Mieli tėveliai,

informuojame, kad MAŽYLIŲ KLUBO registracijos anketa yra perkelta į AČIŪ paskyrą.

Norėdami užpildyti anketą prisijunkite prie AČIŪ paskyros.

Nauji vartotojai, neturintys prisijungimo prie AČIŪ paskyros, pirmiausiai turi užsiregistruoti AČIŪ paskyroje kaip nauji vartotojai.

Lengvesnei tėvystei, lengvesnei vaikystei

Jūs neapsirikote – Jūs patekote į Sapnų šalį, kurioje šeimininkauja fantastiški jos gyventojai sapniukai. Tai jie pasirūpins, kad Jums tėvystė ir vaikystė Jūsų vaikui būtų lengvesnėmis. Kad niekas netemdytų gražių Jūsų tėvystės akimirkų ir Jūsų mažyliui nieko netrūktų, patikėkite dalį  savo kasdienių rūpesčių Mažylių klubui ir parduotuvėms MAXIMA, kuriose rasite visa tai, ko reikia Jums ir Jūsų kūdikiui. Tiek mamas, tiek  tėčius kviečiame įstoti į Mažylių klubą ir naudotis nuolatiniais bei specialiai tik Jums skirtais asmeniniais  Mažylių klubo pasiūlymais.

Jums tereikia:
- užsiregistruoti Mažylių klube AČIŪ paskyroje
- sėkmingai naudotis Mažylių klubo pasiūlymais parduotuvėse MAXIMA su savo AČIŪ kortele.

Kviečiame įstoti mamą, tėtį ir kitus
Nuolatinės nuolaidos, kol Jūsų mažyliui sukaks net 3 metai
Kiekvieną savaitę asmeniniai aktyvinami pasiūlymai
Netrukus Mažylių klube – dar daugiau naujienų!
Tik Mažylių klubo nariams, prisiregistravusiems su AČIŪ kortele
20%
nuolaida kūdikių sauskelnėms, drėgnosioms servetėlėms, paklotams
Tik Mažylių klubo nariams, prisiregistravusiems su AČIŪ kortele
20%
nuolaida kūdikių maistui
Pradinio maitinimo mišiniams nuolaida nesuteikiama.
Tik Mažylių klubo nariams, prisiregistravusiems su AČIŪ kortele
25%
nuolaida vaikiškiems drabužiams, apatiniam trikotažui, kojinėms, pėdkelnėms ir avalynei
Tik Mažylių klubo nariams, prisiregistravusiems su AČIŪ kortele
20%
nuolaida buitinei chemijai „Balance“
Akcinėms prekėms, žymimoms raudonomis kainų etiketėmis, nuolaida nesuteikiama. Nuolaidos nesumuojamos.
Kaip tapti Mažylių klubo nariu?
Mažylių klubo nariu tapti visai paprasta!
1. Užpildykite įstojimo į Mažylių klubą anketos duomenis prisijungę/prisiregistravę prie savo AČIŪ paskyros Mažylių klubo skiltyje. Apie sėkmingą registraciją būsite informuoti per 2 darbo dienas el. paštu. Gavę patvirtinimą el. paštu, jau galėsite naudotis Mažylių klubo nariui skirtomis nuolaidomis tol, kol Jūsų mažyliui sukaks 3 metai!
2. Susilaukę mažylio, gimdymo namuose teiraukitės naujagimių susilaukusioms šeimoms skirtos dėžutės ,,Kūdikiams ir jų tėveliams“ ir joje rasite laišką su pakvietimo kuponais įstoti į klubą. Bet kurioje MAXIMOS kasoje kartu su savo AČIŪ kortele pateikite savo Mažylių klubo pakvietimo kuponą ir aktyvinkite nuolatinius klubo pasiūlymus. 
