Mes – bendruomenė

bendruomene

Devintus metus vykstantis projektas „Mes – bendruomenė“ – tai iniciatyvų konkursas, skirtas prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių, siekiančių puoselėti gamtą ir tvarų gyvenimo būdą. Nuoširdžiai sveikiname 16 šalies bendruomenių, kurių tvarioms idėjoms įgyvendinti šiemet „Maxima“ skiria 120 tūkst. eurų sumą.

Turite klausimų? Rašykite mumsrupi@maxima.lt

Apie šių metų projekto kryptį

Klimato kaita šiandien yra viena aktualiausių pasaulio problemų, tad tvarios ir taupios gyvensenos puoselėjimas turi tapti neatsiejama kasdienybės dalimi. Šiais metais bendruomenės kviečiamos konkursui teikti projektus, skatinančius tvarų gyvenimo būdą ir atsakingą išteklių naudojimą:

 

· Tvarumo iniciatyvos. Raginame teikti paraiškas bendruomenėse vystyti tvarumo iniciatyvas ir veiklas, susijusias su gamtos puoselėjimu ir išsaugojimu (pvz.: žaliųjų zonų kūrimas, gamtos puoselėjimo ir jos paveldo išsaugojimo iniciatyvos), išteklių taupymu (pvz.: maistą tausojančios iniciatyvos, tvarios gamybos technologijų diegimas, infrastruktūros renovacija tvaresniam energijos naudojimui) ir kitomis tvarių sprendimų paieškomis kasdieniniame bendruomenės gyvenime.

· Aplinkosaugos žinių tobulinimas. Kviečiame teikti paraiškas vystyti žinioms ir įgūdžiams, susijusiems su tvariu gyvenimo būdu bei gamtos saugojimu. Pvz.: inicijuoti aplinkos puoselėjimą ir tvarumą skatinančias veiklas (teritorijos sutvarkymas, atliekų rūšiavimo taškų įrengimas), ugdyti sąmoningumą kasdieniame resursų naudojime bei suteikti aplinkosaugos žinias ir mažiausiems bendruomenės nariams (vystant edukacines veiklas, rengiant mokymus ar kt.).

Loading...

D.U.K.

Devintus metus vykstantis projektas „Mes – bendruomenė“ – tai iniciatyvų konkursas, skirtas prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių, siekiančių puoselėti gamtą ir tvarų gyvenimo būdą. Norime įkvėpti bendruomenes atsakingai naudoti išteklius ir kurti švaresnę aplinką. Šiemet „Maxima“ tvarių idėjų įgyvendinimui iš viso skirs 120 tūkst. eurų sumą.

Klimato kaita šiandien yra viena aktualiausių pasaulio problemų, tad tvarios ir taupios gyvensenos puoselėjimas turi tapti neatsiejama kasdienybės dalimi. Šiais metais bendruomenės kviečiamos konkursui teikti projektus, skatinančius tvarų gyvenimo būdą ir atsakingą išteklių naudojimą:

· Tvarumo iniciatyvos

Projekto dalyviai raginami teikti paraiškas bendruomenėse vystyti tvarumo iniciatyvas ir veiklas, susijusias su gamtos puoselėjimu ir išsaugojimu, išteklių taupymu ir tvarių sprendimų paieškomis kasdieniniame bendruomenės gyvenime. Pvz.: gamtos puoselėjimo ir gamtos paveldo išsaugojimo iniciatyvos, žaliųjų zonų kūrimas ir plėtojimas, infrastruktūros renovacija tvaresniam energijos naudojimui, maistą tausojančios iniciatyvos, tvarios gamybos technologijų diegimas ir kt.

· Aplinkosaugos žinių tobulinimas

Dalyviai kviečiami teikti paraiškas vystyti žinioms ir įgūdžiams, susijusiems su tvariu gyvenimo būdu bei gamtos saugojimu. Pvz.: inicijuoti aplinkos puoselėjimą ir tvarumą skatinančias veiklas (teritorijos sutvarkymas, atliekų rūšiavimo taškų įrengimas), ugdyti sąmoningumą kasdieniame resursų naudojime bei suteikti aplinkosaugos žinias ir mažiausiems bendruomenės nariams (vystant edukacines veiklas, rengiant mokymus ar kt.).

