D. U. K.

KAS TAI PER PROJEKTAS, KAM JIS SKIRTAS, KUR PILDYTI PARAIŠKĄ IR IKI KADA?

Projektas „Lietuvos Maximalistai“ – tai nacionalinė moksleivių skatinimo programa-konkursas. Šiuo konkursu siekiama įvertinti ir paskatinti gabiausius ir aktyviausius, daugiausiai laimėjimų įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose pelniusius moksleivius. Konkurso laimėtojams už geriausius pasiekimus ir motyvacinius laiškus bus skirtos stipendijos.

„Lietuvos Maximalistų“ konkurse gali dalyvauti visi 1–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai.

Anketos formoje išskiriami vaikai iki 14 metų, nes už juos pildo tėvai arba globėjai; vaikai nuo 14 metų vaikai pildo patys, bet tėvai pažymi jog sutinka su jų dalyvavimu; vaikams nuo 18 metų tėvų sutikimo nereikia.

Kategorijos, kuriose mokiniai gali dalyvauti:

• mokslo

• muzikos

• kūrybos ir meno

• sporto

• visuomeniškumo

• ekologiškumo

• inovacijų

• pažangumo*

 

* Pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai dalyvauti negali.

Mokinys gali varžytis tik vienoje pasirinktoje kategorijoje.

Moksleivis, norintis dalyvauti konkurse, paraišką turi užpildyti internetinėje svetainėje: https://www.maxima.lt/maximalistai, nuo konkurso paskelbimo dienos (2023 m. rugpjūčio 1 d.) iki 2023 m. rugsėjo 10 d. (imtinai).

Norintys dalyvauti konkurse paraišką privalo užpildyti interneto svetainėje www.maxima.lt/maximalistai-2023. Kartu su paraiška dalyviai turi pridėti tarptautinių ir nacionalinių olimpiadų, varžybų ir konkursų diplomų kopijas ar kitus jų pasiekimus įrodančius dokumentus.

Konkurse dalyvaujančių mokinių pasiekimai vertinami už 2022–2023 mokslo metus. Konkurso dalyviai bus vertinami pagal laimėjimus ir geriausius pasiekimus šiose srityje:

• mokslo

• muzikos

• kūrybos ir meno

• sporto

• visuomeniškumo

• ekologiškumo

• inovacijų

• pažangumo*

 

* pažangumo srityje 1–4 klasių dalyviai nebus vertinami. Šioje kategorijoje bus vertinami paskutinių trejų metų pasiekimai.

Konkurso sritis atitinkantys konkursai ir olimpiados

A. Tarptautinės chemijos, fizikos, informatikos, matematikos, astronomijos, filosofijos, užsienio kalbų olimpiados, tarptautiniai debatų konkursai ir kt.;

B. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuojamos olimpiados ir kiti renginiai – užsienio kalbų olimpiados ar debatai, filosofijos, fizikos, chemijos, matematikos, geografijos, istorijos, biologijos, informatikos, astronomijos olimpiados ar čempionatai, Č. Kudabos geografijos konkursas, akademiko J. Janickio chemijos konkursas, ekonomikos olimpiados ir kt.;

C. Tarptautiniai ir nacionaliniai jaunųjų mokslininkų konkursai;

D. Aukštųjų mokyklų organizuojamos olimpiados mokiniams;

E. LitBO (Lietuvos mokinių biologijos olimpiada);

F. Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada;

G. Lietuvos geomokslų olimpiada;

H. Lietuvos jaunųjų geologų olimpiada;

I. Lietuvos mokinių Lotynų kalbos ir Antikos kultūros olimpiada;

J. MSSY tarptautinis mokslų ir gamtos konkursas moksleiviams;

K. Matematikos, anglų ir lietuvių kalbos olimpiados „KINGS Lietuva“ ir kt.;

L. STEAM mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“;

M. Lietuvos tūkstantmečio vaikai;

N. Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkursas;

O. Informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“;

P. Matematikos konkursas „KENGŪRA“;

Q. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto matematikos olimpiada;