3. Jeigu Jūs turite mažylį iki 3 metų ir anksčiau su savo AČIŪ kortele įsigydavote sauskelnių su metine 20% nuolaida, Jūsų narystė Mažylių klube bus automatiškai įregistruota, kol Jūsų mažyliui sukaks 3 metai. Apie šią narystę Jūs būsite informuoti kasos kuponu, apsipirkdami bet kurioje MAXIMOJE. Pasitikrinti, ar Jūs esate Mažylių klubo narys, galite užsukę į savo AČIŪ paskyrą.
doth-parene3-2 l')ginock { background: #ddoth-paren .tiylių klu:bei bei{} @eight: 16px
doth-parene4-2 l')ginock { background: #ddoth-paren .iame įstoti mami{} @; fonb87cb4ginock { background: #ddoth-paren .tinės nuolaidos,i{} @; fon2b2e83ginock { background: #ddoth-paren .ną savaitę asi{} @; fon28869150p# { display: inlinddoth-paren .tiylių klui{} @; fon margin-tn { display: inline-rs-wrapper } li margin1-left: 0 left; #mazyliu-kzyliu-klubass .mk-no33nt-weighteight: 16px; fo"> n-top: po klšasre vin-tn { display: inliness="offer" id= table; @center; } } @ ar: both; } @ .mk-infotext p{ color: #374c9e; rs-wrapper ess="os{zyop: margin %-align:top; width: c wi422 #mazyliu-klubas .m55xt-align:po klšasre vin-tp{ color: #374c9e; rs-wrapper #"customi{-top: eight: 16px; fon8d8bcd;} @; fonc7e9f5n-tp{ color: #374c9e; rs-wrapper #"custo2i{-top: eight: 16px; fon82rgie;} @; fon margin-tn { display: inline-rs-wrapper #"custo3i{-top: eight: 16px; fon414282;} @; fonf2d2e4ginock { background: #d-rs-wrapper #"custo4i{-top: eight: 16px; fonc1f5f3;} @; fon168579xt p{ color: #374c9e; rs-wrapper eTik Mažylių nklu u-klu tex18.7-left op: alc(100% - 340px); pau-klubasmk-le19 #mazyliu-kluba px; }141 #mazyliu-kluba r wi60 #mazyliu-klubas 19 i60 .mk41 #mazylippx; wi21-inverted-btn { backgrou. rs-wrapper eTik Mažylių :bei bei{} @; ar: both; } @center; ion slide(obj) margin1-1 #mazylik-btn { bac9 mmdtt--grd) no-repe's/header/layer-6.png"/> ; }-952-inverted-btn { olutin-top: e #374backgryliu-klubas 19 i60 .mk41 #mazylippxv> {/> ; }-952-inverted-btn { šasabsol1btn { smk-le1verted-btn { 13kgrouimg.r-1 l-3t-align:px;ar: both; } @ .mk>t; s .mk-no42- width: 340px1-align:pxt 54pildubas .6left op: ppx; wi27.5r: both; } @ .mk>t; s .m; s .mk-no42-ck; mao8.6ext4nt-weight: bo: 340p5); pau-klubasmk-le1207top; width: c wi422 { šasabsol1 #ddoth-paren .ną savaitr: both; } @ .m:ne4-e-blo(3)k>t; s .m; s .mk-no42-au-klubasmk-le1btn { oth-paren .ną savaitr: both; } @ .m:ne4-e-blo(4)@; fon168579xt p{ cer #"custb897left op: ppx; wi27.5r: both; } @ .mk>t; s .m; s .ubas .m5ext 87ce-block {*rs-wrapper eTik Mažylių :bei bei{} alc(100% - 34as 21xt-align: left; .mk-btr: both; } @ .mk>t; s .m; s ..mer-content"mk-no42-au-klubasmk-le12 padding-right: 50px; } #: both; } @ .mk>t; s .m; s ..mer-content"ubas .m5ext 87ce-block {* **rs-w: eight: 16px; fon414282;} @;mer-content"mk-no42-a }-952-inverted-btn { šasabsol11btn { olutin-ck { bac margin4-align:pxt 54pildubasItr lc.ttu') i beat#374c99.6} #mazy wi69xt14282;} @;mer-content"verted-btn { backgrou. **rs-wrapper eTik Mažylių :bei b #mazy wi69xt14282;} @>t;
t;
Lengve . cla:bei bei8eight: bol374c9i margiock { bac #mazy wi9ext-align:center; } } ng-right: 50px; } #
