Akcijos „Pirk Oral-B produktų MAXIMOS parduotuvėse su lojalumo kortele AČIŪ ir laimėk prizų“ rengimo sąlygos

1.                 AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.             Akcijos užsakovas, prekių platintojas ir Akcijos organizatorius yra „Sanitex“, UAB (toliau – Organizatorius), įmonės kodas 110443493, adresas Raudondvario pl. 131C, LT-47501 Kaunas.

1.2.             Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesams su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (toliau – Koordinatorius).

1.3.             Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesams Akcijos prizų paskirstymą vykdo prizų koordinatorius „Sanitex“, UAB (toliau – Prizų Koordinatorius).

 

2.                 AKCIJOS VIETA

2.1.             Akcijos vykdymo vietos yra „Maximos“ XX, XXX ir XXXX prekybos tinklo parduotuvės Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais.

 

3.                 AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.             Akcija vyksta nuo 2024-03-05 (pirmoji Akcijos diena) iki 2024-04-15 (paskutinė Akcijos diena).

3.2.             Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.  

 

4.                 AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

4.1.             Akcijoje turi teisę dalyvauti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamiems šiuo tikslu.

4.2.             Akcijoje negali dalyvauti Koordinatoriaus darbuotojai.

4.3.             Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2. punktuose aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maximos“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4.             Asmenys, atitinkantys Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę pirkdami „Oral-B“ produktus, automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga. Informaciniai kvitai apie dalyvavimą žaidime nespausdinami.

4.5.             Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitymo metu pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.             Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją. Taip pat laimėtojas, jei prizo vertė viršija 100 Eur, turės Organizatoriui elektroniniu paštu ieva.l@sanitex.eu pateikti savo asmens kodą bei gyvenamosios vietos adresą, kurie bus naudojami prizo vertės deklaravimo ir gyventojo pajamų mokesčio sumokėjimo tikslais. Su prizu susijusius mokesčius sumoka Organizatorius.

4.7.             Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, ir (ar) pateikti Akcijos rengimo sąlygų 4.6 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Akcijos laimėtojui nebus išduotas.

 

5.                 PRIZŲ FONDAS

5.1.             1 (vienas) 2000 Eur vertės Estravel dovanų kuponas;

5.2.             10 (dešimt) Oral-B produktų rinkinių.

 

6.                 AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.             2024-04-16 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas Akcijos rengimo sąlygų 4 punkte.

6.2.             Lošimo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyta 11 (vienuolika) laimėtojų, kuriems bus išdalinti Akcijos rengimo sąlygų 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.             Jei Akcijos laimėtojai negalėtų pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Akcijos rengimo sąlygų 4.1 ir 4.2 punktuose aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam Akcijos laimėtojui nustatyti.

 

7.                 LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.             Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt per 3 (tris) darbo dienas po lošimo. Pranešimas su Akcijos laimėtojų „Ačiū“ kortelės numeriais interneto svetainėje maxima.lt bus matomas dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.             Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba papildomu kasos kvitu Akcijos rengimo sąlygų 10.3 punkte numatyta tvarka.

 

8.                 PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.             Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo Akcijos laimėtojų paskelbimo dienos turi patys susisiekti su Akcijos Prizų koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) ir pateikti „Maximos“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu ieva.l@sanitex.eu (informacinis tel. +370 68150475). Jei Akcijos laimėtojas pats nesusisieks su Prizų koordinatoriumi (ar Akcijos rengimo sąlygų numatytais atvejais ir Organizatoriumi) per minėtą terminą, neteks teisės į prizą, o prizas bus automatiškai grąžinamas Akcijos Organizatoriui.

8.2.             Laimėtojai, norintys patys atsiimti prizus, gali, iš anksto informavę Organizatorių, atvykti jų atsiimti į Raudondvario pl.131C, Kaunas.

8.3.             Visiems pageidaujantiems Akcijos laimėtojams, kurie atitiks ir įvykdys Akcijos rengimo sąlygas, prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4.             Akcijos rengėjai neatsako už galimus Akcijos laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.             Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.             Akcijos rengėjai turi teisę pašalinti Akcijos dalyvį iš lošimo ir neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Akcijos dalyvis neatitinka Akcijos rengimo sąlygų.

 

9.                 SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.            Akcijos dalyviai turi teisę iki 2024-04-15 teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Prizų koordinatoriui raštu, adresu Raudondvario pl.131C, Kaunas, tel. +370 68150475, el. paštu ieva.l@sanitex.eu.

9.2.            Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.   

 

10.              DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.           Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Prizų koordinatoriui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie tiesiogiai neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.           Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti asmeninius lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamiems šiuo tikslu.

10.3.           Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai duomenys Organizatoriui nėra teikiami.

10.4.           Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.           Kai Akcijos vykdymo ir (ar) prizų administravimo tikslais Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz., vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Akcijos rengimo sąlygose nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, Akcijos laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslais. Jei Akcijos laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingų asmens duomenų ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą.

 

11.              PAPILDOMA INFORMACIJA

11.1.           Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonu +370 68150475 ar el. paštu ieva.l@sanitex.eu.

Žaidime dalyvaujančių produktų sąrašas

 

BARKODAS

PREKĖS PAVADINIMAS

8001090717856

Dantų pasta BLEND A MED COMPLETE Protect 7 ORIGINAL 75ml

8006540772591

Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B Vitality PRO Kids 3+ Frozen

8006540772928

Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B Vitality PRO Kids 3+ Spiderman

4210201427025

Elektrinis dantų šepetėlis Oral B POC Vitality Pro Lilac

8001090916464

Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B Pro Series 1 Caribbean Blue Cross Action

8006540731277

Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B iO3 Matt Black

4210201343684

ORAL-B iO Gentle Care dantų šepetėlio galvutės, 4vnt

8006540731321

Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B iO3 Ice Blue

8006540847213

Elektrinio dantų šepetėlio galvutės Oral-B 3D White Pro, 4 vnt.

