Pagalba

Mieli pirkėjai,

Visada stengiamės, jog apsipirkimas mūsų prekybos centruose būtų malonus, o įsigytos prekės atitiktų klientų lūkesčius. Visgi, jei taip atsitiko, kad įsigyta prekė netiko, kviečiame užpildyti žemiau pateiktą atsiliepimo formą arba kreiptis nurodytais Kontaktais.

Pagalba

Pasirinkite vieną iš temų ir užpildykite žemiau pateiktą atsiliepimo formą.
Gavus jūsų užklausą, dėl jos sprendimo su jumis susisieksime per 5 darbo dienas. 

Privatumo politika

Lankytojų elgesio taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lankytojų MAXIMA LT, UAB (toliau – Bendrovė), parduotuvėse elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato lankytojų elgesio Bendrovės parduotuvių (toliau – Parduotuvė) patalpose ir teritorijoje aplink Parduotuves (toliau – Teritorija), kurią valdo Bendrovė, tvarką. Taisyklių privalo laikytis visi Parduotuvių lankytojai ir pirkėjai.

2. Taisyklės taikomos bet kuriam į Parduotuvę ir jos Teritoriją įeinančiam ir joje esančiam asmeniui. Parduotuvėse ir Teritorijoje yra įrengtos vaizdo stebėjimo sistemos, kurios skirtos užtikrinti Parduotuvių valdytojo, darbuotojų ir trečiųjų asmenų (lankytojų) bei jų turto saugumą, užkirsti kelią daromiems teisės pažeidimams ir palengvinti šių įvykių bei nelaimingų atsitikimų tyrimą. Lankytojų asmens duomenys, užfiksuoti vaizdo stebėjimo sistemomis, tvarkomi atsakingai, griežtai laikantis Privatumo politikos ir galiojančių duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

3. Į Parduotuvių patalpas lankytojai gali patekti tik per jiems specialiai skirtus ir įrengtus įėjimus ir išėjimus.

 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI, KELIAMI PARDUOTUVĖS LANKYTOJAMS

 

4. Parduotuvės lankytojai privalo:

4.1. laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų, esančių Parduotuvės patalpose ir jos Teritorijoje;

4.2. asmeniškai rūpintis savo ir savo vaikų, ypač mažamečių, bei kitų lydimų asmenų sveikatos, gyvybės bei turto saugumu;

4.3. elgtis taip, kad nekiltų grėsmė sau ir aplinkiniams, kitiems lankytojams (nedaryti žalos, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų);

4.4. vykdyti Parduotuvės darbuotojų (administracijos), apsaugos darbuotojų ir (ar) kitų asmenų, įgaliotų užtikrinti saugumą Parduotuvėje, nurodymus;

4.5. nedelsiant informuoti Parduotuvės ir (ar) apsaugos darbuotojus apie veiksmus, įvykius ir (ar) aplinkybes, dėl kurių gali būti ar buvo padaryta žala lankytojo (-ų) arba kitų asmenų sveikatai, gyvybei, turtui.

5. Parduotuvės lankytojams draudžiama:

5.1. fotografuoti ir filmuoti komerciniais tikslais;

5.2. kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;

5.3. lipti, sėdėti, kelti ir (ar) sodinti vaikus, ypač mažamečius, ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių bei pirkiniams skirtuose vežimėliuose, jei nėra įrengtos specialiu informaciniu ženklu pažymėtos kėdutės;

5.4. gadinti, laužyti ar kitaip žaloti Parduotuvės turtą;

5.5. įeiti į tarnybines patalpas ar uždaras Parduotuvės lankytojams neskirtas lankytis patalpas;

5.6. šiukšlinti ir (ar) teršti Parduotuvės patalpose, Teritorijoje;

5.7. Parduotuvės  patalpose vartoti alkoholinius gėrimus, naudoti tabako gaminius;

5.8. į Parduotuvės patalpas, Teritoriją įsinešti daiktus, galinčius sukelti gaisro ar sprogimo pavojų (degias ir sprogstančias medžiagas, sprogmenis, šaunamuosius ginklus, amuniciją ir pan.), išskyrus, jei minėtus daiktus turi tarnybines pareigas teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys asmenys;

5.9. į Parduotuvės patalpas įeiti su riedučiais, riedlentėmis, paspirtukais, dviračiais, riedžiais ir pan.; naudoti žaidimams ir (ar) chuliganiškais tikslais apsipirkimui Parduotuvėje skirtus vežimėlius;

5.10. į Parduotuvės patalpas (prekybos salę) vestis (neštis) gyvūnus, išskyrus specialiai apmokytus šunis vedlius arba smulkius naminius gyvūnus, nešamus specialiose nešyklėse; 

5.11. Parduotuvės patalpose ar Teritorijoje siūlyti pirkti kosmetines priemones, suvenyrus, gėrimus, maisto prekes, drabužius, reklaminę atributiką ir kitas komercines prekes ir (ar) teikti bet kokias paslaugas, kurios nėra suderintos su Bendrovės administracija;

