MAXIMOS mobiliosios programėlės taisyklės

1. AČIŪ kortelė arba Kortelė – Lojalumo programos AČIŪ dalyvio su Programėle susieta turima plastikinė AČIŪ kortelė arba Programėlėje sukurta virtuali AČIŪ kortelė.

2. AČIŪ paskyra – Lojalumo programos AČIŪ dalyviams skirtame internetiniame tinklalapyje ar Programėlėje sukurta ir dalyvio (AČIŪ paskyros turėtojo) vardu bei slaptažodžiu apsaugota asmeninė Lojalumo programos AČIŪ dalyvio AČIŪ paskyra, susieta su Kortele, kurioje Lojalumo programos AČIŪ dalyviui pateikiami Pasiūlymai, suteikiama galimybė valdyti Asmens duomenis ir kt.

3. AČIŪ kortelės sąskaita – AČIŪ kortelės turėtojui sukuriama sąskaita, skirta MAXIMOS pinigų kaupimo ir panaudojimo parduotuvėse MAXIMA ir pas Lojalumo programos AČIŪ partnerius pagal Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse numatytas sąlygas atvaizdavimui.

4. Asmeniniai pasiūlymai – tai AČIŪ paskyroje, Prekybos vietų kasose, kvituose, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų AČIŪ paskyroje ir (arba) kitais būdais Lojalumo programos AČIŪ dalyviui pateikiami individualizuoti, profiliuoti (pvz., pagal pirkimo istoriją ar kitus požymius), specialiai Lojalumo programos AČIŪ dalyviui parinkti, pritaikyti ir jam asmeniškai skirti nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai, kuriais Lojalumo programos AČIŪ dalyvis gali pasinaudoti su AČIŪ kortele ar kitu nurodytu būdu, taip pat jam pateikiama susijusi informacija, pasiteiravimai ar medžiaga.

5. Asmens duomenys – Pardavėjo tvarkomi Kliento asmens duomenys, aprašyti Programėlės privatumo politikoje; jeigu Klientas su Programėle susieja AČIŪ kortelę ar Programėlėje susikuria naują virtualią AČIŪ kortelę, tuomet ir asmens duomenys, aprašyti Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

6. Klientas – fizinis asmuo, parsisiuntęs Programėlę į savo mobilųjį įrenginį, susipažinęs ir sutikęs su MAXIMOS programėlės naudojimosi taisyklėmis, Programėlės privatumo politika ir Lojalumo programos AČIŪ taisyklėmis.

7. Lojalumo programa AČIŪ – Pardavėjo vykdoma Lojalumo programa AČIŪ.

8. Lojalumo programos AČIŪ dalyvis – Klientas, dalyvaujantis Lojalumo programoje AČIŪ.

9. Lojalumo programos AČIŪ taisyklės – Pardavėjo vykdomos Lojalumo programos AČIŪ taisyklės, taikomos visiems Lojalumo programos AČIŪ dalyviams.

10. Lojalumo programos AČIŪ privatumo politika – Pardavėjo vykdomos Lojalumo programos AČIŪ privatumo politika, taikoma visiems Lojalumo programos AČIŪ dalyviams.

11. MAXIMA programėlė arba Programėlė – programėlė, skirta išmaniajam telefonui ar kitam mobiliajam įrenginiui, kuri gali būti naudojama siekiant sužinoti apie Prekybos vietoje esančias akcijas, nuolaidas ar kitas naudas, peržiūrėti ir gauti Lojalumo programos AČIŪ akcijas, nuolaidas ir kitas naudas, taip pat atsiskaityti už Pardavėjo pirkinius Prekybos vietose.

12. MAXIMOS pinigai – AČIŪ kortelės sąskaitoje kaupiami virtualūs lojalumo taškai, kuriais galima padengti iki 99% pirkinio sumos Prekybos vietose.

13. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, PVM mokėtojo kodas LT230335113, registruotos buveinės adresas Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius, Prekybos vietose parduodantis pirkinius Klientams.

14. QR kodas – Prekybos vietoje pateiktas QR kodas (unikalus vaizdinis kodas), identifikuojantis konkretų apmokėjimą ir leidžiantis mobilaus įrenginio pagalba atvaizduoti informaciją apie Kliento ketinamą apmokėti pirkinių kainą, pritaikytas nuolaidas ir gautus MAXIMA pinigus.

15. Pasiūlymai arba Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymai ir informacija – AČIŪ paskyroje, Prekybos vietų kasose, kvituose, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų AČIŪ paskyroje ir (arba) kitais būdais ir priemonėmis Lojalumo programos AČIŪ dalyviui pateikiami Lojalumo programos AČIŪ nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai, kuriais Lojalumo programos AČIŪ dalyvis gali pasinaudoti su AČIŪ kortele ar kitu nurodytu būdu, taip pat susijusi su Lojalumo programos AČIŪ dalyviui pateikiama informacija ar medžiaga.

16. Prekybos vieta – bet kuri Pardavėjo parduotuvė.

17. Taisyklės – šios naudojimosi Programėle taisyklės.

18. Programėlės privatumo politika – Maxima programėlės privatumo politika, taikoma visiems Klientams, parsisiuntusiems Programėlę į savo išmanųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį, susipažinusiems ir sutikusiems su MAXIMOS programėlės naudojimosi taisyklėmis ir šia politika.

19. Programėlės pranešimai – su Programėle susiję pranešimai, siunčiami į Kliento išmanųjį telefoną ar kitą mobilųjį įrenginį, skirti informuoti Klientą apie netoliese esančias Prekybos vietas, vykstančias akcijas, nuolaidas ar kitas naudas, Taisyklių pakeitimus ir kt.

20. Saugos kodas – Kliento sukurtas keturių skaitmenų kodas arba Kliento biometrinės apsaugos priemonė (pvz., piršto antspaudas), kurį Klientas įveda / panaudoja prisijungdamas / norėdamas prisijungti prie MAXIMOS programėlės, arba, jei Programėlė Kliento pageidavimu nebuvo apsaugota Saugos kodu, patvirtindamas / norėdamas patvirtinti savo atsiskaitymus už pirkinius Prekybos vietoje.

21. Sutartis - tai sutartis dėl Programėlės naudojimo, sudaryta Taisyklių 23 punkte nustatyta tvarka.

22. Šalys – Klientas ir Pardavėjas kartu.

23. Klientas, parsisiuntęs Programėlę į savo mobilųjį įrenginį, susipažįsta su Taisyklėmis, Programėlės privatumo politika, ir, jeigu sutinka su Taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika, pažymi (paspaudžia) mygtuką prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Programėlės naudojimo taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika“. Tokiu būdu Taisyklės tampa Klientui ir Pardavėjui privalomu teisiniu dokumentu, kuriame nustatomos Kliento ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Šalių atsakomybė bei kitos su naudojimusi Programėle susijusios sąlygos. Klientas, nesusipažinęs ir nesutikęs su Taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika, negalės naudotis MAXIMOS programėle. Nuo momento, nurodyto šiame Taisyklių punkte, tarp Kliento ir Pardavėjo susiklosto sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja šių Taisyklių (įskaitant priedus) nuostatos, Lojalumo programos AČIŪ taisyklės, Pardavėjo interneto svetainėje, Programėlėje, AČIŪ paskyroje pateikiama informacija (toliau – „Sutartis“).

24. Sutartis, su Klientu sudaryta pirmosios registracijos MAXIMOS programėlėje metu, yra taikoma visiems Kliento veiksmams Programėlėje (įskaitant ir akcijoms, nuolaidoms, atsiskaitymams) iki atnaujintų Taisyklių paskelbimo, o po Taisyklių pakeitimo – atitinkamai, taikoma ir visiems tolesniems Kliento veiksmams Programėlėje, nebent Klientas pasinaudos savo teise, numatyta Taisyklių 85 p., ir/arba nesutiks su pakeitimais ir Programėlėje atsijungs nuo AČIŪ paskyros ir bandys kitais savo asmens duomenimis (telefono numeriu ar elektroniniu paštu) prisijungti prie kitos AČIŪ kortelės. Tuomet, jei bus nustatyta, kad Klientas pagal naujus asmens duomenis (telefono numerį ar elektroninį paštą) dar nėra sutikęs su Taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika, tam, kad toliau galėtų naudotis Programėle, turės dar kartą susipažinti su Taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika.

