MOBILIOSIOS PROGRAMĖLĖS PRIVATUMO POLITIKA

MAXIMA LT, UAB (toliau – Bendrovė arba mes) gerbia ir siekia visiškai užtikrinti mūsų mobiliosios programėlės (toliau – Programėlė) naudotojų privatumą. Ši Privatumo politika (toliau – Politika) paaiškina, kaip mes tvarkome Programėlės naudotojų (toliau – naudotojai arba Jūs) asmens duomenis ir kitą informaciją, naudojantis Programėle MAXIMOS mobiliosios programėlės naudojimosi taisyklėse (toliau – Programėlės taisyklės) nustatyta tvarka.

 

Mes pasiliekame teisę bet kada atnaujinti ar keisti Politiką. Naujausią Politikos versiją visada galite pasiekti naudodamiesi Programėle, o Politiką pakeitus reikšmingai, Jus papildomai informuosime pranešimu. Siekdami užtikrinti, kad naudotojai būtų informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą, rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Politiką ir atkreipti dėmesį į atliktus pakeitimus.

 

Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Programėlės taisyklėse ir Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje vartojamas sąvokas.

 

Programėle Jūs naudojatės kartu su Lojalumo programos AČIŪ paskyra, todėl asmens duomenų tvarkymui galioja Jūsų sutikimai pateikti registruojantis ir dalyvaujant Lojalumo programoje AČIŪ. Informacija apie tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, pateikiama Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

ASMENS DUOMENYS IR TVARKYMO PAGRINDAI

- Jūsų sutikimu naudotis Programėle Programėlės taisyklėse nustatytomis sąlygomis;

- Jūsų sutikimu dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ir sutikimas naudotis AČIŪ paskyra Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse numatytomis sąlygomis;

- Jūsų atskirai suteiktais sutikimais (leidimais): dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų siuntimo, dėl prieigos prie mobiliojo įrenginio vaizdo kameros, prieigos prie buvimo vietos (geolokacijos), prieigos prie biometrinių duomenų ir prie mobiliojo įrenginio saugyklos;

- teisinės prievolės, kylančios ir taikomos Bendrovei, vykdymu;

- Bendrovės teisėtu interesu (pvz., siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams naudojantis Programėle ir kt.).

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tiems patiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti gali būti taikomas vienas ar keli pirmiau nurodyti teisiniai pagrindai.

 

Tam, kad galėtų tinkamai veikti, Programėlei būtina prieiti prie tam tikros informacijos, esančios Jūsų įrenginyje, ir prie tam tikrų įrenginio funkcijų. Svarbu Jus informuoti, kad Jums įsirašius ir įsidiegus Programėlę savo telefone, Programėlė prieis prie šių įrenginio duomenų: mobiliojo įrenginio operacinės sistemos ir gamyklinio mobiliojo įrenginio modelio kodo. Jei nesutinkate, kad Programėlė prieitų prie šių duomenų, neįsirašykite ir neįsidiekite Programėlės savo mobiliajame įrenginyje, o jei Programėlę įsirašėte ir įsidiegėte neperskaitę šios Politikos, nedelsdami ištrinkite Programėlę iš savo mobiliojo įrenginio.

 

Siekdami padėti Jums naudotis Programėle, spręsti naudojantis įrenginio pakratymo (angl. shake) funkcija kylančias problemas ar taisyti Programėlės sutrikimus, papildomai gausime Programėlės darbo faktus (angl. logs), Jūsų įrenginio ekrano atvaizdą (angl. print screen), Jūsų įsidiegtos Programėlės versiją, mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pavadinimą ir versiją, gamintoją, gamyklinį modelį, talpą, laisvos ir užpildytos vietos kiekį, mobiliojo įrenginio akumuliatoriaus kiekį pranešimo apie Programėlės sutrikimą pateikimo metu, informaciją, ar pranešimo apie Programėlės sutrikimus ir Programėlės sutrikimo metu naudojamas bevielis internetas, pranešimo pateikimo laiką ir Jūsų nurodomą el. pašto adresą arba telefono numerį.

 

Sutikdami naudotis Programėle Programėlės taisyklėse nustatytomis sąlygomis, suteikdami papildomus sutikimus ir (ar) leidimus naudojimosi Programėle metu, sutikdami su Lojalumo programos AČIŪ taisyklėmis ir privatumo politika, Jūs suteikiate Bendrovei teisę prieiti prie šios informacijos ir ją naudoti Politikoje nurodytais tikslais.

