PROGRAMĖLĖS ŽAIDIMAS

Žaidimo „Kalėdų Kalėdos“ sąlygos ir taisyklės

1. Šis dokumentas nustato MAXIMA LT, UAB, žaidimo „Kalėdų Kalėdos“ (toliau – Žaidimas) taisykles ir sąlygas (toliau – Taisyklės).

 

Pagrindinė informacija

 

2. Žaidimas – tai MAXIMA LT, UAB, organizuojamas žaidimas, kurio metu šiose Taisyklėse išdėstytomis sąlygomis ir tvarka Žaidimo dalyviai, Žaidimo laikotarpiu aktyvinę MAXIMA mobiliojoje programėlėje esantį Žaidimą, visą Žaidimo laikotarpį kiekvieną dieną gaus Žaidimo pasiūlymų ir galės laimėti vieną iš Žaidimo prizų.

 

3. Žaidimo organizatorius (toliau – Organizatorius) – MAXIMA LT, UAB, buveinės adresas Naugarduko g. 84, Vilnius, juridinio asmens kodas 123033512.

 

4. Žaidimo pasiūlymų panaudojimo vieta – bet kuris Organizatoriaus mažmeninės prekybos centras MAXIMA X, MAXIMA XX, MAXIMA XXX, MAXIMA XXXX, esantis bet kuriame Lietuvos Respublikos mieste (kitur tekste – Parduotuvė „Maxima“).

 

5. Žaidimo dalyviai – Žaidime dalyvaujantys fiziniai asmenys, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje (pirkėjai), dalyvaujantys AČIŪ programoje, sutikę su profiliavimu, šiomis Taisyklėmis ir Žaidimo laikotarpiu MAXIMA programėlėje aktyvinę Žaidimo pasiūlymus. Žaidime taip pat gali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, tačiau Žaidimo laikotarpiu jie turi galimybę gauti tik Žaidimo pasiūlymų įvairioms prekėms ir / ar paslaugoms, t. y. darbuotojai neturi teisės laimėti Prizą.

 

6. Žaidimo pasiūlymai – vienos-trijų dienų trukmės Žaidimo pasiūlymai nurodytoms prekių kategorijoms, konkrečioms prekėms, esančioms Žaidimo pasiūlymo panaudojimo vietose. Kiekvieną dieną Žaidimo laikotarpiu Žaidimo dalyviui bus skirtas vienas naujas Žaidimo pasiūlymas. Žaidimo pasiūlymo galiojimo laikas yra nurodytas prie konkretaus pasiūlymo. Žaidimo metu Žaidimo dalyviams bus skiriami skirtingi Žaidimo pasiūlymai atsitiktiniu būdu, kurių sąrašas pateikiamas šių Taisyklių priede.

 

7. Žaidimo prizai (toliau – Prizai) – Žaidimo dalyviai Žaidimo laikotarpiu turi galimybę laimėti Prizą, aktyvindami bent vieną iš Žaidimo pasiūlymų, esančių MAXIMA programėlėje. Prizų sąrašas pateikiamas šių Taisyklių priede. Vienas Žaidimo dalyvis gali laimėti tik vieną Prizą.

 

Žaidimo sąlygos

 

8. Žaidimas vyksta nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 24 d. imtinai (toliau – Žaidimo laikotarpis).

 

9. Norėdamas dalyvauti Žaidime, Žaidimo dalyvis Žaidimo laikotarpiu turi parsisiųsti MAXIMA programėlę arba prisijungti prie MAXIMA programėlės ir būti sutikęs su profiliavimu bei aktyvinti Žaidimo pasiūlymą. Kiekvieną dieną pateikiamas naujas Žaidimo pasiūlymas, kurį reikia aktyvinti (paspaudžiant ant pasiūlymo).

 

10. Apie laimėtą Žaidimo pasiūlymą arba Prizą Žaidimo dalyvis sužinos iš karto Žaidimo laikotarpiu aktyvinęs Žaidimo dienos pasiūlymą savo MAXIMA programėlėje. Kitu būdu laimėtojai informuojami nebus.

 

Žaidimo pasiūlymo ir Prizo atsiėmimo bei panaudojimo sąlygos

 

11. Žaidimo dalyvis, gavęs informacinį pranešimą apie Prizo laimėjimą, kaip tai nurodyta Taisyklių 10 punkte,  norėdamas atsiimti prizą, iki sausio 10 d. imtinai, turi kreiptis Žaidimo išskyrime nurodytu el. paštu, nurodant savo AČIŪ kortelės, kuri yra pridėta prie programėlės, numerį, vardą, pavardę bei adresą, kuriuo pageidauja gauti Prizą. Prizai laimėtojams bus pristatyti nurodytu adresu per dvi savaites nuo kreipimosi dienos.

 

12. Vienu Žaidimo pasiūlymu Žaidimo dalyvis turi pasinaudoti per prie pasiūlymo nurodytą laikotarpį. Pasiūlymu bus galima pasinaudoti bet kurioje MAXIMA parduotuvėje, atsiskaitymo metu, panaudojus AČIŪ kortelę, pridėtą prie MAXIMA programėlės, t.y. kasoje nuskenavus matomą QR kodą su MAXIMA programėle.

 

Skundų pateikimo ir nagrinėjimo tvarka

 

13. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2021 m. gruodžio 23 d. (imtinai) teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Organizatoriui el. paštu klientai@maxima.lt.

 

14. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo skundo gavimo dienos.

 

Asmens duomenų apsauga

 

15. Žaidimo dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi MAXIMA lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

Atsakomybė

16. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu / nutraukimu / sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu.

 

17. Organizatorius turi teisę keisti šias Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kaip buvo paskelbtos šios Taisyklės.

 

Kita informacija

 

18. Asmenys, dalyvaudami Žaidime, patvirtina, kad yra susipažinę, besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei laikytis jų. Dalyviui nesilaikant Taisyklių, Organizatorius pasilieka teisę pašalinti dalyvį iš Žaidimo ir (arba) neišduoti Prizo.

 

19. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Visais šiose Taisyklėse neaptartais klausimais Organizatorius gali priimti vienašališką sprendimą, vadovaudamasis taikytinais teisės aktais ir šiomis Taisyklėmis.

 

20. Daugiau informacijos apie Žaidimą ir Žaidimo Taisykles galite sužinoti interneto tinklalapyje https://www.maxima.lt/zaidimotaisykles, kasdien nuo 8:00 iki 22:00 nemokamu telefonu 8 800 20050, el. paštu klientai@maxima.lt bei Parduotuvėse MAXIMA esančiose kasose arba Informacijos skyriuose.

Pagalba