Pirkite ir laimėkite!
Atgal

Reklaminio žaidimo „Svajonės kupinos saulės!“ taisyklės
 
1. Žaidimo organizatorius ir koordinatorius:
1.1. Reklaminio žaidimo koordinatorius Lietuvoje yra UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Teatro g. 9b-19, LT-03107, Vilnius, Lietuva.
1.2. Reklaminio žaidimo užsakovas yra SIA „SOMESE Baltic“, įmonės kodas 40103207278, adresas Brivibas g. 103-4, Ryga, LV-1001, Latvija, kuris atstovauja žaidimo organizatorių „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ (toliau tekste – Organizatorius), įmonės kodas KRS 0000492113, adresas Wiertnicza gatvė 126, 02-952, Varšuva, Lenkija.
1.3. Reklaminių produktų platintojas Lietuvoje yra UAB ,,EUGESTA“ (toliau tekste – Platintojas), įmonės kodas 121539735, adresas Kibirkšties g. 8, LT-02242, Vilnius, Lietuva. 
 
2. Registracijos periodas:
2.1. Registruotis žaidime galima nuo 2021 m. balandžio 26 d. iki 2021 m. birželio 20 d.
 
3. Prizai:
3.1. Prizų fondą sudaro 31 (trisdešimt vienas) prizas:
3.1.1. 1 (vienas) pagrindinis prizas - „Fiat 500 LOUNGE“ automobilis. Į prizą įeina automobilio registracijos mokestis. Pilna techninė automobilio informacija priede nr. 1. Automobilio vertė 12990 EUR (dvylika tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt eurų).
3.1.2. 30 (tridešimt) papildomų prizų - 50 (penkiasdešimt) EUR vertės piniginis prizas.
3.2. Bendra prizinio fondo vertė yra 14490 (keturiolika tūkstančių keturi šimtai devyniasdešimt) EUR.
 
4. Registracija:
4.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 (aštuoniolika) metų.
4.2. Registruotis žaidime galima perkant bent 1 (vieną) „Raffaello“ dežutę, nurodytą žemiau, visose prekybos vietose esančiose Lietuvos teritorijoje, nuo 2021 m. balandžio 26 d. iki 2021 m. birželio 20 d.
4.2.1. „Raffaello“, 150 g;
4.2.2. „Raffaello Raspberry“, 150 g;
4.2.3. „Raffaello“, 230 g;
4.2.4. „Raffaello“, 260 g;
4.2.5. „Raffaello“, 300 g.
4.3. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu. Sąskaitos faktūros išduotos juridiniams asmenims žaidime dalyvauti negali.
4.4. Įsigijus žaidimo produktus dalyvis turi nemokamai registruotis žaidimo tinklapyje www.raffaello.lt. Registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo dokumento numerį, telefono numerį ir el. paštą, taip pat turi pasirinkti 1 (vieną) pagrindinį prizą ir 1 (vieną) savaitinį prizą, kurių registracija dalyvaus artimiausiame laimėtojų traukime. Dalyvis gali pasirinkti papildomai įkelti pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu.
4.5. Pirkimo dokumento išsaugoti nebūtina, jei dalyvis įkėlė žaidime dalyvaujančio pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu. Jei nuotrauka nebuvo įkelta, dalyvis turi saugoti pirkimo dokumentą iki 2021 m. liepos 23 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.
4.6. Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.
4.7. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas žaidimo produktus ir registruodamas skirtingus pirkimo dokumentus, taip padidindamas galimybę laimėti. Unikalų pirkimo dokumentą galima registruoti tik 1 (vieną) kartą nepriklausomai nuo to ar pirkimo dokumente yra daugiau nei vienas žaidime dalyvaujantis produktas.
4.8. Vienas dalyvis gali laimėti tik vieną pagrindinį prizą ir vieną savaitinį prizą.
4.9. Žaidime dalyvauja tik vieną kartą registruoti unikalūs pirkimo dokumentai. Tie pirkimo dokumentai, kurie bus registruojami pakartotinai, bus ištrinti.
4.10. Žaidimo Koordinatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:
4.10.1. užregistravo vieną unikalų pirkimo dokumentą kelis kartus;
4.10.2. užregistravo vieną ir tą patį pirkimo dokumentą pakeisdamas juose esančius simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;
4.10.3. užregistravo kitus pirkimo dokumente randamus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris (kvito numeris ar sąskaitos faktūros numeris). 
4.11. Žaidimo Koordinatorius ar Organizatorius nėra atsakingas už:
4.11.1. galimą dalyvių nuostolį patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą; 
4.11.2. pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;
4.11.3. nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.
4.12. Dalyvaudamas žaidime dalyvis turi susipažinti ir sutikti su asmens duomenų tvarkymo ir privatumo politika.
 
