Privatumo politika

Šiame dokumente nurodytų asmens duomenų valdytojas – MAXIMA LT, UAB, kodas 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius, Lietuva (toliau – „Bendrovė“).

Ši privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) yra skirta asmenims, kurie lankosi šioje Bendrovei priklausančioje interneto svetainėje (www.maxima.lt), naudojasi svetainės informacija ir joje teikiamomis paslaugomis. Privatumo politikoje taip pat pateikiama informacija apie Bendrovės parduotuvėse besilankančių pirkėjų ir kitų asmenų asmens duomenų tvarkymą, vykdomą Bendrovei vykdant savo veiklą, sudarant ir vykdant sutartis, parduodant prekes ir (ar) teikiant paslaugas.

Duomenų subjektai šioje Privatumo politikoje toliau gali būti vadinami „Lankytojai“ arba „Jūs“.

Privatumo politika nustato ir apibrėžia asmens duomenų tvarkymo ir rinkimo tikslus bei tvarką, renkamų asmens duomenų apimtį, informuoja Lankytojus, kokias teises jie turi.

Naudodamasis paslaugomis, tęsdamas naršymą svetainėse, Lankytojas (svetainės naudotojas) patvirtina, kad susipažino su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas.

Bendrovė renka ir tvarko asmens duomenis vadovaujantis ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

Bendrovė tvarko Lankytojų asmens duomenis šiais pagrindais:
- sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus ir asmens duomenų pateikimu, arba kitais aktyviais veiksmais;
- mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., administruodami interneto svetainę ir užtikrindami tinkamą jos veikimą; vykdydami vaizdo stebėjimą Bendrovės parduotuvėse ir jų teritorijose ir užtikrindami turto bei asmenų saugumą ir pan.; Bendrovei vykdant ūkinę ir komercinę veiklą ir pan.);
- sutarčių, susitarimų ir panašių dokumentų sudarymui, vykdymui, administravimui, keitimui;
- tam, kad vykdytume pareigas, kurias mums nustato teisės aktai.

Bendrovė siekia, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, tik tokiais tikslais, kuriais buvo renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

Asmens duomenų tvarkymas interneto svetainėje

Jums lankantis ir naršant mūsų interneto svetainėje, svetainių lankymo statistinių duomenų rinkimo ir paslaugos kokybės bei lankytojų patirties tobulinimo tikslais Bendrovė tvarko šiuos nuasmenintus duomenis: IP adresą, MAC adresą, apsilankymo datą, trukmę, lankytus puslapius, naršymui internete naudojamus įrenginius ir programas ir pan.

Be to, mūsų svetainėje naudojami slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai (iki kelių KB), kuriuos Jūsų naršyklė patalpina Jūsų kompiuteryje, planšetėje arba kitame išmaniajame įrenginyje apsilankant mūsų svetainėje. Slapukais siekiame užtikrinti efektyvų ir saugų svetainės veikimą bei analizuoti Jūsų įpročius, kad svetainės veikimas būtų patogus, efektyvus ir atitiktų Jūsų poreikius bei lūkesčius.

Mes naudojamės svetainės analizės paslauga Google Analytics“, kuri leidžia fiksuoti ir analizuoti statistinius svetainės naudojimo duomenis. Plačiau apie Google Analytics“ ir informaciją, kurią šie įrankiai leidžia rinkti, galite sužinoti čia https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Jeigu pageidaujate, kad Google Analytics“ įrankiai nefiksuotų informacijos apie Jūsų naršymą internete, galite panaudoti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės papildinį.

Daugiau informacijos apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus rasite mūsų Slapukų politikoje.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

Bendrovė Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tvarko gavusi aiškų Jūsų sutikimą tokiam duomenų tvarkymui, pvz., Jums užsisakius mūsų naujienlaiškius ar kt. (duomenų tvarkymo pagrindas – Jūsų sutikimas).

