MAXIMOS Lojalumo programos AČIŪ taisyklės

Programos dalyvis arba Jūs – pirkėjas, fizinis asmuo, perkantis prekes ne su verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais ir dalyvaujantis MAXIMA LT, UAB vykdomoje Lojalumo programoje AČIŪ.

Bendrovė arba mes – MAXIMA LT, UAB, juridinio asmens kodas 123033512, buveinės adresas Naugarduko g. 84, Vilnius, Lietuvos Respublika.

BARBORA – UAB „Barbora“, juridinio asmens kodas 302908069, buveinės adresas Savanorių pr. 16-102, LT-03159 Vilnius.

AČIŪ kortelė arba Kortelė – Programos dalyviui išduodama Lojalumo programos AČIŪ kortelė arba Programėlėje susikurta virtuali AČIŪ kortelė.

Lojalumo programa AČIŪ arba Programa – Bendrovės vykdoma Lojalumo programa AČIŪ.

AČIŪ paskyra – Programos dalyviams skirtame internetiniame tinklalapyje https://www.maxima.lt/aciu/mano-aciu arba Programėlėje sukurta bei dalyvio (AČIŪ paskyros turėtojo) vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė Programos dalyvio paskyra, susieta su Kortele, kurioje Programos dalyviui pateikiami pasiūlymai, suteikiama galimybė valdyti Asmens duomenis ir kt.

AČIŪ įmokos – tai AČIŪ kortelės funkcija, leidžianti susieti įvairių paslaugų tiekėjų (įmokų gavėjų) mokėtojų kodus su Kortele bei taip palengvinanti įmokų mokėjimą mūsų parduotuvėse.

AČIŪ kortelės sąskaita – AČIŪ kortelės turėtojui sukuriama sąskaita, skirta MAXIMOS pinigų kaupimo ir panaudojimo mūsų parduotuvėse ir pas Programos partnerius pagal Programos taisyklėse numatytas sąlygas atvaizdavimui.

Pasiūlymai – tai AČIŪ paskyroje, mūsų parduotuvių kasose, kvituose, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyroje ir (arba) kitais būdais ir priemonėmis Programos dalyviui pateikiami nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai (pvz., perkantiems konkrečiose parduotuvėse ir (ar) konkrečias prekes, švenčiantiems gimtadienį ar vardadienį, ir pan.), kita Programos dalyviui pateikiama informacija ar medžiaga, taip pat teiravimasis nuomonės apie teikiamas prekes ir paslaugas, prekybos vietas, parduotuves, kvietimas dalyvauti žaidimuose, apklausose, nuomonių tyrimuose ir pan.

MAXIMA programėlė arba Programėlė – programėlė, skirta išmaniajam telefonui ar kitam mobiliajam įrenginiui, kuri gali būti naudojama siekiant sužinoti apie Bendrovės parduotuvėse vykstančias akcijas, nuolaidas ar kitas naudas, peržiūrėti ir gauti Lojalumo programos AČIŪ akcijas, nuolaidas ir kitas naudas, taip pat atsiskaityti už Bendrovės prekes jos parduotuvėse.

Asmeniniai pasiūlymai – tai AČIŪ paskyroje, mūsų parduotuvių kasose, kvituose, telefonu, elektroniniu paštu, socialinių tinklų paskyroje ir (arba) kitais būdais Jums pateikiami individualizuoti (pvz., pagal pirkimo istoriją ar kitus požymius), specialiai Jums parinkti, pritaikyti ir asmeniškai skirti Programos nuolaidų, akcijų ir kiti pasiūlymai, kuriais galite pasinaudoti su Kortele ar kitu nurodytu būdu, Jums pateikiama susijusi informacija, pasiteiravimai ar medžiaga, taip pat Jūsų įtraukimas į mūsų ir (arba) tiekėjų vykdomus žaidimus ir (ar) loterijas.

Paskyros pasiūlymai – tai AČIŪ paskyroje, mūsų parduotuvių kvituose ir (arba) kitais būdais teikiami pasiūlymai ir informacija apie Programos pasiūlymus.

Asmens duomenys – Bendrovės tvarkomi jūsų asmens duomenys, aprašyti Privatumo politikoje.

MAXIMOS pinigai – AČIŪ kortelės sąskaitoje kaupiami virtualūs lojalumo taškai, kuriais galima padengti iki 99% pirkinio sumos mūsų parduotuvėse.

MAŽYLIŲ KLUBAS – Lojalumo programos AČIŪ tikslinė nuolaidų programa, skirta vaikus iki 10 metų auginantiems tėvams.

ŠEIMOS KORTELĖ – Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išduotas dokumentas, kuriame įrašytas Šeimos kortelės turėtojo vardas, pavardė, kortelės identifikacinis numeris, arba į išmanųjį įrenginį atsisiunčiama mobilioji šeimos kortelės programa.

ŠEIMOS KLUBAS – Lojalumo programos AČIŪ tikslinė nuolaidų programa, skirta pilnamečiams asmenims, turintiems Šeimos kortelę.

AUGINTINIŲ KLUBAS – Lojalumo programos AČIŪ tikslinė nuolaidų programa, kurioje siūloma dalyvauti naminius gyvūnus auginantiems pirkėjams.

LKD nariai – Lietuvos Kurčiųjų Draugijos nariai, kurie LKD bendradarbiavimo sutarties su Bendrove pagrindu, gauna papildomą Taisyklėse nurodytą naudą.

Klubai – Lojalumo programos AČIŪ papildomos tikslinės nuolaidų, akcijų ir pasiūlymų programos, siūlomos Programos dalyviams, norintiems gauti su atitinkamomis prekėmis susijusius pasiūlymus. Tam pačiam Programos dalyviui gali būti pasiūlytos kelios atskiros Klubų programos, bet Programos dalyvis gali tapti tik 5 (penkių) Klubų nariu, neįtraukiant į šį skaičių Šeimos klubo, Studentų klubo ir LKD narių. Dalyvavimas Klubo nuolaidų ir pasiūlymų programoje yra absoliučiai laisvas, jos dalyviui nesukuria jokių pareigų ar prievolių, o „Klubo“ terminas reiškia tik tai, kad atskiroms Lojalumo programos AČIŪ dalyvių grupėms bus stengiamasi pasiūlyti tokias nuolaidas, akcijas ir pasiūlymus, kurios geriau, tiksliau ir prasmingiau atitiktų tokios grupės dalyvių pomėgius ir poreikius.