Šis konkursas skirtas bendruomenes vienijančioms (nevyriausybinėms, ne pelno siekiančioms) organizacijoms.

Programoje gali dalyvauti pelno nesiekiančios organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, esančios paramos gavėjomis pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą ir įrodančios, jog yra pajėgios finansiškai prisidėti prie projekto įgyvendinimo mažąja investicijų dalimi (30 proc. reikalingų lėšų). Viena organizacija gali teikti tik vieną paraišką. Lietuvos savivaldybių administracijos dalyvauti konkurse gali tik teikdamos bendrą paraišką su kitomis ne pelno siekiančiomis organizacijomis. Savivaldybės administracija gali teikti tik vieną paraišką su viena organizacija.

Paramos gavėju gali būti juridiniai asmenys, turintys teisę gauti paramą pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą. Išsamią informaciją dėl paramos gavėjo statuso suteikimo galima rasti Valstybės įmonės registrų centro internetinėje svetainėje.

Konkurso paraiška nėra sudėtinga, ją reikia pateikti internetinėje svetainėje: https://www.maxima.lt/mes-bendruomene/registracijos-anketa, bet ji turi būti užpildyta aiškiai, tvarkingai ir lietuvių kalba. Būtina pateikti visą prašomą informaciją.

2023 m. MES BENDRUOMENĖ projekto laimėtojai

VšĮ Mokymosi namai Patirčių slėnis

VšĮ Mokymosi namų „Patirčių slėnis“ iniciatyva / APLINKOSAUGINIS PROJEKTAS: TYRAS KAIP VIEVIO EŽERAS

„Tyras kaip Vievio ežeras“ – tai Vievio bendruomenės projektas, kuriuos siekiama išvalyti Vievio ežerą ir skatinti gyventojus atsakingai žiūrėti į savo aplinką. Vieviečiai turi didžiulį turtą savo kiemų pašonėje, bet ne visi jį vertina. Ežeras užterštas ir pilnas šiukšlių, dugne – stiklai.
Pagrindinė projekto veikla – Vievio ežero dugno valymas su profesionalia narų komanda („Nardymo akadremija“). Gyventojai taip pat prisidės – pakrantėje vyks šiukšlių rinkimo talka, savo valtimis plauks ir pakrantėje valys dugną.  
Be šių veiksmų vyks ir visuomenės švietimas aplinkosauginiais klausimais. Ant Vievio ežero kranto bus organizuota žymių ekologų, gamtininkų paskaita-susitikimas su gyventojais. Taip pat bus vedama žinomo gamtininko Almanto Kulbio ekskursija palei Vievio ežero pakrantes. Ant ežero kranto bus vedamos ir kelios pamokos Vievio J. Milančiaus pradinės mokyklos ir Vievio gimnazijos mokiniams ir pasakos apie šių vietų bioįvairovę, kaip ją apsaugoti.

Plungės rajono Kulių krašto bendruomenė Alantas

Plungės rajono Kulių krašto bendruomenės „Alantas“ iniciatyva / KURIAME KAIMYNŲ PARKĄ

Projektas „Kuriame kaimynų parką“ skirtas tęsti pradėtiems parko kūrimo darbams apleistame, medžiais apaugusiame plote pačiame Kulių miestelio centre. Kad ši vieta ateityje virstų tikru parku, bendruomenė jau paruošė techninį projektą ir įgyvendino dalį jame numatytų darbų. Deja, dėl lėšų trūkumo šis projektas įgyvendinamas etapais. Tad ši programos „Mes - bendruomenė“ finansinė parama leistų sutvarkyti pietinėje būsimo parko sklypo dalyje esančio Alanto upelio ir jo senvagės prieigų teritoriją: išvalyti žeme užslinkusią Alanto senvagę,  sutvarkyti upelio juosiamą salą bei pastatyti tiltelį pritaikant šį gamtos kampelį ramiam poilsiui.

Pagalba