#
#
# p{ c u-klu 16padding-right: 50px; } # - klubas -klubas .mk3-inverted-btn { backgrou.der">Leng3 display ground: #ddoth-parennklut 54pildubas .6left op: ppx; wi27.# - klubas -sub-klubas .mk3-inverted-b { backgrouou.der">Lengve . p{ c u-klu padding-right: 50px; } # .bjwck { background: #dde46padding-right: 50px; } # - -rounpmk-no42-a }-952-i wi422 #mazyliu-klubas .m55# -wi9ext /a> - p: po kl - -rounpmk-no42-ight: b margin padding-right: 50px; } # - /a> .bjwc- -rounpmk-no42-er eTik Mažylių :bei bei{}-top: 25px; text-aloat: left; vertical-align: 31enn> clawidth: 100%; m{0pign:mdia(max-width: 5# - /a> .bjwck-no42-inverted-btn { backmg.r-1 l-3t-align:px;# - /a> .fil-btn { tn { d: ''; d= ttodoth-parenn> cla: '';- oubasfixeleft op: ppx; wi27.# - /a> .fil-div claomk-infotext p{ 115); ptn { d: '';-cell text-aloat: left; midd'; d= tnock { background:omi{-top bac 31-i .fil-div claomubas .m5ext 87ce-block {+rs-wrapper eTik Mažylių :bei bei{} 31-invarent; bo94a7d2top bac 31-i Leng7e . klu % - 340ve . .fil-dn {th; } @cent46k { bac 31-invarent; bo:b:b:btop bac 31-i ldubasItdi{-top: 31-i .fil-d -kllpt p{ cer #"cus707070.ttu') i beat#374c9ryliu-klubas 19 i60 .mk4# - /a> .fil-d tn { tn { d; text-shadow: none; } # -bjwubas .m5ext 87ce-block { background: #ddoth-paren table; @; ar: both; } @cente# -wi9exts /a> iu-klubas .m bac width: c wi422 { u-klu } #mazy wi69x# -wi9exts /a> iu-klubaverted-btn { ; }-952-inverted-btn { olutin- .r-1 la ce-block { backg 31-i ldubasarent; bod4d4d4oth; } @centparenn> claround: #ddoth-par #mazy wi69x# -wi9exts /a> iu-klubavasre vin-tn { display: inliness="offer" id= table; @center; } } @ # -wi9exts /a> mk-no42-au-klubalu 1ryliu-klubas 19 i60 .mk4# -wi9exts /a> m-klubas .mk3-inou.der">Lengve . m-klubasubas .m5ext 87ce-block {*rs-wrapper eTik Mažylirenklubas 19 i60 .mk4# -wi9exts /a> m-sub-klubas .mk3-inverted-b959595.ttu') i beat#374c96e . m-sub-klubasverted-btn { backgrou. *rs-wrapper eTik Mažylirennklu u-ksmk-le1: 540pxzyli left; f7 # -checkboxiu-klubas .m bacer eTik Mažylių :bei bei{} }-952-i wi422 #mazyliu-klubas .m55# -checkboxlubasmk-le31-invarent; bo { backgrou. Len21.4 both; } @cent45); pau-klub100%; m{0pargin wi60 #m4 m{0pign:mdia(max-width: 5# -checkboxl tn { tn { d; text-shadow: none; } # -checkboxl-checks .m bacer eTik Mažylių :bei bei{}klu 3: both; } @cent31-align:pxle31-invarent; bo { backgrou. klu % - 340kgrouimg.r-1 l-3t-align:px;# -checkboxl-checkubas .m5ext 87ide(obj) margin1-1 #mazylik-btn { bac9 mmdtt--heckbox) no-repe's/header/layer-6.pngbo:omi{-top bactn { d; texei{}klu parenn> cla:bei beiparenn> claness="offer" iign:mdia(max-width: 5# -checkboxl [ mk-no42-74c9e; rs-wrappext p{ color: #3width: 100%; kgrouimg.r-1 l-3t-align:px;# -wi9ext /a> - -rounpml: 'Cmk-no42-ight: b margibas 21xt-align: left; .mk-b# -wi9ext /a> .firs.mk-no42-au-kluba% - 3402. colt-align: left; .mk-b# -wi9ext /a> .senesdmk-no42-au-kluba ldubasa2. colt-align: left; .mk-b# -wi9ext /a> .firs.m>c- -rounpmk-no42- ground: #ddr-LtIt.tmg.r-1 l-3t-align:px;# -wi9ext /a> >c- -rounpmk-no42-ackground: #dde4 padding-right: 50px; } # -wi9ext /a> >c- -rounpmml: 'Cmk-no42-ight: b margi m{0pign:mdia(max-width: 5# -wi9ext /a> - -rounpi23.4ce-block { background: #dder">Lengve .ių mp!importa# -wi9ext /a> -kllpt p{ cvisibilitymk-no-t85xt-aliverted-b959595.ttu') i beat#374c96e . engve .ių mp!importa# -> sck { backgroulu 6e . sc-success-messmdt .mk3-inverted-b { backgroutn { d; texei{}i beat#374c9verted-btn ground: #ddoth-parennklu u-klu tryliu-klubas 19 i60 .mk4# -> sc-success-messmdtubas .,right: 50px; } # -> sc-success-messmdtuerted-btn { backgrou. \a0rs-wrapper eTik Mažylirenklubas 19 i60 .mk4# -> sc> {th; } @cent45); pau-klub100%36k { bac 31-i . p: po kl l: 'Cverted-btn { backgrou. *rs-wrapp50px; } #maze .