Privatumo politikaLojalumo programos AČIŪ privatumo politika.

Programos partneris – su Bendrove sudarytos bendradarbiavimo sutarties ar kito susitarimo pagrindu prie Lojalumo programos AČIŪ prisijungęs prekių ir (ar) paslaugų tiekėjas, suteikiantis Programos dalyviams akcijas, nuolaidas ar kitus privalumus partnerio prekybos ar paslaugų teikimo vietose.

Partnerių pasiūlymai – AČIŪ paskyroje, mūsų parduotuvių kasose, kvituose ir (arba) kitais būdais ir priemonėmis Jums teikiami Programos partnerių pasiūlymai jų prekybos ar paslaugų teikimo vietose. Išsamesnę informaciją apie mūsų Lojalumo programos AČIŪ partnerius rasite https://www.maxima.lt/aciu.

Taisyklės - Lojalumo programa AČIŪ taisyklės.

Lojalumo programa AČIŪ sukurta siekiant suteikti privalumus ir kurti papildomą vertę tiek Jums, tiek mūsų verslui:

- suteikti galimybę lojaliems pirkėjams įsigyti prekių ir (ar) paslaugų palankiomis sąlygomis, teikti jiems akcijas ir nuolaidas bei kitus privalumus;

- išlaikyti esamus bei pritraukti naujus pirkėjus, palaikyti su jais ilgalaikius santykius;

- pažinti ir suprasti pirkėją, jo poreikius ir lūkesčius;

- Bendrovės parduotuves vystyti atsižvelgiant į pirkėjų poreikius, siūlant tai, ko reikia pirkėjams, ir siekiant, kad mūsų parduotuvės taptų pirkėjams patogiausios.

Užsiregistravę dalyvauti Lojalumo programoje AČIŪ, Jūs gausite specialias akcijas, nuolaidas, pasiūlymus ir kitus Programos privalumus visose mūsų parduotuvėse, o taip pat Programos partnerių prekių bei paslaugų teikimo vietose.

Programoje galite dalyvauti, jeigu esate ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, o prekes įsigyjate ne su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais. Programoje dalyvaujate iki to momento, kol Jūs savo narystę atšaukiate arba, kol Jūsų AČIŪ kortelė yra aktyvi.

Bendrovė turi teisę pasiūlyti kelių skirtingų tipų narystes Lojalumo programoje AČIŪ ir, atitinkamai, išduoti skirtingų tipų AČIŪ korteles. Priklausomai nuo pasirinkto narystės Lojalumo programoje AČIŪ tipo skiriasi dalyvio pateikiamų duomenų kiekis, ir, atitinkamai, skiriasi narystės suteikiamos teisės, naudos ir privilegijos.

Programa ir, atitinkamai, jos suteikiami privalumai bei naudos nėra skirti:

- juridiniams asmenis arba fiziniams asmenims, kurie prekes perka su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais (pvz.: didmenininkams, perpardavėjams, viešojo maitinimo įstaigoms ir pan.);

- akivaizdžiai nesąžiningam ir piktnaudžiaujančiam elgesiui, nesuderinamam su įprastu apsipirkimu ar įprastu naudojimusi Programa ir, atitinkamai, jos suteikiamais privalumais bei naudomis (pvz., kai siekiama įsigyti ypač didelį prekių kiekį tokiu būdu apribojant kitų Programos dalyvių galimybes įsigyti tokias prekes; prekes siekiama įsigyti nesąžiningai pasinaudojant nuolaida ar pasiūlymu (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.)).

Tapti Lojalumo programos AČIŪ dalyviu turi teisę asmenys, sulaukę Taisyklėse nurodyto amžiaus, atlikę šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir atitinkantys šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus.

Norėdamas tapti Lojalumo programos AČIŪ dalyviu asmuo privalo:

- atidžiai ir atsakingai perskaityti Taisykles ir kitus dokumentus (Privatumo politiką, šias Taisykles, jeigu taikoma - Programėlės privatumo politiką ir Programėlės taisykles, taip pat informaciją pateikiamą mūsų interneto svetainėje, Mobiliojoje programėlėje);

- išreikšti sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma; sutikimą su Taisyklėmis ir kitais dokumentais bei informacija, kiek tai taikoma, Jūs galite išreikšti jį patvirtindamas AČIŪ paskyroje, Programėlėje arba savo aktyviais veiksmais (pvz., pradėdamas naudoti AČIŪ kortelę apsipirkimui ir (ar) dalyvavimui Lojalumo programoje AČIŪ);

- pateikti registracijai Lojalumo programoje AČIŪ būtinus duomenis (mobiliojo telefono numerį ir/ar elektroninio pašto adresą, gimimo datą ir/ar kitus duomenis, kaip tai nurodyta Privatumo Politikoje); duomenis Jūs galite pateikti pildydami anketą AČIŪ paskyroje, Programėlėje, kasoje arba kitais mūsų nurodytais būdais; pateikiamų duomenų kiekis skiriasi priklausomai nuo pasirinkto dalyvavimo Programoje tipo;

- atsiimti plastikinę AČIŪ kortelę arba susikurti virtualią AČIŪ kortelę;

- susikurti AČIŪ paskyrą;

- jeigu ir kiek tai taikoma, atlikti registracijos patvirtinimą (pvz., AČIŪ paskyroje, Programėlėje arba kitais mūsų nurodytais būdais (pvz., atlikti prašomus autentifikacinius veiksmus – suvesti SMS atsiųstą kodą, pan.).

AČIŪ kortelę galite įsigyti bet kurioje parduotuvėje MAXIMA. Naujos plastikinės AČIŪ kortelės kaina nurodoma prekybos vietose.

Virtualią AČIŪ kortelę galite susikurti naudojantis Programėle. Sukurta virtuali kortelė yra automatiškai aktyvinama ir gali būti pradėta naudoti iškart. Programėlėje kuriantis virtualią AČIŪ kortelę arba susiejant Programėlę su Kortele, automatiškai sukuriama AČIŪ paskyra, jei Jūs iki šiol neturėjote AČIŪ paskyros.

Pagal tuos pačius Jūsų asmens duomenis (telefono numerį ar el. pašto adresą) Jums gali būti išduota tik viena Kortelė, t. y. vienam Pirkėjui gali būti išduota tik viena Kortelė. Virtuali AČIŪ kortelė ir plastikinė (fizinė) AČIŪ Kortelė yra laikomos ta pačia AČIŪ kortele ir gali būti aktyvios ir naudojamos tuo pačiu metu.

