MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ privatumo politika

Registruodamiesi dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ, Jūs patikite MAXIMA LT, UAB, (toliau – Bendrovė arba mes) savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) ir Lojalumo programos AČIŪ (toliau – Programa arba Lojalumo programa AČIŪ) taisyklėse (toliau – Taisyklės) numatyta apimtimi, būdais ir tikslais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklėmis, šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes, deja, negalėsime suteikti Jums galimybės dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ, kadangi negalėsime užtikrinti Programos veikimo, negalėsime Jums suteikti Programos privalumų.

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad tiek Politika, tiek Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos, atnaujinamos.

Jeigu Jūs AČIŪ kortelę naudojate mūsų Programos partnerių prekybos vietose (pvz., BARBOROS elektroninėje parduotuvėje), taip pat naudojatės Programėle, būtinai perskaitykite šių Programos partnerių ir Programėlės privatumo politikas, taisykles ir pranešimus.

Politikoje vartojamos sąvokos:

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama asmeniui identifikuoti, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos atitinka Taisyklėse vartojamas sąvokas.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikų reikalavimus.

Mes nuosekliai laikomės asmens duomenų sumažinimo principo ir nerenkame duomenų, pagal kuriuos būtų galima tiesiogiai identifikuoti Jūsų, kaip fizinio asmens, tapatybę (pvz., pavardės, adreso).

Bendrovės išduodama AČIŪ kortelė, AČIŪ paskyra nėra vardinė, todėl, nei išduodama AČIŪ kortelę ar sukurdama Jums AČIŪ paskyrą, nei ją keisdama ar administruodama, Bendrovė nenustatys Jūsų tapatybės ir jos netikrins. Visi mūsų renkami ir tvarkomi Jūsų duomenys yra siejami tik su unikaliu AČIŪ kortelės numeriu ir neleidžia tiesiogiai ir vienareikšmiškai Jūsų identifikuoti.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei.

Bendrovė renka ir tvarko Politikoje išvardytus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:

-  Jūsų sutikimu dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ Taisyklėse numatytomis sąlygomis (t. y. sudaryti, vykdyti, administruoti sutartį dėl Jūsų dalyvavimo Lojalumo programoje AČIŪ);

-  Jūsų sutikimu dalyvauti Lojalumo programos AČIŪ numatytuose klubuose Taisyklėse numatytomis sąlygomis (t. y. sudaryti, vykdyti, administruoti sutartį dėl Jūsų dalyvavimo Lojalumo programoje AČIŪ);

-  mūsų ir trečiųjų asmenų teisėtu interesu;

-  Jūsų sutikimu (pvz., gauti pasiūlymus ir informaciją pasirinktais kanalais, būti profiliuojamam šiais tikslais);

-  teisinių prievolių, kylančių ir taikomų Bendrovei, vykdymu.

 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tiems patiems Jūsų asmens duomenims tvarkyti gali būti taikomas vienas ar keli pirmiau nurodyti teisiniai pagrindai.

Lojalumo programa AČIŪ apima ir AČIŪ kortelės susiejimą ir (arba) susikūrimą bei naudojimą Programėlėje ir kitose mūsų platformose, todėl, jeigu naudojatės ar ketinate naudotis Programėle, būtinai perskaitykite ir Programėlės taisykles bei Programėlės privatumo politiką, kurioje nurodyta, kokie Jūsų asmens duomenys renkami ir tvarkomi Jums naudojantis Programėle.

Registracija Lojalumo programoje AČIŪ

Registruodamiesi dalyvauti Programoje ir sutikdami su Taisyklėmis, Jūs pateikiate mums toliau nurodytus anketinius duomenis. Tam tikrų registracijos duomenų pateikimas yra būtinas, todėl jų nepateikę Jūs negalėsite dalyvauti Programoje.

Lojalumo programos AČIŪ anketiniai duomenys:
Duomenų kategorijosJūsų AČIŪ kortelės numeris, Jūsų vardas*, gimimo data, lytis*, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris**
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas [1] dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Duomenų tvarkymo terminasVisą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Lojalumo programoje AČIŪ. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes saugome ir po Jūsų dalyvavimo Programoje pabaigos ir tik tam, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

* Jūsų vardo ir lyties pateikimas nėra privalomas, tad šiuos duomenis galite pateikti pasirinktinai.

** Jeigu pildote registracijos anketinius duomenis kasoje, internetu, Programėlėje, el. pašto adresas ir telefono numeris gali būti pateikiami alternatyviai, t. y., anketoje būtina pateikti arba el. pašto adresą, arba telefono numerį.

Registracijos metu pateikiamų duomenų kiekis skiriasi priklausomai nuo Jūsų pasirinkto dalyvavimo Lojalumo programoje AČIŪ tipo.

 

 [1] Jūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ, suteiktas iki šios Politikos ir Taisyklių paskelbimo, tebegalioja, kol yra neatšauktas. 

 

Registracija Mažylių klubo programoje

Jeigu Jūs registruojatės dalyvauti Mažylių klube, mes prašome Jūsų papildomai pateikti šiuos duomenis:

Mažylių klubo anketiniai duomenys (papildantys Lojalumo programos AČIŪ registracijos duomenis):
Duomenų kategorijosJūsų vaiko (-ų) vardas (-ai), Jūsų vaiko (-ų) gimimo data (-os).
Duomenų tvarkymo pagrindasJūsų sutikimas dalyvauti Mažylių klubo programoje Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Duomenų tvarkymo terminasVisą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Mažylių klube, t. y. tol, kol Jūsų vaikui sueis 10 metų, tačiau ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Programoje arba Mažylių klubo programoje. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

Dalyvavimas Klubo nuolaidų ir pasiūlymų programoje

Jums dalyvaujant Klubo nuolaidų ir pasiūlymų programoje, mes papildomai tvarkysime toliau nurodytus duomenis.

