Akcijos taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Akcijos užsakovas – AB „Vilniaus Paukštynas“, įmonės kodas 186107463, adresas Gamyklos g. 27, Rudaminos k., Vilniaus r. sav.

1.2. Akcijos organizatorius – UAB „SANITEX “, įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas.

1.3. Akcija vyksta „Maxima“ XXX, XXXX parduotuvėse, kuriose prekiaujama Akcijos produktais, nuo 2022 balandžio 26 d. iki 2022 m. gegužės 9 d., bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.

 

2. Prizų fondas

2.1. 2 000 vnt. pirkinių maišelių „Vilniaus Paukštynas/Be antibiotikų“.

 

3. Akcijos vykdymo procedūra, dalyvavimo sąlygos 

3.1. Akcijoje dalyvaujantys produktai: AB „Vilniaus paukštynas“ gaminių linija „Be antibiotikų“ (žr. priedą nr.1).

3.2. Norėdamas dalyvauti akcijoje asmuo MAXIMA parduotuvėse Akcijos laikotarpiu turi įsigyti bent du AB „Vilniaus paukštynas“ produktų linijos „Be antibiotikų“ produktus. Už kiekvieną pirkimo čekį, kuriame pirkti du ar daugiau AB „Vilniaus paukštynas“ produktų linijos „Be antibiotikų“ produktai, asmuo gali atsiimti vieną pirkinių maišelį „Vilniaus Paukštynas/Be antibiotikų“.

3.3. Norint atsiimti prizą, asmuo turi pateikti pirkimo kvitą MAXIMA informacijos kasose. Su tuo pačiu pirkimo kvitu galima atsiimti prizą tik vieną kartą. Prizas atiduodamas pirkimo kvito pateikimo vietoje.

3.4. Pirkimo kvitus būtina išsaugoti iki prizo atsiėmimo dienos.

3.5. Prizai dalinami iki 2022 m. gegužės 9 d., bet ne ilgiau negu išdalinamas visas 2.1 punkte nurodytas prizų fondas.

3.6. Prizai į pinigus ar kitus prizus nekeičiami.

3.7. Organizatorius nėra atsakingas už atvejus, kai teisė gauti prizą, ar atsiimti laimėjimą negali būti realizuota dėl asmeninės dalyvio situacijos, šių taisyklių ar prizo perdavimo tvarkos pažeidimo. Tokiais atvejais jokia dalyvio žala neatlyginama ir negautas prizas ar jo vertė nekompensuojami.

 

4. Dalyvio išlaidos, susijusios su dalyvavimu Akcijoje 

4.1. Akcijos dalyviui tenka bet kokios jo išlaidos, susijusios su prizo atsiėmimu ir naudojimu, taip pat kitos išlaidos, priklausančios nuo asmeninės akcijos dalyvio situacijos.

4.2. Visi su laimėjimu susiję privalomi valstybiniai mokesčiai, jei tokių būtų, bus sumokėti Akcijos užsakovo.

 

5. Skundų nagrinėjimo tvarka 

5.1. Dalyvių skundai dėl Akcijos taisyklių pažeidimo gali būti pateikti raštu, skundą su juos pagrindžiančiais įrodymais siunčiant į UAB „SANITEX“, į. k. 110443493, adresu Raudondvario pl. 131, LT-47501 Kaunas arba el. paštu lina.t@sanitex.eu. Skundai turi būti pateikiami ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pažeidimo įvykdymo dienos, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 9 d.

5.2. Organizatorius pagrįstus skundus išnagrinėja ir į juos atsako per 30 darbo dienų laikotarpį,  skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

6. Kitos sąlygos

6.1. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Maxima LT“, UAB „Sanitex“, AB „Vilniaus Paukštynas“ darbuotojai bei jų šeimų nariai. 

6.2. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos dalyvį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos taisykles bei sąlygas.

6.3. Organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles ir sąlygas bei įsipareigoja apie tai informuoti internetinėje svetainėje  www.maxima.lt

6.4. Su visais terminais ir sąlygomis galite susipažinti tinklalapyje  www.maxima.lt 

6.5. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu lina.t@sanitex.eu.

 

Priedas Nr. 1

Akcijoje dalyvaujančių produktų sąrašas:

4770513125601Višt. šl. mėsos kumpelis be antib.0.28F
4770513125618Višt. krūtinėl. kumpelis be antib.0.28F
4770513125649Daktariškos dešrelės be antib. 0.25F D
4770513125656Pieniškos dešrelės be antib. 0.25F D
4770513125663Tigriuko dešrelės be antib. 0.25F D
4770513125625Daktariška dešra be antib.0.3F Ap
4770513125632Daktariška Tigriuko dešra be antib.0.3
Pagalba