Pirkite ir laimėkite!
Atgal

 
Reklaminio žaidimo „Nacionalinis PULSE žaidimas“
 TAISYKLĖS
2021.06.21 – 2021.09.30
 
1. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
1.1. Prekių platintojas, Žaidimo organizatorius ir Žaidimo prizų steigėjas yra UAB „Daisena“, įmonės kodas 134809846, adresas: Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas, toliau tekste „Organizatorius“.
 
2. ŽAIDIMO VIETA
2.1. Žaidimo vykdymo vieta yra visos parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama „Pulse“ produktais, toliau tekste „žaidimo produktai“.  
 
3. ŽAIDIMO TRUKMĖ IR TIKSLAS
3.1. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. birželio 21 d. (pirmoji registracijos diena) iki 2021 m. rugsėjo 30 d. (paskutinė registracijos diena).  
3.2. Žaidimo prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau dalyvavimas Žaidime galimas tik Žaidimo vyksmo metu.  
3.3. Žaidimo tikslas didinti prekinio ženklo „Pulse“ produktų žinomumą.
 
4. ŽAIDIMO DALYVIAI
4.1. Žaidime turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Žaidimo laikotarpiu  įsigiję bent 1 vnt. „Pulse“ energinio gėrimo produkto (produktų sąrašas 1 Priede), toliau Žaidimo produktas.
4.2. Žaidimo dalyviai negali būti organizatoriaus UAB „Daisena“ darbuotojai, jų šeimų nariai, bei asmenys, turintys glaudžių ryšių su UAB „Daisena“ darbuotojais bei jų šeimų nariais.
4.3. Žaidimo dalyviais pripažįstami tik tie asmenys, kurie atitinka visus šių Taisyklių reikalavimus.
 
5. PRIZŲ FONDAS
5.1. Virtualios realybės akiniai „Oculus rift S“ – 2 (du) prizai, vieno vieneto vertė 460 eurų. 
5.2. Žaidimų kėdė „DxRacing series“ - 2 (du) prizai, vieno vieneto vertė 310 eurų.
5.3. Vairas su pedalais „Logitech“ – 4 (keturi) prizai, vieno vieneto vertė 300 eurų.
5.4. www.coffeeplace.lt  dovanų čekis 25 eurų vertės – 5 (penki) prizai, vieno vieneto vertė 25 eurai.
5.5. Puodeliai su „McLaren“ prekės ženklo logotipu – 30 (trisdešimt) prizų, vieno vieneto vertė 20 eurų.
5.6. Rankšluosčiai su „Pulse“ prekės ženklo logotipu – 30 (trisdešimt) prizų, vieno vieneto vertė 15 eurų.
5.7. Raktų pakabukas – 100 (šimtas) prizai, vieno vieneto vertė 5 eurai. 
5.8. Sėdmaišis su „Pulse“ prekės ženklu ir „McLaren“ iliustracija – 5 (penki) prizai, vieno vieneto vertė 100 eurų.
5.9. „Pulse Original“ energinio gėrimo displėjus (24 vnt.) - vieno vieneto vertė 22 eurai. 
5.10. „Pulse Sugarfree“ energinio gėrimo displėjus (24 vnt.) - vieno vieneto vertė 22 eurai. 
5.11. „Pulse Mango“ energinio gėrimo displėjus (24 vnt.) - vieno vieneto vertė 22 eurai. 
 
