„Lietuvos Maximalistai“

Apie projektą

BTS_LIETUVOS_MAXIMALISTAI_baneris_670x445_4

21-oji „Lietuvos Maximalistų“ karta – net 120 gabių ir gerai besimokančių moksleivių! Sveikiname kiekvieną jų laimėjus MAXIMOS įsteigtas 100 arba 200 Eur dydžio stipendijas visiems mokslo metams!

Turite klausimų? Rašykite maximalistai@maxima.lt

Kategorijos

• Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt.

• Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados ar debatai, filosofijos, fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos, astronomijos olimpiados ar čempionatai, Č. Kudabos geografijos konkursas, akademiko J. Janickio chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.

• Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai.

• Aukštųjų mokyklų organizuojamos olimpiados mokiniams.

• LitBO (Lietuvos mokinių biologijos olimpiada).

• Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada.

• Lietuvos geomokslų olimpiada.

• Lietuvos jaunųjų geologų olimpiada.

• Lietuvos mokinių Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada.

• MSSY tarptautinis mokslų ir gamtos konkursas moksleiviams.

• Matematikos, anglų ir lietuvių kalbos olimpiados „KINGS Lietuva“ ir kt.

• STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“.

• Lietuvos tūkstantmečio vaikai.

• Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas.

• Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“.

• Matematikos konkursas „KENGŪRA“.

• Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematikos olimpiada.

• Lietuvos mokinių braižybos olimpiada.

• Dalyvavimas hakatonuose, akseleratoriuose ir inžinerijos konkursuose.

• Kiti.

• Jaunųjų dailininkų akademijos konkursai.

• Lietuvos jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų, architektų, maketavimo, choreografijos, meninio skaitymo, tarptautiniai epistolinio rašinio konkursai.

• FAI jaunųjų menininkų konkursas.

• Tarptautinis vaikų meno konkursas „Advena World“.

• Tarptautinis vaikų meno konkursas „Global Canvas“.

• Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2023“.

• Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir kt.

• Tarptautinis teatro festivalis „Premiers rideaux“.

• Kiti.

• Visuomeniniai projektai, skirti skatinti pilietiškumą, bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, spręsti problemas, puoselėti kultūrą, šviesti visuomenę; grėsmių prevencijai, gyvūnams ir gamtai apsaugoti ir kt.

• Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, inicijavimas ar organizavimas.

• Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias problemas, aktualijas.

• Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų organizavimas ar inicijavimas.

• ES komisijos konkursai.

• Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose.

• Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada.

• Nacionaliniai pilietiškumo jaunimo apdovanojimai „Tėvyne mūsų“ ir kt.

• Respublikinis etikos konkursas 7–8 klasių mokiniams ,,Šalia manęs – kitas žmogus“.

• Dalyvavimas savanoriškoje veikloje.

• Kiti.

• ES jaunųjų mokslininkų konkursai.

• VGTU jaunojo inžinieriaus ir jaunojo architekto mokyklų, Elektronikos būrelio ar Jaunojo inžinieriaus akademijos konkursai.

• KTU organizuojamų fizikos, matematikos, chemijos, informacinių technologijų, ekonomikos konkursai.

• Respublikinė LOGO olimpiada-konkursas, jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama“.

• Tarptautiniai INTEL, MILSET, CACTIC mokslininkų konkursai.

• Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada.

• Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo.

• Idėjų mugė.

• Lietuvos „Junior Achievment“ programos: „accelerator_x“, „AcceleratorX Junior“, „Titan“ ir kt.

• Verslumo įgūdžių pasas – VĮP.

• Baltijos šalių informatikos olimpiada/NMA informatikos olimpiada.

• Pasaulio robotikos olimpiada.

• Kiti.

• Tarptautinių ir nacionalinių muzikos konkursų nugalėtojai. Lietuvos mokinių muzikos olimpiada.

• Tarptautinė muzikos olimpiada.

• Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir styginių instrumentų konkursas.

• Europos sąjungos šalių muzikos konkursas jaunimui.

• Kiti tarptautiniai ir nacionaliniai muzikos konkursai ar olimpiados.

• Nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“.

• Vaiko pasiekimai kitose mokslo srityse (jei tokių turi) be muzikos.

• Kiti.

• Tarptautinis sporto konkursas jaunimui „Youth World Games“.

• Lietuvos asociacijos „Aportas visiems“ organizuojamas festivalis-konkursas „Sportas visiems“.

• Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamos Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto, lengvosios atletikos, keturkovės finalinės varžybos, Lietuvos vaikų plaukimo vasaros pirmenybės ir kt.

• Kitos tarptautinės ir nacionalinės sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės.

• Kiti.

• Organizavimas ar inicijavimas bei aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ar regioniniuose ūkininkų visuomeniniuose projektuose, kuriuose puoselėjamas žemės ūkio, ekologijos, žemės saugojimo, trąšų naudojimo temos.

• Publikacijų ir straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias ekologiško žemės ūkio, aplinkos, maisto problemas ir aktualijas.

• Projekto „Žalias kodas“ ir VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ konkursai ir kt.

• 1–8 klasių mokinių konkursas „Lietuvos gamtininkas“.

• Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“.

• Aplinkosauginis projektas „Ekologiškumo virusas plinta“.

• Respublikinis konkursas „Kas man yra ekologija”.

• Moksleivio vartojimo įpročiai, požiūris į tvarumą ir klimato kaitą (aprašyti keliais sakiniais motyvaciniame laiške).

• Kiti.

Mokinys, kurio nepertraukiamai 3 (tris) metus iš eilės visų mokomųjų dalykų trimestrų ar pusmečių balai buvo įvertinti tik 10 balų (dešimtukais) įvertinimais (pažangumo srityje nebus vertinami 1–4 klasių moksleiviai). Taip pat vertinamas moksleivio motyvacinis laiškas.

DUK

Projektas „Lietuvos Maximalistai“ – tai nacionalinė moksleivių skatinimo programa-konkursas. Šiuo konkursu siekiama įvertinti ir paskatinti gabiausius ir aktyviausius, daugiausiai laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose pelniusius moksleivius. Konkurso laimėtojams už geriausius pasiekimus ir motyvacinius laiškus bus skirtos stipendijos.

„Lietuvos Maximalistų“ konkurse gali dalyvauti visi 1–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Anketos formoje išskiriami vaikai iki 14 metų, nes už juos pildo tėvai arba globėjai; vaikai nuo 14 metų vaikai pildo patys, bet tėvai pažymi jog sutinka su jų dalyvavimu; vaikams nuo 18 metų tėvų sutikimo nereikia.

Kategorijos, kuriose mokiniai gali dalyvauti:

• mokslo;

• muzikos;

• kūrybos ir meno;

• sporto;

• visuomeniškumo;

• ekologiškumo;

• inovacijų;

• pažangumo*.

 

* Pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai dalyvauti negali.

Mokinys gali varžytis tik vienoje pasirinktoje kategorijoje.

Naujienos

Loading...

Neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą? Susisiekite su mumis maximalistai@maxima.lt

Pagalba