Bendradarbiavimas

MUMS RŪPI BENDRADARBIAVIMAS

  • 2019 m. lapkričio 7 d. „Maxima Grupė“ prisijungė prie Jungtinių Tautų Pasaulinio (angl. UN Global Compact) susitarimo. Tai savanoriškas susitarimas tarp verslo įmonių, nevyriausybinių organizacijų, akademijos ir valdžios institucijų. Jis grindžiamas 10 principų ir 17 JT Darnaus vystymosi tikslų. Pagrindinis įmonių, tapusių Pasaulinio susitarimo tinklo narėmis, įsipareigojimas yra vadovautis šiais principais savo veikloje ir kasmet teikti CSR ataskaitas (angl. corporate social responsibility). Prisijungimas prie Susitarimo reiškia, kad 10 principų ir 17 darnaus vystymosi tikslų pritaria visos grupės įmonės.
     
  • Pirmą kartą Tarptautiniai kokybės valdymo (ISO 9001:2015) ir aplinkos apsaugos (ISO 14001:2015) sertifikatai bendrovei „Maxima LT“, pirmajai iš šalyje veikiančių prekybos tinklų, suteikti dar 2009 m. Šie pasaulyje žinomi ir vertinami sertifikatai patvirtina, kad bendrovė taiko gerąsias kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos praktikas, yra orientuota į naudos klientui ir visuomenei kūrimą, o su šia bendrovės strategija yra tinkami supažindinti ir bendrovės darbuotojai.
Pagalba