AČIŪ paskyra yra siejama su konkrečia Kortele, tad kiekvienai Kortelei turi būti sukurta atskira AČIŪ paskyra.

Registruodami AČIŪ paskyrą, Jūs susikuriate individualius prisijungimo duomenis (naudotojo vardą). Siekiant sumažinti neteisėto prisijungimo prie AČIŪ paskyros riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį (rekomenduojama slaptažodį sudaryti ne mažiau kaip iš 8 simbolių, panaudojant didžiąsias ir mažąsias raides, skaičius bei skyrybos ženklus, vengti lengvai nuspėjamų žodžių (vardo, pavardės ir pan.) ir (arba) skaičių (pvz. gimimo datos) ir pan.) ir keisti jį ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius. Jūs esate atsakingas už susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie AČIŪ paskyroje atliekami prisijungus su individualiu Jūsų naudotojo vardu ir slaptažodžiu.

Kadangi AČIŪ paskyra susieta su konkrečia Kortele, AČIŪ paskyroje yra pateikiama tik galiojančios AČIŪ kortelės naudojimo istorija. Jeigu Jūs keitėte AČIŪ kortelę, senosios Kortelės naudojimo istorija AČIŪ paskyroje nebus pateikta net tuo atveju, jeigu apjungėte Korteles.

Jeigu įsigijote naują AČIŪ kortelę ir ją užregistravote pildydami elektroninę anketą //www.maxima.lt/aciu, AČIŪ paskyra bus automatiškai sukuriama, atliekant naujos Kortelės registraciją.

AČIŪ paskyra gali būti sukuriama Programėlėje kuriant virtualią AČIŪ kortelę arba prijungiant turimą AČIŪ kortelę, kai Programos dalyvis nebuvo susikūręs AČIŪ paskyros anksčiau. Programos dalyvis, susikūręs AČIŪ paskyrą Programėlėje, prie jos, panaudodamas savo prisijungimo duomenis, galės prisijungti ir Bendrovės tinklapyje www.maxima.lt/aciu.

Atlikus aukščiau šiame Taisyklių skyriuje nurodytus veiksmus tarp Jūsų ir mūsų susiklosto sutartiniai teisiniai santykiai, kuriuos reglamentuoja šių Taisyklių nuostatos, mūsų interneto svetainėje, Programėlėje, AČIŪ paskyroje pateikiama informacija (toliau – „Sutartis“).

Tapdamas Programos dalyviu ir dalyvaudamas Programoje, privalote:

- mums pateikti teisingus ir tikslius savo duomenis, jiems pasikeitus – juos nedelsiant atnaujinti;

- kruopščiai, rūpestingai ir atsakingai saugoti savo AČIŪ paskyrą, Kortelę, prisijungimo prie AČIŪ paskyros duomenis, neperduoti ar kitu būdu neatskleisti jokiam kitam asmeniui šių duomenų, AČIŪ paskyros, Kortelės.

Dalyvaudamas Programoje, Jūs neturite teisės:

- perleisti, parduoti ar išnuomoti savo AČIŪ paskyros, Kortelės, ar kitaip suteikti teisę naudotis savo AČIŪ paskyra ar Kortele kitiems asmenims;

- kurti netikras, neteisėtas, apgaulingas AČIŪ paskyras;

- kurti AČIŪ paskyras kitų asmenų vardu.

Jūs privalote nedelsdamas po to, kai sužinote, mums pranešti, jei:

- prarandate Kortelę ar prieigą prie AČIŪ paskyros;

- prarandate duomenų, kurie naudoti sukuriant AČIŪ paskyrą (pvz., mobiliojo ryšio telefono numeris ir/ar arba elektroninis paštas), įrenginio, kuriame įdiegta Programėlė, kontrolę;

- pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo sukurta Jūsų AČIŪ paskyra ar Jums išduota Kortelė (pvz., mobiliojo ryšio telefono numeris ir/ar arba elektroninis paštas);

- įvyksta kitos aplinkybės, dėl kurių iškyla pavojus AČIŪ paskyros, Kortelės ir (ar) jos duomenų vientisumui, konfidencialumui, tikslumui.

Gavę šį pranešimą, mes turime teisę užblokuoti AČIŪ paskyrą ir Kortelę, ir mes stengsimės užkirsti kelią tolesniam Kortelės ir AČIŪ paskyros naudojimui, tačiau mes neprisiimame atsakomybės už tai, kad tai pavyks, ir atitinkamai mes nebūsime atsakingi dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl AČIŪ paskyros prisijungimo duomenų atskleidimo, vagystės ar neteisėto naudojimosi jais, išskyrus, jeigu jie patirti dėl Bendrovės kaltės.

Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus ar padarytus naudojantis Kortele, Programėle, mobiliuoju įrenginiu, AČIŪ paskyra. Jei AČIŪ paskyra ir (arba) Kortele naudojasi trečiasis asmuo, laikoma, kad AČIŪ paskyra ir (arba) Kortele pasinaudojote / naudojatės Jūs, išskyrus atvejus, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatoma, jog šiais objektais, nesant Jūsų kaltės, pasinaudojo / naudojasi kitas asmuo.

Tais atvejais, kai pasikeičia Jūsų mobiliojo ryšio telefono numeris, elektroninio pašto adresas ar Jūs nustojate jį kontroliuoti ir nepateikiate mums naujo mobiliojo ryšio telefono numerio ar elektroninio pašto adreso, mes užblokuojame AČIŪ paskyrą ir Kortelę, ir turime teisę savo pasirinkimu atlikti šiuos veiksmus arba bet kurį iš jų:

- deaktyvuoti Jūsų AČIŪ paskyrą ar Jums išduotą Kortelę ir nutraukti Sutartį;

- deaktyvuoti Jūsų AČIŪ paskyrą ar Jums išduotą Kortelę ir nutraukti Sutartį ir sukurti naują AČIŪ paskyrą, prie jos prijungiant arba su ja apjungiant Jūsų seną Kortelę ir perkeliant dalį arba visus Jūsų AČIŪ paskyros duomenis.

Norėdami, kad Kortelė (plastikinė) tinkamai veiktų ir ilgai tarnautų, ją saugokite nuo aukštos temperatūros ir elektromagnetinio poveikio, mechaninių pažeidimų, laikykite saugiai, atskirai nuo mobiliojo telefono, raktų, žiebtuvėlių ir pan.