Konkretaus Klubo duomenys (papildantys Lojalumo programos AČIŪ registracijos duomenis):
Duomenų kategorijosKonkretaus Klubo kurio programoje dalyvaujate pavadinimas (faktas)
Duomenų tvarkymo pagrindasJūsų sutikimas dalyvauti Klubo programoje Taisyklėse nustatyta tvarka.
Duomenų tvarkymo terminasVisą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Klube, tačiau ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Programoje. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

Kaip ir kokiais tikslais mes naudojame Jūsų anketinius duomenis?

Pagal Jūsų anketinius duomenis mes lojalumo sistemoje sukuriame unikalią Lojalumo programos AČIŪ dalyvio paskyrą, kuri užtikrina Jūsų dalyvavimą Lojalumo programoje AČIŪ, programos privalumų Jums teikimą ir Jūsų teisių įgyvendinimą Taisyklėse ir (ar) šioje Politikoje numatytomis sąlygomis.

Pagal Jūsų pateiktus anketinius duomenis mes taip pat Jus atpažįstame kaip atitinkamos AČIŪ kortelės turėtoją, kai, pvz., Jūs keičiate susidėvėjusią ar prarastą kortelę į naują bei pageidaujate atlikti kortelių sujungimą, norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis, kreipiatės į mus dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo, su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimo ir kt.

Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis (el. paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Lojalumo programą AČIŪ, Taisyklių ir (ar) Politikos pakeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius, piniginę arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami anketiniai duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti, kad Jūs galėsite patogiai naudotis visais Programos privalumais, taip pat gali kilti nesklandumų Jums suteikiant pageidaujamas paslaugas arba įgyvendinant Jūsų teises, o tam tikrais atvejais mes galime būti priversti blokuoti Jūsų AČIŪ kortelę ir nutraukti Jūsų dalyvavimą Lojalumo programoje AČIŪ (pvz., mums gali prireikti gauti ar atnaujinti Programai vykdyti būtinus Jūsų sutikimus, o mes Jūsų negalėsime atpažinti kaip atitinkamos AČIŪ kortelės turėtojo).

Apie tai, kaip atnaujinti pasikeitusius savo anketinius duomenis, prašome susipažinti Politikos 5.2 skyriuje.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketinius duomenis, mes laikysime, kad Jums yra ne mažiau nei 18 metų, Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir Taisyklėmis, ir suprantant sutikimo pasekmes, taip pat jo atšaukimo galimybes ir pasekmes.

Jeigu Jūs esate AČIŪ paskyros turėtojas, mes tvarkome Jūsų duomenis tam, kad galėtume prižiūrėti ir administruoti Jūsų AČIŪ paskyrą:

AČIŪ paskyros duomenys:
Duomenų kategorijosRegistracijos metu pateikti duomenys, prisijungimo prie AČIŪ paskyros duomenys, veiksmai AČIŪ paskyroje, įskaitant techninius naršymo duomenis (IP adresą, prisijungimo bei naršymo techninę informaciją).
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ir sutikimas naudotis AČIŪ paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Duomenų tvarkymo terminasVisą laikotarpį, kol Jūs esate AČIŪ paskyros turėtojas ir dalyvaujate Lojalumo programoje AČIŪ. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūsų sutikimą naudotis AČIŪ paskyra ir AČIŪ paskyroje gauti Taisyklėse nurodytus pasiūlymus (išskyrus asmeninius pasiūlymus) mes laikome gautu, kai Jūs atliekate Taisyklėse numatytus AČIŪ paskyrai susikurti reikalingus veiksmus ir patvirtinate registraciją (išskyrus asmeninius pasiūlymus, kuriems reikia atskiro sutikimo, kaip tai nurodyta Politikos 1.5 skyriuje).

Jūs bet kada galite nesutikti dėl pasiūlymų AČIŪ paskyroje teikimo, bet tokiu atveju, deja, Jūs nebegalėsite naudotis AČIŪ paskyra (išskyrus atsisakę gauti Asmeninius pasiūlymus, kuriems reikia atskiro sutikimo, kaip tai nurodyta Politikos 1.5 skyriuje). Jūsų nesutikimas nesutrukdys Jums toliau dalyvauti Programoje ir naudotis kitais jos privalumais. Apie savo prieštaravimą prašome mus informuoti el. paštu klientai@maxima.lt arba infolinijos telefonu +370 800 20 050.

Jeigu Jūs esate „AČIŪ įmokos“ paslaugos vartotojas, mes, teikdami Jums „AČIŪ įmokos“ paslaugą, tvarkysime toliau nurodytus Jūsų pateiktus duomenis.

„AČIŪ įmokos“ paslaugos teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:
Duomenų kategorijosJūsų AČIŪ kortelės numeris, Jūsų su kortele susieti įmokų gavėjai, įmokų gavėjų Jums suteikti mokėtojo kodai.
Duomenų tvarkymo teisinis pagrindasJūsų sutikimas naudotis „AČIŪ įmokos“ paslauga Taisyklėse numatytomis sąlygomis.
Duomenų tvarkymo terminasKol Jūs naudojatės „AČIŪ įmokos“ paslauga, tačiau ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Programoje. 

Jūsų sutikimą naudotis „AČIŪ įmokos“ paslauga mes laikome gautu, kai Jūs susiejate įmokos gavėją (-us) su savo AČIŪ kortele. Jūs galite bet kada Taisyklėse numatyta tvarka keisti su Jūsų AČIŪ kortele susietų įmokų gavėjų sąrašą, susieti naujus įmokų gavėjus ar juos atsieti. Teikdami Jums „AČIŪ įmokos“ paslaugą, mes tvarkysime tik Jūsų susietų įmokų gavėjų ir jų suteiktų mokėtojo kodų duomenis, o Jums atlikus įmokų gavėjo atsiejimą, mes šio gavėjo ir jo suteikto mokėtojo kodo duomenis panaikinsime.