25. Programėlę galima parsisiųsti arba prie jos prisijungti naudojantis daugeliu išmaniųjų įrenginių, kurie turi interneto prieigą bei kuriuose įdiegtos įprastai naudojamos operacinės sistemos (pvz., Android, iOS). Klientas, atsisiųsdamas Programėlę iš oficialių prekyviečių / platformų, išreiškia sutikimą su Programėlės prieiga prie tam tikrų mobiliojo įrenginio duomenų, įskaitant ir duomenų, kurie yra Asmens duomenys.

26. MAXIMA programėlės įsigijimas (parsisiuntimas) yra nemokamas. Šia Programėle gali naudotis tik pilnamečiai asmenys.

27. Klientas MAXIMOS programėlę gali atsisiųsti į neribotą skaičių įrenginių, bet vienu metu gali būti prisijungęs prie savo AČIŪ paskyros tik viename įrenginyje, t. y. prisijungus prie savo AČIŪ paskyros naujame įrenginyje, senajame (anksčiau naudotame) automatiškai yra atsijungiama nuo AČIŪ paskyros.

28. Sutarties galiojimo laikotarpiui Pardavėjas suteikia Klientui asmeninę, skirtą tik Kliento naudojimui, neišimtinę, neperleidžiamą, atšaukiamą ir nesublicencijuojamą teisę Kliento įrenginyje įdiegti ir (arba) naudoti Programėlę, jos funkcionalumus, taip pat naudotis informacija, pasiekiama per Programėlę.

29. Klientas, naudodamasis Programėle, gali atlikti šiuos veiksmus:

     29.1. matyti / gauti bendro pobūdžio informaciją apie Prekybos vietas, jų darbo laikus, Prekybos vietose taikomus bendrus visiems Klientams ir pirkėjams pasiūlymus bei akcijas;

     29.2. susieti savo turimą plastikinę AČIŪ kortelę su Programėle, sukuriant AČIŪ paskyrą arba prisijungiant prie turimos AČIŪ paskyros arba susikurti naują virtualią AČIŪ kortelę ir AČIŪ paskyrą, jei Klientas neturi AČIŪ kortelės;

     29.3. matyti Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir informaciją, jais naudotis Prekybos vietoje be plastikinės Kortelės;

     29.4. matyti Asmeninius pasiūlymus, jei Klientas / Lojalumo programos AČIŪ dalyvis yra sutikęs tokius gauti, ir jais naudotis Prekybos vietoje be plastikinės Kortelės;

     29.5. naudotis kitomis Lojalumo programos AČIŪ naudomis;

     29.6. susieti savo mokėjimo kortelę su Programėle ir vykdyti iš mokėjimo kortelės atsiskaitymus už pirkinius Prekybos vietoje per Programėlę (nenaudojant plastikinės mokėjimo kortelės);

     29.7. matyti vykdytų per MAXIMOS programėlę mokėjimo operacijų išrašus;

     29.8. teikti Pardavėjui pasiūlymus, skundus.

30. Klientas, naudodamasis Programėle, neturi teisės:

     30.1. licencijuoti, sublicencijuoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti, kurti, parduoti, perduoti teisių, perparduoti, perleisti ar išnuomoti Programėlę ar jos dalį;

     30.2. taikyti atvirkštinę inžineriją arba bandyti išgauti Programėlės išeities kodus, išskyrus įstatymų leidžiamus atvejus;

     30.3. paleisti ar sudaryti sąlygas paleisti bet kokias programas ar kodus, leidžiančius iškarpyti, indeksuoti, tirti ar užsiimti duomenų gavyba arba kasyba (angl. data mining, data scraping) iš Programėlės ir (ar) jos duomenų.

31. Klientas, naudodamasis Programėle:

     31.1. yra atsakingas už naudojimuisi Programėle reikalingo ryšio ar tinklo prieigos turėjimą. Klientui tenka visi ryšio paslaugų teikėjo taikomi mokesčiai, įskaitant mokesčius už naudojantis Programėle perduodamus duomenis;

     31.2. privalo naudotis originalia gamintojo suteikiama ir palaikoma operacine sistema ir jos standartinėmis priemonėmis, suteiktomis kartu su išmaniuoju įrenginiu. Klientas privalo diegti gamintojo siūlomus operacinės sistemos, programinės įrangos atnaujinimus, pakeitimus, naujinius (angl. updates), laikytis kitų operacinės sistemos, programinės įrangos, išmaniojo įrenginio gamintojo, o taip pat mobiliųjų programų prekyviečių (platformų) rekomendacijų ir nurodymų;

     31.3. periodiškai pasitikrinti, ar mobiliųjų programų prekyvietėse ir skaitmeninio turinio platformose (pvz., „Google Play“, „AppStore“) nėra atnaujintos, naujesnės Programėlės versijos, jos naujinių ar patobulinimų, ir naudoti naujausią prieinamą Pardavėjo Programėlės versiją;

     31.4. Pardavėjo prašymu bendradarbiauti su Pardavėju tiek, kiek tai pagrįstai ir techniškai įmanoma ir būtina Pardavėjui siekiant išsiaiškinti Programėlės veikimo sutrikimo priežastis;

     31.5. privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų Programėlėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

32. Pardavėjas turi teisę, tačiau neprivalo, Klientus informuoti apie atnaujintą Programėlės versiją, apie naujinio prieinamumą ir pateikti informaciją apie pasekmes jo neįdiegus.

33. Pardavėjui informavus Klientą apie Programėlės naujinius ar atnaujinimus ir Klientui neatnaujinus Programėlės iki naujausios jos versijos, Pardavėjas negarantuoja tolimesnio Programėlės tinkamo funkcionavimo ar bet kokių Programėlės trūkumų, taip pat dėl jų atsiradusios žalos ar kitų neigiamų padarinių Klientui.

34. Kadangi naudojimasis Programėle priklauso nuo daugelio veiksnių, Pardavėjas negarantuoja, kad Klientas visuomet norimoje vietoje ir norimu laiku galės pasinaudoti Programėlė.

35. Programėlėje yra pateikiama „tokia, kokia yra“. Programėlės veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir (arba) kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis, ir nėra garantuojama, kad ji visada bus pasiekiama ar nebus trikdžių. Pardavėjas negarantuoja, kad Programėlės pasiekiamumas bus nepertraukiamas ar ji veiks be klaidų. Įvykus programinės įrangos gedimams, sutrikus jos veikimui, Pardavėjas stengsis ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau, tačiau Programėlės veikimas gali būti apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų ir Pardavėjas negali garantuoti, kad Programėlė visuomet funkcionuos tinkamai ir taip, kaip tikisi Klientas.

36. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Pardavėjas negarantuoja, kad:

     36.1. Programėlė veiks be pertrūkių ar be klaidų;

     36.2. nebus vėlavimo ar kitokio neatitikimo tarp Programėlės rodomos / atvaizduojamos informacijos, duomenų ir realios informacijos ir duomenų.

37. Pardavėjas turi teisę:

     37.1. sustabdyti, pildyti, keisti ar nutraukti tam tikrų Programėlės funkcijų ar jų dalies veikimą, taip pat keisti Programėlėje esančių elementų išdėstymą;

     37.2. tobulinti Programėlę, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia trumpalaikius Programėlės prieinamumo Klientams sutrikimus. Esant ypatingoms aplinkybėms ir svarbioms priežastims, Pardavėjas, siekdama išvengti galimų Kliento ir (ar) savo nuostolių, turi teisę šalinti Programėlės trūkumus bet kuriuo paros metu.

