Tiekimo sutarties dokumentai

dock02
Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo fiziniams asmenims

dock02
Tiekimo sutarties bendrosios sąlygos (redakcija galioja nuo 2019-09-01 iki 2022-04-07)

dock02
Tiekimo sutarties bendrosios sąlygos (Redakcija galioja nuo 2021-04-08 iki 2022-06-30)

dock02
General Part of the Supply Contract (version is valid from 2022-07-01)

dock02
Pranešimas dėl asmens duomenų tvarkymo juridiniams asmenims

dock02
Priedas Nr. 2-1 / Annex 2-1

dock02
Tiekimo sutarties bendrosios sąlygos (Redakcija galioja nuo 2022-07-01 iki 2024 04 23)

dock02
Tiekimo sutarties bendrosios sąlygos (Redakcija galioja nuo 2024 04 23)

Pagalba