Vilniaus miesto viešojo transporto elektroninis bilietas

Grįžti į sąrašą

Vilniečio kortelė papildoma norima pinigų suma arba pasirinktais viešojo transporto bilietais. Turint galiojantį bilietą, pažymėtą kortelėje, prireikus galima iš vienos transporto priemonės į kitą persėsti nemokamai ir neribotai.

Kokios yra elektroninių bilietų rūšys?

Vilniečio kortelėje keleiviai vienu metu gali turėti vienos rūšies terminuotuosius bilietus: 30, 60 minučių arba 1, 3, 10, 30 dienų ir ilgesnės trukmės – 3, 6, 9 ,12 mėnesių bilietus, kurie atitinkamai galioja tik aktyvinti. Vilniečio kortelę galima pildyti  ir elektroniniais pinigais, kuriuos galima panaudoti, perkant 30 arba 60 minučių bilietą sostinės viešajame transporte. 

Ar vilniečio kortelę galima papildyti ir 30, ir 60 minučių bilietais?

Jeigu reikalingi ir 30, ir 60 minučių bilietai, kortelę patartina pildyti elektroniniais pinigais, nes vienu metu Vilniečio kortelėje gali būti tik vienos iš šių dviejų rūšių bilietai. 

Kaip reikia aktyvinti elektroninius bilietus?

Vilniečio kortele reikia paliesti geltonąjį komposterį, esantį transporto priemonėje, ir sulaukti garsinio signalo. Tik aktyvinus e. bilietą, pradedama skaičiuoti jo galiojimo trukmė. Kitas bilietas, palietus kortele komposterį, nebus aktyvintas, kol galios ankstesnis. Aktyvinus bilietą ekrane bus matoma informacija apie bilieto galiojimo trukmę, kitų bilietų ir (arba) pinigų likutį.

Ar reikia 30 d. bilietą žymėti kiekvieną kartą, įlipus į transportą?

30 d. bilietą reikia pažymėti tik pirmąjį kartą, įlipus į transportą. Prilietus Vilniečio kortelę su pažymėtu/aktyvuotu 30 dienų bilietu pakartotinai prie komposterio, jo ekrane bus matoma jo galiojimo data. 

Kaip reikia įsigyti elektroninius bilietus, turint Vilniečio kortelėje tik elektroninių pinigų?

Vilniečio kortele reikia paliesti komposterį, pasirinkti 30 ar 60 minučių bilietą ir dar kartą kortele paliesti komposterį, kad būtų aktyvintas norimas įsigyti bilietas. Aktyvinus bilietą pasigirs signalas ir komposterio ekrane bus matoma informacija apie bilieto galiojimo trukmę, kitų bilietų ir (arba) pinigų likutį.

Kada pasigirsta komposterio garsiniai signalai?

Garsinis signalas komposteryje pasigirsta tik aktyvinant naują bilietą. Jokio signalo negirdėti tikrinant, iki kada galioja anksčiau aktyvintas bilietas. Jei Vilniečio kortelė bus tuščia ar joje bus per mažai pinigų, komposteryje pasigirs įspėjamasis signalas.

Kokias bilietų rūšis vienu metu galima turėti Vilniečio kortelėje?

Vilniečio kortelėje vienu metu gali būti elektroninių pinigų (nuo 1 iki 60 Eur), 30 ar 60 min. bilietų (nuo 1 iki 50) ir/arba 1–2 ilgesnės trukmės terminuotieji bilietai.

Kokia mažiausia pinigų suma galima papildyti Vilniečio kortelę?

Minimali Vilniečio kortelės pildymo suma yra 1 eur.

Kaip galioja 30 dienų viešojo transporto e. bilietas, skirtas važiuoti tik darbo dienomis?

30 dienų terminuotasis bilietas, skirtas važiuoti tik darbo dienomis  galioja 30 kalendorinių dienų nuo bilieto aktyvavimo, išskyrus šeštadienį, sekmadienį bei šventines dienas.

Kaip yra traktuojami atvejai, jei 30 ar 60 minučių bilietų galiojimas pasibaigia dėl aplinkybių, nesusijusių su keleiviais?

Eismo tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į nuolatinius viešojo transporto srautus ir grūstis. Jei transporto priemonė užtruktų maršrute dėl eismo spūsčių, avarijos, keleiviai, kurių bilietų galiojimas pasibaigtų, nebūtų baudžiami. 

Visiems 30 ar 60 minučių bilietams yra taikomas 10 minučių tolerancijos laikotarpis. Keleivis, pažymėjęs tokį bilietą, gali važiuoti iki 40 ar 70 minučių. Keleivių kontrolė mato bilieto aktyvavimo laiką ir prie jo prideda dar 10 minučių.
Kiek truks kelionė, visada galima pasitikrinti interneto svetainėje stops.lt/vilnius.

Ar galiu važiuojant viešuoju transportu vienu metu Vilniečio kortelėje aktyvinti bilietą sau ir kitam asmeniui, keliaujančiam kartu?

Naudojantis Vilniečio kortele, vienu metu galima aktyvinti tik vieną bilietą vienam keleiviui.  

Kur gauti daugiau informacijos?

Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“
Klientų aptarnavimo centruose,
 
Gedimino pr. 9A
Darbo valandos
I–V 7.00–20.00
VI 9.30–18.00
Telefonas + 370 5 210 7050, el. paštas info@vilniustransport.lt
 
Geležinkelio g. 16
Darbo valandos
I-V 6.00-20.00
VI 9.30-18.00
Telefonas + 370 5 210 7050, el. paštas info@vilniustransport.lt

 

Specialus pasiūlymas Vilniaus mokyklų pradinukams


Primename, kad Vilniaus parduotuvių MAXIMA kasose galima įsigyti viešojo transporto metinį Pradinuko bilietą - už 10 eurų.
12 mėnesių (365 dienų) terminuotojo bilieto rūšis, skirta Vilniaus pirmų-ketvirtų klasių moksleiviams.

Šiuo transporto bilietu papildžius Vilniečio kortelę, bilietas įprastai (kaip ir visi kiti terminuotieji viešojo transporto bilietai) aktyvinamas viešojo transporto priemonėse: įlipus į autobusą ar troleibusą, pakanka Vilniečio kortelę pridėti po geltonojo komposterio ekranu ir sulaukti garsinio signalo. Bilietas bus aktyvintas, kai pasigirs garsinis signalas, o komposterio ekrane pasirodys laikas, iki kada galioja aktyvintas bilietas. Pavyzdžiui, jei 2020 m. rugsėjo 2 d. kortelė bus papildyta Pradinuko bilietu, ir jis tą pačią dieną bus aktyvintas, bilietas galios 12 mėnesių – iki 2021 m. rugsėjo 1 d. 23:59 val.

Kontrolieriui paprašius, moksleiviams reikia pateikti ir galiojantį pradinuko bilietą, ir moksleivio pažymėjimą.