arba) klaidos (žmogaus arba kompiuterio) paveikiama arba galėtų būti paveikta ši akcija arba prizų skyrimas, ir jei dėl susiklosčiusių aplinkybių to išvengti neįmanoma, akcijos organizatorius pasilieka teisę šią akciją arba šias nuostatas ir sąlygas pakeisti arba jų galiojimą nutraukti. Tai padaryti akcijos organizatorius gali bet kuriuo metu, tačiau visada sieks iki minimumo sumažinti poveikį visiems dalyviams, kad be reikalo nesukeltų nusivylimo. Apie pirmiau nurodytus dalykus akcijos organizatorius praneš savo svetainėje https://www.pringles.com/centraleurope/en/contact-us.html.
 
32. Akcijos organizatorius neprisiima atsakomybės už bet kokį savo įsipareigojimų, apibrėžtų šiose nuostatose ir sąlygose, nesilaikymą arba šių pareigų vykdymo bet kokį vėlavimą, jei tai įvyksta dėl veiksmo, neveikimo ar aplinkybių, nulemtų pasaulinių ar regioninių sveikatos krizių, epidemijų, pandemijų, klimato reiškinių, gaisro, potvynio, streiko, uragano, pramonės ginčo, karo, teroristinio akto, karo veiksmų, politinių neramumų, riaušių, pilietinių sujudimų, bado, maro ar kitų gamtinių nelaimių, stichinių reiškinių ar kokių nors kitų aplinkybių, kurių akcijos organizatorius pagrįstai negali kontroliuoti (tačiau išvardytais dalykais neapsiribojant).
 
33. Organizatorius pasilieka teisę tikrinti visas registracijas ir laimėtojus bei atsisakyti suteikti prizą arba siekti susigrąžinti suteiktą prizą atitinkančią vertę, atšaukti teisę į prizą arba neleisti toliau dalyvauti akcijoje, jei yra rimto pagrindo manyti, kad buvo pažeistos šios nuostatos ir sąlygos arba kad bet kokios instrukcijos, kurios yra dalyvavimo šioje akcijoje reikalavimų dalis, arba kitais atvejais, kai dalyvis įgijo nesąžiningą pranašumą dalyvaudamas akcijoje arba laimėjo nesąžiningomis priemonėmis. 
 
34. Atlikti registraciją akcijos laikotarpiu turi tiesiogiai pats dalyvis. Prekybos, vartotojų grupių ir trečiųjų šalių masinės paraiškos nebus priimamos. Turinčios trūkumų, neįskaitomos arba naudojantis makrokomandomis ar kitomis automatizuotomis priemonėmis pateiktos registracijos, taip pat – registracijos, kaip nors neatitinkančios šių nuostatų ir sąlygų reikalavimų, bus diskvalifikuotos ir nebus įskaitytos. Jei paaiškėja, kad, siekdamas apeiti pirmiau nurodytą sąlygą, dalyvis naudoja vieną ar kelis kompiuterius ir, pavyzdžiui, vadinamuosius „botus“, vienkartinius el. pašto adresus, „scenarijus“, automatinį visų įmanomų turinio variantų generavimą, tapatybės slėpimą manipuliuojant IP adresais, svetimų tapatybių naudojimą ar bet kokias kitas automatines priemones, kad padidintų savo registracijų akcijoje skaičių, tuo nepaisydamas akcijos taisyklių, šio dalyvio registracijos bus diskvalifikuotos, o bet kokie suteikti prizai – anuliuoti. 
 
35. Su bet kokia informacija, šios akcijos laikotarpiu surinkta apie jos dalyvius, bus elgiamasi konfidencialiai ir laikantis akcijos organizatoriaus privatumo politikos, tik akcijai administruoti, ir nebus naudojama jokiais kitais tikslais, nebent duotas tiesioginis sutikimas. https://www.pringles.com/centraleurope/en/privacy-policy.html
 
36. Nuotraukos ir atvaizdai, naudojami su šia akcija susijusiais tikslais, ir prizai tėra skirti iliustruoti. Tikroji išvaizda gali skirtis.
 
37. Šioms nuostatoms ir sąlygoms taikomi atitinkamos kiekvieno dalyvio valstybės teisės aktai, o dalyviai pripažįsta išskirtinę valstybės, kurioje gyvena, teismų jurisdikciją.   
 
38. Jei pageidaujate daugiau informacijos apie šią akciją, apsilankykite „Pringles“ interneto svetainėje ir teikite prašymus per klientų aptarnavimo tinklalapį adresu https://www.pringles.com/centraleurope/en/contact-us.html.   
 
Organizatorius: „Mworks Eesti OÜ“; registruota buveinė: Veerenni tn 24, Talinas 10135, Estijos Respublika; el. pašto adresas info@mworks.ee.

Pagalba