Administruodami Lojalumo programą AČIŪ ir teikdami Jums Programos privalumus – MAXIMOS pinigų kaupimą, panaudojimą, MAXIMOS pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate prekę, kurią įsigijote panaudodami MAXIMOS pinigus), dalyvavimą akcijose, nuolaidas ir kt. – mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas, užregistruotas naudojant AČIŪ kortelę (toliau – Pirkimo duomenys).

Lojalumo programos AČIŪ administravimo tikslais, mes galime perduoti šią informaciją Programos partneriams: informaciją apie Jūsų AČIŪ kortelės statusą (aktyvi ar užblokuota), nustatytas klaidas dėl kortelių būsenos (pvz., informaciją, kad kortelė užblokuota), AČIŪ kortelės paskutinius keturis skaitmenis, MAXIMOS pinigų likutį AČIŪ kortelėje, kuponų numerius, identifikuojančius, kokie pasiūlymai priklauso Jūsų AČIŪ kortelei, ir kitą techninę informaciją, reikalingą duomenims perduoti (pvz., sesijos ID), bei, atitinkamai, mes galime gauti informaciją iš šių Programos partnerių apie Jūsų pasinaudojimą AČIŪ kortele jų prekybos ar paslaugų teikimo vietose, jiems perduodant mums Jūsų AČIŪ kortelės numerį, pirkimo sumą, pridėtų MAXIMOS pinigų sumą, kvito ID ir kitą techninę informaciją, reikalingą duomenų perdavimui (pvz., sesijos ID).

Programos administravimo tikslu tvarkomi Jūsų duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų AČIŪ kortelės numeris, paskyroje pateikti duomenys, informacija apie AČIŪ kortelės statusą (aktyvi ar užblokuota), parduotuvės adresas, pirkimo data ir laikas, prekių pavadinimai, kiekiai, bendra pirkinių kaina (po visų suteiktų nuolaidų), priskaityta MAXIMOS pinigų suma, pirkimo metu panaudotų MAXIMOS pinigų suma, MAXIMOS pinigų likutis AČIŪ kortelėje, su AČIŪ kortele suteiktų nuolaidų suma, Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, kuponų numeriai, identifikuojantys, kokie pasiūlymai priklauso AČIŪ kortelei, techninė informacija, reikalinga duomenims perduoti (pvz., sesijos ID), informacija apie Jūsų pasinaudojimą AČIŪ lojalumo programos partnerių pasiūlymais: AČIŪ kortelės numeris, pirkimo suma, pridėtų MAXIMOS pinigų suma, kvito ID, techninė informacija, reikalinga duomenims perduoti (pvz., sesijos ID); perkant su Programėle – mokėjimo kortelės duomenys (kortelės numerio pirmieji šeši ir paskutiniai keturi skaitmenys, galiojimo data, banko leidėjo valstybė, prieigos raktas prie mokėjimo kortelės, kortelės leidėjo bankas, kita techninė informacija, susijusi su mokėjimo kortele), Jūsų veiksmai naudojant mokėjimo kortelę prisijungus prie Programėlės, unikalus pirkimo pasinaudojant Programėle operacijos numeris, kiti Programėlės privatumo politikoje nurodyti duomenys.

Duomenų tvarkymo pagrindas

Jūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Jūsų sutikimas naudotis Programėle Programėlės naudojimosi taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Mūsų ir trečiųjų asmenų (pvz., tiekėjų, mūsų partnerių) teisėtas interesas tvarkyti Jūsų duomenis Programos administravimo tikslais.

Duomenų tvarkymo terminas

Pirkimo duomenys – 5 metai nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Visi kiti duomenys – visą laikotarpį, kol Jūs dalyvaujate Lojalumo programoje AČIŪ.

Pirmiau nurodyti duomenys gali būti tvarkomi ir ilgiau, jei tai numatyta kituose Politikos skyriuose ir (ar) jei tai reikalinga pagal galiojančius teisės aktus ir (ar), kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Kaip mes naudojame Jūsų pirkimo duomenis?

Pirkimo duomenis lojalumo sistemoje mes saugome 5 metus nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos, o terminui pasibaigus – juos panaikiname ir (arba) patikimai nuasmeniname, t.y., negrįžtamai atsiejame nuo AČIŪ kortelės numerio, Jūsų anketinių duomenų ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.

Jeigu Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje AČIŪ yra nutraukiamas anksčiau, negu baigiasi 5 metų Pirkimo duomenų saugojimo terminas, mes visus Jūsų anketinius duomenis ir kitą Jus individualizuojančią informaciją ištriname, o Jūsų pirkimo duomenis negrįžtamai ir patikimai nuasmeniname.

Jeigu Jūs prarandate Jums išduotą AČIŪ kortelę, ją užblokuojate arba keičiate jai susidėvėjus, Jūs turite galimybę sujungti senosios ir naujosios kortelės duomenis (kaip tą padaryti, žiūrėkite Taisyklėse). Sėkmingo sujungimo atveju Jūsų senosios AČIŪ kortelės pirkimo duomenys yra sugretinami su naujosios AČIŪ kortelės pirkimo duomenimis, o Jūsų pirkimo duomenų istorija tvarkoma toliau, laikantis 5 metų tvarkymo termino.

 

Duomenų analizė administruojant Programą ir teikiant jos privalumus

Administruodami Programą ir siekdami Taisyklėse nustatytų tikslų, mes galime naudoti automatizuotą asmens duomenų (įskaitant Jūsų Pirkimo duomenų) analizę. Mes galime grupuoti ir analizuoti Jūsų duomenis pagal Jūsų pirktas prekes, lankomas parduotuves ir (arba) atsižvelgdami į kitus Jums būdingus požymius (pvz. lytį, gimimo datą, vardą, gyvenamąją vietovę ar kt.).