R. Lietuvos mokinių braižybos olimpiada;

S. Dalyvavimas hakatonuose, akseleratoriuose ir inžinerijos konkursuose

T. Ir kiti.

A. Tarptautinių ir nacionalinių muzikos konkursų nugalėtojai. Lietuvos mokinių muzikos olimpiada;

B. Tarptautinė muzikos olimpiada;

C. Nacionalinis Balio Dvariono pianistų ir styginių instrumentų konkursas;

D. Europos sąjungos šalių muzikos konkursas jaunimui;

E. Kiti tarptautiniai ir nacionaliniai muzikos konkursai ar olimpiados;

F. Nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“;

G. Vaiko pasiekimai kitose mokslo srityse (jei tokių turi) be muzikos

H. Ir kiti

A. Jaunųjų dailininkų akademijos konkursai;

B. Lietuvos jaunųjų dramaturgų, jaunųjų filologų, architektų, maketavimo, choreografijos, meninio skaitymo, tarptautiniai epistolinio rašinio konkursai;

C. FAI jaunųjų menininkų konkursas;

D. Tarptautinis vaikų meno konkursas „Advena World“;

E. Tarptautinis vaikų meno konkursas „Global Canvas“;

F. Lietuvos mokinių technologijų olimpiada „Kūrybos virusas 2023“

G. Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir kt.;

H. Tarptautinis teatro festivalis „Premiers rideaux“

I. Ir kiti

A. Tarptautinis sporto konkursas jaunimui „Youth World Games“;

B. Lietuvos asociacijos „Aportas visiems“ organizuojamas festivalis-konkursas „Sportas visiems“;

C. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro organizuojamos Lietuvos mokyklų žaidynių orientavimosi sporto, lengvosios atletikos, keturkovės finalinės varžybos, Lietuvos vaikų plaukimo vasaros pirmenybės ir kt.;

D. Kitos tarptautinės ir nacionalinės sporto varžybos, olimpiniai festivaliai, sporto žaidynės

E. Ir kiti

A. Visuomeniniai projektai, skirti skatinti pilietiškumą, bendruomeniškumą, mažinti socialinę atskirtį, spręsti problemas, puoselėti kultūrą, šviesti visuomenę; grėsmių prevencijai, gyvūnams ir gamtai apsaugoti ir kt.;

B. Visuomeninių projektų, skirtų bendruomenės gyvenimo sąlygoms gerinti, miesto, rajono ar gyvenvietės apylinkėms gražinti, tvarkyti, inicijavimas ar organizavimas;

C. Publikacijų, straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias problemas, aktualijas;

D. Aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose ar nacionaliniuose visuomeniniuose projektuose, jų organizavimas ar inicijavimas;

E. ES komisijos konkursai;

F. Aktyvus dalyvavimas moksleivių savivaldos organizacijose, Lietuvos mokinių parlamente, Lietuvos moksleivių sąjungoje ar kitose visuomeninėse organizacijose;

G. Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada;

H. Nacionaliniai pilietiškumo jaunimo apdovanojimai „Tėvyne mūsų“ ir kt.;

I. Respublikinis etikos konkursas 7–8 klasių mokiniams ,,Šalia manęs – kitas žmogus“;

J. Dalyvavimas savanoriškoje veikloje

K. Ir kiti.

A. Organizavimas ar inicijavimas bei aktyvus dalyvavimas tarptautiniuose, nacionaliniuose ar regioniniuose ūkininkų visuomeniniuose projektuose, kuriuose puoselėjamas žemės ūkio, ekologijos, žemės saugojimo, trąšų naudojimo temos;

B. Publikacijų ir straipsnių spaudoje rašymas ar reportažų rengimas, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į įvairias ekologiško žemės ūkio, aplinkos, maisto problemas ir aktualijas;

C. Projekto „Žalias kodas“ ir VšĮ „Kultūros idėjų institutas“ konkursai ir kt.;

D. 1–8 klasių mokinių konkursas „Lietuvos gamtininkas“;

E. Tarptautinė projektų olimpiada „VILIPO“;

F. Aplinkosauginis projektas „Ekologiškumo virusas plinta“;

G. Respublikinis konkursas „Kas man yra ekologija”;

H. Moksleivio vartojimo įpročiai, požiūris į tvarumą ir klimato kaitą (aprašyti keliais sakiniais motyvaciniame laiške)

I. Ir kiti

A. ES jaunųjų mokslininkų konkursai;

B. VGTU jaunojo inžinieriaus ir jaunojo architekto mokyklų, Elektronikos būrelio ar Jaunojo inžinieriaus akademijos konkursai;

C. KTU organizuojamų fizikos, matematikos, chemijos, informacinių technologijų, ekonomikos konkursai

D. Respublikinė LOGO olimpiada-konkursas, jaunųjų mokslininkų paroda-konkursas „Technorama“;

E. Tarptautiniai INTEL, MILSET, CACTIC mokslininkų konkursai;

F. Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada;

