„Rinkitės kokybę! Pirkite bent vieną P&G produktą ir laimėkite“ nacionalinio žaidimo taisyklės ir rengimo sąlygos:

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1. Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB ,,Sanitex“, toliau tekste „Užsakovas“.

1.2. Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo organizatorius ir prizų koordinatorius UAB ,,TOTEM promo“, toliau tekste – „Prizų Koordinatorius“.

 

2. AKCIJOS VIETA

2.1. Akcijos vykdymo vieta yra fizinės ir elektroninės parduotuvės vykdančios veiklą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

3. AKCIJOS TRUKMĖ

3.1. Akcija vyksta nuo 2023 m. gegužės 9 d. (pirmoji Akcijos diena) iki 2023 m. liepos 2 d. (paskutinė Akcijos diena).

 

4. AKCIJOS DALYVIAI

4.1.  Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 16 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu (nuo 2023 05 09 iki  2023 07 02) fizinėse arba elektroninėse parduotuvėse įsigiję bent 1 (vieną) iš akcijos produktų (žr. priedą Nr. 1).

4.2. Akcijoje norintys dalyvauti asmenys, akcijos laikotarpiu turi užregistruoti pirkimo kvito numerį internetinėje svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.

4.3  Pirkimo kvitą ar išklotinę reikės pateikti atsiimant prizą.

5. PRIZŲ FONDAS

5.1. Prizinis fondas:

·  10 piniginių prizų po 500€

·  Vienas 5000€ piniginis prizas

 

6. DALYVAVIMO SĄLYGOS

6.1.  Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje ir laimėti vieną iš Akcijos prizų, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą.

6.2.  Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą pirkdamas bent po vieną iš akcijos produktų ir užregistruodamas pirkimo kvito numerį svetainėje www.geraspasirinkimas.lt.

6.3.  Atsiimant prizą, reikės pateikti pirkimo kvito nuotrauką arba jo kopiją ar išklotinę. Jei prizo laimėtojas atsiimant prizą negali pateikti pirkimo kvito, kuris buvo užregistruotas perkant Akcijos produktus, prizas nebus išduotas. 

6.4.  „Užsakovo“ ir „Prizų Koordinatorius“ darbuotojai ir jų šeimos nariai dalyvauti loterijoje negali.

 

7. AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Nuo 2023 m. gegužės 15 d. iki 2023 m. liepos 3 dienos, kas savaitę bus vykdomi  lošimai, kuriuose dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.2. Laimėtojai bus paskelbti per 5 d. d. nuo lošimo datos. Lošimuose dalyvaus asmenys, įvykdę Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

7.3.Lošimų datos:

·  05 15 d. – 1 laimėtojas 500 Eur;

·  05 22 d. – 1 laimėtojas 500 Eur;

·  05 29 d. – 1 laimėtojas 500 Eur;

·  06 05 d. – 1 laimėtojas 500 Eur;

·  06 12 d. – 1 laimėtojas 500 Eur;

·  06 19 d. – 1 laimėtojas 500 Eur;

·  06 26 d. – 1 laimėtojas 500 Eur;

·  07 03 d. – 3 laimėtojai po 500 Eur;

·  07 03 d. – 1 laimėtojas 5000 Eur.

7.4. Lošimų metu remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 11 (vienuolika) laimėtojų, kuriems atiteks 5.1. punkte nurodyti prizai.

 

8. LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Akcijos laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti interneto svetainėje www.geraspasirinkimas.lt per 5 darbo dienas po lošimo.

8.2. Apie laimėjimą laimėtojai bus informuojami registracijos anketoje nurodytu el. paštu arba kontaktiniu telefonu.

 

9. PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 12 dienų nuo laimėtojų paskelbimo dienos, Akcijos Prizų Koordinatoriui turi pateikti registruotą pirkimo kvito numerį arba užsakymo numerį ir išklotinę.

9.2. Atsiėmę prizą, laimėtojai neturi teisės kreiptis į Akcijos rengėjus ar kitas instancijas su pretenzijomis dėl prizų.

9.3. Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.4. Prizas į kitą prizą nekeičiamas.

9.5. Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis nesilaiko šių taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

 

10. SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Akcijos dalyviai turi teisę iki 2023 m. rugpjūčio 3 d. teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų Koordinatoriui raštu, adresu UAB „TOTEM promo“, Subačiaus g. 23/6, Vilnius, el. paštas loterija@totem.lt.

10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

11. DUOMENŲ APSAUGA

11.1. Žaidimo metu renkamų duomenų valdytojas – žaidimo užsakovas UAB „SANITEX“, registracijos kodas 110443493, Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas ieva.l@sanitex.eu. 

11.1 UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos Žaidimo dalyvių asmens duomenis: 

1. Vardas ir pavardė; 

2. El. pašto adresas; 

3. Telefono numeris; 

4. Miestas.

11.2. Žaidimo dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti Žaidime. 

11.3. Žaidimo metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.geraspasirinkimas.lt. Žaidimo dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu lina.t@sanitex.eu atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Žaidimo dalyviui atšaukus savo sutikimą, Žaidimo dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir Žaidime nebedalyvauja. 

11.4. Žaidimo dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:  

1.  Informacijos, susijusios su Žaidimu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui; 

2. Žaidimo vykdymui;  

3. Žaidimo kokybės užtikrinimui; 

4. Problemų, susijusių su Žaidimo vykdymu, sprendimui; 

5. Prizo Žaidimo laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui; 

6. Mokesčių už Žaidimo prizų laimėjusį dalyvį sumokėjimui; 

7. Kitais teisėtais su Žaidimo vykdymu susijusiais tikslais. 

8. Žaidimo laimėtojų viešinimas socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir kita.

11.5 Žaidimo dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su Žaidimų vykdymu:  

1. Vykdytojui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizą; 

2. Siuntų pristatymo tarnyboms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi Žaidimo prizų pristatymui; 

3. Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui; 

4. Kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka

12. PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama el. paštu loterija@totem.lt

Loterijoje dalyvaujantys prekių ženklai

Gillette

Head&Shoulders

Lenor

Naturella

Pantene

Tampax

Blend-a-med

Secret

Venus

Ariel

Fairy

Oral-B

Discreet

Always

Pampers

Old Spice

Swiffer

Ambi Pur

Aussie
Herbal Essences
Blend-A-Dent​​
Safeguard
Pagalba