.fil-dn {th; } @cent46k { bac 31-invarent; bo;-cell text-awidth bomaoop: margin wi60 marl m50ptom:u-klubh1 {wiitr l: 'Cmk-no42-ck; d; texei{}klu 0%36k { bac 31-i Lengve .ių mp!imr); } %-align: left; px; }-952-inverted4-klu text op: alai{-7e 00%0-7e . Lengve .ių mp!imr); -2 -checkboxnupng""]ta# l: 'C,right: 50pximr); -2 -checkboxekite"]ta# l: 'C,right: 50pximr); -2 -checkbox? .fil-ų :bei bei{} a u-ksmk-le1: 540pxzyli left; mr); -1 -checkboxnupng""]ta# l: 'C,right: 50pximr); -1 -checkboxekite"]ta# l: 'C,right: 50pximr); -1 -checkbox? .fil-ų :bei bei{} 1ne-block; margin-bottom: blockgn: left; s .mk-no42-inverted-btn 3t p{ c bold; th: 540pxzyli lef blockg .mk4 wi21-inverted-btn { backgrou. rs-wrapper eTik Mažylių :beibackgroulu parenn> cla:bei bgiock { bac #mazy wi9e } -inverted-btn 3t wrapp503px; } #40ve . Len; s .mk-no42-no42-7 th: 540pxzyli lef/span> clibackgro th: 540pxzyli left# - /a> wi4229 u-klu 4 padding-right:t# aeckboxl-
.fil-
ta# l: 'C,right: 50pxierro } %-align: left; px; }-952-inverteder #"cusno42-au-5ck; d; tlor: #374c9arennklur21-i @; fonf2d2e4ginock {00923 tn { d; text-shadow: none; 40v-nupng" -wi9ek-le-302xt-align:px; }-459-inverted-btngib} @; ar: both; ažylino42-aulay: inlinebei{} 2er">Lengve .ių m{0pign:mdia: none; -> /a> . -checkboxnupng""]ta# l: 'C,right: 50pxi -> /a> . -checkboxekite"]ta# l: 'C,right: 50pxi -> /a> . -checkbox? .fil-ckboxlp: }-459aadbbfground: #dder">Lengve .ių mp!ierro /a> - - /ata# l: 'C,right: 50pxierro /a> . -checkboxnupng""]ta# l: 'C,right: 50pxierro /a> . -checkboxekite"]ta# l: 'C,right: 50pxierro /a> . -checkbox? .fil-ckboxlp: }-459b67098rsyliupoih-parenengve .ių mp!importa# erro /a> - - /a> .fil-div ckboxlpertp: }-459b67098rsy bo94a7d2too42-p: }-459b67098rsy bo94a7d2tclass=": }-459b67098rsyliupoih-parenengve .ių mp!i 40v-nupng" -wi9e
kyliu 2verted-,right: 50pxierro yliueckboxl-erted-btn90 backgrou. rs-wgroutn { ign: left; px; }-952-invno42-au-2tn { olutin-ck { inlinem:ayers"> .r- fon40404 # r: #374cluba ouod5ouorgba(0, 0, 0, 0.3)ted-btne19 #mazy1ouod5ou{}klu 0%36k { bac 31-i kyliu {ažylių :bei 0ground: #dde4 padding-right: 50px;d40v-nupng" -wi9ekyliuccess-messmdtubas .,right: 50px; -> kyliuccess-messmdtubas .,right: 50px;erro yliu # -bjwubas .m5ext 87ce-block { background: #ign: left; px; }-952-inv> klu 6i beat#37no42-au-31-i /a> . i -> ta# l: 'C,right: 50pxierro /a> . ierro } %-albas .m5ext 87round: #ddoth-par #mazy !importa# - -> /a> . i -> ta# l: 'C,right: 50px!importa# -erro /a> . ierro } %-alno42-aukground: #dder">Lengve .ių mp!i 40v-nupng" -wi9e /a> . i -> . ierro . i f7 # -checierro } %-alno42-au-tzylil6l6l6;p{ c u- @ce: #dd%-aldoth-par #mazy r16px; fonc14282;h; } } @ .mk>tzyli%0-7e . tzyli40p5); pau-k ouoasabsolutin- @ce: #dd%-aldoth-par #mazy r } @center; } } ylių :bei31-i tzyli40p5); bei{} 4 fon40404tzyli40p5); aukgro0404: # dd%-aldoth-par #mazy ų mp!importa# .szyli40p5); bei{} d5ou{}klu mkgrouoasabsolutin- @cezylil6l6l6;-no42-ight: b mar}nd: #ddp mkgrou; } ylių :bei1nlinem:aye: # dd%-aldoth-par #mazy wi69x# -wi9ext /a> .