Parsisiuntus Programėlę į savo įrenginį, t. y. dar iki susiejant Programėlę su Lojalumo programos AČIŪ paskyra ir (ar) savo mokėjimo kortele, mes gausime Jūsų suvestą telefono numerį arba el. pašto adresą, pagal kurį nustatysime, ar Jūs turite AČIŪ paskyrą. Nustatę, kad AČIŪ paskyros Jūs neturite, prašysime Jūsų pateikti ir Jūsų gimimo datą, kad tokią AČIŪ paskyrą galėtume sukurti ir Jūs galėtumėte naudotis Programėle. Iki susiejant Programėlę su konkrečia AČIŪ paskyra (ir AČIŪ kortele) ar iki sukuriant naują virtualią AČIŪ kortelę, mums papildomai bus matomi apibendrinti duomenys apie visus Programėlės naudotojus (pvz., Programėlės naudotojų amžiaus grupė, regionai, kiti duomenys iš naudotojų „Google“ ar „Apple“ paskyrų (šie duomenys gaunami iš „Google Play“ ar „App Store“ platformos, ar, atitinkamai, „Google“ ir (ar) „Apple“, kaip operacinės sistemos, platformos teikėjo). Visa ši informacija naudojama siekiant nustatyti Programėlės naudotojų skaičių, amžiaus grupes, regionus, naudojimąsi Programėle.

 

Šiai informacijai rinkti ir analizuoti mes naudojame „Google“ teikiamą analizės paslaugą „Google Analytics“. Su detalia informacija, kaip „Google“ renka ir naudoja šiuos duomenis, galite susipažinti „Google“ privatumo politikoje.

 

Jei nenorite, kad būtų renkama ši informacija, deja, bet Jūs negalėsite toliau naudotis Programėle. Galite nutraukti naudojimąsi Programėle ją ištrindami iš savo mobiliojo įrenginio. Tokiu atveju Jūsų papildomai pateikti duomenys apie telefono numerį, el. pašto adresą, gimimo datą taip pat bus neišsaugoti.

Su Programėle Jums susiejus AČIŪ paskyrą ir AČIŪ kortelę arba Jums susikūrus virtualią AČIŪ kortelę, prisijungus prie AČIŪ paskyros arba Jums susikūrus AČIŪ paskyrą, mes tvarkysime:

-  Jūsų informaciją pateiktą, susikuriant virtualią AČIŪ kortelę (t. y., prisijungimo duomenis, virtualios AČIŪ kortelės ir AČIŪ paskyros susikūrimo duomenis), kaip tai aprašyta Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje;

-  informaciją apie tai, kaip sąveikaujate su Programėle (mobiliojo įrenginio tipas, operacinės sistemos ir jų versijos, kt.);

-  informaciją apie veiksmus, naudojant AČIŪ kortelę Programėlėje (pvz., prisijungimo prie Programėlės duomenis, duomenų, nustatymų, leidimų, parinkčių pakeitimus, kitus veiksmus, kuriuos atliekate Programėlėje);

-  visus kitus duomenis (registracijos Lojalumo programoje AČIŪ metu pateiktus duomenis, pirkimo istoriją ir kt.), nurodytus ir išsamiai aprašytus Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

Jums nusprendus su Programėle susieti savo mokėjimo kortelę, mes tvarkysime: mokėjimo kortelės duomenis (kortelės numerio pirmuosius šešis ir paskutinius keturis skaitmenis, galiojimo datą, banko leidėjo valstybę, prieigos raktą prie mokėjimo kortelės, kortelės leidėjo banką, kitą techninę informaciją, susijusią su mokėjimo kortele), gaunamus iš banko; informaciją apie veiksmus, atliktus su Programėlės paskyra susiejant banko mokėjimo kortelę, veiksmus, naudojant mokėjimo kortelę, prisijungus prie Programėlės, unikalų pirkimo, pasinaudojant Programėle, operacijos numerį.

Jeigu Jūs suteikiate leidimą ir (ar) duodate sutikimą ir (ar) esate savo mobiliajame įrenginyje nustatę tokius leidimus ir (ar) davę sutikimus, Programėlė gali turėti prieigą prie Jūsų mobiliojo įrenginio kameros, buvimo vietos (geolokacijos) duomenų, biometrinių duomenų (pvz., piršto atspaudo), mobiliojo įrenginio saugyklos ir kt. Jums davus atskirą sutikimą dėl pranešimų teikimo, galėsime Jums pateikti pranešimus Programėlėje (detalesnę informaciją žr. skyriuje „Programėlės pranešimų siuntimas“).