6. DALYVAVIMO SĄLYGOS
6.1. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime ir laimėti vieną iš Žaidimo prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti žaidimo produktą. 
6.2. Asmuo gali dalyvauti žaidime laikotarpiu 2021.06.21 – 2021.09.30 užregistravęs produktų įsigijimą patvirtinantį pirkimo kvitą internetiniame puslapyje www.pulseenergy.lt ir įvedęs Pirkimo kvito numerį, Žaidimo dalyvio vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, bei nurodęs savo amžių.
6.3. Registracijos metu dalyvis privalo užpildyti visus būtinus registracijos laukelius. Neteisingai ar nepilnai užregistruoti duomenys nagrinėjami nebus, o juos pateikęs asmuo bus šalinamas iš Žaidimo dalyvių sąrašo. 
6.4. Vienas Žaidimo dalyvis gali registruotis Žaidime neribotą kiekį kartų, Žaidimo laikotarpiu (2021.06.21– 2021.09.30), Žaidimo vietoje atlikdamas kitą prekės ženklo „Pulse“ produkto pirkimą ir užregistruodamas skirtingą Pirkimo kvitą, taip padidindamas laimėjimo tikimybę. Norint gauti prizą, reikės pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodytą kasos kvito kopiją.
6.5. Tas pats Pirkimo kvitas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
6.6. Užregistruotas Pirkimo kvitas turi būti saugomas iki Žaidimo pabaigos. Prizo laimėtojas, norėdamas gauti prizą, turės Organizatoriui atsiųsti Pirkimo kvito kopiją el. paštu zaidimai@daisena.lt.
6.7. Bet koks bandymas klastoti, keisti ar kurti, įrašyti netikrą Pirkimo kvito numerį, vardą, pavardę, el. pašto adresą, klastoti ar nurodyti netikrą produkto įsigijimo faktą, ar panašūs veiksmai, kurie gali daryti neigiamą įtaką Žaidimui, ar sukelti žalą Žaidimo Organizatoriui, bus nustatomi ir pažeidimus padarę asmenys traukiami atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.
6.8. Asmuo registruodamas savo įsigijimą Žaidimo internetiniame puslapyje, sutinka, kad jo įvestus asmeninius duomenis gaus, bei tvarkys Organizatorius. Dalyvių asmeniniai duomenys bus tvarkomi Žaidimo administravimo, tame tarpe laimėtojų nustatymo, prizo perdavimo ir susijusiais tikslais. Organizatorius patvirtina, jog laimėtojo pateikti asmens duomenys tvarkomi ir saugomi pagal LR asmens duomenų apsaugos įstatymų ir normatyvinių aktų reikalavimus ne ilgesnį nei vienerių metų terminą po Žaidimo pabaigos ir prizų perdavimo. Visais kitais, šiose taisyklėse nenumatytais atvejais, asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka. Dalyvis, pateikdamas Organizatoriui raštišką prašymą, turi teisę susipažinti su Organizatoriaus tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, teisę reikalauti ištaisyti neteisingus asmens duomenis, reikalauti nutraukti neteisėtus tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. Dalyvis, nesutikdamas su jo duomenų tvarkymu ir (ar) pareikalavęs nutraukti duomenų tvarkymo veiksmus, praranda teisę dalyvauti Žaidime ir/ar praranda teisę į Žaidimo prizą.
 
7. ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS IR SKELBIMAS
7.1. Žaidimo dalyviu tampama užsiregistravus žaidime internetinėje svetainėje: www.kalėdineloterija.lt. (užpildžius registracijos formą) ir pasukus ten esantį laimės dovanų ratą. Apie laimėjimą žaidimo dalyvis sužino iš karto pasukęs laimės dovanų ratą. Laimėjusiems prizą dalyviams, registracijos formoje nurodytu el. paštu bus išsiųsta papildoma informacija dėl laimėjimo.
7.2. Laimėtojai, kuriems bus įteikti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11. punktuose nurodyti prizai, bus nustatyti, specialiai tam sukurta programa, remiantis atsitiktinumo principu. 
7.3. Žaidimo dalyviai supildę visą reikalingą ir teisingą informaciją, kurie nurodyti 6.2 punkte, turi teisę sukti „laimės ratą“, kuris atsitiktinumo principu momentaliai parodo ar žaidimo dalyvis laimėjo ar nelaimėjo vieną iš nurodytų prizų. 
 
8. Laimėtojų paskelbimas:
8.1. Prizų laimėtojai bus paskelbti tinklalapyje https://pulseenergy.lt/, skiltyje „Laimėtojai“ per 2 (dvi) darbo dienas po kiekvieno prizo laimėjimo. 
8.2. Laimėtojų pilnas sąrašas bus skelbiamas www.pulseenergy.lt, skiltyje „Laimėtojai“ 2021 m. spalio 8 d. ir publikuojamas iki 2021 m. lapkričio 11 d.
8.3. Prizo laimėtojas per 5 kalendorines dienas nuo laimėjimo turi organizatoriui el. paštu zaidimai@daisena.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti „Pulse“ produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris.
8.4. Prizų laimėtojai patvirtinami tik atsiuntus pirkimo kvito nuotrauką el. paštu zaidimai@daisena.lt ir Organizatoriui patikrinus laimėjimą. Nustačius nesąžiningo žaidimo atvejus, bei tuo atveju jeigu laimėtojas negali pateikti registruojantis dalyvauti Žaidime nurodyto kasos kvito kopijos, dalyvio rezultatai yra anuliuojami, apie tai jam pranešus registracijos metu nurodytu elektroniniu paštu, o  prizas nebus išduotas ir grąžintas į laimėjimų fondą.
8.5. Registruotus pirkimo kvitus privaloma saugoti iki žaidimo galo, organizatorius gali paprašyti atsiųsti kvito originalą paštu, adresu UAB „Daisena“, Sandraugos g. 23, LT-52102, Kaunas. Patikrinę kvitą, jį grąžinsime atgal. 
 
