Darbo užmokestis

Skaidri darbo užmokesčio politika

Esame didžiausias darbdavys Lietuvoje, todėl suprantame skaidraus ir atviro verslo svarbą. Siekdami visuomenę ir savo potencialius darbuotojus supažindinti su bendrovėje taikoma atlygio politika, reguliariai skelbiame išsamią informaciją apie vidutinį darbo užmokestį pagal skirtingus padalinius.

Tam, kad pateiktume realų „Maximos“ darbuotojams mokamą vidutinį darbo užmokestį įvertiname aktyviai dirbančiųjų skaičių (dalis darbuotojų šiuo metu yra arba vaiko priežiūros atostogose, arba atlieka karo prievolę ir jiems nėra mokamas darbo užmokestis) bei faktiškai išdirbtą darbo laiką (dėl skirtingų asmeninių ar kitų priežasčių ne visi darbuotojai išdirba visą LR Darbo kodekse reglamentuotą darbo laiko normą).

„Maximos“ darbuotojo darbo užmokestį sudaro:

*Darbuotojų bazinio atlygio struktūrą sudaro 3 įkainių (pakopų) sistema, o asmeninė darbuotojo atlygio dalis priklauso nuo jo kompetencijos, žinių bei atsakomybių. Augant darbuotojo kompetencijai ir keičiasi ir jo darbo įkainis, kuris įtvirtinamas darbo sutartyje.

**Skatinamoji premija priklauso nuo padalinio pasiektų rezultatų bei asmeninio darbuotojo indėlio, siekiant užsibrėžtų tikslų. Skatinamoji premija gali siekti nuo 10 iki 50 proc. darbo užmokesčio.

***Papildomos darbuotojams skiriamos finansinės ir nefinansinės naudos apima papildomą sveikatos draudimą, dovanas švenčių proga, stipendijas geriausiai besimokantiems darbuotojų vaikams bei Kolektyvinėje sutartyje įtvirtintą platų socialinių naudų paketą.

Siekiame suteikti kuo patrauklesnes uždarbio, papildomo motyvavimo bei karjeros galimybes. Skirtinguose „Maximos“ padaliniuose dirbančiųjų atlygis yra nustatomas atsižvelgiant į darbo specifiką ir darbo rinkos tendencijas. Bazinis darbo užmokestis bendrovėje yra reguliariai peržiūrimas. Nuolat stebime darbo rinką ir siekiame, kad darbuotojams būtų užtikrintas konkurencingas darbo užmokestis. Be to, kasmet tobulinama finansinė darbuotojų motyvavimo sistema skatina darbuotojų kompetencijų augimą ir suteikia galimybę kiekvienam darbuotojui už pasiektus rezultatus gauti papildomus priedus prie atlyginimo.

BENDRAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
13 167
10 811
2 356
Bendra darbuotojų statistika
Nuolatiniai ir aktyviai dirbantys:
95%
12 468
Ilgalaikis nebuvimas darbe:
5%
699
Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius
Asmenys, kurie dirba visu etatu:
97%
12 056
Asmenys, kurie dirba ne visu etatu:
3%
412
Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius
Parduotuvės
77%
9 603
Maisto gamybos cechai
12%
1 478
Logistika
7%
867
Administracija
4%
520
Darbuotojų, atliekančių nekvalifikuotą darbą, statistika
Nekvalifikuotų darbuotojų dalis:
0.9%
101
Darbuotojų, atliekančių nekvalifikuotą darbą, skaičius pagal padalinius
Parduotuvės Maisto gamybos cechai Logistika Administracija
6 4 90 1
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
1 062 €
1 048 €
1 108 €
Kintamasis darbo užmokestis
Vidutiniškai skatinamoji premija darbo užmokestyje sudaro:
15.2%
Skatinamąsias premijas gavusių darbuotojų dalis:
76%
Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius
Parduotuvės Maisto gamybos cechai Logistika Administracija
962.5 € 1 078.9 € 1 182.8 € 2 291.8 €
Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius
Vidutiniškai skatinamoji premija darbo užmokestyje sudaro:
Skatinamąsias premijas gavusių darbuotojų dalis:
Parduotuvės
14.7%
Parduotuvės
80.9%
Maisto gamybos cechai
7.2%
Maisto gamybos cechai
67.5%
Logistika
33.1%
Logistika
54%
Administracija
18%
Administracija
23.5%
BENDRAS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
13 058
10 835
2 223
Bendra darbuotojų statistika
Nuolatiniai ir aktyviai dirbantys:
95%
12 342
Ilgalaikis nebuvimas darbe:
5%
716
Aktyviai dirbančių darbuotojų užimamų etatų skaičius
Asmenys, kurie dirba visu etatu:
97%
11 925
Asmenys, kurie dirba ne visu etatu:
3%
417
Aktyviai dirbančių darbuotojų skaičius pagal padalinius
Parduotuvės
76%
9 501
Maisto gamybos cechai
12%
1 469
Logistika
7%
867
Administracija
4%
505
Darbuotojų, atliekančių nekvalifikuotą darbą, statistika
Nekvalifikuotų darbuotojų dalis:
0.9%
108
Darbuotojų, atliekančių nekvalifikuotą darbą, skaičius pagal padalinius
Parduotuvės Maisto gamybos cechai Logistika Administracija
9 3 95 1
VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS
1 159 €
1 139 €
1 247 €
Kintamasis darbo užmokestis
Vidutiniškai skatinamoji premija darbo užmokestyje sudaro:
14.2%
Skatinamąsias premijas gavusių darbuotojų dalis:
87%
Vidutinis darbo užmokestis pagal padalinius
Parduotuvės Maisto gamybos cechai Logistika Administracija
1 030.0 € 1 278.0 € 1 395.0 € 2 610.0 €
Išmokėtų premijų statistika pagal padalinius
Vidutiniškai skatinamoji premija darbo užmokestyje sudaro:
Skatinamąsias premijas gavusių darbuotojų dalis:
Parduotuvės
12.7%
Parduotuvės
98.4%
Maisto gamybos cechai
10.9%
Maisto gamybos cechai
52.3%
Logistika
28.2%
Logistika
55.3%
Administracija
24.5%
Administracija
28.5%