Keičiant susidėvėjusią ir (ar) nebeveikiančią Kortelę, naujoji Kortelė Jums kainuos 0,01 €. Jeigu Kortelių apjungimą atliekate mūsų parduotuvės kasoje tuo pačiu metu, kai įsigyjate naują Kortelę, Jums iš karto bus pritaikyta speciali 0,01 € kaina ir įsigyta Kortelė bus aktyvuojama, kad Jūs galėtumėte ja naudotis. Jūs galite pasirinkti, kuris Kortelės registracijos būdas Jums yra priimtinesnis.

Jei anksčiau turėjote AČIŪ kortelę, tačiau ją praradote ar ji susidėvėjo, ir įsigijote naują, į šią naująją Kortelę gali būti perkeltas senojoje Kortelėje sukauptų MAXIMOS pinigų likutis ir Pasiūlymai, o Jūsų senosios Kortelės pirkimo operacijų duomenys mūsų lojalumo duomenų sistemose sugretinti su naujosios Kortelės pirkimo duomenimis. Kortelių apjungimą galima atlikti savo AČIŪ paskyroje, parduotuvės MAXIMA kasoje arba kreipiantis į mus Jums patogiu būdu: tinklalapyje www.maxima.lt/pagalba, el. paštu klientai@maxima.lt arba nemokamu Infolinijos telefonu 8 800 200 50.

Norėdami atlikti Kortelių apjungimą mūsų parduotuvės kasoje, pateikite kasininkui savo senąją Kortelę ir įsigytą naują Kortelę. Informaciją apie sėkmingą Kortelių apjungimą ir perkeltą MAXIMOS pinigų sumą bei Programos pasiūlymus pateiksime kasos kvite.

Jau aktyvių Kortelių apjungimą galite atlikti kreipdamiesi į mus Jums patogiu būdu: tinklalapyje www.maxima.lt/pagalba, el. paštu klientai@maxima.lt arba nemokamu Infolinijos telefonu 8 800 200 50.

Rūpindamiesi Jūsų ir kitų mūsų Programos dalyvių asmens duomenų saugumu, mes, atlikdami Kortelių apjungimą, pirmiausia atliksime Jūsų atpažinimo procedūrą (apie Programos dalyvio atpažinimą skaitykite skyriuje Privatumo politika“). Jeigu atpažinimo procedūra bus nesėkminga, deja, mes negalėsime atlikti Kortelių apjungimo. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Kortelių apjungimas su mūsų pagalba galimas tik tuomet, jeigu Jūsų naujoji Kortelė yra užregistruota (plačiau žiūrėkite III skyriuje „Tapimas Lojalumo programos AČIŪ dalyviu“).

Jeigu praradote Kortelę, rekomenduojame nedelsiant ją užblokuoti prisijungus prie savo AČIŪ paskyros arba pranešant mums Jums patogiu būdu: internetu www.maxima.lt/pagalba, el. paštu klientai@maxima.lt, nemokamu Infolinijos telefonu 8 800 200 50 arba kreipiantis į bet kurios parduotuvės MAXIMA personalą.

Norėdami užblokuoti Kortelę AČIŪ paskyroje, prisijunkite prie savo AČIŪ paskyros ir skiltyje „Mano profilis“ pažymėkite varnele „užblokuoti kortelę“. Kortelė bus užblokuota nedelsiant po šio veiksmo. Jeigu žinia apie Kortelės praradimą pasirodytų neteisinga arba Kortelę atgautumėte, savo AČIŪ paskyroje ją galite ir atblokuoti, tiesiog nuimdami blokavimo varnelę.

Jeigu Kortelę norite užblokuoti kreipdamiesi į mus bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų, mes, vėlgi, atliksime Jūsų atpažinimo procedūrą (apie Programos dalyvio atpažinimą skaitykite skyriuje „Privatumo politika“). Jeigu atpažinimo procedūra bus nesėkminga, deja, mes negalėsime atlikti Kortelės blokavimo. Gavę Jūsų pranešimą apie prarastą Kortelę ir sėkmingai atlikę atpažinimo procedūrą, mes Kortelę užblokuosime tą pačią dieną, jeigu tai yra darbo diena, arba po pranešimo pirmąją darbo dieną, jeigu pranešimas gautas ne darbo dieną.

Jūsų Kortelę ir AČIŪ paskyrą mes galime užblokuoti, jeigu įtariame, kad:

- Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra Jūs naudojatės pažeisdami Taisykles;

- Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra naudojatės savo verslo, prekybos ar komerciniais tikslais;

- Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra naudojatės siekdami kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;

- naudojate ne Jums priklausančią AČIŪ kortelę ir (ar) AČIŪ paskyrą;

- prekes siekiate įsigyti nesąžiningai pasinaudodami nuolaida ar pasiūlymu (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.);

- Jūsų Kortelės, AČIŪ paskyros ir (ar) duomenų saugumui gali kilti grėsmė.

Jūsų Kortelę ir AČIŪ paskyrą mes taip pat galime užblokuoti, jeigu gauname Jūsų pranešimą, nurodytą Taisyklių III skyriuje.

Paneigus aukščiau nurodytus įtarimus arba jiems nepasitvirtinus, ir (ar) pašalinus visas grėsmes Jūsų Kortelės, AČIŪ paskyros ir (ar) duomenų saugumui, Kortelę atblokuosime, atlikus Jūsų atpažinimo procedūrą.

Užblokuota Kortelė tampa neaktyvi ir naudodamiesi ja nebegalite atlikti jokių veiksmų – kaupti ir (ar) panaudoti MAXIMOS pinigų, pasinaudoti Pasiūlymais, Lojalumo programos AČIŪ nuolaidomis ir akcijomis. Kortelės statusą „užblokuota“ mes savo sistemoje laikome 3 mėnesius (su Taisyklių X skyriuje numatytomis išimtimis). Jeigu per šį laikotarpį atblokuojate Kortelę, Kortele toliau galite naudotis bendra tvarka. Jeigu per blokavimo laikotarpį įsigyjate naują Kortelę ir atliekate Kortelių apjungimą (žr. skyrių „AČIŪ kortelės keitimas ir apjungimas“), MAXIMOS pinigų likutis perkeliamas į naują Kortelę, o senosios Kortelės duomenys susiejami su naująja Kortele. Jeigu per 3 mėnesius Kortelė neatblokuojama ir (ar) neatliekamas jos apjungimas, praėjus 3 mėnesiams Kortelė užblokuojama neatkuriamai, AČIŪ paskyra pašalinama ir Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje AČIŪ nutrūksta.

