Reklaminio žaidimo „Italija, myliu tave!“ taisyklės

1. Žaidimo organizatorius, koordinatorius, prizų koordinatorius, platintojas:

1.1. Reklaminio žaidimo koordinatorius Lietuvoje yra UAB „MakesYouLocal“ (toliau tekste – Koordinatorius), įmonės kodas 304185357, adresas Saltoniškių g. 9, PC ,,Panorama“, Vilnius, LT-08105, Lietuva.

1.2. Reklaminio žaidimo prizų koordinatorius Lietuvoje yra „MB Lokalus“ (toliau tekste – Prizų koordinatorius), įmonės kodas 304101366, adresas Šilo g. 20, Utenos r., Antalgės k., LT-28101, Vilnius, Lietuva.

1.3. Reklaminio žaidimo užsakovas yra SIA „SOMESE Baltic“, įmonės kodas 40103207278, adresas Brivibas g. 103-4, Ryga, LV-1001, Latvija, kuris atstovauja žaidimo organizatorių „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ (toliau tekste – Organizatorius), įmonės kodas KRS 0000492113, adresas Wiertnicza g. 126, 02-952, Varšuva, Lenkija.

1.4. Reklaminių produktų platintojas Lietuvoje yra UAB „EUGESTA“ (toliau tekste – Platintojas), įmonės kodas 121539735, adresas Kibirkšties g. 8, LT-02242, Vilnius, Lietuva.
 

2. Registracijos periodas:

2.1. Registruotis žaidime galima nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki 2023 m. birželio 25 d.
 

3. Prizai:

3.1. Prizų fondą sudaro 3 (trys) prizų. Kiekvieną prizą sudaro:

3.1.1. 1 (vienas) pagrindinis prizas – turizmo agentūros „Vanilla Travel“ 3000 EUR (trijų tūkstančių eurų) kuponas kelionei į Sardiniją 2 (dviems) žmonėms. Kelionės kuponas galioja iki 2023 m. gruodžio 31 d. įskaitant ir sekančius punktus:

3.1.1.1. Skrydis Lietuva-Sardinija-Lietuva;

3.1.1.2. Pervežimas oro uostas-viešbutis-oro uostas;

3.1.1.3. 7 (septynios) naktys 4* viešbutyje su pusryčiais ir vakariene;

3.1.1.4. Kelionės draudimas.

3.1.2. 2 (du) „Apple“ išmanieji telefonai (modelis: Apple iPhone 14, 256GB, Starlight).

3.2. Bendra prizinio fondo vertė – 5676,37 EUR (penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt šeši eurai ir trisdešimt septyni euro centai).
 

4. Registracija:

4.1. Žaidime gali dalyvauti asmenys, kuriems yra ne mažiau nei 18 (aštuoniolika) metų.

4.2. Registruotis žaidime galima perkant bent 1 (vieną) „Raffaello®“, „Ferrero Rocher®“, „Ferrero Collection®“ ar „Giotto ®“ produktą visose prekybos vietose esančiose Lietuvos teritorijoje bei el. parduotuvėse prekiaujančiose žaidime dalyvaujančiais produktais, nuo 2023 m. gegužės 1 d. iki 2023 m. birželio 25 d.

4.3. Žaidime dalyvauja pirkimo kvitai ar sąskaitos faktūros išduoti žaidimo registracijos laikotarpiu. Sąskaitos faktūros išduotos juridiniams asmenims žaidime dalyvauti negali.

4.4. Įsigijus žaidimo produktus dalyvis gali nemokamai registruotis žaidimo tinklapyje www.raffaello.com. Registruojantis dalyvis turi nurodyti savo vardą, pavardę, pirkimo dokumento numerį, telefono numerį ir el. paštą. Dalyvis gali pasirinkti papildomai įkelti pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu.

4.5. Pirkimo dokumento išsaugoti nebūtina, jei dalyvis įkėlė žaidime dalyvaujančio pirkimo dokumento nuotrauką su aiškiai matomais žaidime dalyvaujančiais produktais, pirkimo data ir pirkimo dokumento unikaliu numeriu. Jei nuotrauka nebuvo įkelta, dalyvis turi saugoti pirkimo dokumentą iki 2023 m. liepos 28 d., nes laimėjimo atveju pirkimo dokumentas yra dalyvavimo žaidime įrodymas ir yra reikalingas atsiimant prizus.

4.6. Jei registracija sėkminga, tai patvirtinanti žinutė pasirodys tinklapyje. Tik sėkmingai užsiregistravę dalyviai dalyvauja žaidime. Neteisingai užsiregistravę dalyviai nedalyvauja žaidime.