  

Jeigu nenorite, kad Programėlė prieitų prie šių duomenų ar teiktų Jums pranešimus, peržiūrėkite savo įrenginio nustatymus ir atlikite reikiamus pakeitimus dėl prieigos apribojimo arba atšaukite suteiktus leidimus (žr. dalį „Jūsų teisės“). Tokiu atveju, deja, mes negalėsime Jums suteikti ir dalies Programėlės privalumų ar teikti dalies funkcijų, pvz.:

-  Jums nedavus sutikimo dėl prieigos prie buvimo vietos duomenų, negalėsite gauti informacijos apie netoliese Jūsų esančią MAXIMOS parduotuvę;

-  Jums nedavus sutikimo dėl mobiliojo įrenginio operacinės sistemos pranešimų teikimo, negalėsime pateikti Programėlės pranešimų;

-  Jums nedavus sutikimo naudotis mobiliojo įrenginio saugykla, negalėsite naudotis Programėlės „Pagalbos ir atsiliepimų“ formomis, į kurias galima kelti nuotraukas ar kitą vaizdo medžiagą iš MAXIMOS parduotuvių;

-  Jums nedavus sutikimo Programėlei naudotis mobiliojo įrenginio vaizdo kamera, negalėsite naudotis apmokėjimo Programėle funkcija (nebus įmanoma susieti mokėjimo kortelės su Programėle ją nuskenuojant, nebus galima nuskenuoti QR kodo parduotuvės kasoje ir apmokėti apsiperkant);

-  Jums nedavus sutikimo naudoti biometrinius duomenis (piršto atspaudo, veido atvaizdo ir pan.), negalėsite naudoti savo biometrinių duomenų prieigai prie Programėlės apsaugoti ar patvirtinti apmokėjimą, o turėsite naudoti 4 skaitmenų saugos kodą.

 

Pažymėtina, kad mes nerenkame ir nesaugome Jūsų biometrinių duomenų (pvz., piršto atspaudo ar veido atvaizdo), net jei juos naudojate, siekdami apsaugoti prieigą prie Programėlės. Šie Jūsų duomenys, jeigu Jūs pasirinkote tokį autentifikavimo būdą, kaip tai plačiau aprašyta Programėlės naudojimo taisyklėse, yra saugomi tik Jūsų mobiliajame įrenginyje. Taip pat svarbu paminėti, kad Jums suteikus prieigą prie mobiliojo įrenginio vaizdo kameros ir saugyklos mes neprieisime ir nerinksime Jūsų mobiliajame įrenginyje daromų ir (ar) išsaugotų nuotraukų (išskyrus tas, kurias Jūs pasirinksite mums pateikti ir pateiksite, teikdami atsiliepimą Programėlėje) bei jokių kitų duomenų. Buvimo vietos (geolokacijos) duomenys, jei suteiktas leidimas, renkami tik tol, kol naudojatės Programėle tam, kad galėtume suteikti Jums informaciją apie artimiausią MAXIMOS parduotuvę, Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir asmeninius pasiūlymus buvimo vietos pranešimais, jei tokius pasirinkote gauti.

PROGRAMĖLĖS PRANEŠIMŲ SIUNTIMAS

Jums sutikus su Taisyklėmis ir savo mobiliajame įrenginyje leidus siųsti pranešimus, mes Jums Programėlėje siųsime informacinius pranešimus (pvz., informaciją apie šios Politikos, Programėlės taisyklių pasikeitimus, MAXIMOS parduotuvių darbo laiko pasikeitimus ir pan.). Mes manome, kad ši informacija yra naudinga, reikšminga ir aktuali visiems mūsų pirkėjams.

 

Tam, kad galėtume Jums pateikti šiuos pranešimus, mes rinksime techninę informaciją apie mobilųjį įrenginį ir naudojimąsi Programėle (pvz., informaciją apie mobiliojo įrenginio operacinę sistemą, vėliausio prisijungimo prie Programėlės laiką, visų prisijungimų skaičių ir kt.). Siekdami pateikti aktualius ir vertingus Programėlės pranešimus Programėlės naudotojams, mes galime naudoti automatizuotą šios informacijos analizę ir pagal įvairius požymius rūšiuoti šią informaciją. Svarbu pažymėti, kad mūsų atliekami Jūsų duomenų analizės veiksmai neturi Jums jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

 

Jei nebenorite gauti šių pranešimų, savo mobiliojo įrenginio nustatymuose galite lengvai atšaukti šį leidimą. Tai padarius, deja, toliau nebegalėsime Programėlėje pateikti jokių pranešimų, įskaitant ir susijusių su esminiais pasikeitimais (pvz., šios Politikos ar Programėlės taisyklių), todėl rekomenduojame periodiškai peržiūrėti Politiką ir Programėlės taisykles ir atkreipti dėmesį į atliktus pakeitimus.