-btne19 #m--no42-ight: b :ayezylil6l6l6;-no42-ight: b :ayezylickboxlp wi422 { dashe1-in092iverted-b: # dd%-aldoth-par #mazy f7 # -checkboxiu-ylių :bei1nlinem:aye: # dd%-aldoth-par #mazy wi69x# -wi9ext /a> >c } # -ylių :bei1nlinem:ayezyli; s .mk-no42-inverted-btn: # dd%-aldoth-par #mazy wi69x# -wi9exts /a> iu-klubaveeeeerou. rs-wgroutn { : # dd%-aldoth-par #mazy r/span> < klu:bej skedIext .jhref/ cript> cript eckbox? var acwidatedIext s = {}; $(docum69x).(maxy(func lef () } %-al$('doth-par #mazy ri End Gn-').mousemmid(func lef (e) -chezyli T} dub(pan>llax(e,l$('doth-par #mazy r; } m'), 4), 0); -chezyli T} dub(pan>llax(e,l$('doth-par #mazy r; } lter 3), 0); -chezyli T} dub(pan>llax(e,l$('doth-par #mazy r; } 4ter 2), 0); -chezyli T} dub(pan>llax(e,l$('doth-par #mazy r; } 5ter 1), 0); -che}); #dd%-al$('
doth-pa').on('click', func lef(ev69x) -chezyli$('dtpm a')[0].click(); -che}); #dd%-al$(' i mami{} @; ').on('click', func lef(ev69x) -chezyli$('dtpm a')[2].click(); -che}); #dd%-al$(' idos,i{} @; ').on('click', func lef(ev69x) -chezyli$('dtpm a')[2].click(); -che}); #}); #dd var pan>llaxKoef = 0.008; #ddfunc lef pan>llax(e,lt6l6et, ; } ) -cheif (!t6l6et.data('ono4l6;x')) -chezylivar pos = t6l6et.ign: lef(); -chezylit6l6et.data('ono4l6;x', pos.9-in); -chezylit6l6et.data('ono4l6;y', pos.p{ )on40404}ndn40404var pan = t6l6et.ian (); -chevar pPos = ian .ign: lef(); -chevar x = ianseI ((ian .duberW :b() / 2 - (eri EnX - pPos.9-in)) / (ian .duberW :b() * ; } * pan>llaxKoef)); -chevar y = ianseI ((ian .duberHrennk() / 2 - (eri EnY - pPos.p{ )) / (ian .duberHrennk() * ; } * pan>llaxKoef)); -chet6l6et.css({p{ t6l6et.data('ono4l6;y') + y,e } t6l6et.data('ono4l6;x') + x}); #}; # -che
doth-pa,oti mami{} @; ,laidos,i{} @; fon2b lių :bei bei{}cursy0404}ndDUK

f="/mazūsųgalilaugospan>Mažst.tmo h/alilaugos" tn grey" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomzūsųgPlilaugos', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Visos Plilaugos'});">Visos alilaugospaaef/h1>div> l>DUK<16px_itemhrefst.tmo h/alilaugos/="mail-do} r #bsoe" hr pan>DUK<" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomzūsųgPlilaugos', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'ausimaA do} lubabsoe"ėon1r čekiai'});"> f="/m"separatocto F ted-btn { ackground: up/a>ds/=enu/19-2477.svt: 1i-klubas .4t p{ 31-i"> fan>Ma f="/m"separatt">ausimaA do} lubabsoe"ėon1r čekiaifan>Ma faaefst.tmo h/alilaugos/kr DUK<" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomzūsųgPlilaugos', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Poskoloh'});"> f="/m"separatocto F ted-btn { ackground: up/a>ds/=enu/15-n-7737.svt: 1i-klubas .4t p{ 31-i"> fan>Ma f="/m"separatt">Poskolohfan>Ma faaefst.tmo h/alilaugos/e . etai i-th-4l6iuhr pan>DUK<" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomzūsųgPlilaugos', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'B . etai į th-4l6iuh'});"> f="/m"separatocto F ted-btn { ackground: up/a>ds/=enu/13-1995.svt: 1i-klubas .4t p{ 31-i"> fan>Ma f="/m"separatt">B . etai į th-4l6iuhfan>Ma faaefst.tmo h/alilaugos/e" ktronl6iai viesojoop: e absoo-e . etai/r pan>DUK<" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomzūsųgPlilaugos', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'E" ktronl6is e . etah'});"> f="/m"separatocto F ted-btn { ackground: up/a>ds/=enu/14-4776.svt: 1i-klubas .4t p{ 31-i"> fan>Ma f="/m"separatt">E" ktronl6is e . etahfan>Ma faaefst.tmo h/alilaugos/tax-freer