Tiesioginės rinkodaros tikslu galime tvarkyti Jūsų vardą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti tvarkomi nurodytais būdais:
- elektroniniu paštu galite gauti naujienlaiškį su mūsų pasiūlymais, akcijomis ir naujienomis;
- elektroniniu paštu galite gauti kvietimus į renginius, pasiūlymus ir panašią informaciją;
- elektroniniu paštu galite gauti kvietimus sudalyvauti apklausoje ar žaidime. 

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimų. Tai padaryti galite paspaudę tam skirtą nuorodą mūsų siunčiamų pranešimų apačioje.

Jei Jūs esate Lojalumo programos AČIŪ dalyvis ir užsisakysite mūsų naujienlaiškį, mes Jums nurodytu el. paštu teiksime ir Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus (žr. Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos 1.5 d.).

Mes taip pat naudojamės „Facebook“, „Google“, kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugomis. Apie šių paslaugų teikėjų privatumo politiką, renkamus duomenis ir taikomas asmens duomenų apsaugos priemones galite perskaityti minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose. Daugiau informacijos apie tai, kaip veikia, o taip pat informaciją apie tai, kaip galite nesutikti su tokių reklamų rodymu ar tokiu duomenų naudojimu, rasite minėtų paslaugų teikėjų pateikiamoje informacijoje – https://lt-lt.facebook.com/policies/ads#; https://policies.google.com/technologies/ads .

Akcininkų, valdymo organų narių, naudos gavėjų, klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kontrahentų, kitų asmenų duomenų tvarkymas

Bendrovė savo veikloje tvarko savo akcininkų, valdymo organų narių ir naudos gavėjų, jų atstovų, įgaliotų asmenų asmens duomenis. Šie duomenys gaunami iš teisėtų šaltinių (įskaitant viešuosius registrus) ir naudojami tik vykdant jai taikomas teisines pareigas, susijusias su Bendrovės ir jos organų narių veikla, duomenų registravimu ir tvarkymu, akcininkų teisių įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktų reikalavimų vykdymu, finansine apskaita ir mokestinių prievolių, o taip pat kitų Bendrovei taikomų prievolių ir pareigų įvykdymu.

Bendrovė taip pat tvarko skirtingų kategorijų duomenų subjektų (klientų, verslo partnerių, tiekėjų, kitų sandorio šalių, taip pat jų darbuotojų, vadovų, akcininkų, atstovų ir agentų) asmens duomenis. Šie duomenys renkami ir tvarkomi šiais tikslais ir juos atitinkančiais pagrindais:
- minėtiems asmenims su Bendrove užmezgant, palaikant ir plėtojant verslo, profesinius ir kitus teisėtus santykius;
- sudarant, vykdant, administruojant sandorius, sutartis ir susitarimus;
- plėtojant ir užtikrinant Bendrovės ir su ja susijusių grupės įmonių teisėtus interesus;
- Bendrovei ginantis nuo jai pareikštų ieškinių, reikalavimų, pretenzijų;
- Bendrovei vykdant jai taikomas prievoles ir įpareigojimus pagal galiojančius teisės aktus. 

Be to, šią informaciją ir asmens duomenis Bendrovė renka ir tvarko paties asmens sutikimo pagrindu, kai toks asmuo pats pateikia savo duomenis Bendrovei ar jos atstovams įvairių susitikimų, konferencijų, mokymų ar kitų renginių metu.

Bendrovė šiuos duomenis perduoda kompetentingoms institucijoms, kurios turi teisę gauti tokius duomenis, registrams, taip pat kitiems gavėjams, turintiems teisėtą pagrindą gauti šiuos duomenis. Šių duomenų tvarkymui Bendrovė gali pasitelkti toliau šioje Privatumo politikoje išvardintų kategorijų duomenų tvarkytojus.