Pirkdami Bendrovės parduotuvėse, pateikę / panaudoję savo AČIŪ kortelę kaupsite Kortelės sąskaitoje MAXIMOS pinigus (1% nuo pirkinių sumos). MAXIMOS pinigai taip pat suteikiami apsiperkant internetinėje parduotuvėje BARBORA (www.barbora.lt).

Vieno MAXIMOS pinigo vertė lygi 1 € (vienas euras). Sukauptais MAXIMOS pinigais galima padengti iki 99% pirkinio sumos parduotuvėse MAXIMA. Jūs galite pasirinkti ir nurodyti kasos darbuotojui, kokią pirkinio dalį norite padengti MAXIMOS pinigais. Sukaupti MAXIMOS pinigai į grynuosius pinigus nekeičiami.

MAXIMOS pinigai nesuteikiami ir jais negalima atsiskaityti už tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, MAXIMOS dovanų korteles ir (ar) čekius, trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas (išankstinio mokėjimo kortelių papildymą, sąskaitų apmokėjimą, draudimo paslaugas, elektroninius bilietus, superkamą ir (ar) keičiamą tarą ir t.t.), pradinio maitinimo pieno mišinius bei cukrų „EXTRA LINE“. Mes pasiliekame sau teisę, paskelbdami apie tai parduotuvėse MAXIMA ir (arba) interneto tinklalapyje www.maxima.lt, tam tikroms prekėms nuolat ar laikinai nustatyti kitą MAXIMOS pinigų kaupimo procentą arba MAXIMOS pinigais neleisti atsiskaityti už tam tikras prekes ir paslaugas. 

Per kalendorinius metus sukaupti MAXIMOS pinigai galioja iki kitų metų paskutinės vasario mėn. dienos, pvz.: per 2020 metus sukaupti MAXIMOS pinigai galioja iki 2021 m. vasario 28 d. ir t.t. Per nustatytą galiojimo laiką nepanaudoti MAXIMOS pinigai anuliuojami ir Programos dalyviui nekompensuojami.

Įstatymo numatytais atvejais grąžindami prekę, kurią įsigijote panaudodami MAXIMOS pinigus, Jūs turite galimybę susigrąžinti šios prekės įsigijimui panaudotus MAXIMOS pinigus. Šiuo tikslu rekomenduojame išsaugoti pirkinio kvitą su nurodyta pirkinio įsigijimui panaudota MAXIMOS pinigų suma. Neišsaugojus kvito, MAXIMA pasilieka teisę negrąžinti prekės įsigijimui panaudotų MAXIMOS pinigų.

Savo AČIŪ paskyroje Jūs galite bet kada sužinoti sukauptų MAXIMOS pinigų likutį, taip pat gauti apsipirkimų su Kortele bei MAXIMOS pinigų panaudojimo ataskaitą už paskutinius 6 mėnesius. 

Savo parduotuvėse mes nuolat vykdome Programos dalyviams naudingas akcijas ir taikome momentines nuolaidas, kuriomis galite pasinaudoti pirkdami su savo Kortele.

Jums taikomos nuolaidos ar momentinės akcijos pateikiamos kartu su teisės aktuose numatyta privaloma informacija, laikantis ankstesnės kainos nurodymo reikalavimų. Jei Jums yra pateikiamas automatizuotomis ar profiliavimo priemonėmis sugeneruotas Asmeninis pasiūlymas, mes tai nurodome pateikiamame pasiūlyme, nuolaidoje ar akcijoje.

Mes galime Jums teikti:

- Pasiūlymus;

- Paskyros pasiūlymus;

- Asmeninius pasiūlymus;

- Programėlės pasiūlymus;

- Partnerių pasiūlymus

(bendrai visi kartu vadinami – pasiūlymai).

Atsižvelgiant į informacijos ir teikiamų pasiūlymų pobūdį ir (ar) Jūsų pasirinkimus (detaliau žr. Lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos 1.2. ir 1.5. skyrius), mes juos galime teikti: savo interneto tinklalapyje www.maxima.lt, naujienlaiškiuose, kaininiuose leidiniuose, kasos kvituose, AČIŪ paskyroje, Programėlėje, el. paštu, telefonu, socialiniuose tinkluose ir kitais informacijos šaltiniais.

AČIŪ paskyroje Jūs galite:

- apjungti savo naująją, dar neaktyvintą, Kortelę su senąja ir toliau naudotis ta pačia paskyra, kuri bus priskirta naujajai Jūsų Kortelei (tik prisijungus prie AČIŪ paskyros per internetinį tinklalapį);

- atnaujinti, pakeisti, papildyti ar pašalinti savo asmens duomenis;

- suteiki ar atšaukti sutikimus dėl pasiūlymų ir informacijos teikimo, profiliavimo šiuo tikslu, pasirinkti pageidaujamus informacijos gavimo būdus ir juos keisti;

- užblokuoti savo veikiančią AČIŪ kortelę ir ją nustatytais terminais bei sąlygomis atblokuoti;

- peržiūrėti savo aktyvios galiojančios Kortelės 6 mėnesių pirkimo istoriją parduotuvėse MAXIMA ir BARBORA el. parduotuvėje;

- patikrinti sukauptų MAXIMOS pinigų likutį;

- peržiūrėti ir aktyvinti AČIŪ paskyroje rodomus Paskyros pasiūlymus, Programėlės ir Asmeninius pasiūlymus;

- registruoti ir nutraukti narystę Klubuose (tik prisijungus prie AČIŪ paskyros per internetinį tinklalapį);

- nutraukti savo dalyvavimą Lojalumo programoje AČIŪ;

- atlikti kitus veiksmus, pakeisti nustatymus ir pasirinkimus.

AČIŪ paskyroje mes Jums galime teikti skirtingus pasiūlymus ir informaciją: Pasiūlymus, Paskyros pasiūlymus, Asmeninius pasiūlymus ir Partnerių pasiūlymus.

Pasiūlymais galite pasinaudoti ne tik parduotuvėse MAXIMA, bet ir BARBOROS el. parduotuvėje. BARBOROS el. parduotuvėje galiojančius pasiūlymus galite matyti prie jos prisijungę.