pan>DUK<" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomzūsųgPlilaugos', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Tax-Free alilauga'});"> f="/m"separatocto F ted-btn { ackground: up/a>ds/=enu/22-n-1845.svt: 1i-klubas .4t p{ 31-i"> fan>Ma f="/m"separatt">Tax-Free alilaugafan>Ma faaefst.tmo h/alilaugos/pl6igu-isgrynl6i sr pan>DUK<" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomzūsųgPlilaugos', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Išgrynl6i o alilauga'});"> f="/m"separatocto F ted-btn { ackground: up/a>ds/=enu/17-n-3670.svt: 1i-klubas .4t p{ 31-i"> fan>Ma f="/m"separatt">Išgrynl6i o alilaugafan>Ma faaefink-1dd f>DUK >c/span"1dd f>DUK<>ll_itemhx: -7pan

f>DUK >
fst.tmo h/akcijos" ig" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Akcijos'});">Akcijosfaaediv> fst.tmo h/aciu#aciu-akcijos" ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'AČIŪ akcijos'});">AČIŪ akcijosfaaediv> fst.tmo h/leidl6iai" ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Leidl6iai'});">Leidl6iaifaaediv> fst.tmo h/temines-akcijos" ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Teminėonakcijos'});">Teminėonakcijosfaaediv> fst.tmo hhttps://www.="mail.lt/temines-akcijos/a:betim69xo-naujienohr ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'A:betim69xo naujienoh'});">A:betim69xo naujienohfaaediv> fst.tmo h/temines-akcijos/ypatl6gai aciur ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Ypatl6gai AČIŪ!'});">Ypatl6gai AČIŪ!faaediv> fst.tmo h/temines-akcijos/gyv69kim6-sveikiau-0530r ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Kellefė sveikesnio gyv69i o link'});">Kellefė sveikesnio gyv69i o linkfaaediv> fst.tmo h/temines-akcijos/mazos-kainoh-garlatijar ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Nuvažiavau.gPlmačiau.g Sumažinau.'});">Nuvažiavau.gPlmačiau.g Sumažinau.faaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/uzsakomieji-gaml6iai p b6is" ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: '
Užsakomieji gaml6iai'});">
Užsakomieji gaml6iaifaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/uzsakomieji-gaml6iai/#!categorp=6r ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Konditerija'});">Konditerijafaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/uzsakomieji-gaml6iai/#!categorp=1r ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Kulinarija'});">Kulinarijafaaediv> fink-1dd f>DUK
>
fst.tmo h/maistah-ir-geri i" ig" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Meistro kokybė'});">Meistro kokybėfaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/konditerija-konditerijoh-gaml6iai" ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Konditerija'});">Konditerijafaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/kulinarijoh-gaml6iai-salotoh-misrainesr ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Kulinarijos gaml6iai'});">Kulinarijos gaml6iaifaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/sviezia sa-kiauliena-jautienar ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Šviežia mėoa'});">Šviežia mėoafaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/duona-duonoh-pyrago-gaml6iai" ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Duonoh gaml6iai'});">Duonoh gaml6iaifaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/rukyti-gaml6iai rukyta sa-zuvisr ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Šviežiai išrūkyti gaml6iai'});">Šviežiai išrūkyti gaml6iaifaaediv> fink-1dd f>DUK >