5.12. be atskiro Parduotuvės administracijos rašytinio leidimo Parduotuvės patalpose ar Teritorijoje platinti ne Parduotuvės valdytojo inicijuotus reklaminius lapelius, lankstinukus, skrajutes ir (ar) kitą informacinę ir (ar) reklaminę medžiagą;

5.13. be atskiro Parduotuvės administracijos rašytinio leidimo organizuoti bet kokius mitingus, susirinkimus ir (ar) kitus panašius renginius;

5.14. organizuoti Parduotuvės lankytojų reklamines, apklausų, parašų rinkimo akcijas, rinkimų, politines agitacijas ir (ar) bet kokias kitokias akcijas bei vykdyti kitokią į Parduotuvės lankytojus nukreiptą komercinę ūkinę veiklą, kuri nėra iš anksto raštu suderinta su Parduotuvės valdytoju ar Parduotuvės administracija.

6. Transporto priemonių eismas ir statymas Teritorijoje vyksta laikantis Lietuvos Respublikos kelių eismo taisyklių reikalavimų.

7. Teritorijoje įrengtos transporto priemonių stovėjimo vietos nėra skirtos ilgalaikiam automobilių ar kitų transporto priemonių stovėjimui.

8. Kai kurių Parduotuvių patalpose (tambūre) yra įrengtos Parduotuvės lankytojų daiktų saugojimo spintelės. Jose lankytojai gali palikti daiktus tik lankymosi Parduotuvėje metu. Išeinant iš Parduotuvės privaloma pasiimti visus daiktus iš spintelės, paliekant raktą spintelės durelėse. Bendrovė ir (ar) Parduotuvės administracija už spintelėse lankytojų paliktų daiktų saugumą neatsako. Pametus raktą nuo spintelės, lankytojas turi kreiptis į Parduotuvės administraciją. Pasibaigus Parduotuvės darbo dienai, visos daiktų saugojimo spintelės atrakinamos, išvalomos, jose palikti ir esantys daiktai tvarkomi laikantis Parduotuvės valdytojo vidinių procedūrų.

9. Radus neaiškius, be priežiūros paliktus daiktus, sprogstamas, chemines ar radioaktyviąsias medžiagas, lankytojai prašomi nedelsiant apie tai pranešti Parduotuvės administracijos ir (ar) apsaugos darbuotojams.

10. Parduotuvės administracija turi teisę nedelsdama, be jokio išankstinio įspėjimo, uždaryti Parduotuvę (ar bet kurią jos dalį), jeigu kyla grėsmė Parduotuvės, jos darbuotojų, lankytojų ir kitų asmenų saugumui, sveikatai ar gyvybei, įskaitant gaisro, sprogimo, dujų nuotėkio ir kito pavojaus grėsmės atveju tam, kad būtų išvengta galimos žalos.

11. Nemokama informacijos linija klientams (8–22 val.) – 8 800 200 50. Susisiekus šiais kontaktais, teikiama informacija apie Parduotuvių veiklą, jų darbo laiką ir adresus, šiuo metu vykdomas akcijas bei su AČIŪ kortele susijusius klausimus. Susisiekę šiais kontaktais taip pat galite palikti atsiliepimą apie aptarnavimo ar įsigytų prekių kokybę.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. Parduotuvės darbuotojai, apsaugos darbuotojai ar Parduotuvės valdytojas turi teisę informuoti ir (ar) įspėti apie Taisyklių laikymąsi ir galimus pažeidimus, paprašyti neteisėtus ar galimai neteisėtus veiksmus atliekantį asmenį apleisti Parduotuvės patalpas ir (ar) Teritoriją bei imtis kitų būtinų ir teisėtų priemonių siekiant užtikrinti Parduotuvės, jos darbuotojų, lankytojų ir (ar) kitų asmenų teises ir teisėtus interesus.

13. Padarytos ar galimai padarytos nusikalstamos veikos (pvz., vagystės) atveju, Parduotuvės administracija ir (ar) Parduotuvės valdytojas visada informuoja teisėsaugos institucijas.

14. Taisyklės parengtos, be kita ko, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa prieštaraujančia galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams, kitos Taisyklių nuostatos lieka galioti.

Garantijos klientams

Kaip elgtis, jei įsigijote netinkamos kokybės prekę?

 • Atvykite į parduotuvę MAXIMA, kurioje įsigijote netinkamos kokybės prekę.
 • Kreipkitės į Informacijos skyriaus darbuotoją arba kasininkę (-ą), pateikite prekę ir informuokite apie iškilusią problemą.
 • Būtinai su savimi turėkite pirkimo kvitą, nes jis yra įrodymas, kada ir kur Jūs įsigijote prekę.
 • Mūsų darbuotojai apžiūrės prekę ir įvertins jos kokybę;
 • Jeigu prekė išties yra nekokybiška, Informacijos skyriaus darbuotojas arba kasininkė (-as) Jums grąžins už prekę sumokėtus pinigus.