Programėlėje AČIŪ paskyros pasiūlymai ir Asmeniniai pasiūlymai aktyvinami automatiškai. Jeigu nesinaudojate Programėle, tuomet Paskyros pasiūlymus ir Asmeninius pasiūlymus turėsite aktyvinti, prisijungę prie savo AČIŪ paskyros per internetinį tinklalapį: www.maxima.lt/aciu. Kol Paskyros pasiūlymas ir (ar) Asmeninis pasiūlymas nėra aktyvintas, juo pasinaudoti prekybos vietoje negalėsite. Jeigu Paskyros pasiūlymus ir (ar) Asmeninius pasiūlymus aktyvinate mūsų parduotuvės kasoje, jais pasinaudoti galėsite tik kito apsipirkimo metu. Paskyros pasiūlymai ir (ar) Asmeniniai pasiūlymai galioja iki informacijos laukelyje nurodytos datos imtinai, nepriklausomai nuo to, kurią dieną Jūs juos aktyvinote.

Atkreipiame dėmesį, kad Paskyros pasiūlymai ir Asmeniniai pasiūlymai gali būti aktyvinami tik tuo atveju, jei Jūsų Kortelės būsena yra akyvi (jei Kortelė nėra užblokuota). Jeigu Kortelę užblokuosite, 3 mėn. nuo užblokavimo dar galėsite matyti Paskyros pasiūlymus ir Asmeninius pasiūlymus, tačiau negalėsite jų aktyvinti. Paskyros pasiūlymais ir Asmeniniais pasiūlymais vėl galėsite naudotis tik atblokavę Kortelę arba atlikę užblokuotos Kortelės apjungimą su nauja Kortele.

Tikslinę Mažylių klubo programą mes sukūrėme tėveliams, auginantiems vaikus iki 10 metų, tačiau ne daugiau nei 10 vaikų. Tėveliams, auginantiems mažylius iki 3 metų, mes suteikiame specialias nuolaidas ir specialius pasiūlymus įsigyti prekių, kurios naudingos ir reikalingos auginant mažylį, o tėveliams, auginantiems vaikus nuo 3 metų, mes suteikiame specialius pasiūlymus vaiko gimtadienio proga.

Mažylių klubo nariu gali tapti Programos dalyvis (turintis galiojančią jo vardu registruotą AČIŪ kortelę) auginantis bent vieną vaiką iki trejų metų.

Į Mažylių klubą galite užsiregistruoti šiais būdais:

- Jei gimdymo namuose gavote specialų laišką-kvietimą su kuponu, pateikite jį mūsų parduotuvės kasoje kartu su savo Kortele. Kai kasininkė nuskaitys kuponą ir užregistruos Jus Mažylių klube, gausite Mažylių klubo nariui priklausančius bendruosius pasiūlymus (šiuo atveju jokių papildomų duomenų pateikti nereikės).

- Užpildykite Mažylių klubo narystės registracijos anketą internete, prisijungę prie savo AČIŪ paskyros arba Programėlėje. Pildant Mažylių klubo narystės registracijos anketą internete, apie patvirtintą registraciją pranešime Jums el. laišku per dvi darbo dienas. Registracija į Mažylių klubą gali būti nepatvirtinta arba atšaukta, jeigu asmuo neatitinka Mažylių klubo nariui keliamų reikalavimų. Apie tai Jus informuosime AČIŪ paskyroje nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

Registruodamiesi į Mažylių klubą ir jam pateikdami Privatumo politikoje nurodytus savo vaikų duomenis, reikalingus Mažylių klubo pasiūlymų teikimui, Jūs išreiškiate sutikimą dalyvauti Mažylių klube Taisyklėse ir Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis. Mažylių klubo narystė įsigalioja gavus patvirtinimo kuponą kasoje, jei registruojamasi kasoje, arba gavus informacinį pranešimą paskyroje, jei registracija vyksta AČIŪ paskyroje.

Mažylių klubo narystė galioja tol, kol Jūsų vaikui sukanka 10 metų (galima narystės galiojimo paklaida yra 1 mėnuo) arba tol, kol Jūs nusprendžiate išstoti iš Lojalumo programos AČIŪ ar Mažylio klubo, arba atšaukiate savo sutikimą tvarkyti Jūsų vaiko duomenis, reikalingus Mažylių klubo pasiūlymų teikimui arba Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje AČIŪ nutrūksta kitais Taisyklėse numatytais pagrindais. Mažylių klubo narystė gali būti pratęsiama ilgesniam laikui, jei vėliau gimsta kitas vaikas. Pratęsta narystė galios tol, kol Jūsų jauniausiam vaikui sukaks 10 metų.

Tikslinę Augintinių klubo programą mes sukūrėme pirkėjams, turintiems ir (ar) auginantiems naminius gyvūnus (pvz. šunis, kates, papūgas ir pan.). Pirkėjams, turintiems ir (ar) auginantiems naminius gyvūnus, mes suteikiame specialias nuolaidas ir specialius pasiūlymus įsigyti prekių, kurios naudingos ir reikalingos auginant naminį gyvūną.

Augintinių klubo nariu gali tapti Programos dalyvis (turintis galiojančią jo vardu registruotą AČIŪ kortelę) turintis ir (ar) auginantis naminį gyvūną.

Į Augintinių klubą galite užsiregistruoti užpildykite Augintinių klubo narystės registracijos anketą internete, prisijungę prie savo AČIŪ paskyros. Apie patvirtintą registraciją mes Jums pranešime informaciniu pranešimu AČIŪ paskyroje. Registracija į Augintinių klubą gali būti nepatvirtinta arba atšaukta, jeigu asmuo neatitinka Augintinių klubo nariui keliamų reikalavimų. Apie tai Jus informuosime AČIŪ paskyroje nurodytu el. pašto adresu arba telefonu.

Registruodamiesi į Augintinių klubą ir jam pateikdami Privatumo politikoje nurodytus savo augintinių duomenis, reikalingus Augintinių klubo pasiūlymų teikimui, Jūs išreiškiate sutikimą dalyvauti Augintinių klube Taisyklėse ir Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.

Augintinių klubo narystė galioja tol, kol Jūs nusprendžiate išstoti iš Lojalumo programos AČIŪ ar Augintinių klubo arba atšaukiate savo sutikimą tvarkyti Jūsų augintinio duomenis, reikalingus Augintinių klubo pasiūlymų teikimui arba Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje AČIŪ nutrūksta kitais Taisyklėse numatytais pagrindais.