38. Pardavėjui pasinaudojus dalimi nurodytų teisių, dėl to negali nukentėti Kliento sukaupti MAXIMA pinigai ar kitos naudos sukauptos ar gaunamos dalyvaujant Lojalumo programoje AČIŪ.

39. Atsiradus naujoms funkcijoms, pasiūlymas dėl naujų funkcijų įsidiegimo pateikiamas Klientui, o Kliento sutikimas dėl naujų funkcijų įdiegimo ir naudojimo, taip pat jo sutikimas dėl Programėlės pakeitimo išreiškiamas Klientui įdiegiant pasiūlytus atnaujinimus.

40. Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai žala (nuostoliai) kyla:

     40.1. dėl Kliento naudojamo išmanaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo, sąveikumo, suderinamumo sutrikimų, išmanaus įrenginio saugumo pažeidimų;

     40.2. Klientui neįdiegus atnaujintos Programėlės versijos arba atnaujinimo, naujinio, apie kurių prieinamumą informavo Pardavėjas;

     40.3. dėl operacijų, veiksmų, atliktų Programėlę nesilaikant Pardavėjo pateiktų Programėlės diegimo, naujinimo ar naudojimo instrukcijų;

     40.4. dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, prieigos prie Programėlės ir duomenų, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, patirtus dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;

     40.5. jei Klientas dėl kokių nors priežasčių negali prisijungti prie Programėlės arba bet koks įrenginys, programa, operacinė sistema, kuri naudojama kartu su Programėle, nustoja veikti arba ji neveikia taip, kaip tikėjosi Klientas, ar buvo aptikta klaidų, arba Programėle nebuvo galima naudotis dėl virusų, kibernetinių atakų, kitokios trečiųjų asmenų įtakos (pvz., programinės įrangos, operacinės sistemos, operatorių ir pan.);

     40.6. dėl netikslių, neteisingų Kliento pateiktų duomenų;

     40.7. dėl paties Kliento tyčios ar didelio neatsargumo, sukčiavimo, nesąžiningų ar neteisėtų veiksmų;

     40.8. dėl mobilaus įrenginio valdymo praradimo ar sugedimo;

     40.9. dėl mobilaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo sutrikimų;

     40.10. dėl force majeure aplinkybių, kaip jos apibrėžtos taikomuose teisės aktuose;

     40.11. dėl mokėjimo kortelės veikimo, aptarnavimo, ryšio sutrikimų.

41. Klientas neturi teisės, o taip pat negali leisti jokiems tretiesiems asmenims:

     41.1. naudotis, demonstruoti ar valdyti Pardavėjo pavadinimus, ženklus ar kūrinius jokiais kitais tikslais, išskyrus Programėlės naudojimui;

     41.2. kurti ar registruoti bet kokius žymenis, domenus, programinės įrangos programų vardus ar pavadinimus, arba socialinių tinklų Klientų vardus ar profilius, kuriuose yra Pardavėjo pavadinimai, ženklai ar kūriniai, arba klaidinamai ar iš esmės panašūs ženklai, vardai, pavadinimai ar kūriniai;

     41.3. jokiais tikslais ir būdais neįregistruoti, nenurodyti, nenaudoti, nekopijuoti ir (arba) nereikalauti nuosavybės teisių į vardus, žymenis, ženklus ar kūrinius, arba bet kokį klaidinamai ar iš esmės panašų vardą, ženklą, žymenį, pavadinimą ar kūrinį atskirai arba kartu su kitomis raidėmis, skyrybos ženklais, žodžiais, simboliais, piešiniais ir (arba) kitais kūrybos darbais ar elementais, išskyrus aukščiau nurodytas išimtis.

42. Klientas Programėlėje nurodomų žingsnių pagalba susieja savo AČIŪ kortelę su Programėlės AČIŪ paskyra ir prisijungia prie savo AČIŪ paskyros pateikdamas savo elektroninio pašto adresą arba telefono numerį ir aktyvuodamas gautą patvirtinimo kodą.

43. Klientas, kuris neturi AČIŪ kortelės ir AČIŪ paskyros, susipažinęs ir sutikęs su Lojalumo programos AČIŪ taisyklėmis ir privatumo politika, Programėlėje nurodomų žingsnių pagalba Programėlėje susikuria virtualią AČIŪ kortelę į AČIŪ paskyrą įvesdamas savo gimimo datą, elektroninio pašto adresą arba telefoną ir nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu gautą patvirtinimo kodą. Klientas, susikūręs virtualią AČIŪ kortelę ir AČIŪ paskyrą, tampa Lojalumo programos AČIŪ dalyviu.

44. Kadangi vienam Klientui (pagal Kliento telefono numerį ar el. paštą) gali būti išduota tik viena AČIŪ kortelė, su Programėle Klientas taip pat gali susieti tik savo turimą vieną plastikinę AČIŪ kortelę ar susikurti vieną virtualią AČIŪ kortelę, jei Klientas nėra Lojalumo programos AČIŪ dalyvis. Todėl Klientui atsijungus iš Programėlėje esančios AČIŪ paskyros ir mėginant prisijungti prie AČIŪ paskyros su kita AČIŪ kortele kitais Asmens duomenimis (telefono numeriu ar el. paštu), Kliento bus prašoma iš naujo susipažinti su susipažinęs ir sutikęs su Lojalumo programos AČIŪ taisyklėmis ir privatumo politika, Taisyklėmis ir Programėlės privatumo politika.

45. Klientas neturi teisės ir (arba) galimybės:

     45.1. su Programėle susieti ne savo AČIŪ kortelę, AČIŪ paskyrą, mokėjimo kortelę;

     45.2. naudotis Programėle kaip anoniminis Programėlės vartotojas;

     45.3. Programėlėje esančios AČIŪ kortelės naudoti pas Lojalumo programos AČIŪ partnerius.

46. Atsiskaityti už pirkinius Prekybos vietoje naudojantis Programėle turi teisę tik tie Klientai, kurie:

     46.1. atitinka Taisyklių numatytus reikalavimus;

     46.2. yra susieję plastikinę AČIŪ kortelę su Programėle arba Programėlėje yra susikūrę virtualią AČIŪ kortelę ir AČIŪ kortelė yra aktyvi (t. y. neblokuota);

     46.3. yra susieję Taisyklių reikalavimus atitinkančią banko išduotą mokėjimo kortelę su Programėle.

47. Susieti savo mokėjimo kortelę su Programėle ir vykdyti atsiskaitymus už pirkinius Prekybos vietoje Taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis gali tik Klientas, kuris turi AČIŪ kortelę, t. y. Lojalumo programos AČIŪ dalyvis. Naudojimuisi Programėle, apmokėjimui už pirkinius yra būtinas mobiliojo interneto ryšys Kliento mobiliajame įrenginyje.

48. Klientas Programėlėje nurodomų žingsnių pagalba gali su Programėle susieti VISA, VISA Electron ir MasterCard korteles (išskyrus Maestro), kurios palaiko saugių atsiskaitymų internetu funkciją (MasterCard SecureCode, Verified by Visa) ir tik tuo atveju, jei saugūs atsiskaitymai internetu Kliento mokėjimo kortele yra įjungti. Klientas su Programėle gali susieti ne daugiau kaip vieną mokėjimo kortelę.

49. Klientas, įvykdęs Programėlėje nurodomus žingsnius, yra nukreipiamas į banko kortelę išleidusio banko tinklalapį, kuriame mokėjimo kortelės susiejimui su Programėle turi atlikti banko nurodomus veiksmus (suvesti prisijungimo kodus ir / ar slaptą saugos kodą ir kt.). Atlikus banko nurodymus, Klientas grąžinamas į Programėlę.

50. Mokėjimo kortelės saugumo užtikrinimui Programėlėje nurodomų žingsnių pagalba Klientas privalo susikurti Saugos kodą, jei jis nebuvo sukurtas Programėlei apsaugoti Taisyklių 51 punkte numatyta tvarka. Kaip Saugos kodą Klientas gali naudoti ir savo biometrinius duomenis. Nesukūrus Saugos kodo, mokėjimo kortelė nėra susiejama su Programėle.