Bendrovė šiuos duomenis saugo tiek, kiek reikia tikslams, kuriems jie tvarkomi, pasiekti, taip pat vadovaudamasi tokio pobūdžio duomenų saugojimo reikalavimais, nustatytais teisės aktuose, senaties laikotarpiais teisiniams reikalavimams pareikšti ar apginti, o jei tokie būtų pareikšti – tiek, kiek reikia šiuo tikslu.

Asmens duomenų tvarkymas vykdant vaizdo stebėjimą

Siekdami užtikrinti Bendrovės, mūsų darbuotojų ir kitų asmenų turto, sveikatos ir gyvybės apsaugą, savo parduotuvėse, biurų patalpose ir teritorijose vykdome vaizdo stebėjimą.

Vaizdo stebėjimą vykdome ir į vaizdo stebėjimo lauką patenkančių Lankytojų duomenis (vaizdo duomenis) tvarkome mūsų teisėto intereso pagrindu.

Mūsų vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (arba) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį).

Apie vykdomą vaizdo stebėjimą Lankytojai informuojami informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir duomenų valdytojo rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (arba) patalpą.

Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose Lankytojai tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos, pavyzdžiui persirengimo, poilsio, tualeto kambariai.

Vaizdo stebėjimo metu surinkti Lankytojų asmens duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

Asmens duomenų tvarkymas teikiant transporto priemonių statymo paslaugą
 
Kai kurių Bendrovės parduotuvių ir (arba) biuro patalpų parkavimo aikštelėse gali būti įrengta automatinių užtvarų sistema su valstybinių numerių fiksavimo ir atpažinimo funkcija.

Sistema fiksuoja Jūsų transporto priemonės valstybinius numerius, transporto priemonės įvažiavimo ir išvažiavimo laiką; transporto priemonės stovėjimo laiką, ir, kai stovėjimas aikštelėje yra mokamas, mokesčio už stovėjimą sumą.

Automatinių užtvarų sistemas mes įrengiame ir jų surinktus Lankytojų duomenis tvarkome Bendrovės teisėto intereso pagrindu, siekdami mūsų Klientams užtikrinti patogią ir kokybišką transporto priemonių statymo paslaugą, transporto priemonių stovėjimo taisyklių laikymąsi, mokesčio už transporto priemonės stovėjimą surinkimą ir administravimą.

Automatinių užtvarų sistemomis surinkti duomenys saugomi iki 45 (keturiasdešimt penkių) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos.

Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate užklausas, prašymus, ar kitą informaciją, skambinate į klientų aptarnavimo infoliniją.

Susipažinkite su mūsų Užklausas teikiančių klientų privatumo politika.

Lojalumo programos AČIŪ dalyvių, AČIŪ paskyros vartotojų asmens duomenų tvarkymas.

Susipažinkite su mūsų Lojalumo programos AČIŪ privatumo politika.
 
Konkurso „Lietuvos Maximalistai“ dalyvių asmens duomenų tvarkymas.

Susipažinkite su Konkurso „Lietuvos „Maximalistai“ privatumo politika.
 
Asmens duomenų tvarkymas darbuotojų atrankos tikslu.

Susipažinkite su mūsų Kandidatų asmens duomenų privatumo politika.

Asmens duomenų tvarkymas išrašant sąskaitas faktūras ir kitus apskaitos dokumentus

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis išrašydami sąskaitas ir (arba) kitus apskaitos dokumentus už prekes ir (arba) paslaugas. Mes tvarkome šiuos duomenis, tam, kad užtikrintume teisingą mokestinių prievolių įgyvendinimą, apskaitos dokumentų išrašymą, deklaravimą valstybinėms institucijoms bei galėtume Jums išrašyti ir administruoti apskaitos dokumentus, pavyzdžiui, sąskaitas faktūras, kai įsigyjate prekes mūsų parduotuvėse.

