Tiekimo sąlygų paaiškinimai

Gerbiamas partneri,

Vertiname Jūsų profesionalumu ir geranoriškumu paremtą bendradarbiavimą su UAB „Maxima LT“. norime pakartotinai atkreipti Jūsų dėmesį į kai kuriuos aktualius teisės aktų reikalavimus ir dar kartą informuoti standartinių sutarčių nuostatas. Jeigu toliau nurodyta informacija Jums nėra aktuali ir su mūsų bendrove sudarytoje tiekimo sutartyje nėra toliau paminėtų nuostatų, atsiprašome už sukeltus nepatogumus. Vis dėlto, jeigu bendradarbiavimo metu Jums kiltų kokių klausimų dėl maisto produktų grąžinimų, maloniai prašome kreiptis į komercijos vadybininką, atsakingą už Jūsų tiekiamų prekių kategoriją, arba UAB „Maxima LT“ Procesų ir kokybės valdymo departamentą (kokybe@maxima.lt).

Kaip Jums yra žinoma, galiojantys teisės aktai nustato ribojimus, susijusius su kai kurių maisto produktų grąžinimu. Mūsų bendrovei, kaip ir kai kurioms kitoms mažmeninės prekybos įmonėms, yra draudžiama grąžinti tiekėjams jų pateiktus ir mūsų priimtus (i) greitai gendančius maisto produktus, tai pat (ii) nesaugius, nekokybiškus maisto produktus, taip pat (iii) maisto produktus, kurie galioja mažiau kaip 1/3 nustatyto tinkamumo vartoti termino (toliau visi šie maisto produktai kartu vadinami Negrąžintinais maisto produktais). Kartu atkreipiame Jūsų dėmesį, kad priimtomis prekėmis nelaikomos tiekėjo pristatytos prekės, neatitinkančios su mūsų bendrove sudarytos tiekimo sutarties ir (ar) užsakymo reikalavimų, kurias pristatymo metu atsisakoma priimti, joms išrašant debetinę PVM sąskaitą faktūrą.

Dėl teisės aktų nustatytų reikalavimų iki 2013 m. birželio mėn. naudotose standartinės formos tiekimo sutartyse būdavo įtraukiamos tokios nuostatos, susijusios su prekių grąžinimu: „Pirkėjas per visą Prekių buvimo pas jį laikotarpį, o jeigu Prekėms nustatytas tinkamumo naudoti terminas – tai per šį laiką, turi patikrinti Prekių atitikimą Sutarties reikalavimus ir pranešti apie nustatytus trūkumus Pardavėjui. Šiuo atveju Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes arba reikalauti pakeisti jas atitinkančiomis Sutarties reikalavimų, arba reikalauti sumažinti Prekių kainą (sutarties VI skyriaus 21 dalis); „Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes ir dėl kitų priežasčių (greitai pasibaigs Prekių tinkamumo naudoti terminas, Prekės neturi paklausos ir t. t.), o Pardavėjas privalo jas priimti atgal (sutarties VI skyriaus 22 dalis). Nuo 2013 m. birželio mėn. naudojamoje naujoje standartinės formos tiekimo sutartyje minėtų nuostatų nėra.

Derybų metu ir vykdant abipusį bendradarbiavimą ne kartą esame pabrėžę, kad minėtos sutarties nuostatos, numatančios UAB „Maxima LT“ teisę grąžinti atitinkamas prekes, buvo ir yra taikomos tik ne maisto prekių ir negreitai gendančių supakuotų saugių ir kokybiškų maisto produktų, galiojančių ne mažiau kaip 1/3 nustatyto tinkamumo vartoti termino, atžvilgiu. Tuo tarpu Negrąžintinų maisto produktų atžvilgiu minėtos sutarties nuostatos nebuvo ir nėra taikomos.

Papildomai norime Jums pranešti, kad UAB „Maxima LT“ yra priimtos ir nuosekliai taikomos vidaus instrukcijos ir procedūros, su kuriomis yra supažindinti visi tiekimo grandies darbuotojai, ir kurios įsakmiai draudžia grąžinti tiekėjams Negrąžintinus maisto produktus, o Negrąžintinų maisto produktų grąžinimo atvejai niekada nebuvo toleruojami. Mūsų bendrovė visuomet dėjo ir deda maksimalias pastangas tam, kad būtų užtikrintas tinkamas teisės aktų, reglamentuojančių maisto produktų grąžinimus, įgyvendinimas. Visa tai leidžia užtikrinti profesionalų ir abipusiu pasitikėjimu paremtą UAB „Maxima LT“ bendradarbiavimą su tiekėjais.

Jeigu Jums kiltų klausimų dėl anksčiau nurodytų tiekimo sutarties nuostatų ar turėtumėte kitų klausimų, susijusių su prekių grąžinimu, nedvejokite kreiptis į mūsų bendrovės komercijos vadybininką, atsakingą už Jūsų tiekiamų prekių kategoriją, kuris maloniai suteiks visą reikiamą informaciją. Kartu pažymime, kad pasitaikius mūsų bendrovės darbuotojų reikalavimams priimti Negrąžintinus maisto produktus, apie tai būtinai praneškite Procesų ir kokybės valdymo departamentui (kokybe@maxima.lt). Tokio pobūdžio reikalavimai negali būti vykdomi, kad nesukeltų jokių teisinių padarinių nei Jūsų bendrovei, nei UAB „Maxima LT“.

UAB „Maxima LT“

Gerbiamas partneri,

šiuo norėtume paaiškinti ir patikinti, kad UAB „Maxima LT“ nenustato konkrečių reikalavimų daugkartinei tarai ir jos gamintojams – kiekvienas tiekėjas turi teisę tiekti produkciją savo pasirinktoje taroje, apie tokios taros naudojimą iš anksto informavęs UAB „Maxima LT“. Tai tiesiogiai numato ir su tiekėjais sudaromos tiekimo sutartys.

Bet kuriuo atveju UAB „Maxima LT“ palaiko siekį mažinti prekių logistikai tenkančius kaštus, saugoti gamtinius išteklius ir mažinti transporto išmetamą CO2 kiekį, todėl visų tiekėjų prašome prekes tiekti optimalioje daugkartinėje taroje (maksimaliai prekėmis užpildant tokios naudojamos taros tūrį).

Jeigu Jums kiltų klausimų dėl anksčiau aptartų tiekimo sutarties sąlygų ar turėtumėte kitų klausimų, susijusių su prekių tiekimu, nedvejokite kreiptis į mūsų bendrovės komercijos vadybininką, atsakingą už Jūsų tiekiamų prekių kategoriją, kuris maloniai suteiks visą reikiamą informaciją.

UAB „Maxima LT“

Pagalba