51. Saugos kodas, jei Klientas kaip Saugos kodo nenaudoja savo biometrinių duomenų, turi būti sudarytas iš keturių skaitmenų. Saugos kodu negali būti:

     51.1. vienodų skaitmenų seka (pvz. 9999, 2222 ir pan.);

     51.2. paeiliui einančių skaičių seka (pvz. 9876, 2345 ir pan.);

     51.3. vienodų skaitmenų porų seka (pvz. 0101, 9595 ir pan.).

52. Klientui 4 (keturis) kartus iš eilės neteisingai suvedus Saugos kodą, Programėlė ir / ar jos mokėjimo funkcionalumas blokuojamas 10 (dešimčiai) minučių, t. y. Klientas 10 (dešimt) minučių negalės atlikti jokių veiksmų su Programėle.

53. Taisyklių 44 – 50 punktuose nurodytus mokėjimo kortelės susiejimo su Programėle veiksmus Pardavėjas rekomenduoja atlikti iki pirmojo apsipirkimo Prekybos vietoje.

54. Prekybos vietoje Klientas atsiskaityti per Programėlę už ketinamus pirkti pirkinius gali tuo atveju, jei pirkinių suma neviršija 300 (trijų šimtų) eurų limito ir jei tarp jų nėra pirkinių, patenkančių į Taisyklių 63.1 punkte nurodytų pirkinių kategoriją. Kai Klientas ketina įsigyti pirkinių už didesnę nei 300 (trijų šimtų) eurų sumą, šį limitą viršijanti suma pirmiausia turi būti apmokama kitomis mokėjimo priemonėmis (grynaisiais, mokėjimo kortele ar dovanų kortelėmis, čekiais, kuponais ir pan.) ir tik po to likusi limito neviršijanti suma gali būti apmokama per Programėlę.

55. Siūlomos įsigyti prekės, jų aprašymai, įsigijimo kainos yra pateikiamos Prekybos vietoje ir Programėlėje.

56. Klientas pateikia pirkinius kasoje ir bet kuriuo metu (prieš kasininkui skenuojant pirkinius, skenavimo metu ar po skenavimo) informuoja kasininką, kad ketina už pirkinius atsiskaityti per Programėlę.

57. Jei Klientas pageidauja patvirtinti apmokėjimą už ketinamus įsigyti pirkinius iki jų skenavimo pradžios ar jų skenavimo metu, tuomet:

     57.1. Klientas informuoja Pardavėjo kasininką apie ketinimą atsiskaityti už pirkinius Programėle;

     57.2. Klientas, Programėlėje naudodamas QR kodo skenavimo funkciją, nuskenuoja Pardavėjo Prekybos vietoje (kasininko / kasos) pateiktą QR kodą;

     57.3. Klientas Saugos kodu patvirtina apmokėjimą už ketinamus įsigyti pirkinius;

     57.4. Klientas išjungia Programėlę, užrakina mobilų įrenginį;

     57.5. Kasininkas nuskenuoja visus Kliento ketinamus įsigyti pirkinius (arba likusius skenuoti pirkinius, jei pirkiniai jau buvo pradėti skenuoti, kai jis informavo apie atsiskaitymą Programėle) ir kasoje pažymi mokėjimą Programėle;

     57.6. Pritaikomos Lojalumo programos AČIŪ nuolaidos ir akcijos, kiti pasiūlymai;

     57.7. Įvyksta apmokėjimas už Kliento pirkinius.

58. Jei Klientas pageidauja patvirtinti apmokėjimą už ketinamus įsigyti pirkinius jų skenavimo pabaigoje, tuomet:

     58.1. Kasininkas nuskenuoja Kliento ketinamus įsigyti pirkinius ir kasoje pažymi mokėjimą per Programėlę;

     58.2. Klientas, Programėlėje naudodamas QR kodo skenavimo funkciją, nuskenuoja Pardavėjo Prekybos vietoje (kasininko / kasos) pateiktą QR kodą (tuo momentu pritaikomos Lojalumo programos AČIŪ nuolaidos ir akcijos, kiti pasiūlymai);

     58.3. Klientas Programėlėje pasirenka funkciją „mokėti Programėle“ ir patvirtina mokėjimo sumą suvesdamas Saugos kodą.

59. Klientui nuskenavus QR kodą ir Saugos kodu patvirtinus apmokėjimą, yra laikoma, kad tarp Kliento ir Pardavėjo susiklostė konkrečių prekių pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai sudarant prekių pirkimo – pardavimo sutartį.

60. Klientui, atsiskaičius už pirkinius per Programėlę, AČIŪ paskyroje esančiu elektroniniu paštu pateikiamas pirkinių elektroninis kvitas. Klientas, susipažinęs ir sutikęs su Taisyklėmis sutinka, kad iš karto po pirkimo užbaigimo Kliento elektroninio pašto adresu būtų pateikiamas elektroninis kvitas, nespausdinant popierinio kasos kvito. Kvite nurodomos pirktos prekės, jų kiekis, suteiktos nuolaidos, galutinė pirkinių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Pardavėjas Kliento pirktų prekių kvitus taip pat patalpina ir Programėlėje.

61. Klientui patvirtinus apmokėjimą už pirkinius, mokėjimo pervedimas gali būti atšauktas tik iki to momento, kol Pardavėjo kasininkas kasoje pažymi Kliento mokėjimą Programėlė (t. y. kasoje paspaudžia „mokėti Programėle“). Vėliau mokėjimo pervedimas negali būti atšauktas ir lėšų grąžinimas negali būti atliekamas, išskyrus atvejus, kai prekės grąžinamos Pardavėjui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (https://www.maxima.lt/pagalba).

62. Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į Taisyklių 63.2 punkte numatytus terminus ir sąlygas.

63. Kliento teisės įsigyjant prekes ir atsiskaitant už pirkinius:

     63.1. Klientas turi teisę atsiskaityti už bet kurias Prekybos vietoje esančias prekes, išskyrus Pardavėjo dovanų korteles bei Pardavėjo trečiųjų asmenų teikiamas prekes ir paslaugas (pvz. koncertų, teatrų, įvairių renginių bilietai, dovanų čekiai, kuponai, transporto bilietai, mokesčiai už komunalines ir kitas tiekėjų paslaugas, loterijos bilietai ir pan.);

     63.2. Klientas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, prašyti pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Finansinių nusižengimų prevencijos tikslais Pardavėjas atlieka pinigų už grąžintas prekes, kurios įsigytos apmokant už jas Programėle, grąžinimą tik į su Programėle susietą mokėjimo priemonę arba banko sąskaitą ne vėliau kaip iki tos pačios dienos pabaigos kai buvo gautas pinigų grąžinimo prašymas. Pardavėjui atlikus pinigų grąžinimo operaciją, pinigų įskaitymas į Kliento mokėjimo kortelę arba banko sąskaitą (jei mokėjimo kortelės galiojimo laikas baigėsi) paprastai įvykdomas kitą darbo dieną pagal banko kortelės leidėjo nustatytas taisykles.

     63.3. Klientas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

64. Pardavėjo teisės Klientui atsiskaitant už pirkinius:

     64.1. Pardavėjas turi teisę neleisti Klientui atsiskaityti už pirkinius naudojantis Programėle, jei jis ketina pirkti pirkinius, už kuriuos negalima atsiskaityti Programėle arba pirkinių (prekių) vertė viršija Taisyklėse numatytą leidžiamą vertę;

     64.2. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

65. Susikurdamas AČIŪ paskyrą ir pateikdamas savo duomenis bei dokumentus, būtinus tam, kad Klientas įgytų teisę užsakyti ir naudotis Programėle, Klientas privalo pateikti teisingą, tikslią, tikrą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, gimimo datą, savo mobiliojo ryšio telefono numerį ir savo elektroninio pašto adresą. Draudžiama susikurti AČIŪ paskyrą ir atlikti registraciją Programėlėje naudojantis svetimais, netikrais, suklastotais ar neteisėtai surinktais duomenimis. Klientas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę, įskaitant, jeigu nepaisant nurodyto draudimo tokiais veiksmais bus padaryta žala Pardavėjui ar bet kuriems kitiems asmenims.