ARBA

 • Užpildykite šiame puslapyje esančią atsiliepimų formą, kurioje galite pateikti visą informaciją apie įsigytą netinkamos kokybės prekę.
 • Pateikdami atsiliepimą elektroniniu būdu atsiliepimų formoje, būtinai turėkite pirkimo kvitą, nes jis yra įrodymas, kada ir kur Jūs įsigijote netinkamos kokybės prekę. Nepamirškite užpildyti visus privalomus laukus, kad atsakingi asmenys galėtų operatyviai išspręsti Jūsų pateiktą užklausoje suformuluotą problemą.
 • Visuomet galite skambinti ir mūsų bendruoju nemokamu* informacijos telefonu 8 800 20 050.

 

Kaip elgtis, jei apsipirkimo metu radote prekę su pasibaigusiu galiojimo terminu?

 • Kreipkitės į salės ar Informacijos skyriaus darbuotoją ir jam pateikite prekę.
 • Salės darbuotojas patikrins, ar prekės tinkamumo vartoti terminas išties pasibaigęs ir nekokybiškas prekes išims iš prekybos vietos.

* Skambutis nemokamas Lietuvos ryšio paslaugų teikėjų abonentams.

Kaip elgtis, jei norite grąžinti kokybišką ne maisto prekę?

Remdamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tinkamos kokybės ne maisto prekes pirkėjas gali grąžinti arba pasikeisti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių įsigijimo dienos.

 • Atvykite į parduotuvę MAXIMA, kurioje įsigijote ne maisto prekę.
 • Būtinai su savimi turėkite pirkimo kvitą, nes jis yra įrodymas, kada ir kur Jūs įsigijote prekę.
 • Informacijos skyriaus darbuotojas arba kasininkė (-as) apžiūrės prekę ir Jums grąžins už prekę sumokėtus pinigus arba pakeis prekę į kitą.
 • Jeigu nusipirkta prekė patenka į negrąžintinų prekių sąrašą (pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus), pinigai už ją nėra grąžinami ir ji nėra pakeičiama.
 • Iškilus klausimams, galite skambinti ir mūsų bendruoju nemokamu* informacijos telefonu 8 800 20 050.

Negrąžintinų prekių sąrašą rasite ČIA.

* Skambutis nemokamas Lietuvos ryšio paslaugų teikėjų abonentams.

Kaip elgtis, jei gavau asmeninę nuolaidą AČIŪ paskyroje, SMS žinute arba „Mažylių klube“ , bet jos apsipirkimo metu nepritaikė?

 • Užpildykite šiame puslapyje esančią atsiliepimų formą, pasirinkdami temą „Negavau asmeninės nuolaidos (AČIŪ paskyra, SMS, kasos kuponas)“.
 • Atsiliepimų formoje užpildykite visus privalomus laukelius, tam, kad atsakingi darbuotojai galėtų operatyviai sureaguoti į Jūsų prašymą.
 • Jums pageidavus, apie įvykdytą užklausos sprendimą, pranešime Jūsų pasirinktu būdu.

Kaip elgtis, jei pastebėjote, jog prekės kaina pirkimo kvite skiriasi nuo prekybos salėje esančios kainos arba Jums nebuvo suteikta skelbiama nuolaida?

 • Atvykite į tą parduotuvę MAXIMA, kurioje pastebėjote kainų neatitikimą.
 • Kreipkitės į parduotuvėje MAXIMA esantį Informacijos skyriau darbuotoją arba kasininkę(-ą).
 • Būtinai su savimi turėkite pirkimo kvitą, nes jis yra įrodymas, kada, kur ir už kokią kainą Jūs įsigijote prekę.
 • Jeigu kaina išties yra neteisinga, Informacijos skyriaus darbuotojas arba kasininkė (-as) grąžins Jums prekės kainos skirtumą.

ARBA

 • Užpildykite šiame puslapyje esančią atsiliepimų formą, kurioje galite pateikti visą informaciją.
 • Pateikdami atsiliepimą elektroniniu būdu pateiktoje atsiliepimų formoje, būtinai turėkite pirkimo kvitą, nes jis yra įrodymas, kada ir kur Jūs įsigijote prekę. Nepamirškite užpildyti visus privalomus laukus, kad atsakingi asmenys galėtų operatyviai išspręsti Jūsų pateiktą užklausą.
 • Jeigu kaina išties yra neteisinga, atsakingi darbuotojai su Jumis susisieks dėl problemos sprendimo.
 • Visuomet galite skambinti ir mūsų bendruoju nemokamu* informacijos telefonu 8 800 20 050.

* Skambutis nemokamas Lietuvos ryšio paslaugų teikėjų abonentams.

Kaip elgtis, jei parduotuvėje MAXIMA Jūs buvote aptarnautas netinkamai ar nemaloniai?

 • Užpildykite šiame puslapyje esančią atsiliepimų formą, kurioje galite pateikti visą informaciją apie netinkamą, nemalonų aptarnavimą. Atsakingi darbuotojai susisieks su parduotuvės vadovybe ir išsiaiškins, kodėl buvote netinkamai aptarnautas.
 • Visuomet galite skambinti ir mūsų bendruoju nemokamu* informacijos telefonu 8 800 20 050.

* Skambutis nemokamas Lietuvos ryšio paslaugų teikėjų abonentams.

Pagalba