Pvz., Jūsų Pirkimo duomenų analizę mes galime atlikti dėl Jūsų interesų ištaisydami savo veiklos klaidas. Pastebėję, kad dėl suklydimo mūsų pirkėjams buvo pritaikyta neteisinga prekės kaina ar nepritaikyta nuolaida, pagal Pirkimo duomenis mes galime nustatyti AČIŪ kortelės turėtojus ir ištaisyti savo klaidą (kompensuoti kainos skirtumą ir pan.). Duomenų analizę mes galime atlikti ir siekdami suteikti papildomų privalumų tam tikrų kategorijų pirkėjams: švenčiantiems gimtadienius, vardadienius; pirkėjams, perkantiems konkrečiose Bendrovės parduotuvėse ar įsigyjantiems tam tikras prekes, turintiems AČIŪ paskyrą ir pan., taip pat pirkimo duomenų analizę atliekame siekdami geriau pažinti savo Programos dalyvius ir tobulinti Programą. Be to šiuo pagrindu mes kasos kvituose teikiame aktualią informaciją (pvz., apie pasikeitusį darbo laiką, dalyvavimą arba galimybę dalyvauti žaidimuose, kt.), pasiūlymus, pranešimus.

Mes taip pat galime Jūsų pirkimo operacijas ar pirkimo kvitus, Jums apsipirkus su AČIŪ kortele, automatiškai įtraukti į mūsų ar mūsų tiekėjų, partnerių organizuojamus žaidimus ar akcijas, kuriuose gali būti automatiškai parenkami specialūs prizai. Informacija apie tokius žaidimus ir akcijas bus skelbiama įprastuose Lojalumo programos AČIŪ kanaluose. Šiais tikslais mes nerinksime ir kitaip netvarkysime jokių papildomų Jūsų asmens duomenų. Apie prizo laimėjimą mes Jus informuosime asmeniniu pranešimu Lojalumo programos AČIŪ dalyvio anketiniuose duomenyse pateiktais kontaktais, paskelbsime viešai savo svetainėje (neatskleidžiant asmens duomenų) arba kitais būdais. Jeigu žaidimo organizavimo, laimėtojo paskelbimo ar prizo perdavimo tikslu mums bus reikalingi papildomi Jūsų asmens duomenys arba mes norėsime perduoti Jūsų duomenis trečiajam asmeniui (pvz., žaidimą organizuojančiam tiekėjui), mes būtinai su Jums iš anksto susisieksime ir visus tokius veiksmus iš anksto suderinsime su Jumis ir atliksime tik gavę Jūsų sutikimą. 

Svarbu pažymėti, kad pirmiau nurodyti veiksmai Jums nesukels jokio teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Jums nesutinkant su šiais veiksmais mums siekiant Programos tikslų, kurie vykdomi Jūsų sutikimo dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ Taisyklėse numatytomis sąlygomis pagrindu, deja, bet Jūs negalėsite toliau būti Programos dalyviu. Apie savo norą nutraukti dalyvavimą Programoje galite mus informuoti el. paštu klientai@maxima.lt arba infolinijos telefonu +370 800 20 050.

1.5.1. Pasiūlymai, AČIŪ paskyros pasiūlymai ir partnerių pasiūlymai

Jūsų pasirinktais susisiekimo kanalais (telefonu, el. paštu ir (ar) AČIŪ paskyroje ir (ar) Programėlėje) (toliau – susisiekimo kanalai) mes Jums teiksime pasiūlymus, AČIŪ paskyros pasiūlymus ir partnerių pasiūlymus.

Savo AČIŪ paskyroje Jūs galėsite matyti pasiūlymus, AČIŪ paskyros pasiūlymus ir partnerių pasiūlymus. Šiuos pasiūlymus Jums galime pateikti ir kasos kvituose.

Jums neturint AČIŪ paskyros ir (ar) nepasirinkus jų gauti susisiekimo kanalais, su pasiūlymais ir partnerių pasiūlymais Jūs taip pat galite susipažinti apsilankę mūsų Bendrovės tinklalapyje www.maxima.lt, parduotuvių MAXIMA kasose, kainininkuose, užsisakę mūsų naujienlaiškį.

Pasiūlymų, AČIŪ paskyros pasiūlymų ir partnerių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų AČIŪ kortelės numeris, Jūsų vardas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija, kad sutikote gauti iššokančius pranešimus Programėlėje, informacija, kad sutikote gauti buvimo vietos (geolokacinius) pranešimus Programėlėje.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Pasirinktais susisiekimo kanalais – Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus ir informaciją pasirinktais susisiekimo kanalais.

AČIŪ paskyroje – Jūsų sutikimas naudotis AČIŪ paskyra Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Kasos kvituose – Jūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ Taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Duomenų tvarkymo terminas

Pasirinktais susisiekimo kanalais – kol galioja Jūsų sutikimas gauti pasiūlymus nurodytu susisiekimo kanalu, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Lojalumo programoje AČIŪ.

 

AČIŪ paskyroje – visą laikotarpį, kol naudojatės AČIŪ paskyra, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Lojalumo programoje AČIŪ.

 

Kasos kvituose – visą laikotarpį, kol esate Lojalumo programos AČIŪ dalyvis.

 

Jūsų suteiktus sutikimus ir įrodymus apie juos mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jūs galite bet kuriuo metu atsisakyti gauti pasiūlymus, AČIŪ paskyros pasiūlymus ir partnerių pasiūlymus savo pasirinktais susiekimo kanalais arba juos keisti. Apie savo prieštaravimą prašome mus informuoti el. paštu klientai@maxima.lt arba infolinijos telefonu + 370 800 20 050. Jūsų atsisakymas nesutrukdys Jums dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ir naudotis kitais jos privalumais.