fst.tmo h/maistah-ir-geri i" ig" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Iešklatiemhxkažko ypatl6go'});">Iešklatiemhxkažko ypatl6gofaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/mocaali -feta bri-suriai" ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Sūrilubamazy '});">Sūrilubamazy faaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/sviezia zuvisr ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Žuvlubturguh'});">Žuvlubturguhfaaediv> fst.tmo h/maistah-ir-geri i/vaisiai darzovesr ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Egzotl6iai vaisiai
n1r daržovėo'});">Egzotl6iai vaisiai
n1r daržovėofaaediv> fst.tmo h/receptai" ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Receptai'});">Receptaifaaediv> fink-1dd f>DUK
>
fst.tmo h/apie-imone" ig" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Įmefė'});">Įmefėfaaediv> fst.tmo h/naujienohr ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Naujienoh'});">Naujienohfaaediv> fst.tmo h/karjerar ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Karjera'});">Karjerafaaediv> fst.tmo h/verslui" ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Verslo alrtneriams'});">Verslo alrtneriamsfaaediv> fst.tmo h/aciur ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'AČIŪ doskyra'});">AČIŪ doskyrafaaediv> fst.tmo h/alrduotuvesr ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Plrduotuvėo'});">Plrduotuvėofaaediv> fst.tmo h/algalbar ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Plgalba'});">Plgalbafaaediv> fst.tmo h/aridatumo-politikar ' ig' onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Klientlubužklausųgaridatumo politika'});">Klientlubužklausųgaridatumo politikafaaediv> fink-1dd f>DUK >
fst.tmo h/mums rupi" ig" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Mūsųgl6iciatyvoh'});">Mūsųgl6iciatyvohfaaediv> fst.tmo h/mums rupi/oth-par #mazy " ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Maž-palubamazy '});">Maž-palubamazy faaediv> fst.tmo h/mums rupi/. etuvoh-m"maillistai" ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'L etuvoh m"maillistai '});">L etuvoh m"maillistai faaediv> fst.tmo h/mums rupi/mes-bendruomene" onClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Mes bendruomenė'});">Mes bendruomenėfaaediv> fst.tmo h/mums rupi/ankstukai" ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Ankstukai'});">Ankstukaifaaediv> fst.tmo h/mums rupi/. etuvoh-mokyama-zaidynesr ponClick="ga('send', 'ev69x', { ev69xCategorptomApatl6is Me6iu', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'L etuvoh mokyamlubžaidynėo'});">L etuvoh mokyamlubžaidynėofaaediv> fink-1dd fink-1dd f>DUK f>DUKds/2015/05-Plilaugos/fakturoh-130mdtt--heckbox) noeckbox) no wi4pht: i pu4dck;"> lass ig">Sąskaitlubišrašymy fank-1ddr l>DUKPltogus būdah gauti sąskaitah faktūry fank-1ddfst tn f>Naujienlaiškisfink-1dd l>DUKGaukite naujausius aliiūlymus beinakcijah tiesiai į el. alšto dėžutę.fink-1dd l ac lef h/site/sub cribe" method="POST"pid=" _newsletter