 

AČIŪ paskyroje pasirinkus gauti Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir (ar) asmeninius pasiūlymus Programėlėje (iššokančiais pranešimais ir (ar) buvimo vietos pranešimais), mes Jums šiais pasirinktais būdais teiksime Lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus ir asmeninius pasiūlymus. Jei nebenorite gauti Pasiūlymų ir asmeninių pasiūlymų šiais būdais, galite lengvai juos atšaukti Programėlės nustatymuose.

 

Kitais būdais ir kanalais siunčiamų pranešimų sąlygos ir tvarka aprašyti Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje.

TIKSLAI

 Gautus, surinktus, sugeneruotus asmens duomenis mes naudojame siekdami šių tikslų:

-  užtikrinti tinkamą Programėlės administravimą ir visų jos funkcijų veikimą, tobulinimą, plėtrą;

-  vykdydami statistikos tyrimus, analizę;

-  suteikti Jums informaciją apie arčiausiai Jūsų esančią MAXIMOS parduotuvę bei kitą Jums naudingą ir aktualią informaciją apie parduotuvėse MAXIMA vykstančias akcijas;

-  suteikti Jums galimybę kasoje atsiskaityti Programėle;

-  suteikti Jums galimybę naudotis virtualia AČIŪ kortele, AČIŪ paskyra bei visais Lojalumo programos AČIŪ privalumais;

-  stebėti ir analizuoti naudojimąsi Programėle ir ieškoti būdų, kaip ją padaryti patogesnę Jums;

-  sudaryti Jums galimybę, naudojantis Programėle, bendrauti su mumis (pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę ir pan.);

-  suteikti Jums informaciją apie Programėlės pakeitimus ir atnaujinimus;

-  stebėti naudojimąsi Programėle, siekiant užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui, neteisėtam panaudojimui;

-  tvarkyti mokėjimus ir prekių grąžinimus;

-  spręsti ginčus ir kilusias problemas dėl naudojimosi Programėle;

-  siekiant užkirsti kelią teisės pažeidimams, sukčiavimams;

-  kontaktuoti su Jumis dėl Programėlės naudojimo, veikimo;

-  vykdyti mums taikomus teisinius reikalavimus ir teisines prievoles;

-  atlikti kitus veiksmus, reikalingus siekiant užtikrinti tinkamą Programėlės veikimą.

SAUGOJIMAS

Apibendrinti duomenys apie visus Programėlės naudotojus (pvz., Programėlės naudotojų amžiaus grupė, regionai, kiti duomenys iš naudotojų „Google“ ar „Apple“ paskyrų (šie duomenys gaunami iš „Google Play“ ar „App Store“ platformų, ar, atitinkamai, „Google“ ir (ar) „Apple“, kaip operacinės sistemos, platformos teikėjo) bus saugojami tol, kol naudotojams bus prieinama Programėlės paslauga.

 

Duomenys, surinkti Jums naudojantis AČIŪ kortele, savo mokėjimo kortele su Programėle bei AČIŪ paskyra, Programėlėje bus saugomi Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikoje nurodytais terminais arba vadovaujantis joje nurodytais kriterijais.

DUOMENŲ GAVĖJAI

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, padedantiems mums administruoti Programėlę ir Lojalumo programą AČIŪ. Tokie asmenys gali būti Programėlės kūrėjai, plėtotojai, mobiliųjų programėlių ir aplikacijų prekyvietės, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, mobiliųjų programėlių priežiūros paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, reklamos, pranešimų (įskaitant internetinių ir mobiliųjų programėlių), rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai, telekomunikacijų paslaugų teikėjai, kiti paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus susitarimus.

 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami partneriams ir paslaugų teikėjams, užtikrinantiems ir palaikantiems Programėlės veikimą arba jos funkcijų veikimą (pvz., bankams, mokėjimo paslaugų teikėjams, kt.). Programėlės savininko reorganizavimo, verslo perleidimo ir kitais panašiais atvejais duomenys gali būti perduoti teisių perėmėjams, verslo įgijėjams.