 

Jūs bet kada galite nesutikti dėl pasiūlymų, AČIŪ paskyros pasiūlymų ir partnerių pasiūlymų teikimo AČIŪ paskyroje, bet tokiu atveju, deja, Jūs nebegalėsite naudotis AČIŪ paskyra. Jūsų nesutikimas nesutrukdys Jums toliau dalyvauti Programoje ir naudotis kitais jos privalumais.

 

Jūs bet kada galite nesutikti su pasiūlymų, AČIŪ paskyros pasiūlymų, partnerių pasiūlymu teikimu kasos kvituose, bet tokiu atveju, deja, Jūs nebegalėsite dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ. Apie savo dalyvavimo Programoje nutraukimą prašome mus informuoti el. paštu klientai@maxima.lt arba infolinijos telefonu + 370 800 20 050.

 

Jums nutraukus dalyvavimą Lojalumo programoje AČIŪ Jūs kasos kvituose gausite bendruosius MAXIMOS pasiūlymus ir informaciją, kurie teikiami parduotuvių MAXIMA pirkėjams, netvarkant jokių asmens duomenų.

 

1.5.2. Duomenų profiliavimas, teikiant asmeninius pasiūlymus

Jeigu pildydami Lojalumo programos AČIŪ dalyvio ir (ar) AČIŪ paskyros anketą Jūs pasirinkote gauti ir asmeninius pasiūlymus bei pateikėte sutikimą profiliavimui šiuo tikslu, mes, siekdami kuo geriau Jus pažinti, šiuo tikslu tvarkysime ne tik Jūsų, kaip AČIŪ programos dalyvio, anketinius duomenis, bet papildomai analizuosime ir naudosime Jūsų Pirkimų duomenų istoriją.

Asmeninių pasiūlymų teikimo tikslu tvarkomi asmens duomenys:

Duomenų kategorijos

Jūsų AČIŪ kortelės numeris, Jūsų vardas, gimimo data, lytis, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, dalyvavimas Klubo programoje (pvz., MAŽYLIŲ), pirkimų duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą), Jums pateiktų asmeninių pasiūlymų istorija ir informacija apie pasinaudojimą jais, informacija apie Jūsų pasinaudojimą AČIŪ lojalumo programos partnerių pasiūlymais: AČIŪ kortelės numeris, pirkimo suma, pridėtų MAXIMOS pinigų suma, kvito ID, techninė informacija, reikalinga duomenims perduoti (pvz., sesijos ID), informacija, kad sutikote gauti iššokančius pranešimus Programėlėje, informacija, kad sutikote gauti buvimo vietos (geolokacinius) pranešimus Programėlėje.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų sutikimas, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius pasiūlymus.

Duomenų tvarkymo terminas

Kol galioja Jūsų sutikimas dėl duomenų profiliavimo, teikiant Jums asmeninius pasiūlymus, bet ne ilgiau nei Jūs dalyvaujate Lojalumo programoje AČIŪ. Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jums sutikus, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus, mes įgyjame galimybę Jus pažinti, pritaikyti pasiūlymus pagal Jūsų poreikius ir teikti kitus specialiai Jums skirtus, individualizuotus privalumus ir asmeninius pasiūlymus. Šiems tikslams mes naudojame automatizuotą duomenų analizę ir sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą. Mes grupuojame ir analizuojame Jūsų anketinius ir (arba) pirkimo duomenis bei, atsižvelgdami į Jūsų apsipirkimo įpročius ir (arba) kitus požymius, bruožus, veiksnius, parametrus (pvz., lytį, gyvenamąją vietovę, konkrečias pirkimo operacijas ar kt.), teikiame Jums aktualius, įdomius ir naudingus pasiūlymus bei kitą informaciją.

Pvz., atsižvelgdami į Jūsų ar Jūsų vaiko gimimo datą, mes galime pateikti Jums specialių pasiūlymų Jūsų ar Jūsų vaiko gimtadienio proga. Uždarius parduotuvę, kurioje Jūs dažniausiai lankydavotės, galime suteikti Jums įprastas naudas kitose Jums artimiausiose parduotuvėse MAXIMA. Atsižvelgdami į Jūsų pirkimo istoriją ir pirkimo įpročius, mes galime suteikti nuolaidas Jūsų mėgstamų kategorijų prekėms, informuoti Jus apie asortimento naujienas ir kt.

Asmeninius pasiūlymus Jums teiksime Jūsų pasirinktais susisiekimo kanalais, Jūsų AČIŪ paskyroje, kasos kvituose.

Jei nenorite, kad Jūsų duomenys būtų profiliuojami Jums teikiant Asmeninius pasiūlymus, Jūs galite nesuteikti mums tokio sutikimo arba bet kada jį atšaukti. Tokiu atveju Jūs toliau dalyvausite Lojalumo programoje AČIŪ, tačiau mes nebegalėsime teikti Jums naudingų asmeninių pasiūlymų ir informacijos, įtraukti Jus dalyvauti žaidimuose ir kt.

Lojalumo programa AČIŪ sukurta siekiant suteikti naudą ir papildomą vertę tiek Jums, tiek ir mūsų verslui. Mes nuolat dedame visas pastangas, kad mūsų parduotuvės, asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos kuo labiau atitiktų mūsų pirkėjų poreikius, kad jiems būtų patogu mus pasiekti, kad mūsų parduotuvėse pirkėjai jaustųsi jaukiai, patogiai rastų reikalingas prekes bei paslaugas.

Statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu tvarkomi duomenys:

Duomenų kategorijos

Gimimo metai ir amžius, lytis, gyvenamoji vietovė, pirkimo duomenys (įskaitant parduotuvę, pirkimo datą ir laiką, prekių pavadinimus, kiekius, bendrą pirkinių kainą, su AČIŪ kortele suteiktų nuolaidų sumą).

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Teisėtas mūsų interesas analizuoti duomenis ir rengti verslui reikalingas ataskaitas, siekiant vertinti mūsų veiklą bei kurti vertę tiek Jums, kaip klientui, tiek Bendrovės verslui.

Duomenų tvarkymo terminas

5 metai.

Atlikdami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimus bei formuodami mūsų verslui reikalingas ataskaitas, mes naudojame automatizuotą duomenų analizę. Šios analizės tikslais mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų kontaktinės ar kitokios Jus individualizuojančios (pvz., vardo ir pan.) informacijos, todėl mes nelaikome, kad šiuo tikslu tvarkome asmens duomenis. Duomenų analizė statistikos, rinkos ir mūsų pirkėjų elgesio tyrimų tikslu leidžia mums priimti svarbius verslo sprendimus, tokius kaip mūsų pirkėjų poreikius atitinkančio asortimento formavimas, kainodara, prekių

Duomenų analizės veiksmai atliekami statistinių duomenų, rinkos ir pirkėjų elgesio tyrimų tikslais neturi Jums teisinio ar panašaus reikšmingo poveikio.

Jeigu naudodamiesi Programėle Jūs susiesite savo AČIŪ kortelę ir prisijungsite prie savo turimos AČIŪ paskyros arba susikursite turimai AČIŪ kortelei AČIŪ paskyrą (jei tokios neturėjote) arba Programėlės pagalba susikursite virtualią AČIŪ kortelę, kuriai automatiškai bus sukurta ir AČIŪ paskyra, siekdami administruoti Programėlę ir Jūsų naudojimąsi AČIŪ kortele ir (arba) AČIŪ paskyra per Programėlę, mes papildomai tvarkysime duomenis, gautus Jums susiejant AČIŪ kortelę su Programėle arba susikuriant virtualią AČIŪ kortelę, bei ja naudojantis.

Duomenų kategorijos

Informacija, pateikta susikuriant virtualią AČIŪ kortelę (t. y. prisijungimo duomenys, virtualios AČIŪ kortelės ir AČIŪ paskyros susikūrimo duomenys), informacija apie tai, kaip sąveikaujate su Programėle (mobiliojo įrenginio tipas, operacinės sistemos ir jų versijos), informacija apie veiksmus, naudojant AČIŪ kortelę Programėlėje (pvz., prisijungimo prie Programėlės duomenys, duomenų, nustatymų, leidimų, parinkčių pakeitimai, kiti veiksmai, kuriuos atliekate Programėlėje).

Duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai

Jūsų sutikimas naudotis Programėle Programėlės naudojimosi taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Jūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Jūsų sutikimas dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ir sutikimas naudotis AČIŪ paskyra Lojalumo programos AČIŪ taisyklėse numatytomis sąlygomis.

Duomenų tvarkymo terminas

 

Visą laikotarpį, kol Jūs esate Programėlės naudotojas ir dalyvaujate Lojalumo programoje AČIŪ. 

Detali informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jums naudojantis Programėle pateikiama Programėlės naudojimo taisyklėse ir Programėlės privatumo politikoje.

Beveik visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., registruodamiesi Lojalumo programoje AČIŪ, o pirkimo duomenis – naudodamiesi AČIŪ kortele MAXIMOS prekybos vietose, Lojalumo programos AČIŪ partnerių prekybos ar paslaugų teikimo vietose, taip pat Jums naudojantis Programėle.

Duomenys, kuriuos gauname netiesiogiai iš Jūsų, yra duomenys apie Jūsų pasinaudojimą AČIŪ kortele Lojalumo programos AČIŪ partnerių prekybos ar paslaugų teikimo vietose. Tokius duomenis (žr. Politikos 1.5 skyrių) iš Jūsų gauna ir mums pateikia atitinkamas Lojalumo programos AČIŪ partneris. Mums ši informacija yra būtina tam, kad mes galėtume tinkamai administruoti Lojalumo programą AČIŪ, AČIŪ kortelę, jos teikiamas nuolaidas ir kitus privalumus. Išsamesnę informaciją apie mūsų Lojalumo programos AČIŪ partnerius rasite www.maxima.lt/aciu.

Taip pat, Jums atsiskaitant Programėle už savo pirkinius parduotuvėse MAXIMA, Jūsų mokėjimo kortelės duomenis (mokėjimo kortelės numerio šeši pirmi ir keturi paskutiniai skaitmenys, galiojimo data, bankas leidėjas, banko leidėjo šalis ir kita techninė informacija, susijusi su mokėjimo kortele) gauname iš banko.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų šaltinius Jums naudojantis Programėle pateikiama Programėlės naudojimo taisyklėse ir Programėlės privatumo politikoje.

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti Lojalumo programą AČIŪ. Tokiais asmenimis gali būti mobiliųjų programėlių kūrėjai, mobiliųjų programėlių duomenų bibliotekos, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, mobiliųjų programėlių priežiūros paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai (įskaitant internetinės ir mobiliųjų programėlių), reklamos (įskaitant internetinės ir mobiliųjų programėlių), rinkos tyrimų ar verslo analitikos, apsaugos paslaugų teikėjai, kiti paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jūsų duomenimis (žr. Politikos 1.5 skyrių) Jūsų sutikimo dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ pagrindu mes taip pat galime keistis su Lojalumo programos AČIŪ partneriais tam, kad būtų pritaikytos nuolaidos ar akcijos Lojalumo programos AČIŪ partnerių prekybos ar paslaugų teikimo vietose ir būtų užtikrintas Lojalumo programos AČIŪ administravimas.