Šių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (arba) paslaugų vartojimo sutarties pagrindu, taip pat mums vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

Asmens duomenų tvarkymas organizuojant žaidimus, akcijas, konkursus
 
Jūsų asmens duomenis tvarkome siekdami administruoti mūsų arba mūsų tiekėjų organizuojamus ir vykdomus žaidimus, akcijas ir (arba) konkursus, jeigu Jūs pareiškėte norą juose dalyvauti. Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, galėtume nustatyti bei paskelbti laimėtoją ir įteikti prizus.

Jei norite dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse, Jūs turite mums pateikti savo asmens duomenis. Jei nepateiksite duomenų, dalyvauti žaidime ir (arba) konkurse negalėsite. Tuo atveju, jei laimėsite, mes negalėsime Jums įteikti prizo. Įteikiant prizą, bus patikrinama Jūsų tapatybė. Teisės aktų nustatytais atvejais mes privalėsime apie prizą informuoti kompetentingas institucijas (pvz., Valstybinę mokesčių inspekciją).
 
Asmens duomenų tvarkymas Facebook ir (arba) Instagram gerbėjų puslapyje
 
Susipažinkite su mūsų Facebook / Instagram gerbėjų puslapio privatumo politika.

Asmens duomenų tvarkymas kitais tikslais

Mes taip pat galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis teikdami Jums kitas paslaugas, pvz. priimdami ir vykdydami Jūsų išankstinius užsakymus konditerijos ar kulinarijos gaminiams, vykdydami mūsų parduodamų prekių garantinius įsipareigojimus. Paprastai tokių asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas prekių ir (arba) paslaugų vartojimo sutarties pagrindu, Jūsų sutikimo pagrindu arba vykdant teisės aktuose mums nustatytas prievoles.

Mes galime tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam esame gavę Jūsų (duomenų subjekto) sutikimą arba kai asmens duomenų tvarkymas yra pagrįstas kitais teisės aktuose numatytais teisėto tvarkymo kriterijais.

Bendrovė tvarko:

 • Jūsų pačių pateiktus duomenis, kai Jūs bendraujate su Bendrove, naudojatės Bendrovės teikiamomis paslaugomis, turite teisinių santykių su Bendrove, pavyzdžiui, registruojatės paslaugoms ar dalyvauti programose, prenumeruojate naujienlaiškius, kreipiatės į mus prašydami suteikti informaciją, sudarote ar vykdote sutartį, perkate ar tiekiate prekes ir paslaugas, ir kt.;
 • duomenis, kurie generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, lankotės mūsų parduotuvėse, pavyzdžiui, kai naudojatės  mūsų tinklu (pvz., skambinate telefonu, siunčiate elektroninį laišką ar apsilankote mūsų interneto svetainėse), patenkate į mūsų parduotuvėse ar jų teritorijose įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų lauką ir kt.;
 • duomenis, kurie gaunami iš teisėtų šaltinių – viešųjų registrų ir valstybinių informacinių sistemų, sutarties šalių ir kontrahentų (pvz., duomenys apie sutarties šalies atstovus, darbuotojus, kt.), įdarbinimo paslaugų teikėjų, viešų profesinių socialinių tinklų, viešų duomenų bazių, trečiųjų asmenų, kitų teisėtų šaltinių.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime ir saugosime ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Asmens duomenų saugojimo laikotarpį mes nustatome remdamiesi tokiais principais:

 • kiek laiko tokios informacijos reikia tikslams, dėl kurių ji buvo surinkta ir tvarkoma;
 • kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mums taikomus teisinius reikalavimus;
 • kiek laiko tokios informacijos reikia mums vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus;
 • kiek laiko Jūs mums leidote (savo sutikimu ar kitaip) naudoti tokią informaciją apie Jus.

Asmens duomenų saugojimo terminus mes detalizuojame šioje Politikoje arba atitinkamos asmens duomenų kategorijos privatumo pranešimuose ar politikose.
 
Ilgesnis, nei nustatyta Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Lankytoju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Lankytojo padarytus pažeidimus;
 • rezervinių kopijų ir kitais su informacinių sistemų veikimu ir palaikymu susijusiais ar panašiais tikslais;
 • esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, sąlygoms ar atvejams.