G. Nacionalinė jaunųjų bendrovių eXpo;

H. Idėjų mugė;

I. Lietuvos Junior Achievment programos: „accelerator_x“, „AcceleratorX Junior“, „Titan“ ir kt.;

J. Verslumo įgūdžių pasas – VĮP;

K. Baltijos šalių informatikos olimpiada/NMA informatikos olimpiada;

L. Pasaulio robotikos olimpiada

M. Ir kiti

Mokinys, kurio nepertraukiamai 3 (tris) metus iš eilės visų mokomųjų dalykų trimestrų ar pusmečių balai buvo įvertinti tik 10 balų (dešimtukais) įvertinimais (pažangumo srityje nebus vertinami 1- 4 klasių moksleiviai). Taip pat vertinamas moksleivio motyvacinis laiškas.

KONKURSO NUGALĖTOJŲ SKELBIMAS

Konkurso vertinimo komisiją sudaro:

  • „Maxima LT“ atstovai;
  • Dėstytoja, ekologė Laima Česonienė;
  • VILNIUS TECH universiteto docentė ir Strateginės partnerystės centro direktorė Milena Seržantė;
  • Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro meno departamento vadovė bei muzikologė Jurgita Skiotytė-Norvaišienė;
  • Menininkė Agnė Kišonaitė;
  • Buvęs Olimpinio švietimo direkcijos direktorius, Lietuvos gimnastikos federacijos prezidentas Algimantas Gudiškis;
  • Istorikė, LRT laidos „Vardan tos“ vedėja ir Raudonojo kryžiaus organizacijos komunikacijos vadovė Luka Lesauskaitė;
  • Lietuvos inovacijų centro specialistas Artūras Jakubavičius.

Vertinimo komisija, susipažinusi su konkurso dalyvių pateiktais dokumentais ir juos įvertinusi, ne vėliau kaip iki 2023 m. Spalio 13 d. priima sprendimą dėl konkurso stipendijų skyrimo.

 

Konkurso laimėtojų sąrašas bus skelbiamas www.maxima.lt.

STIPENDIJOS

Stipendijos skiriamos daugiau nei 100 gabiausių moksleivių.

Stipendijos skirstomos pagal dydį į pagrindines ir skatinamąsias. Pagrindinės stipendijos per mėnesį dydis yra 200 eur., skatinamosios – 100 eur. Pažangumo srityje visiems pažangiems mokiniams mokama 100 eur. per mėnesį stipendija.

• Mokslo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
• Sporto pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
• Muzikos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
• Kūrybos ir meno pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
• Visuomeniškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
• Inovacijos pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
• Ekologiškumo pasiekimai – 1 pagrindinė ir 7 skatinamosios stipendijos;
• Pažangumo pasiekimai – ne mažiau 40 skatinamųjų stipendijų.

Stipendijų mokėjimo tvarka mokslo, sporto, muzikos, kūrybos ir meno, visuomeniškumo, ekologijos, inovacijų srityse:

Data

Pagrindinė stipendija

Skatinamoji stipendija

Iki 2023-10-31

200 eur

100 eur

Iki 2023-11-30

200 eur

100 eur

Iki 2023-12-31

200 eur

100 eur

Iki 2024-01-31

200 eur

100 eur

Iki 2024-02-29

200 eur

100 eur

Iki 2024-03-31

200 eur

100 eur

Iki 2024-04-30

200 eur

100 eur

Iki 2024-05-31

200 eur

100 eur

Iki 2024-06-30

200 eur

100 eur


Stipendijų mokėjimo tvarka pažangumo srityje:

Data

Skatinamoji stipendija visiems

Iki 2023-10-31

100 eur

Iki 2023-11-30

100 eur

Iki 2023-12-31

100 eur

Iki 2024-01-31

100 eur

Iki 2024-02-29

100 eur

Iki 2024-03-31

100 eur

Iki 2024-04-30

100 eur

Iki 2024-05-31

100 eur

Iki 2024-06-30

100 eur

Pagal atskirą susitarimą su kiekvienu konkurso laimėtoju stipendijos gali būti išmokamos dalimis, pervedant pinigus į konkurso laimėtojo nurodytą sąskaitą.

Stipendijos skiriamos 2023–2024 mokslo metams (2023 m. Spalio–gruodžio ir 2024 m. Sausio–birželio mėn.).

Neradote atsakymo į jums rūpimą klausimą? Susisiekite su mumis: maximalistai@maxima.lt

Pagalba