66. Siekiant apsaugoti Programėlėje bei AČIŪ paskyroje esančius Kliento Asmens duomenis, MAXIMOS pinigus, taip pat kitą informaciją, rekomenduojama Programėlę apsaugoti Saugos kodu.

67. Klientas privalo:

     67.1. kruopščiai, rūpestingai ir atsakingai saugoti savo prisijungimo duomenis, duomenis, kurie naudoti sukuriant AČIŪ paskyrą, išmanųjį įrenginį ir kitus asmens dokumentus, ir neturi teisės jų perduoti ar kitu būdu atskleisti jokiam kitam asmeniui ar sudaryti galimybę ar sąlygas prie jų prieiti, ar jais pasinaudoti kuriant AČIŪ paskyrą, ar naudojantis Programėle;

     67.2. naudotis Programėle pagal Taisykles, sąžiningai;

     67.3. pateikti Pardavėjui teisingus ir tikslius duomenis, jiems pasikeitus – juos nedelsiant atnaujinti;

     67.4. imtis veiksmų, kad būtų apsaugoti Saugos kodai, personalizuoti saugumo duomenys;

     67.5. rūpintis mobilaus įrenginio, kuriame yra įdiegta Programėlė, saugumu, užrakinimu, nepalikti įjungtos Programėlės, pasiekiamos pašaliniams asmenims, neperduoti ar nepalikti kitam asmeniui prieinamose vietose prieigos prie Programėlės, AČIŪ paskyros, slaptažodžių, Saugos kodo; užtikrinti Saugos kodo bei AČIŪ paskyros saugumą, slaptumą ir konfidencialumą;

     67.6. kilus įtarimui, kad kiti asmenys gali sužinoti AČIŪ paskyros slaptažodį ar Saugos kodą, nedelsiant pasikeisti Saugos kodą ir / arba AČIŪ paskyros slaptažodį.

68. Klientas neturi teisės:

     68.1. perleisti, parduoti ar išnuomoti savo AČIŪ paskyrą, ar kitaip suteikti teisę naudotis savo AČIŪ paskyra kitiems asmenims;

     68.2. kurti netikras, neteisėtas, apgaulingas AČIŪ paskyras;

     68.3. kurti AČIŪ paskyras kitų asmenų vardu.

69. Klientas privalo nedelsdamas po to, kai sužino, pranešti Pardavėjui, jei:

     69.1. Klientas praranda AČIŪ paskyros ar prieigos prie Saugos kodo kontrolę;

     69.2. Klientas praranda duomenų, kurie naudoti sukuriant AČIŪ paskyrą (pvz., mobiliojo ryšio telefono numeris), įrenginio, kuriame įdiegta Programėlė, kontrolę;

     69.3. be Kliento žinios yra panaudojami Saugos kodas ar duomenys, kurie naudoti sukuriant AČIŪ paskyrą;

     69.4. įvyksta kitos aplinkybės, dėl kurių iškyla pavojus AČIŪ paskyros ir / ar jos duomenų vientisumui, konfidencialumui, tikslumui.

70. Gavęs Taisyklių 69 punkte nurodytą Kliento pranešimą, Pardavėjas stengsis užkirsti kelią tolesniam neteisėtam Kliento AČIŪ paskyros naudojimui, tačiau jis neprisiima atsakomybės už tai, kad tai pavyks, ir atitinkamai jis nėra ir nebus laikomas atsakingu dėl Kliento ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl AČIŪ paskyros prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais, išskyrus, jeigu jie patirti dėl Pardavėjo kaltės.

71. Klientas atsako už visus veiksmus, atliktus ar padarytus naudojantis AČIŪ kortele, Programėle, mobiliuoju įrenginiu, AČIŪ paskyra. Jei Programėlės funkcijomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Programėlės naudodamasis Kliento prisijungimo duomenimis, Saugos kodu, laikoma, kad Programėle pasinaudojo / naudojasi Klientas, išskyrus atvejus, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatoma, jog Programėle pasinaudojo / naudojasi kitas asmuo nesant Kliento kaltės.

72. Klientas užtikrina, kad naudojantis kompiuterine, programine ar kita įranga registracijai, AČIŪ paskyros sukūrimui ir / arba prisijungimui prie Programėlės, būtų laikomasi racionalių ir pagrįstų saugumo priemonių (įskaitant antivirusines programas ir ugniasienes), ir atitinkamai atsako už visas pasekmes, kylančias dėl nepakankamo Kliento kompiuterio, išmaniojo telefono, planšetės ar kito įrenginio saugumo.

73. Pardavėjas turi teisę:

     73.1. nepriimti ir nevykdyti Kliento prašymų ar nurodymų, neaptarnauti Kliento, esant neįprastoms sąlygoms, svarbioms techninėms ar kitoms priežastims ar tuo atveju, jei Pardavėjo vertinimu jam kylanti rizika yra nepriimtina;

     73.2. nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Programėle arba išimtiniais atvejais panaikinti Kliento AČIŪ paskyrą tuo atveju, jeigu Klientas bando pakenkti Programėlės darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų.

74. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti Programėlėje įvairias akcijas, žaidimus ar kitas rinkodaros, skatinimo ir panašias priemones.

75. Klientui papildomai sutikus, Pardavėjas gali siųsti Programėlės ir rinkodaros pranešimus į Kliento mobilųjį telefoną.

76. Programėlėje nurodomos Prekybos vietose, Lojalumo programos AČIŪ dalyviui ar Klientui taikomos nuolaidos ar akcijos pateikiamos kartu su Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta privaloma informacija, laikantis ankstesnės kainos nurodymo reikalavimų.

77. Jei Klientui ar Lojalumo programos AČIŪ dalyviui yra pateikiamas automatizuotomis priemonėmis sugeneruotas Asmeninis pasiūlymas, Pardavėjas tai nurodo pateikiamame pasiūlyme, nuolaidoje ar akcijoje.

78. Klientas, atsiskaitydamas už pirkinius Prekybos vietoje Programėle, AČIŪ kortelės sąskaitoje kaupia MAXIMOS pinigus Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis. MAXIMOS pinigų kaupimo, panaudojimo tvarką, jų galiojimo terminus nustato Lojalumo programos AČIŪ taisyklės.

79. Pardavėjas Programėlės pranešimus, Pasiūlymus Klientui siunčia Taisyklių, Lojalumo programos AČIŪ taisyklių, Programėlės Privatumo Politikos ir Lojalumo programos AČIŪ Privatumo politikos numatyta tvarka ir sąlygomis.

80. Klientas visus pranešimus ir klausimus gali siųsti Pardavėjo Programėlės skyriuje „Pagalba ir atsiliepimai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, taip pat gali kreiptis į nemokamą Infoliniją (8-22 val.) telefonu 8 800 20050. el. patu info@maxima.lt, Pardavėjo tinklapyje užpildžius pagalbos užklausą https://www.maxima.lt/pagalba.

81. Pardavėjas Kliento Asmens duomenis tvarko Programėlės privatumo politikoje ir Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje nurodytais pagrindais, sąlygomis ir tvarka.

82. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Kliento Asmens duomenų tvarkymo būdais Klientas išreiškia Programėlės privatumo politikoje, Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje numatyta tvarka.

83. Taisyklės sudarytos, keičiamos ir taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

84. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles iš anksto informavęs Klientą Programėlėje ir Pardavėjo svetainėje adresu www.maxima.lt.