Bendrovė be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau aprašytus atvejus.
 
Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti veiklą ir administruoti Paslaugų teikimą. Tokiais asmenimis gali būti duomenų centrų, prieglobos ir susijusias paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, įdarbinimo, skambučių aptarnavimo, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, saugos, kitas paslaugas teikiančios saugos tarnybos ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.
 
Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.
 
Esant pakankamam teisėtam pagrindui (pvz., kai tai būtina sutarties su Jumis sudarymui ar vykdymui ir kai apie tokį perdavimą Jūs buvote tinkamai informuoti), duomenys gali būti perduoti mūsų verslo partneriams, kontrahentams.
 
Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Išskyrus žemiau nurodytas išimtis, mes Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Sąjungos teritorijoje. Šiuo metu neketiname perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

Informuojame, kad tam tikri Jūsų apsilankymo svetainėje duomenys ar duomenys, generuojami apsilankius mūsų svetainėje (tokie kaip IP adresas, vieta, slapukai, Jūsų naudojamos naršyklės ar įrenginio nustatymai ir informacija, naršymo data, laikas, trukmė, kita su naršyklės bei įrenginio veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) bendro naršymo svetainėje stebėsenos, statistikos, užimtumo, analizės, funkcionalumo užtikrinimo bei susijusiais tikslais gali būti tvarkomi, perduodami ar padaromi  prieinamais tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics, Facebook Ads ir panašiomis paslaugomis, funkcionalumais ar produktais, tokie duomenų tvarkytojai arba gavėjai yra Jungtinėse Amerikos Valstijose ar kitose ne EEE valstybėse veikiančios bendrovės).

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis.

Bendrovė įgyvendina ir nuolat atnaujina atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bet kuriuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir bet kokią kitą el. laiške esančią informaciją gali tvarkyti Bendrovė arba sutartis pasirašęs el. pašto savininkas, duomenų centras, saugykla ir kiti IT infrastruktūros paslaugų teikėjai Bendrovės IT sistemų saugumo palaikymo, verslo su klientais, tiekėjais ir kitais verslo partneriais užtikrinimo tikslais, užtikrinant, kad duomenys būtų tinkamai apsaugoti ir neprarandami pažeidus saugumą.

Asmens duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Privatumo politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.
 
Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Privatumo politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Teisė ištaisyti asmens duomenis

Jeigu pasikeitė Jūsų mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Teisė pateikti skundą

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visada pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (daugiau informacijos: https://vdai.lrv.lt/).

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai tvarkymas pagrįstas teisėtais interesais

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Siekdami apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime patikrinti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus nurodyti Jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ar telefono numerį ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz.: Jūsų nurodytieji duomenys nesutaps su mūsų turimais duomenimis arba Jūs neautorizuosite savęs pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų paslaugų Lankytojas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę aukščiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite toliau išvardytais būdais.
       Elektroniniu paštu klientai@maxima.lt
       Skambindami į mūsų infoliniją nemokamu telefonu 8 800 20 050
       Internetu www.maxima.lt/pagalba

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys.
       El. pašto adresas dpo@maxima.lt
       Pašto korespondencijos adresas: Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius.
       Laišką adresuokite MAXIMA LT, UAB Duomenų apsaugos pareigūnui

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:
       MAXIMA LT, UAB
       Juridinio asmens kodas 123033512
       Buveinės adresas: Naugarduko g. 84, Vilnius, Lietuvos Respublika

Šią Privatumo politika Bendrovė gali bet kada atnaujinti. Bendrovė informuos Lankytojus apie atnaujinimus, tinklalapyje pateikdama naują Privatumo politikos variantą.

Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo 2018 m. gegužės 25 d. (paskutinių pakeitimų data – 2020 m. rugsėjo 7 d).

Pagalba