 

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenys gali būti prieinami bendrovėms, veikiančioms už Europos ekonominės erdvės ribų, pvz., į JAV („Google“ ir pan.). Bendrovė užtikrins, kad asmens duomenys bus perduoti tik tuo atveju, jeigu yra pakankamas pagrindas numatytas BDAR ir kituose taikytinuose teisės aktuose – toks duomenų perdavimas gali būti būtinas sutarčiai sudaryti ir vykdyti, gali būti pagrįstas įprastomis duomenų apsaugos sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, taip pat gali būti paremtas kitais pagrindais, sąlygomis ar išimtimis, numatytomis BDAR. Mes atidžiai stebime besivystančią Europos Sąjungos Teisingumo Teismo bei duomenų apsaugos priežiūros institucijų praktiką ir gaires dėl duomenų perdavimo už EEE ribų, ir kruopščiai vertiname sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys yra perduodami ir gali būti vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo pirmiau minėtiems subjektams. Tinkamam duomenų saugumo lygiui užtikrinti bei teisėtam duomenų perdavimui garantuoti, mes sudarome Europos Komisijos patvirtintas įprastas sutarčių sąlygas arba vadovaujamės kitais BDAR nustatytais pagrindais ir sąlygomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kokie duomenys ir kokiu pagrindu perduodami už Europos ekonominės erdvės ribų, taip pat kitais susijusiais klausimais, galite kreiptis į mus el. paštu dpo@maxima.lt.

 

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms institucijoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

 

Jums sutinkant, duomenys gali būti atskleidžiami Jūsų nurodytiems asmenims.

SAUGUMAS

Bendrovė Jūsų asmens duomenų saugumui užtikrinti pasitelkia įvairias fizines, technines ir organizacines saugumo priemones. Mes įsipareigojame dėti pagrįstas pastangas Jūsų asmens duomenų apsaugai, tačiau norime atkreipti dėmesį, kad bet kokia informacija, perduodama internetu, yra pažeidžiama ir dėl to rekomenduojame tinkamai apsaugoti savo mobiliuosius įrenginius – nediegti nežinomos programinės įrangos, nesilankyti įtartinose interneto svetainėse, saugoti savo prisijungimo duomenis.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs, kaip duomenų subjektas, teisės aktų nustatyta apimtimi, atvejais ir sąlygomis turite šias teisės aktų nustatytas teises:

-  teisę susipažinti su savo asmens duomenimis;

-  teisę prašyti ištaisyti savo asmens duomenis;

-  teisę prašyti ištrinti asmens duomenis arba apriboti asmens duomenų tvarkymą;

-  teisę į asmens duomenų perkeliamumą;

-  teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;

-  teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą, jei Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu;

-  teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos rasite adresu www.ada.lt).

 

Prašymą dėl pirmiau nurodytų teisių įgyvendinimo (įskaitant savo sutikimo atšaukimą ar nesutikimą dėl Jūsų duomenų naudojimo), taip pat skundus, pranešimus ar prašymus duomenų subjektai gali pateikti el. paštu dpo@maxima.lt. Teisės yra įgyvendinamos atsižvelgiant į sąlygas, ribojimus ir išimtis, numatytas teisės aktuose.

 

Dalį savo teisių galite įgyvendinti patys Programėlėje ar mobiliajame įrenginyje:

-  keisti savo sutikimus ir (ar) leidimus Programėlėje;

-  keisti nustatymus, parinktis mobiliojo įrenginio operacinės sistemos nustatymuose;

-  susipažinti su savo pirkimo istorija, naudojantis Programėle;

-  pateikti savo klausimus, skundus, prašymus, nuomonę.

 

Jūs galite nutraukti naudojimąsi Programėle bet kuriuo metu, ištrindami Programėlę iš savo mobiliojo įrenginio. Tokiu atveju mes nustosime rinkti duomenis, susijusius su naudojimusi Programėle.

Programėlės ištrynimas ir (ar) išdiegimas nepanaikina Jūsų AČIŪ paskyros ir neužblokuoja AČIŪ kortelės, todėl net ir po Programėlės ištrynimo mes toliau rinksime ir tvarkysime Jūsų Lojalumo programos AČIŪ privatumo pranešime nurodytus asmens duomenis tame pranešime ir Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse numatyta tvarka ir sąlygomis.

 

SUSISIEKITE SU MUMIS

 

Duomenų valdytojas:

MAXIMA LT, UAB

Juridinio asmens kodas: 123033512

Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius, Lietuva

info@maxima.lt

+370 800 20050

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

el. pašto adresas dpo@maxima.lt

Pašto korespondencijos adresas – Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius

Laišką adresuokite taip: MAXIMA LT, UAB, Duomenų apsaugos pareigūnui.

 

POLITIKOS GALIOJIMAS

 

Jei pakeisime Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją Programėlėje. Paskutiniai Politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2024 m. gegužės 16 d.

Pagalba