Išsamesnę informaciją apie mūsų Lojalumo programos AČIŪ partnerius rasite tinklalapyje www.maxima.lt/aciu.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Programėlės privatumo politikoje gali būti nurodyti papildomi duomenų teikimo atvejai, gavėjai.

Informacija apie Jūsų asmens duomenų gavėjus Jums naudojantis Programėle pateikiama Programėlės naudojimo taisyklėse ir Programėlės privatumo politikoje.

Mes Jūsų asmens duomenis, susijusius su dalyvavimu Lojalumo programoje AČIŪ, tvarkome tik Europos ekonominės erdvės teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes, t. y. į valstybes, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų.

Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Jums daug teisių, kuriomis Jūs galite laisvai naudotis, o mes turime užtikrinti Jums tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Jūsų teises ir jų įgyvendinimo būdus mes pateikiame šioje Politikoje toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

Detalesnės informacija apie Jūsų teises ir jų įgyvendinimą Jums naudojantis Programėle pateikiama Programėlės naudojimo taisyklėse ir Programėlės privatumo politikoje.

Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.

Didžiąją dalį šios informacijos mes pateikiame Jums šioje Politikoje ir tikime, kad ji yra Jums naudinga.

Jeigu esate AČIŪ paskyros turėtojas, Jūs galite bet kada savo AČIŪ paskyroje susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis (pvz., patikrinti aktualią anketinę informaciją, Jūsų pateiktus sutikimus), peržiūrėti galiojančius asmeninius pasiūlymus, jei jie pateikiami, taip pat gauti pirkimų operacijų su AČIŪ kortele (MAXIMOS pinigų priskaitymo bei nurašymo) istoriją už 6 paskutinius mėnesius, patikrinti MAXIMOS pinigų likutį. Atkreipiame dėmesį, kad AČIŪ paskyra yra siejama su konkrečia AČIŪ kortele, todėl paskyroje yra pateikiama tik galiojančios AČIŪ kortelės naudojimo istorija. Jeigu Jūs keitėte AČIŪ kortelę, senosios kortelės naudojimo istorija AČIŪ paskyroje nebus pateikta net tuo atveju, jeigu atlikote kortelių sujungimą, išskyrus tuo atveju, jeigu sujungėte korteles savo AČIŪ paskyroje arba parduotuvės MAXIMA kasoje.

Jeigu šioje Politikoje ir AČIŪ paskyroje pateikta informacija Jums nepakankama arba pageidaujate gauti pirkimo operacijų istoriją už ilgesnį nei 6 mėnesių laikotarpį, Jūs visuomet galite kreiptis į mus Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais.

Jeigu pasikeitė Jūsų registracijos anketiniai mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Savo duomenų korekcijas Jūs galite patys atlikti AČIŪ paskyroje. Jūs taip pat galite kreiptis į mus Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume.

Tais atvejais, kai Jūsų duomenis mes tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir Jūsų sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas.

Pvz., Jūs galite bet kada atšaukti savo sutikimą gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, taip pat sutikimą dėl duomenų profiliavimo teikiant Jums asmeninius Programos pasiūlymus. Šių sutikimų atšaukimas neužkirs kelio Jums toliau dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ir naudotis kitais jos privalumais, tačiau tai reikš, kad mes negalėsime teikti Jums naudingų pasiūlymų. Jums nesutikus gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, Jūs savo AČIŪ paskyroje vis tiek turėsite galimybę matyti bendrą informaciją apie parduotuvėse MAXIMA vykstančias akcijas, nuolaidas ir naujienas, taip pat bendruosius Programos Pasiūlymus ir akcijas bei AČIŪ paskyros turėtojams skirtus Pasiūlymus ir akcijas (plačiau žr. Politikos 1.2 skyrių).

Savo sutikimus Jūs galite koreguoti (juos atšaukti ar iš naujo suteikti) keisdami sutikimų nustatymus savo AČIŪ paskyroje ir Programėlėje arba susisiekę su mumis Politikos 6 skyriuje nurodytais būdais. Jums atšaukus sutikimą gauti Programos pasiūlymus ir informaciją, taip pat sutikimą gauti Asmeninius pasiūlymus ir būti profiliuojamu, Programos pasiūlymų teikimą mes nutrauksime per 10 darbo dienų.

Visgi, jeigu Jūs atšauksite sutikimą dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ arba, pvz., sutikimą dalyvauti MAŽYLIŲ klubo programoje, Jūs nebegalėsite dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ar atitinkamoje jos dalyje.

Nustojus galioti Jūsų sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes Jūsų sutikimu tvarkytus duomenis panaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname.

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes saugosime bent 2 metus nuo Jūsų dalyvavimo Programoje pabaigos ir tik tam, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, prašome visuomet pirmiausia kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, atsakyti į Jūsų klausimus, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai asmens duomenys yra tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais. Vis dėlto, atsižvelgiant į Lojalumo programos AČIŪ tikslus ir abiejų šalių (tiek Jūsų, kaip duomenų subjekto, tiek mūsų, kaip duomenų valdytojo) teisėtų interesų pusiausvyrą, Jūsų prieštaravimas gali reikšti, kad, nutraukę mūsų teisėtu interesu grindžiamą Jūsų duomenų tvarkymą, mes negalėsime suteikti galimybės Jums toliau dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ.

Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Esant tam tikroms asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Norint pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Jeigu Jūsų prašymu Jūsų duomenys bus ištrinti, Jūs nebegalėsite dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ ar atitinkamoje jos dalyje.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų anketiniai duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite dalyvavimą Lojalumo programoje AČIŪ arba tuomet, kai narystė pasibaigs Taisyklėse numatytais atvejais.

