Paramos gavėjai 2020 m.
Atgal

Paramos apimtys pinigais 2020 m.:  Paramos suma eurais
Iš viso: 801,276.06
„Maisto bankas“ 530,240.85
Maltos ordino pagalbos tarnyba 13,816.11
SOS vaikų kaimų Lietuvoje draugija 4,468.09
Alytaus miesto savivaldybės administracija 10,000.00
Asociacija „Margionių kaimo bendruomenė“ 6,950.00
Asociacija „Telšių uodegėlė“  500
Ažuožerių obelų bendruomenė  8,617.74
Daugėliškio kaimo bendruomenė  2,380.00
Kareivonių kaimo bendruomenė  1,000.00
Domeikavos kaimo bendruomenės centras  10,000.00
Draugija „Veikiam.LT“  5,000.00
Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“  3592,37
Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija  1000
VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis 4,813.38
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos  4,083.51
VšĮ „Lietuvos laisvosios rinkos institutas“  3,000.00
Paramos fondas „Gerų darbų dirbtuvės“  1,740.39
Plungės rajono Kulių krašto bendruomenė „Alantas“  2,762.56
VšĮ „Berčiūnų ateitininkų stovykla“  10,000.00
Sigutėnų kaimo bendruomenė  8,000.00
Lauksargių globos namai  6,550.00
Šukionių bendruomenė  2,240.00
Šakių rajono Plokščių mokykla - daugiafunkcis centras 5,530.00
Želkūnų kaimo bendruomenė  5,000.00
VšĮ „Ceklio kuršiai“    10,000.00
„Laisvės TV“    1,800.00
VšĮ „Pilietinė medija“  10,000.00
Šiaulių kultūros centras   3,000.00
VšĮ „Savarankiško gyvenimo namai“  644.31
Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija  401.3
VšĮ „SOS gyvūnai“  500
VšĮ „Būk mano draugas“ 500
VšĮ „Penkta koja“  500
VšĮ „Lesė“  500
VšĮ „Nuaro fondas“  500
VšĮ „Vyšnių sodas“  500
Vilniaus arkivyskupija  120,379.54
Rumunijos ambasada  265.91