85. Jeigu Klientas su Taisyklių pakeitimais nesutinka, jis turi teisę nemokėdamas jokio atlyginimo nutraukti Taisyklių 23 punkte nurodytą sutartį (tai Klientas gali atlikti ištrindamas Programėlę iš savo mobiliojo įrenginio (išdiegdamas iš savo mobiliojo įrenginio), neišreikšdamas sutikimo su Taisyklių pakeitimais ir/ar kitais Programėlėje nurodytais būdais).

86. Klientui nepasinaudojus teise nutraukti Taisyklių 23 punkte nurodytą sutartį ir toliau naudojantis Programėle po Taisyklių pasikeitimų įsigaliojimo datos, laikoma, kad Klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais.

87. Klientas gali nutraukti naudojimąsi Programėle ir Sutartį bet kuriuo metu, ištrindamas Programėlę iš savo mobiliojo įrenginio. Programėlės ištrynimas nepanaikina Kliento AČIŪ paskyros ir neužblokuoja jo AČIŪ kortelės. Kliento AČIŪ paskyra gali būti panaikinama, AČIŪ kortelė blokuojama Lojalumo programos taisyklėse numatyta tvarka.

88. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Kliento naudojimąsi Programėle ir Sutartį:

     88.1. Jeigu Pardavėjui tapo žinoma apie mobiliojo įrenginio praradimą, vagystę arba neteisėtą pasisavinimą;

     88.2. Taisyklių 85 punkte nustatyta tvarka Klientui pateikus prašymą nutraukti Sutartį;

     88.3. Pardavėjui nutraukus paslaugų teikimą per Programėlę;

     88.4. Ginant savo teisėtus interesus;

     88.5. Kitais Programėlės privatumo pranešime, šiose Taisyklėse ir Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse nurodytais atvejais.

89. Nutraukus naudojimąsi Programėle ir Sutartį:

     89.1. nutraukiamas Programėlės funkcijų teikimas;

     89.2. nutraukiamas su tuo susijusių Pardavėjo pareigų vykdymas;

     89.3. nutraukiama prieiga prie Programėlės turinio.

90. Nutraukus naudojimąsi Programėle ir Sutartį šiose Taisyklėse numatytais atvejais, Kliento MAXIMA pinigai ir kitos sukauptos Lojalumo programos AČIŪ naudos lieka ir jomis Klientas gali toliau naudotis Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

91. Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos Klientui pagal Taisykles, priklauso Pardavėjui. Programėlė, visi duomenys, surinkti naudojant Programėlę (įskaitant visas su jais susijusias intelektinės nuosavybės teises) yra ir išlieka Pardavėjo, su Pardavėju susijusių bendrovių nuosavybė arba licencijų turėtojų nuosavybė. Pardavėjas turi teisę ir po Sutarties nutraukimo toliau naudoti Kliento pateiktą turinį, kuris negali būti panaudotas kitoje aplinkoje nei Programėlė, arba kuris susijęs tik su Kliento veikla naudojantis Programėle, arba kuris yra susietas su kitais Pardavėjo duomenimis ir negali būti atsietas arba gali būti atsietas tik dedant neproporcingas pastangas arba kuris buvo sukurtas Kliento kartu su kitais asmenimis ir kiti klientai ar asmenys gali toliau naudotis turiniu.

92. Bet kurių Taisyklių punktų negaliojimas neturi įtakos likusių Taisyklių punktų galiojimui ir vykdymui. Bet kuris toks negaliojantis, neteisėtas ar neįgyvendinamas punktas yra laikomas panaikintu.

93. Bet kokios pretenzijos dėl Programėlės turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. Pardavėjas sieks atsakyti į Kliento pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Tuo atveju, jei Klientas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Kliento rašytinę pretenziją, savo prašymą / skundą Klientas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse). Pardavėjas visais atvejais skatina visus skundus ir nesutarimus spręsti tiesioginio tarpusavio bendravimo būdu.

94. Klientas gali pasinaudoti Europos elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma (daugiau informacijos rasite čia). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Kliento teisės dėl savo teisių gynimo kreiptis į kompetentingą teismą.

95. Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mobiliosios programėlės privatumo politika

MAXIMA LT, UAB (toliau – Bendrovė arba mes) gerbia ir siekia visiškai užtikrinti mūsų mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) naudotojų privatumą. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip mes tvarkome Programėlės naudotojų (toliau – naudotojai arba Jūs) asmens duomenis ir kitą informaciją, naudojantis Programėle MAXIMA mobiliosios programėlės naudojimosi taisyklėse (toliau – Programėlės taisyklės) nustatyta tvarka.

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ar keisti Politiką. Naujausią Politikos versiją visada galite pasiekti naudodamiesi Programėle, o Politiką pakeitus reikšmingai, Jus papildomai informuosime pranešimu. Siekdami užtikrinti, kad naudotojai būtų informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą, rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Politiką ir atkreipti dėmesį į atliktus pakeitimus.

Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Programėlės taisyklėse ir Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje vartojamas sąvokas.

Programėle Jūs naudojatės kartu su Lojalumo Programos AČIŪ paskyra, todėl asmens duomenų tvarkymui galioja Jūsų sutikimai pateikti registruojantis ir dalyvaujant Lojalumo programoje AČIŪ. Informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pateikiama Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

Jei Programėle Jūs naudojatės kartu su Lojalumo programos AČIŪ paskyra, asmens duomenų tvarkymui galioja Jūsų sutikimai, pateikti registruojantis ir dalyvaujant Lojalumo programoje AČIŪ. Informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pateikiama Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

Bendrovė renka ir tvarko Politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

 • Jūsų sutikimas naudotis Programėle Programėlės taisyklėse nustatytomis sąlygomis;
 • Jūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ir sutikimas naudotis AČIŪ paskyra Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse numatytomis sąlygomis;
 • Jūsų atskirai suteikti sutikimai (leidimai): dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų siuntimo, dėl prieigos prie mobilaus įrenginio vaizdo kameros, prieigos prie buvimo vietos (geolokacijos), prieigos prie biometrinių duomenų ir prie mobilaus įrenginio saugyklos;
 • teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymas;
 • Bendrovės teisėtu interesu (pvz., siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams naudojantis Programėle ir kt.).

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Tam, kad galėtų tinkamai veikti, Programėlei būtina prieiti prie tam tikros informacijos, esančios Jūsų įrenginyje, ir prie tam tikrų įrenginio funkcijų. Svarbu Jus informuoti, kad Jums įsirašius ir įsidiegus Programėlę savo telefone, Programėlė prieis prie šių įrenginio duomenų: mobiliojo įrenginio operacinės sistemos ir gamyklinio mobilaus įrenginio modelio kodo. Jei nesutinkate, kad Programėlė prieitų prie šių duomenų, neįsirašykite ir neįsidiekite Programėlės savo mobiliajame įrenginyje, o jei Programėlę įsirašėte ir įsidiegėte neperskaitę šios Politikos, nedelsdami ištrinkite Programėlę iš savo mobiliojo įrenginio.

Siekdami padėti Jums naudotis Programėle, spręsti naudojantis įrenginio „shake“(„pakratymo“)funkcija kylančias problemas ar taisyti Programėlės sutrikimus, papildomai gausime Programėlės darbo faktus („log‘us“),Jūsų įrenginio ekrano atvaizdą („print screen“), Jūsų įsidiegtos Programėlės versiją, mobilaus įrenginio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją, gamintoją, gamyklinį modelį, talpą, laisvos ir užpildytos vietos kiekį, mobiliojo įrenginio akumuliatoriaus kiekį pranešimo apie Programėlės sutrikimą pateikimo metu, informaciją, ar pranešimo apie Programėlės sutrikimus ir Programėlės sutrikimo metu naudojamas bevielis internetas, pranešimo pateikimo laiką ir Jūsų nurodomą el. pašto adresą arba telefono numerį.

Sutikdami naudotis Programėle Programėlės taisyklėse nustatytomis sąlygomis, suteikdami papildomus sutikimus ir (ar) leidimus naudojimosi Programėle metu, sutikdami su Lojalumo programos AČIŪ taisyklėmis ir privatumo politika, Jūs suteikiate Bendrovei teisę prieiti prie šios informacijos ir ją naudoti Politikoje nurodytais tikslais.

