PROGRAMĖLĖS ŽAIDIMAS

Žaidimo „Išlukštenk Velykas“ sąlygos ir taisyklės

1. Šis dokumentas nustato MAXIMA LT, UAB, žaidimo „Išlukštenk Velykas“ (toliau – Žaidimas) taisykles ir sąlygas (toliau – Taisyklės).

 

Pagrindinė informacija

2. Žaidimas – tai MAXIMA LT, UAB, organizuojamas žaidimas, kurio metu šiose Taisyklėse išdėstytomis sąlygomis ir tvarka Žaidimo dalyviai, Žaidimo laikotarpiu aktyvinę MAXIMOS mobiliojoje programėlėje esantį Žaidimą, turi galimybę viso Žaidimo laikotarpiu kiekvieną dieną gauti Žaidimo pasiūlymų.

3. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius) – MAXIMA LT, UAB, buveinės adresas Naugarduko g. 84, Vilnius, juridinio asmens kodas 123033512.

4. Žaidimo pasiūlymų panaudojimo vieta – bet kuris Organizatoriaus mažmeninės prekybos centras MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, MAXIMA XXXX, esantis bet kuriame Lietuvos Respublikos mieste (kitur tekste – Parduotuvė „Maxima“).

5. Žaidimo dalyviai – Žaidime dalyvaujantys fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (pirkėjai), dalyvaujantys AČIŪ programoje, sutikę su profiliavimu, šiomis Taisyklėmis ir Žaidimo laikotarpiu MAXIMA programėlėje aktyvinę Žaidimo pasiūlymus. Žaidime taip pat gali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai.

6. Žaidimo pasiūlymai – trijų dienų trukmės Žaidimo nuolaidos pasiūlymuose nurodytoms konkrečioms prekėms ir/ar paslaugoms, esančioms Žaidimo pasiūlymo panaudojimo vietose. Kiekvieną dieną Žaidimo laikotarpiu Žaidimo dalyviui bus skirtas vienas naujas Žaidimo pasiūlymas (kurį galima aktyvinti tik tą dieną, tačiau aktyvintas Žaidimo pasiūlymas galios tris dienas). Žaidimo metu Žaidimo dalyviams bus skiriami skirtingi Žaidimo pasiūlymai atsitiktiniu būdu.

 

Žaidimo sąlygos

7. Žaidimas vyksta nuo 2022 m. balandžio 5 d. iki 2022 m. balandžio 16 d. imtinai (toliau – Žaidimo laikotarpis).

8. Norėdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis Žaidimo laikotarpiu turi parsisiųsti MAXIMOS programėlę arba prisijungti prie MAXIMA programėlės ir būti sutikęs su profiliavimu bei aktyvinti Žaidimo pasiūlymą. Kiekvieną dieną pateikiamas naujas pasiūlymas, kurį reikia aktyvinti (paspaudžiant ant pasiūlymo).

9. Apie laimėtą pasiūlymą Žaidimo dalyvis sužinos iš karto Žaidimo laikotarpiu aktyvinęs Žaidimo dienos pasiūlymą savo MAXIMOS programėlėje. Kitu būdu laimėtojai informuojami nebus.

 

Žaidimo pasiūlymo panaudojimo sąlygos

10. Vienu Žaidimo pasiūlymu Žaidimo dalyvis gali pasinaudoti per tris dienas po pasiūlymo laimėjimo. Pirma diena prasideda, kai pasiūlymas yra aktyvinamas Žaidimo metu. Pasiūlymu bus galima pasinaudoti bet kurioje MAXIMOS parduotuvėje, atsiskaitymo metu, panaudojus AČIŪ kortelę, pridėtą prie MAXIMA programėlės, t.y. nuskenavus kasos ekrane esantį QR kodą, su kuria buvo aktyvuotas pasiūlymas.

 

Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

11. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2022 m. balandžio 30 d. (imtinai) teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui el. paštu klientai@maxima.lt.

12. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos.

 

Asmens duomenų apsauga

13. Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Atsakomybė

14. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu. 

15. Organizatorius turi teisę keisti šias Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Taisyklės.

 

Kita informacija

16. Asmenys, dalyvaudami Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę, besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei laikytis jų. Dalyviui nesilaikant Taisyklių, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš Žaidimo ir (arba) neišduoti Prizo.

17. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

18. Daugiau informacijos apie Žaidimą ir Žaidimo Taisykles galite sužinoti interneto tinklalapyje https://www.maxima.lt/velyku-velykos, kasdien nuo 8:00 iki 22:00 kasdien nemokamu telefonu 8 800 20050, el. paštu klientai@maxima.lt.

Pagalba