Bendradarbiaudami su įvairiais paslaugų teikėjais, suteikiame galimybę mūsų parduotuvių kasose mokėti įmokas už paslaugas. „AČIŪ įmokos“ paslauga leidžia mokėtojo kodą susieti su Kortele ir, mokant įmokas mūsų parduotuvių kasose, Jums daugiau nebereiks atsinešti atsiskaitymo knygelės, popierinio mokėjimo nurodymo ar prisiminti mokėtojo kodo. Kasoje perbraukus AČIŪ kortelę, sistema pati pateiks informaciją apie mokėtiną sumą arba atidarys langą, kuriame kasininkas supildys deklaruojamus skaitiklių rodmenis.

Sąrašą paslaugų tiekėjų, kuriuos galima susieti su Jūsų Kortele, rasite interneto tinklalapyje www.maxima.lt ir (ar) savo AČIŪ paskyroje.

Mokėtojo kodą susieti su Kortele galite savo AČIŪ paskyroje arba mūsų parduotuvių kasose. Norėdami susiejimą atlikti kasoje, pateikite kasininkui mokėjimo sąskaitą ir kasa pati atpažins, ar šio tiekėjo kodas gali būti susietas su Kortele. Kasininkui atlikus susiejimą, kitą kartą galėsite nebesinešti popierinės sąskaitos – pakaks AČIŪ kortelės.

Atlikdami susiejimą AČIŪ paskyroje, pasirinkite skiltį „Mano įmokos”, tuomet – norimo susieti tiekėjo pavadinimą ir įrašykite tiekėjo Jums suteiktą mokėtojo kodą. Viską užpildę ir išsaugoję pakeitimus, galėsite naudotis paslaugos „AČIŪ mokėjimai“ privalumais.

Esant poreikiui, Jūs galite susieti kelis to paties tiekėjo mokėtojo kodus, taip pat galite tą patį mokėtojo kodą susieti su skirtingomis AČIŪ kortelėmis.

Norėdami atsieti įmokas, prisijunkite prie savo AČIŪ paskyros, pasirinkite skiltį „Mano įmokos“ ir prie norimo atsieti mokėtojo kodo spauskite mygtuką su raudonu ženklu „X”. Taip pat galite kreiptis į mus Jums patogiu būdu: tinklalapyjewww.maxima.lt/pagalba, el. paštu klientai@maxima.lt, Infolinijos telefonu 8 800 200 50.

Dalyvaudami Programoje Jūs, be kitų Taisyklėse numatytų pareigų, turite šias pareigas:

- privalote sąžiningai naudotis Kortele, paskyra ir Lojalumo programos AČIŪ naudomis, neperduoti kitiems asmenims teisės naudotis Kortele, paskyra ir Lojalumo programos AČIŪ naudomis;

- neturite teisės perparduoti ar perleisti bet kokias nuolaidas, naudas, Jums suteiktas teises;

- neturite teisės naudotis Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra savo verslo, prekybos ar komerciniais tikslais;

- neturite teisės naudotis Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra siekdamas kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;

- neturite teisės pakenkti Programos ir (ar) AČIŪ paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams;

- privalote vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis Taisyklių, kitų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Kortelė ir (ar) AČIŪ paskyra ir dalyvavimas Programoje yra pateikiamas „toks koks yra“, „kai yra galimybė“. Kortelės ir (ar) AČIŪ paskyros ir (ar) Programos veikimas gali būti su apribojimais, vėlavimais ir (arba) kitomis problemomis, būdingomis naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis. Įvykus programinės įrangos ar sistemų gedimams, sutrikus jų veikimui, mes stengsimės ištaisyti juos kaip įmanoma greičiau. Kortelės ir (ar) AČIŪ paskyros veikimas gali būti laikinai apribotas dėl atsitiktinių techninių klaidų arba dėl sistemų palaikymo, priežiūros, atnaujinimo ar kitų darbų.

Be to, kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, mes turime teisę:

- keisti, sustabdyti, pildyti, keisti ar nutraukti tam tikrų Programos funkcijų ar jų dalies veikimą (pvz., atsisakyti klubų, kt.);

- keisti Programos pavadinimą;

- atnaujinti Korteles, keisti jų parametrus;

- tobulinti Programą, savo informacinę sistemą ir šalinti pastebėtus trūkumus, net jei tai gali sukelti ir (ar) sukelia trumpalaikius Programos sutrikimus;

Mums pasinaudojus dalimi nurodytų teisių, dėl to negali nukentėti Jūsų sukaupti MAXIMA pinigai ar kitos naudos sukauptos dalyvaujant Programoje.

Kiek leidžiama pagal taikomus teisės aktus, mes negalime atsakyti už žalą (nuostolius), kylančią dėl:

- Jūsų naudojamo išmanaus įrenginio operacinės sistemos funkcionavimo, sąveikumo, suderinamumo sutrikimų, išmanaus įrenginio saugumo pažeidimų;

- dėl trečiųjų asmenų veikimo ar neveikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius, patirtus dėl elektroninio ryšių ir elektroninio ryšių tinklų trikdžių, gedimų;

- dėl netikslių, neteisingų Jūsų pateiktų duomenų;

- dėl Jūsų paties tyčios ar didelio neatsargumo, sukčiavimo, nesąžiningų veiksmų;

- dėl mobiliojo įrenginio, Kortelės praradimo ar sugedimo;

dėl force majeure aplinkybių, kaip jos apibrėžtos taikomuose teisės aktuose.

Sudarydami Sutartį, Jūs aiškiai sutinkate ir leidžiate mums tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kaip apibūdinta Privatumo Politikoje.