Parsisiuntus Programėlę į savo įrenginį, t. y., dar iki susiejant Programėlę su Lojalumo programos AČIŪ paskyra ir (ar) savo mokėjimo kortele, mes gausime Jūsų suvestą telefono numerį arba el. pašto adresą, pagal kurį nustatysime, ar Jūs turite AČIŪ paskyrą. Nustatę, kad AČIŪ paskyros Jūs neturite, prašysime Jūsų pateikti ir Jūsų gimimo datą, kad tokią AČIŪ paskyrą galėtume sukurti ir Jūs galėtumėte naudotis Programėle. Iki susiejant Programėlę su konkrečia AČIŪ paskyra (ir AČIŪ kortele) ar iki sukuriant naują virtualią AČIŪ kortelę, mums papildomai bus matomi apibendrinti duomenys apie visus Programėlės naudotojus (pvz., Programėlės naudotojų amžiaus grupė, regionai, kiti duomenys iš naudotojų Google ar Applepaskyrų (šie duomenys gaunami iš Google Play ar App Store platformos, ar, atitinkamai, Google ir (ar) Apple, kaip operacinės sistemos, platformos teikėjo). Visa ši informacija naudojama siekiant nustatyti Programėlės naudotojų skaičių, amžiaus grupes, regionus, naudojimąsi Programėle.

Šios informacijos rinkimui ir analizei mes naudojame Google teikiamą analizės paslaugą Google Analytics. Su detalia informacija, kaip Google renka ir naudoja šiuos duomenis, galite susipažinti Google privatumo politikoje.

Jei nenorite, kad būtų renkama ši informacija, deja, bet Jūs negalėsite toliau naudotis Programėle. Galite nutraukti naudojimąsi Programėle ją ištrindami iš savo mobiliojo įrenginio. Tokiu atveju Jūsų papildomai pateikti duomenys apie telefono numerį, el. pašto adresą, gimimo datą taip pat bus neišsaugoti.

Su Programėle Jums susiejus AČIŪ paskyrą ir AČIŪ kortelę arba Jums susikūrus virtualią AČIŪ kortelę, prisijungus prie AČIŪ paskyros arba Jums susikūrus AČIŪ paskyrą, mes tvarkysime:

 • Jūsų informaciją pateiktą, susikuriant virtualią AČIŪ kortelę (t. y., prisijungimo duomenis, virtualios AČIŪ kortelės ir AČIŪ paskyros susikūrimo duomenis), kaip tai aprašyta Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje;
 • informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su Programėle (mobilaus įrenginio tipas, operacinės sistemos ir jų versijos, kt.);
 • informaciją apie veiksmus, naudojant AČIŪ kortelę Programėlėje (pvz., prisijungimo prie Programėlės duomenis, duomenų, nustatymų, leidimų, parinkčių pakeitimus, kitus veiksmus, kuriuos atliekate Programėlėje);
 • visus kitus duomenis (registracijos Lojalumo programoje AČIŪ metu pateiktus duomenis, pirkimo istoriją ir kt.), nurodytus ir išsamiai aprašytus Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

Jums nusprendus su Programėle susieti savo mokėjimo kortelę, mes tvarkysime: mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerio pirmuosius šešis ir paskutinius keturis skaitmenis, galiojimo datą, banko leidėjo valstybę, prieigos raktą prie mokėjimo kortelės, kortelės leidėjo banką, kitą techninę informaciją, susijusią su mokėjimo kortele), gaunamus iš banko; informaciją apie veiksmus, atliktus su Programėlės paskyra susiejant banko mokėjimo kortelę, veiksmus, naudojant mokėjimo kortelę, prisijungus prie Programėlės, unikalų pirkimo, pasinaudojant Programėle, operacijos numerį.

Jeigu Jūs suteikiate leidimą ir (ar) duodate sutikimą ir (ar) esate savo mobiliajame įrenginyje nustatę tokius leidimus ir (ar) davę sutikimus, Programėlė gali turėti prieigą prie Jūsų mobilaus įrenginio kameros, buvimo vietos (geolokacijos) duomenų, biometrinių duomenų (pvz. piršto antspaudo), mobilaus įrenginio saugyklos ir kt. Jums davus atskirą sutikimą dėl pranešimų teikimo, galėsime Jums pateikti pranešimus Programėlėje (dėl detalesnės informacijos žr. skyrių „Programėlės pranešimų siuntimas“).

Jeigu nenorite, kad Programėlė prieitų prie šių duomenų ar teiktų Jums pranešimus, peržiūrėkite savo įrenginio nustatymus ir atlikite reikiamus pakeitimus dėl prieigos apribojimo arba atšaukite suteiktus leidimus (žr. dalį „Jūsų teisės“). Tokiu atveju, deja, mes negalėsime Jums suteikti ir dalies Programėlės privalumų ar teikti dalies funkcijų, pvz.:

Jums nedavus sutikimo dėl prieigos prie buvimo vietos duomenų, negalėsite gauti informacijos apie netoliese Jūsų esančią MAXIMOS parduotuvę;

Jums nedavus sutikimo dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų teikimo, negalėsime pateikti Programėlės pranešimų;

Jums nedavus sutikimo naudotis mobilaus įrenginio saugykla, negalėsite naudotis Programėlės „Pagalbos ir atsiliepimų“ formomis, į kurias galima kelti nuotraukas ar kitą vaizdo medžiagą iš MAXIMOS parduotuvių;

Jums nedavus sutikimo Programėlei naudotis mobilaus įrenginio vaizdo kamera, negalėsite naudotis apmokėjimo Programėle funkcija (nebus įmanoma susieti mokėjimo kortelės su Programėle ją nuskenuojant, nebus galima nuskenuoti QR kodo parduotuvės kasoje ir apmokėti apsiperkant);

Jums nedavus sutikimo naudoti biometrinius duomenis (piršto antspaudo, veido atvaizdo ir pan.), negalėsite naudoti savo biometrinių duomenų prieigai prie Programėlės apsaugoti ar patvirtinti apmokėjimą, o turėsite naudoti 4 skaitmenų saugos kodą.

Pažymėtina, kad mes nerenkame ir nesaugome Jūsų biometrinių duomenų (pvz., piršto antspaudo ar veido atvaizdo), net jei juos naudojate, siekdami apsaugoti prieigą prie Programėlės. Šie Jūsų duomenys, jeigu Jūs pasirinkote tokį autentifikavimo būdą, kaip tai plačiau aprašyta Programėlės naudojimo taisyklėse, yra saugomi tik Jūsų mobiliajame įrenginyje. Taip pat svarbu paminėti, kad Jums suteikus prieigą prie mobilaus įrenginio vaizdo kameros, prie mobilaus įrenginio saugyklos mes neprieisime ir nerinksime Jūsų mobiliajame įrenginyje daromų ir (ar) išsaugotų nuotraukų (išskyrus tas, kurias Jūs pasirinksite mums pateikti ir pateiksite, teikdami atsiliepimą Programėlėje) bei jokių kitų duomenų. Buvimo vietos (geolokacijos) duomenys, jei suteiktas leidimas, renkami tik kol naudojatės Programėle tam, kad galėtume suteikti Jums informaciją apie artimiausią MAXIMOS parduotuvę, Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir Asmeninius pasiūlymus buvimo vietospranešimais, jei tokius pasirinkote gauti.

Jums sutikus su Taisyklėmis ir savo mobiliajame įrenginyje leidus siųsti pranešimus, mes Jums Programėlėje siųsime informacinius pranešimus (pvz., informaciją apie šios Politikos, Programėlės taisyklių pasikeitimus, MAXIMOS parduotuvių darbo laiko pasikeitimus ir pan.), taip pat bendrą informaciją apie parduotuvėse MAXIMA vykstančias akcijas, nuolaidas ir naujienas. Mes manome, kad ši informacija yra naudinga, reikšminga ir aktuali visiems mūsų pirkėjams.

