Lietuvos Maximalistai

Apie projektą

Maxima_Talentai_mazasis_einsteinas

Sveikiname net 112 jaunuolių, tapusių 2022 metų „Lietuvos Maximalistai“ laimėtojais. Šiais metais jie pasidalino rekordinį stipendijų fondą, siekiantį 100 tūkst. eurų.

Turite klausimų? Rašykite maximalistai@maxima.lt

Kategorijos

• Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt.

• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados ar debatai, filosofijos, fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos olimpiados ar čempionatai, Č. Kudabos geografijos konkursas, akademiko J. Janickio chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.

• Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai

• Aukštųjų mokyklų organizuojamos olimpiados mokiniams

• LitBO biologijos Lietuvos mokinių biologijos olimpiada

• Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada

• Lietuvos geomokslų olimpiada

• MSSY tarptautinė mokslų ir gamtos konkursas moksleiviams

• Matematikos, anglų ir lietuvių kalbos olimpiados „KINGS Lietuva“ ir kt.

• Jaunųjų dailininkų akademijos konkursai

• Lietuvos jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų, architektų, maketavimo, choreografijos, meninio skaitymo, tarptautiniai epistolinio rašinio konkursai

• FAI jaunųjų menininkų konkursas

• Tarptautinis vaikų meno konkursas „Advena World“

• „Global Canvas“ tarptautinis vaikų meno konkursas

• Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir kt.

• Visuomeniniai projektai, skirti pilietiškumui, bendruomeniškumui skatinti, socialinei atskirčiai mažinti, problemoms spręsti, kultūrai puoselėti, visuomenei šviesti, grėsmių prevencijai, gyvūnams ir gamtai apsaugoti ir kt.

• Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, inicijavimas ar organizavimas

• Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias problemas, aktualijas

• Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų organizavimas ar inicijavimas

• ES komisijos konkursai

• Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose

• Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada

• Nacionaliniai pilietiškumo jaunimo apdovanojimai „Tėvyne mūsų“ ir kt.

• ES jaunųjų mokslininkų konkursai

• VGTU Jaunojo inžinieriaus ir Jaunojo architekto mokyklų, Elektronikos būrelio ar Jaunojo inžinieriaus akademijos konkursai

• KTU organizuojamų fizikos, matematikos, chemijos, IT, ekonomikos konkursai

• Respublikinė LOGO olimpiada-konkursas, jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama“

• Tarptautiniai INTEL, MILSET, CACTIC mokslininkų konkursai

• Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada

• Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

• Tarptautinė muzikos olimpiada

• Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir styginių instrumentų konkursas

• Europos sąjungos šalių muzikos konkursas jaunimui

• Kiti tarptautiniai ir nacionaliniai muzikos konkursai ar olimpiados

• Tarptautinis sporto konkursas jaunimui „Youth Games“

• Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ organizuojamas festivalis konkursas „Sportas visiems“

• Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamos Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto, lengvosios atletikos keturkovės finalinės varžybos, Lietuvos vaikų plaukimo vasaros pirmenybės ir kt.

• Kitos tarptautinės ir nacionalinės sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės

• Organizavimas ar inicijavimas bei aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ar regioniniuose ūkininkų visuomeniniuose projektuose, kuriuose puoselėjamas žemės ūkio, ekologijos, žemės saugojimo, trąšų naudojimo temos

• Publikacijų ir straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias ekologiško žemės ūkio, aplinkos, maisto problemas ir aktualijas

• Projekto „Žalias kodas“ ir VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ konkursai ir kt.

Mokiniai, kurių visų mokomųjų dalykų trimestrų ar pusmečių balai nepertraukiamai 3 (trejus) metus iš eilės buvo įvertinti tik 10 balų įvertinimais (dešimtukais).* Taip pat vertinamas moksleivio motyvacinis laiškas ir visuomeninė veikla. 

* Pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai nebus vertinami.

D. U. K.

Konkursas „Lietuvos Maximalistai“ – tai nacionalinė moksleivių skatinimo programa. Šiuo konkursu siekiama įvertinti ir paskatinti gabiausius ir aktyviausius, daugiausiai laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose pelniusius moksleivius. Konkurso laimėtojams už geriausius pasiekimus ir motyvacinius laiškus bus skirtos stipendijos.

Konkurse gali dalyvauti visi 1–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Anketos formoje išskiriami vaikai iki 14 metų, nes už juos pildo tėvai arba globėjai; vaikai nuo 14 metų vaikai pildo patys, bet tėvai pažymi jog sutinka su jų dalyvavimu; vaikams nuo 18 metų tėvų sutikimo nereikia.

Sritys, kuriose mokiniai gali dalyvauti:

• mokslo
• muzikos
• kūrybos ir meno
• sporto
• visuomeniškumo
• ekologiškumo
• inovacijų
• pažangumo*


* Pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai dalyvauti negali.

Mokinys gali varžytis tik vienoje pasirinktoje kategorijoje.

Naujienos

Loading...

Neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą? Susisiekite su mumis maximalistai@maxima.lt

Pagalba