Dalyvavimas Programoje ir, atitinkamai, Sutartis gali būti nutraukta Jūsų ir (arba) mūsų iniciatyva šiais atvejais:

- jeigu Jūs pateikiate mums prašymą nutraukti dalyvavimą Programoje;

- jeigu Jūs užblokuojate savo Kortelę ir per 3 mėnesius jos neatblokuojate;

- jeigu per 14 (keturiolika) mėnesių iš eilės Jūs nei karto nepanaudojate Kortelės, t. y. nebraukiate / nenuskenuojate Kortelės per kortelių skaitytuvą mūsų parduotuvėse, nesinaudojate kortele BARBOROS el. parduotuvėje ir nesijungiate prie AČIŪ paskyros, Kortelė be papildomo perspėjimo blokuojama;

- jeigu mes pakeičiame Taisykles ir (ar) Privatumo politiką ir (ar) prašome pateikti tolimesniam Programos vykdymui būtinus sutikimus ar duomenis (pvz., telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas), o Jūs tokių sutikimų mums neduodate ir (ar) duomenų mums nepateikiate, arba jeigu Jūs atšaukiate savo sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika, mes galime būti priversti užblokuoti Jūsų Kortelę ir nutraukti tolimesnį Jūsų dalyvavimą Programoje;

- jeigu Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra Jūs naudojatės pažeisdamas šias Taisykles;

- jeigu Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra naudojatės savo verslo, prekybos ar komerciniais tikslais;

- jeigu Kortele ir (ar) AČIŪ paskyra naudojatės siekdami kitų tikslų, nei tie, kuriems yra skirta Programa;

- jeigu prekes siekiate įsigyti nesąžiningai pasinaudodami nuolaida ar pasiūlymu (pvz., pasinaudojant kitam asmeniui priklausančia Kortele, pasinaudojant Kortele, išduota žinomai neegzistuojančiam asmeniui arba Kortele, išduota pasinaudojant žinomai neegzistuojančiais ar klaidingais duomenimis ir pan.);

- jeigu Jūs kitaip bandote pakenkti Programos ir (ar) AČIŪ paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams, Kortelė ir (ar) AČIŪ paskyra gali būti be papildomo perspėjimo blokuojama, o Jūsų narystė negrįžtamai nutraukiama;

- jeigu mes nusprendžiame atnaujinti Korteles Programos ir (ar) AČIŪ paskyros stabilumui, saugumui, mūsų ar kitų Programos dalyvių interesams, tačiau Jūs per numatytą terminą (ne trumpesnį nei 4 (keturi) mėnesiai) Kortelės nepasikeičiate, Kortelė ir (ar) AČIŪ paskyra gali būti be papildomo perspėjimo blokuojama, o Jūsų narystė negrįžtamai nutraukiama;

- jeigu mes nusprendžiame nutraukti Programą ir ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų paskelbiame apie Programos nutraukimą interneto tinklalapyje www.maxima.lt, AČIŪ paskyroje, Bendrovės parduotuvėse ir (ar) kitais komunikacijos kanalais;

- mums ginant savo teisėtus interesus;

- Privatumo politikoje nurodytais atvejais (pvz., Jums atšaukus visus sutikimus arba paprašius ištrinti visus duomenis);

- Taisyklių XI skyriuje numatytu atveju.

Jums pateikus prašymą nutraukti dalyvavimą Programoje, atšaukus sutikimą su galiojančiomis Taisyklėmis ir (ar) Privatumo politika, nutraukus Sutartį ar užblokavus Kortelę dėl bet kurių kitų priežasčių, Jūsų Kortelė 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui įgyja statusą „užblokuota“. Per šį 3 (trijų) mėnesių laikotarpį Jūs galite pakeisti savo sprendimą ir toliau tęsti savo dalyvavimą Lojalumo programoje AČIŪ. Jums tereikia pakeisti Kortelės statusą savo AČIŪ paskyroje arba pateikti tolimesniam dalyvavimui Programoje reikalingus sutikimus, užpildant registracijos anketą. Jeigu per 3 (trijų) mėnesių laikotarpį Kortelė neatblokuojama, Jūsų dalyvavimas Lojalumo programoje AČIŪ negrįžtamai nutraukiamas, AČIŪ paskyra pašalinama, MAXIMA pinigai anuliuojami, o visi duomenys panaikinami arba patikimai nuasmeninami.

Nutraukus dalyvavimą Programoje ir Sutartį šiose Taisyklėse numatytais atvejais, Jūsų MAXIMA pinigai ir kitos sukauptos Lojalumo programos AČIŪ naudos panaikinamos, išskyrus atvejus, kai Jūs susikuriate naują AČIŪ paskyrą ir mes turime galimybę įsitikinti Jūsų tapatumu su ankstesnės AČIŪ paskyros turėtoju.

Mes pasiliekame teisę bet kada keisti Programą bei jos privalumus, koreguoti ir papildyti šias Taisykles. Apie Programos ir (ar) Taisyklių pakeitimus mes iš anksto informuosime interneto tinklalapyje www.maxima.lt, AČIŪ paskyroje, mūsų parduotuvėse ir (ar) kitais informacijos kanalais.

Jeigu Jūs nesutinkate su Taisyklių pakeitimais, Jūs turite teisę nedelsdami ir nemokėdami jokio atlyginimo nutraukti Sutartį iki dienos, kurią bus pradėti taikyti Taisyklių pakeitimai. Jums nepasinaudojus teise nutraukti Sutartį iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos, ir toliau naudojantis Programėle po Taisyklių pasikeitimų įsigaliojimo datos, laikoma, kad Jūs sutinkate su Taisyklių pakeitimais.

Visos teisės, kurios nėra aiškiai suteiktos Jums pagal Taisykles, priklauso mums.

Bet kurių Taisyklių punktų negaliojimas neturi įtakos likusių Taisyklių punktų galiojimui ir vykdymui. Bet kuris toks negaliojantis, neteisėtas ar neįgyvendinamas punktas yra laikomas panaikintu.

Bet kokios pretenzijos dėl Programos turi būti pareikštos ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius. Mes sieksime atsakyti į Jūsų pretenziją kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo. Sprendžiant skundą, jei reikiamų duomenų kitur negalima rasti, mes galime pareikalauti jūsų pirkimo kvito ar kito dokumentais pagrįsto rašytinio įrodymo.

Tuo atveju, jei Jūs nesutinkate su mūsų parengtu atsakymu, savo prašymą/skundą turite teisės pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, faks. 8 5 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse). Mes visais atvejais skatiname visus skundus ir nesutarimus spręsti tiesioginio tarpusavio bendravimo būdu.

Jūs turite teisę pasinaudoti Europos elektronine ginčų sprendimo (EGS) platforma (daugiau informacijos rasite čia). Ši nuostata jokiu būdu neapriboja Jūsų teisės dėl savo teisių gynimo kreiptis į kompetentingą teismą.

Visi nesutarimai, kilę dėl Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Lojalumo programos AČIŪ privatumo politika

Pagalba