8006540847770

Elektrinio dantų šepetėlio galvutės Oral-B Cross Action White Pro, 4 vnt.

8006540847671

Elektrinio dantų šepetėlio galvutės Oral-B Cross Action Black Pro, 4 vnt.

8006540805237

Elektrinio dantų šepetėlio galvutės Oral-B Spiderman, 4vnt.

4210201415305

Elektrinis dantų šepetėlis Oral B POC iO4 Quite White

8001841520285

Dantų pasta ORAL B Sensitive & Gum Calm Whitening, 75ml

4210201415329

Elektrinis dantų šepetėlis Oral B POC iO4 Matt Black

4210201427124

Elektrinis dantų šepetėlis Oral B POC Vitality Pro  Black

4210201419082

Oral-B iO Refill Gentle Care Black šepetėlio galvutės, 4vnt

8001090247582

Dantų pasta ORAL B Enamel Regeneration PROFESSIONAL Gently Whitening 75ml

3014260111762

Dantų šepetėlis ORAL-B 3DW Fresh 40 Medium 1+1

4210201291237

Elektrinis dantų šepetėlis ORAL-B PRO 3000 Sensitive (Baltas)

8700216106863

Dantų pasta Oral-B Pro-Expert Professional Protection 75ml

8700216106788

Dantų pasta Oral-B Pro Expert Healthy White 75ml

8700216106818

Dantų pasta Oral-B Pro Expert Sensitive 75ml

8700216106702

Dantų pasta Oral-B Pro Expert Advanced 75ml

8001090915320

Elektrinis dantų šepetėlis Oral-B Vitality Pro Blue + dantų pasta Oral-B Gum Care,75ml

4210201385233

Elektrinio dantų šepetėlio galvutės Oral-B Frozen, 4vnt..

8006540847923

Elektrinio dantų šepetėlio galvutės Oral-B Sensitive Clean Pro, 2 vnt.

8006540847961

Elektrinio dantų šepetėlio galvutės Oral-B Sensitive Clean Pro, 4 vnt.

3014260110574

Dantų šepetėlis ORAL B BIO, medium, 1vnt

3014260106638

Dantų šepetėlis ORAL B BAMBOO, Charcoal 1vnt

8006540358016

Dantų siūlas ORAL-B Pro-Expert Clinic Cool Mint, 25m.

8001090794413

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Extra Fresh, 75ml

3014260022051

Dantų šepetėlis ORAL-B Pro-Expert All in 1 40 Med 1+1

3014260281366

Dantų šepetėlis vaikams ORAL-B BABY (0-2 metų)

5010622010795

Dantų šepetėlis vaikams ORAL-B KIDS (3+ metų)

3014260010409

Dantų šepetėlis ORAL-B Luxe 3DW ProFlex 38 Soft

3014260022761

Dantų šepetėlis ORAL-B 3DW 40 Medium 1+1,

5010622005029

Dantų siūlas ORAL-B Essential Mint, 50 m

4015600572969

Burnos skalavimo skystis Oral-B Pro-Expert Proffesional Prottection, 500ml

3014260090531

Burnos skalavimo skystis Oral-B Pro-Expert Deep Clean, 500ml

4210201305590

Elektrinis dantų šepetėlis ORAL-B Kids Frozen, Kabinamas

8001090540751

Burnos skalavimo skystis Oral-B 3D White Luxe Perfection, 500ml

3014260098964

Dantų šepetėlis vaikams ORAL-B JUNIOR 6+ metų, Soft

8001090786654

Dantų pasta ORAL B Gum & Enamel Professional Whitening, 75ml

3014260101473

Dantų šepetėlis ORAL-B all rounder Black

3014260101503

Dantų šepetėlis Oral-B All Rounder Black 3vnt

8001841296784

Dantų pasta vaikams ORAL-B Frozen&Cars  (3+ metų), 75ml

8001090632678

Dantų pasta vaikams ORAL-B JUNIOR StarWars (6+ metų),75ml

4210201383994

ORAL-B Kids Frozen II dantų šepetėlio galvutės, 2vnt

4210201343646

ORAL-B iO Gentle Care dantų šepetėlio galvutės, 2vnt

8001841182674

Dantų pasta ORAL B Intensive Care & Bacteria Guard, 75ml

8001841520285

Dantų pasta ORAL B Sensitive & Gum Calm Whitening, 75ml

4210201415329

Elektrinis dantų šepetėlis Oral B POC iO4 Matt Black

4210201427124

Elektrinis dantų šepetėlis Oral B POC Vitality Pro  Black

4210201419082

Oral-B iO Refill Gentle Care Black šepetėlio galvutės, 4vnt

8001090247582

Dantų pasta ORAL B Enamel Regeneration PROFESSIONAL Gently Whitening 75ml

3014260111762

Dantų šepetėlis ORAL-B 3DW Fresh 40 Medium 1+1

4210201291237

Elektrinis dantų šepetėlis ORAL-B PRO 3000 Sensitive (Baltas)

8700216106863

Dantų pasta Oral-B Pro-Expert Professional Protection 75ml

8700216106788

Dantų pasta Oral-B Pro Expert Healthy White 75ml

Pagalba