Tam, kad galėtume Jums pateikti šiuos pranešimus, mes rinksime techninę informaciją apie mobilųjį įrenginį ir naudojimąsi Programėle (pvz., informaciją apie mobilaus įrenginio operacinę sistemą, vėliausio prisijungimo prie Programėlės laiką, visų prisijungimų skaičių ir kt.). Siekdami pateikti aktualius ir vertingus Programėlės pranešimus Programėlės naudotojams, mes galime naudoti automatizuotą šios informacijos analizę ir pagal įvairius požymius rūšiuoti šią informaciją. Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Jei nebenorite gauti šių pranešimų, per savo mobilaus įrenginio nustatymus galite lengvai atšaukti šį leidimą. Tai padarius, deja, toliau nebegalėsime Programėlėje pateikti jokių pranešimų, įskaitant ir susijusių su esminiais pasikeitimais (pvz., šios Politikos ar Programėlės taisyklių). Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Politiką ir Programėlės taisykles ir atkreipti dėmesį į atliktus pakeitimus.

AČIŪ paskyroje pasirinkus gauti Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir (ar) Asmeninius pasiūlymus Programėlėje (iššokančiais pranešimais ir (ar) buvimo vietos pranešimais), mes Jums šiais pasirinktais būdais teiksime Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir Asmeninius pasiūlymus. Jei nebenorite gauti Pasiūlymų ir Asmeninių pasiūlymų šiais būdais, galite lengvai juos atšaukti Programėlės nustatymuose.

Kitais būdais ir kanalais siunčiamų pranešimų sąlygos ir tvarka aprašyti Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

Gautus, surinktus, sugeneruotus asmens duomenis mes naudojame siekdami šių tikslų:

 • užtikrinti tinkamą Programėlės administravimą ir visų jos funkcijų veikimą, tobulinimą, plėtrą;
 • vykdydami statistikos tyrimus, analizę;
 • suteikti Jums informaciją apie arčiausiai Jūsų esančią MAXIMOS parduotuvę bei kitą Jums naudingą ir aktualią informaciją apie parduotuvėse MAXIMA vykstančias akcijas;
 • suteikti Jums galimybę kasoje atsiskaityti Programėle;
 • suteikti Jums galimybę naudotis virtualia AČIŪ kortele, AČIŪ paskyra bei visais Lojalumo programos AČIŪ privalumais;
 • stebėti ir analizuoti naudojimąsi Programėle ir ieškoti būdų, kaip ją padaryti patogesnę Jums;
 • sudaryti Jums galimybę, naudojantis Programėle, bendrauti su mumis (pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę ir pan.);
 • suteikti Jums informaciją apie Programėlės pakeitimus ir atnaujinimus;
 • stebėti naudojimąsi Programėle, siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, neteisėtam panaudojimui;
 • tvarkyti mokėjimus ir prekių grąžinimus;
 • spręsti ginčus ir kilusias problemas dėl naudojimosi Programėle;
 • siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams;
 • kontaktuoti su Jumis dėl Programėlės naudojimo, veikimo;
 • vykdyti mums taikomus teisinius reikalavimus ir teisines prievoles;
 • atlikti kitus veiksmus, reikalingus siekiant užtikrinti tinkamą Programėlės veikimą.

Apibendrinti duomenys apie visus Programėlės naudotojus (pvz., Programėlės naudotojų amžiaus grupė, regionai, kiti duomenys iš naudotojų Google ar Apple paskyrų (šie duomenys gaunami iš Google Play ar App Store platformos, ar, atitinkamai, Google ir (ar) Apple, kaip operacinės sistemos, platformos teikėjo) bus saugojami tol, kol naudotojams bus prieinama Programėlės paslauga.

Duomenys, surinkti Jums naudojantis AČIŪ kortele, savo mokėjimo kortele su Programėle bei AČIŪ paskyra Programėlėje bus saugomi Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje nurodytais terminais arba vadovaujantis joje nurodytais kriterijais.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, padedantiems mums administruoti Programėlę ir Lojalumo programą AČIŪ. Tokie asmenys gali būti Programėlės kūrėjai, plėtotojai, mobiliųjų programėlių ir aplikacijų prekyvietės, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, mobiliųjų programėlių priežiūros paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, reklamos, pranešimų (įskaitant internetinės ir mobiliųjų programėlių), rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, kiti paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami partneriams ir paslaugų teikėjams, užtikrinantiems ir palaikantiems Programėlės veikimą arba jos funkcijų veikimą (pvz., bankams, mokėjimo paslaugų teikėjams, kt.). Programėlės savininko reorganizavimo, verslo perleidimo ir kitais panašiais atvejais duomenys gali būti perduoti teisių perėmėjams, verslo įgijėjams.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenys gali būti prieinami bendrovėms, veikiančioms už Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui į JAV (Google ir pan.). Bendrovė užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas numatytas BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarties sudarymui ir vykdymui, gali būti pagrįstas standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis BDAR. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas Standartines Sutarčių Sąlygas arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, taip pat kitais susijusiais klausimais, galite kreiptis į mus el. paštu dpo@maxima.lt.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Jums sutinkant, duomenys gali būti atskleidžiami Jūsų nurodytiems asmenims.

Bendrovė Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti pasitelkia įvairias fizines, technines ir organizacines saugumo priemones. Mes įsipareigojame dėti pagrįstas pastangas Jūsų asmens duomenų apsaugai, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, perduodama internetu, yra pažeidžiama ir dėl to rekomenduojame tinkamai apsaugoti savo mobiliuosius įrenginius – nediegti nežinomos programinės įrangos, nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, saugoti savo slaptažodį ir kitus prisijungimo duomenis.

Jūs, kaip duomenų subjektas, teisės aktų nustatyta apimtimi, atvejais ir sąlygomis turite šias teisės aktų nustatytas teises:

 • Teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • Teisę prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;
 • Teisę prašyti ištrinti asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • Teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • Teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • Teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu;
 • Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt).

Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (įskaitant savo sutikimo atšaukimą ar nesutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo), taip pat skundus, pranešimus ar prašymus duomenų subjektai gali pateikti el. paštu dpo@maxima.lt. Teisės yra įgyvendinamos atsižvelgiant į sąlygas, ribojimus ir išimtis, numatytas teisės aktuose.

Dalį savo teisių galite įgyvendinti patys Programėlėje ar mobiliajame įrenginyje:

 • keisti savo sutikimus ir (ar) leidimus Programėlėje;
 • keisti nustatymus, parinktis mobiliojo įrenginio operacinės sistemos nustatymuose;
 • susipažinti su savo pirkimo istorija, naudojantis Programėle;
 • pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę.

Jūs galite nutraukti naudojimąsi Programėle bet kuriuo metu, ištrindamas Programėlę iš savo mobiliojo įrenginio. Tokiu atveju mes nustosime rinkti duomenis, susijusius su naudojimusi Programėle.

Programėlės ištrynimas ir (ar) išdiegimas nepanaikina Jūsų AČIŪ paskyros ir neužblokuoja AČIŪ kortelės, todėl net ir po Programėlės ištrynimo mes toliau rinksime ir tvarkysime Jūsų Lojalumo programos AČIŪ privatumo pranešime nurodytus asmens duomenis tame pranešime ir Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.

SUSISIEKITE SU MUMIS


Duomenų valdytojas:
MAXIMA LT, UAB
Juridinio asmens kodas: 123033512
Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius, Lietuva
info@maxima.lt
8 800 20050

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
el. pašto adresas dpo@maxima.lt
Pašto korespondencijos adresas – Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius
Laišką adresuokite taip: MAXIMA LT, UAB, Duomenų apsaugos pareigūnui.

POLITIKOS GALIOJIMAS 

Jei pakeisime Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją Programėlėje. Paskutiniai Politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2021 m. birželio 28 d.

Pagalba