Apie mus

Didžiausia lietuviško kapitalo įmonė

Prekybos tinklą „Maxima“ valdanti bendrovė MAXIMA LT, UAB – didžiausia lietuviško kapitalo įmonė, viena didžiausių mokesčių mokėtojų bei didžiausia darbo vietų kūrėja šalyje. Kasdien „Maximos“ parduotuvėse Lietuvoje apsilanko daugiau nei 400 tūkstančių klientų. O šalyje veikia apie pustrečio šimto prekybos tinklo parduotuvių. Viso tinklo ir kiekvieno darbuotojo kasdienis darbas – pasiūlyti itin platų asortimentą už gerą kainą ir taip savo klientams sukurti geriausią apsipirkimo patirtį.

Baltijos šalių mažmeninės prekybos lyderės istorija prasidėjo 1992 m. Vilniuje atidarius pirmąsias parduotuves. Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo įsteigtas prekybos tinklas augo kartu su Lietuva ir ją kasdien kuriančiais žmonėmis. Šiandien „Maximos“ veiklą galima drąsiai vadinti visos šalies verslo sėkmės istorija, parašyta kartu su darbuotojais, klientais ir tiekėjais.

Lietuviškas prekybos tinklas

„Maxima“ didžiuojasi esanti lietuvišku prekybos tinklu. Daugiau nei du trečdaliai siūlomo šviežio maisto „Maximos“ parduotuvėse yra lietuviškas, o Lietuvoje pagamintos prekės sudaro beveik 50 proc. visų parduodamų gaminių. Prekybos tinklas įsipareigoja išlaikyti lietuviškos kilmės prekių kiekį bei stengtis plėsti vietos gamintojų produkcijos skaičių asortimente.

Bendradarbiaudama su savo tiekėjais, „Maxima“ puoselėja skaidrumą, sąžiningumą, atvirumą, geranoriškumą, tvarumą, dialogą ir lietuviškumą. Formuodama asortimentą, „Maxima“ taip pat palaiko iniciatyvas, sprendimus ir produktus, kurie skatina sveikesnę mitybą, aplinkos ir išteklių tausojimą, lietuviškumo ir tautinių vertybių puoselėjimą, atkreipia dėmesį ir padeda mažinti socialinę atskirtį šalyje.

4 skirtingų dydžių ir formatų parduotuvės

Atsižvelgiant į skirtingus klientų poreikius, Lietuvoje veikia įvairių dydžių parduotuvės – „Maxima X“, „Maxima XX“, „Maxima XXX“ ir „Maxima XXXX“. Parduotuves lengva rasti, nes jos veikia ir didmiesčiuose, ir mažesniuose miesteliuose, ir rajonų centruose. Didžiausio formato parduotuvėse dalis prekybinio ploto išnuomojama specializuotoms parduotuvėms, kad klientai galėtų patogiai rasti visas prekes ir paslaugas vienoje vietoje. O „Maxima X“ tapo bendruomenės parduotuve arti namų, į kurią žmonės užsuka kasdien greitai nusipirkti reikalingiausių produktų.

Socialiai atsakingas verslas

Visur, kur veikia, „Maxima“ siekia būti vertinga bendruomenės dalimi. Esame socialiai atsakinga bendrovė ir kaskart džiaugiamės prisidėdami prie įvairių socialinių projektų. 2020 m. socialinėms iniciatyvoms įgyvendinti skyrėme 800 tūkst. eurų.

Gabiausi Lietuvos moksleiviai kasmet gali pretenduoti į mūsų įsteigtą „Lietuvos Maximalistų” stipendiją. 2020 m. programos stipendijų fondas siekė 80 tūkst. eurų.

Šešerius metus iš eilės vykdome projektą „Mes – bendruomenė“, kurio metu bendruomenės teikia projektus, kurie galėtų prisidėti prie bendruomenės narių gerovės. 2020 m. 15 įvairių bendruomenių projektų įgyvendinimui Lietuvoje skyrėme 90 tūkst. eurų.

Nuolat bendradarbiaujame su „Maisto banku“, „Mamų unija“, „SOS Vaikų kaimu“, „Maltos ordinu“, projektu „Ankstukai“ ir kitomis socialinę misiją atliekančiomis organizacijomis.

Būtina mūsų verslo socialinės atsakomybės dalis yra ekologinis sąmoningumas. Būdami viena didžiausių įmonių šalyje, nuolat ieškome būdų poveikio aplinkai mažinti, efektyvesnių ir gamtai draugiškesnių energijos bei kitų resursų naudojimo galimybių. Daug dėmesio skiriame neigiamo aplinkosauginio pėdsako mažinimui, efektyviam atliekų tvarkymui ir perdirbimui, gamtos išteklių taupymui bei žmonių sveikatos apsaugai.

Taip pat „Maxima“ puoselėja narystę Lietuvos prekybos įmonių asociacijoje ir Investuotojų forume.

Misija, vizija, vertybės

Misija
Mes atsakingai kuriame vertę užtikrindami geriausią kainą, asortimentą bei aptarnavimą mūsų klientams.
Vizija
Labiausiai vertinama mažmeninės prekybos įmonė Lietuvoje.
Vertybės
Dirbame pirkėjams:
 • Dirbame taip, kad pirkėjas grįžtų
 • Su pirkėjais elgiamės sąžiningai
 • Siūlome tai, ko reikia pirkėjams
Svarbus kiekvienas:
 • Su kitu elgiuosi taip, kaip noriu, kad elgtųsi su manimi
 • Pagarbiai bendrauju su kolegomis, partneriais ir klientais
 • Esame atsakingas bendruomenės narys
Vieninga komanda:
 • Išklausome vieni kitus
 • Dalinamės žiniomis ir patirtimi
 • Gerbiame kitų darbą ir laiką
Imu ir padarau:
 • Esame aktyvūs
 • Imamės atsakomybės
Valdyba
Nuo 2020 m. kovo 13 d. prekybos tinklą „Maxima" valdančiai bendrovei MAXIMA LT, UAB vadovauja Jolanta Bivainytė.

MAXIMA LT, UAB valdybą sudaro šie nariai:
Jolanta Bivainytė
MAXIMA LT, UAB generalinė direktorė
Vilius Rimkus
MAXIMA LT, UAB turto valdymo departamento direktorius
Lauryna Šaltinė
MAXIMA LT, UAB finansų departamento direktorė
Duomenys pateikiami tūkst. Eur
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Apyvarta be PVM 1 418 337 1 500 318 1 535 938 1 566 252 1 551 203 1 546 879 1 638 384 1 709 698 1 689 164
Mažmeninės prekybos apyvarta be PVM 1 323 066 1 383 828 1 418 025 1 443 485 1 412 652 1 429 917 1 518 216 1 590 663 1 650 444
Didmeninės prekybos apyvarta be PVM 67 012 84 342 86 279 90 955 99 973 77 489 82 122 79 610 1 364
Kitos pajamos be PVM 28 259 32 148 31 634 31 812 38 578 39 472 38 045 39 425 37 356
Investicijos į ilgalaikį turtą 15 435 10 368 12 395 10 573 17 083 19 890 17 625 25 248 14 768
Pelnas prieš apmokestinimą 54 670 57 729 64 880 83 829 63 655 62 113 115 339 91 575 231 347
Pelno mokesčio sąnaudos 9 463 8 077 8 843 11 462 10 146 8 007 8 878 7 934 11 647
Pateikiami kiekvienų metų sausio 1 d. duomenys
Pateikiami kiekvienų metų sausio 1 d. duomenys