9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS
9.1. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9  punktuose nurodytų prizų laimėtojai per 10 kalendorinių dienų nuo laimėjimo turi organizatoriui el. paštu zaidimai@daisena.lt atsiųsti nufotografuotą (ar nuskanuotą) registruotą pirkimo kvitą. Pirkimo kvito nuotraukoje turi aiškiai matytis pirkti „Pulse“ prekinio ženklo produktai, suma, data bei pirkimo kvito numeris. 
9.2. Laimėtojai, gyvenantys Kaune ir norintys atsiimti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11. punktuose nurodytus prizus, gali atvykti į Žaidimo Organizatoriaus buveinę Sandraugos g. 23, Kaunas, iš anksto susiderinę atvykimo laiką.
9.3. Visiems pageidaujantiems prizai, nurodyti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11. punktuose, bus siunčiami Organizatoriaus sąskaita.
9.4. Žaidimo rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus. 
9.5. Prizai nekeičiami į kitus prizus ar grynuosius pinigus. 
9.6. Organizatorius neatsako už Žaidimo dalyvių pašalinimą iš Žaidimo ir/ar prizų neišdavimą, jei Žaidimo dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.
9.7. Jei prizai yra apmokestinami valstybiniais mokesčiais, juos sumoka Organizatorius.
9.8. Neatsiėmus prizų per 30 kalendorinių dienų nuo laimėjimo, jie lieka žaidimo organizatoriaus žinioje.
9.9. Jei prizo laimėtojas negali pateikti kasos kvito patvirtinančio laimėjimą prizas nebus išduotas.
9.10. Prizų išvaizda gali skirtis nuo maketuose pavaizduotų vaizdų.
9.11. Organizatorius pasilieka teisę keisti prizus į kitus atitinkančius nurodytų prizų vertę.
 
10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA
10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. lapkričio 1 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui raštu, adresu Sandraugos g. 23, LT-52119 Kaunas, tel. 8 613 20226 , el. paštas zaidimai@daisena.lt
10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   
 
11. PAPILDOMA INFORMACIJA
11.1. Organizatorius neatsako už internetinio ryšio trikdžius. Atsiradus techniniams nesklandumams, keliantiems kliūtis organizuojamo Žaidimo vykdymui, Organizatorius deda visas galimas pastangas kuo greičiau jas pašalinti.
11.2. Organizatorius neatsako už Lietuvos pašto padarytas klaidas ir/ar vėlavimą pristatant laimėtojams prizus.
11.3. Organizatorius pasilieka teisę jas keisti Žaidimo eigoje. Esant Žaidimo taisyklių neatitikimui spaudos leidiniuose, kitose informacinėse ar internetinėse svetainėse, galioja ir taikomos www.pulseenergy.lt  internetinėje svetainėje paskelbtos Žaidimo taisyklės.
11.4. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Žaidimo vykdymą dėl nenugalimos jėgos poveikio padarytų pažeidimų, apie tai nedelsiant paskelbęs internetinėje svetainėje www.pulseenergy.lt
11.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama telefonu 8 613 20226  ar el. paštu: zaidimai@daisena.lt.
 
1 Priedas
Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas
Eil. nr. Barkodas Prekės pavadinimas
1 4771632314181 Gazuotas mangų skonio gaivusis energinis gėrimas su vitaminais „Pulse“, 250 ml
2 4771632312637 Gazuotas gaivusis energinis gėrimas su vitaminais „Pulse“, 250 ml
3 4771632313993 Gazuotas gaivusis energinis gėrimas su vitaminais „Pulse“, 355 ml
4 4771632314211 Gazuotas energinis gaivusis gėrimas be cukraus „Pulse“, 250 ml