4.7. Vienas dalyvis gali dalyvauti žaidime neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas žaidimo produktus ir registruodamas skirtingus pirkimo dokumentus, taip padidindamas galimybę laimėti. Unikalų pirkimo dokumentą galima registruoti tik 1 (vieną) kartą nepriklausomai nuo to ar pirkimo dokumente yra daugiau nei vienas žaidime dalyvaujantis produktas.

4.8. Vienas dalyvis gali laimėti tik 1 (vieną) prizą.

4.9. Žaidime dalyvauja tik vieną kartą registruoti unikalūs pirkimo dokumentai. Tie pirkimo dokumentai, kurie bus registruojami pakartotinai, bus ištrinti.

4.10. Žaidimo Koordinatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui jei dalyvis:

4.10.1. užregistravo vieną unikalų pirkimo dokumentą kelis kartus;

4.10.2. užregistravo vieną ir tą patį pirkimo dokumentą pakeisdamas juose esančius simbolius į panašius, pirkimo dokumente pridėdamas papildomus simbolius ar skaičius arba pakeisdamas skaičių ir simbolių kombinaciją;

4.10.3. užregistravo kitus pirkimo dokumente randamus skaičius, kurie nėra pirkimo dokumento numeris (kvito numeris ar sąskaitos faktūros numeris).

4.11. Žaidimo Koordinatorius ar Organizatorius nėra atsakingas už:

4.11.1. galimą dalyvių nuostolį patirtą perkant žaidimo produktą ar atsiimant prizą;

4.11.2. pasekmes, kurios kyla dėl melagingų duomenų pateikimo ar kitų netikslumų kylančių dėl dalyvio kaltės;

4.11.3. nebaigtas registracijas, kurias pabaigti sutrukdė techniniai įrangos gedimai registracijos vietoje ar interneto sutrikimai.

4.12. Dalyvaudamas žaidime dalyvis turi susipažinti ir sutikti su asmens duomenų tvarkymo ir privatumo politika.
 

5. Laimėtojų nustatymas:

5.1. Prizų laimėtojai bus nustatomi atsitiktiniu būdu atrenkant laimėtojus kompiuterio pagalba.

5.2. 2023 m. birželio 26 d. bus išrinktas 1 (vienas) pagrindinio prizo laimėtojas ir 5 (penki) rezerviniai laimėtojai, taip pat 2 (du) „Apple iPhone 14“ laimėtojai ir 6 (šeši) rezerviniai laimėtojai iš registracijų nuo 2023-05-01 iki 2023-06-25.
 

6. Laimėtojų paskelbimas:

6.1. Laimėtojai bus paskelbti tinklapyje www.raffaello.com per 3 (tris) darbo dienas po prizų traukimo.


7. Prizų atsiėmimas:

7.1. Su laimėtojais susisieks koordinatorius ir susitars dėl prizų atsiėmimo tvarkos.

7.2. Norint gauti prizą, laimėtojai privalo pateikti reikiamus duomenis koordinatoriui iki 2023 m. liepos 14 d. kurie bus naudojami prizo perdavimo formos paruošimui.

7.3. Laimėtojai turės pateikti savo asmens kodą prizų mokesčių sumokėjimo tikslais. Taip pat turės pateikti laimėjusio pirkimo dokumento nuotrauką jei registracijos metu ji nebuvo įkelta. Nuotraukoje privalo matytis žaidimo produktas, pirkimo data bei unikalus dokumento numeris, kurį registravo žaidime.

7.4. Pagrindinio prizo laimėtojui prizas bus perduotas elektroniniu būdu, o „Apple“ išmaniųjų telefonų laimėtojams prizas bus išsiųstas „Omniva“ paštomatu arba kurjeriu, pateikiant pristatymo duomenis koordinatoriui.

7.5. Žaidimo Koordinatorius paruoš prizo perdavimo formas pagal laimėtojų duotą informaciją ir išsiųsta nurodytu el. paštu. Laimėtojai formą galės pasirašyti su el. parašu arba „Smart ID“ per „Dokobit“ sistemą.

7.6. Kelionės kuponas bus persiųstas laimėtojui nurodytu el. paštu, o „Apple“ laimėtojų prizas bus išsiųstas per 10 (dešimt) darbo dienų po to, kai Koordinatorius gaus ir patvirtins elektroniniu būdu pasirašytą laimėtojų prizo perdavimo aktą. Formas galima pasirašyti iki  2023 m. liepos 14 d. Išmanieji telefonai bus pristatyti pagal pristatymo paslaugų teikėjo taisykles ir nuostatus.