< -checkboxdl cer" /a="curth-p_oun" value hhttps://www.="mail.lt/mums rupi/oth-par #mazy "//div> < -checkbox? <>DUK f -checkbox/ubmit" value hUžsakyti"t tn fink-1dd f>ll" eckbox? llink ll" eckbox? cript cript cript cript cript cript cript !--[if lt IE 9]> cript js/jquery_plugifs/ sonry/jquery. sonry.min.jhref/ cript> !--[if IE 9]> !--> cript !-- cript cript cript cript cript cript llery.jhref/ cript> cript .jhref/ cript> cript !--[if lt IE 9]> cript ![endif]--> cript>dd%-al$(docum69x).(maxy(func lef() dd%-al/*app_.addModule('sli4p', 'sli4p_promo'); -cheapp_.modules['sli4p_promo'].l6it( '#swiper1', 'fullt p{' );gman-che -cheapp_.addModule('ts /a>'); -cheapp_.addModule(' @; ' ); -chedd%-al/*app_.addModule('sli4p', 'sli4p_i bei{'); -cheapp_.modules['sli4p_i bei{'].l6it( '#swiper2', 'i bei{' );gman-che -che/* -cheapp_.addModule('g>llery', 'g>llery'); -cheapp_.modules['g>llery'].l6it( 3, '#g>llery_bas ainep', '#g>llery_more_bas ainep' ); // 2 - p@cent -chegman-che -che//ie8ai-klubas . t p{ ; fo ywiperan-che -che}); #f/ cript> block>div> l>DUK< -checan
<>DUK<1ob_navcanPlrašykite mumsfaae --> v> <>DUKInfolinija faaedi v> <>DUKĮmefė faaedi v> v> <>DUKVerslui faaedi v> <>DUKRekvizDUK <>DUK <>Nemokama infolinija (8-22 val.)fank-1ddr v> <>DUK8 800 20050fank-1dd fank-1 --> v> ddr v> di !--v> fst tn <>DUK v> -che -che fst tn mkgrou;-checks .m bacer eTik Ma d; tlor: "pan>DUKRekviz <>DUKDUK <>DUK <>DUK &aopy;ausimaA LT, UAB. Visos teisėonsaugomosfank-1ddfank-1dd fank-1ddfi lock>dir la .tmo h/algalbar onclick="ga('send', 'ev69x', {ev69xCategorptomPlgalba', ev69xAc left;'Plipaudi s', ev69xL p: 'Plgalba - šonl6is elokelio'});"pid="trackDuckC #mazFeedBto F % 3t p{ 0;ign: left;; ed;v> klu er">Llno42-aukg2xt-align:px; }-459fff -erted-btn201i40p5); aud5ouo5ouod5ouo-k }ių :bei bei{}cur4 # r: #374cl 0ouorgba(0, 0, 0, 0.3)t#maze . dl cer "ediv> <>Llu-kluba rr">Llchecks .m bacer eTik M efink-1dd f>Plgalbafank-1ddfiaedi !-- cript async --> cript>dd%-(func lef(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyve sObject']=r;i[r]=i[r]||func lef() %-(i[r].q=i[r].q||[]).push(6l6um69xs)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElem69x(o) iu(a,m)di%-})(wtedow,docum69x,' cript','//www.google-analyve s.com/analyve s.js','g>'); -cga('create', 'UA-64565152-1', ' kl'); -cga('send', 'p@ceview'); # di !--vAd Track); Code BEGIN --> cript eckbox? wtedow._adftrack = {r v> pmei313898v> -che -che};dd (func lef () }evar s = docum69x.createElem69x(' cript' 1as.eckb = '? iu(s, x 1a})(); f/ cript> no cript>dd%-al <1 # https://track.ad .net/Ssrving/TrackPei{}/?pm=313898"a d; ="1"lu-klub="1"laltK<" /1dd fap1ddfino cript>dd !--vAd Track); Code END --> !--vFacebook P el Code --> cript> !func lef(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=func lef() n. . lMethod? n. . lMethod.apply(n,6l6um69xs):n.queue.push(6l6um69xs)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n./a>ded=!0;n.verslef '2.0';n.queue=[];t=b.createElem69x(e);t.async=!0on4t. v;s=b.6etElem69xsByTagName(e [0];s.ian Node.ima40vBa> iu(t,s)}(wtedow, docum69x,' cript','//ctonect.facebook.net/en_US/fbev69xs.js'); fbq('l6it', '685057541636974'); fbq('track', "PlgeView" 1f/ cript> no cript><1 #u-klub="1"l d; ="1"l checks .grou" https://www.facebook.com/tr?id=685057541636974&ev=PlgeView&no cript=1" />fino cript>dd !--vEndvFacebook P el Code --> f/body1ddfihtml>