Esant tam tikroms asmens duomenų apsaugos teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Visgi, turime pažymėti, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu mes galime neturėti galimybės užtikrinti Jums visų Lojalumo programos AČIŪ teikiamų patogumų ir privalumų.

Norint pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Duomenis, kuriuos mes tvarkome pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

Norint pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų Duomenų apsaugos pareigūnui.

Siekdami apsaugoti visų mūsų pirkėjų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime įsitikinti, kad AČIŪ kortelė buvo išduota Jums. Šiuo tikslu mes galime Jūsų prašyti nurodyti Jūsų registracijos metu pateiktus aktualius anketinius duomenis (pvz., vardą, gimimo datą, el. pašto adresą ar tel. numerį) ir lyginsime, ar Jūsų nurodyti duomenys sutampa su atitinkamais anketiniais duomenimis. Vykdydami šį patikrinimą, mes taip pat galime išsiųsti kontrolinį pranešimą AČIŪ kortelės registracijos metu nurodytu kontaktu (SMS arba el. paštu), prašydami atlikti autorizacijos veiksmą, taip pat galime pareikalauti ir papildomų dokumentų ar duomenų. Jeigu patikrinimo procedūra bus nesėkminga (pvz., Jūsų nurodytieji anketiniai duomenys nesutaps su AČIŪ kortelės registracijos metu nurodytais duomenimis arba Jūs nesiautorizuosite pagal gautą SMS ar el. pašto pranešimą), mes būsime priversti konstatuoti, kad Jūs nesate prašomų duomenų subjektas ir privalėsime atmesti Jūsų pateiktą prašymą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir sėkmingai atlikę pirmiau nurodytą patikrinimo procedūrą, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo ir patikrinimo procedūros užbaigimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgdami į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz., dėl itin didelės informacijos apimties) arba tuomet, jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai Jus informuodami raštu.

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

tinklalapyje www.maxima.lt/pagalba;

el. paštu klientai@maxima.lt;

skambindami į mūsų nemokamą infoliniją + 370 800 20 050.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

el. pašto adresas dpo@maxima.lt;

pašto korespondencijos adresas – Naugarduko g. 84, 03160 Vilnius.

Laišką adresuokite taip: MAXIMA LT, UAB, Duomenų apsaugos pareigūnui.

 

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

MAXIMA LT, UAB

Juridinio asmens kodas 123033512

Buveinės adresas – Naugarduko g. 84, Vilnius, Lietuvos Respublika

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra atliekamas Jums patiems prisiimant riziką.

Jeigu per 14 (keturiolika) mėnesių iš eilės Jūs nei karto nepanaudojate AČIŪ kortelės Taisyklėse nustatyta tvarka ir būdais, AČIŪ kortelė be papildomo perspėjimo blokuojama. Jeigu per 3 mėnesių laikotarpį AČIŪ kortelė neatblokuojama, Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje AČIŪ negrįžtamai nutraukiamas, AČIŪ paskyra pašalinama, o visi duomenys panaikinami arba patikimai nuasmeninami.

Tais atvejais, kai duomenų saugojimo terminas yra nenurodytas šioje Politikoje, Jūsų duomenys yra saugomi ne ilgiau, negu tai būtina įgyvendinant tikslus, kuriais duomenys buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.

Pasibaigus Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis panaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kuo greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis negu nurodyta šioje Politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

-  būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo esamų ar gresiančių reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;

-  esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

-  Jūsų duomenys būtini ginčui, skundui tinkamai išspręsti, mūsų ar trečiųjų asmenų teisėtiems interesams užtikrinti;

-  Rezervinių (atsarginių) kopijų, statistikos ir kitais panašiais tikslais;

-  esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Detalesnė informacija apie Jūsų duomenų saugojimą Jums naudojantis Programėle pateikiama Programėlės naudojimo taisyklėse ir Programėlės privatumo politikoje.

Jums besilankant mūsų svetainėje, mes naudojame slapukus (tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną), taip pat panašius analitinius, funkcinius ir techninius įrankius, kurie gali būti išsaugomi Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotų duomenis, o mes galėtume Jus, kaip Lojalumo programos AČIŪ dalyvį, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Per slapukus mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją, kitus duomenis, nurodytus Politikos 1.2, 1.4 punktuose, surinktus Jums dalyvaujant Lojalumo programoje AČIŪ, su Jūsų naršymu internete. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą, tiek Lojalumo programą AČIŪ.

Mūsų svetainėje taip pat naudojami trečiųjų asmenų slapukai ir panašios technologijos. Šie slapukai naudojami kiekvieno lankytojo naršymo istorijai kurti tam, kad galėtume Jums parodyti būtent Jums skirtą reklamą ir užtikrinti geriausią patirtį, naršant mūsų interneto svetainėje. Jei Jūsų naršyklė leidžia įrašyti trečiųjų šalių slapukus, mūsų pasirinktas partneris turi galimybę įrašyti savo slapukus į Jūsų naršyklę.

Plačiau apie slapukus, jų naudojimą ir atsisakymą žr. Slapukų politikoje.

Politika galioja nuo 2018 m. gegužės 14 d. Jei pakeisime Politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją savo svetainėje www.maxima.lt/aciu. Paskutiniai Politikos pakeitimai atlikti ir galioja nuo 2024 m. gegužės 16 d.

Politika nėra taikoma kitoms mūsų ar mūsų grupės įmonių teikiamoms paslaugoms, tokioms kaip interneto svetainei www.maxima.lt, mokėjimo paslaugoms, sąskaitų faktūrų išrašymui, infolinijos telefonui, tinklalapiui www.maxima.lt/pagalba ar kitais būdais teikiamiems Jūsų klausimams, prašymams ir (ar) skundų administravimui.

Lojalumo programos AČIŪ taisyklės

Pagalba