5. Laimėtojų nustatymas:
5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterio pagalba.
5.2. Papildomų prizų laimėtojai bus nustatyti šiomis dienomis:
5.2.1. 2021-05-03 3 (trys) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-04-26 iki 2021-05-02;
5.2.2. 2021-05-10 3 (trys) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-03 iki 2021-05-09;
5.2.3. 2021-05-17 3 (trys) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-10 iki 2021-05-16;
5.2.4. 2021-05-24 3 (trys) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-17 iki 2021-05-23;
5.2.5. 2021-05-31 3 (trys) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-24 iki 2021-05-30;
5.2.6. 2021-06-07 3 (trys) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-05-31 iki 2021-06-06;
5.2.7. 2021-06-14 3 (trys) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 3 (trys) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-06-07 iki 2021-06-13;
5.2.8. 2021-06-21 9 (devyni) 50 (penkiasdešimt) EUR laimėtojai ir 9 (devyni) rezerviniai laimėtojai, kurie registravosi nuo 2021-06-14 iki 2021-06-20.
5.3. 1 (vienas) pagrindinio prizo laimėtojas bei 1 (vienas) rezervinis laimėtojas bus ištraukti 2021-06-21 iš visų registracijų, kurios buvo atliktos nuo 2021-04-26 iki 2021-06-20 ir nelaimėjo papildomų prizų.
 
6. Laimėtojų paskelbimas:
6.1. Laimėtojai bus paskelbti tinklapyje www.raffaelo.lt per 3 (tris) darbo dienas po kiekvieno prizų traukimo.
 
7. Prizų atsiėmimas:
7.1. UAB „MakesYouLocal“ susisieks su laimėtojais asmeniškai susitarti dėl prizų atsiėmimo.
7.2. Prizai atsiimami UAB „MakesYouLocal“ biure Vilniuje, Teatro g. 9b-19, iki 2021 m. liepos 9 d. Prizai gali būti atsiimti darbo dienomis nuo 13.00 iki 17.00 val. 
7.3. Atsiimant prizą, laimėtojai su savimi turi turėti pirkimo dokumentą registruotą žaidime bei galiojantį tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba ATK).
7.4. Prizų laimėtojai turės nurodyti savo asmens kodą ir gyvenamosios vietos adresą, kad būtų galima deklaruoti mokesčius už prizus.
7.5. Papildomų prizų laimėtojams prizas bus pervestas į nurodytą laimėtojo banko sąskaitą iki  2021-07-23. Papildomi prizai bus pervesti tik į laimėtojo, kurio registracija buvo laiminga, banko sąskaitą. Pateikus kito asmens banko sąskaitą prizas nebus pervestas.
7.6. Prizai, kurie bus neatsiimti laimėtojų iki 2021 m. liepos 9 d., bus išdalinti rezerviniams laimėtojams, kurie bus paskelbti www.raffaelo.lt 2021 m. liepos 13 d. Rezerviniai laimėtojai prizus galės atsiimti iki 2021 m. liepos  23 d. 
7.7. Prizai, kurie bus neatsiimti rezervinių laimėtojų taps „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ nuosavybe.
 
8. Baigiamosios nuostatos: 
8.1. UAB ,,EUGESTA“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.
8.2. Koordinatorių, organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.
8.3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.
8.4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.
8.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.
8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.raffaello.lt.
8.7. Visų dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2021 m. liepos 23 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.
8.8. Dalyviai turi teisę iki 2021 m. rugpjūčio 6 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo Koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Teatro g. 9b-19, Savanorių pr. 1, LT-03107, Vilnius, Lietuva. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.
 
9. Papildoma informacija:
9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:
9.1.1. Apsilankykite tinklapyje www.raffaello.lt;
9.1.2. Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;
9.1.3. Skambinkite telefono numeriu +370 623 53 455. 
 
Priedas nr. 1

FIAT 500 LOUNGE 1.2 69
Techninės charakteristikos (atitinka bazinės komplektacijos automobilį)
 
Modelio kodas 15009C8
Kėbulo kodas 150*8
Variklio darbinis tūris, cm3 1 242
Galia, kW (AG) 51 (69) prie 5 500 aps/min
Sukimo momentas, Nm 102 prie 3 000 aps/min
Degalų rūšis benzinas
Degalų bako talpa, l 35
CO2 emisija, g/km 108,00
Ekologinis standartas Euro 6d-temp
Greičių dėžė mechaninė
Varantieji ratai priekiniai
Išorės ilgis/plotis/aukštis, mm 3 571 / 1 627 / 1 488
Bendroji masė, kg 1 050