7.7. Nepateikus pristatymo informacijos ir nepasirašius prizo perdavimo formos iki 2023 m. liepos 14d., prizai bus išdalinti rezerviniams laimėtojams, kurie bus paskelbti www.raffaello.com 2023 m. liepos 18d. Rezerviniai laimėtojai prizo pristatymo formą galės užpildyti iki 2023 m. liepos 28d.

7.8. Laimėtojams ir rezerviniam laimėtojams nepateikus informacijos arba nepasirašius prizo perdavimo akto, prizai taps „Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o.“ nuosavybe.

7.9. Prizai neišmokami ir nekeičiami į kitus prizus, produktus ar paslaugas.
 

8. Baigiamosios nuostatos:

8.1. UAB „EUGESTA“, MB „Lokalus“, SIA „SOMESE Baltic“ ir UAB „MakesYouLocal“ darbuotojai negali dalyvauti žaidime.

8.2. Koordinatorių, organizatorių ir dalyvių teisės ir pareigos yra apibūdintos tik šiomis taisyklėmis.

8.3. Reklaminėje medžiagoje pateikiama šio žaidimo informacija yra tik informacinio pobūdžio.

8.4. Dalyvavimas šiame žaidime reiškia, kad dalyvis sutinka su šiose taisyklėse nurodytomis nuostatomis.

8.5. Visi žaidimo organizatorių priimti su žaidimu susiję sprendimai žaidimo metu yra galutiniai ir privalomi visiems dalyviams.

8.6. UAB „MakesYouLocal“ turi teisę iš dalies pakeisti žaidimo taisykles bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo, tam kad būtų užtikrintas saugumas ir skaidrumas, paskelbiant pakeitimus žaidimo puslapyje www.raffaello.lt.

8.7. Dalyviai turi teisę iki 2023 m. balandžio 21 d. pateikti skundus dėl žaidimo eigos. Visi skundai turi būti rašomi žaidimo Koordinatoriui UAB „MakesYouLocal“, adresu Saltoniškių g. 9, PC „Panorama“, Vilnius, Lietuva, LT-08105. Atsakymai į skundus turi būti pateikti per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo datos.

8.8. Visų dalyvių asmens duomenys bus naudojami tik žaidimo vykdymo, o ne rinkodaros tikslams. Nuo prizų atidavimo termino pabaigos t. y. 2023 m. liepos 28 d., asmeniniai duomenys bus sunaikinti ne vėliau nei per 30 dienų.
 

9. Papildoma informacija:

9.1. Norint gauti daugiau informacijos apie žaidimą:

9.1.1. Apsilankykite tinklapyje www.raffaello.lt;

9.1.2. Susisiekite internetu rašydami loterijos@makesyoulocal.com;

9.1.3. Skambinkite telefono numeriu +370 6235 53455.

Reklaminio žaidimo „Su vaikų diena!“ laimėtojų traukimo grafikas

Traukimo data

Registracijos periodas

LaimėtojaiRezerviniai laimėtojai

2023-05-08

2023-05-01

2

2

2023-05-02

2

2

2023-05-03

2

2

2023-05-04

2

2

2023-05-05

2

2

2023-05-06

2

2

2023-05-07

2

2

2023-05-15

2023-05-08

2

2

2023-05-09

2

2

2023-05-10

2

2

2023-05-11

2

2

2023-05-12

2

2

2023-05-13

2

2

2023-05-14

2

2

2023-05-22

2023-05-15

2

2

2023-05-16

2

2

2023-05-17

2

2

2023-05-18

2

2

2023-05-19

2

2

2023-05-20

2

2

2023-05-21

2

2

2023-05-29

2023-05-22

2

2

2023-05-23

2

2

2023-05-24

2

2

2023-05-25

2

2

2023-05-26

2

2

2023-05-27

2

2

2023-05-28

2

2

2023-06-05

2023-05-29

2

2

2023-05-30

2

2

2023-05-31

2

2

2023-06-01

2

2

2023-06-02

2

2

2023-06-03

2

2

2023-06-04

2

2

2023-06-12

2023-06-05

2

2

2023-06-06

2

2

2023-06-07

2

2

2023-06-08

2

2

2023-06-09

2

2

2023-06-10

2

2

2023-06-11

2

2

2023-05-01 - 2023-06-11

16

16

Pagalba