Kiekvieną savaitę laimėkite stilingųjų „SMEG“ prietaisų rinkinį!

ŽAIDIMO „KIEKVIENĄ SAVAITĘ LAIMĖKITE STILINGŲJŲ „SMEG“ PRIETAISŲ RINKINĮ“ TAISYKLĖS

 

1.     ŽAIDIMO TAISYKLĖS 

1.1. Žaidimo „Kiekvieną savaitę laimėkite stilingųjų SMEG prietaisų rinkinį“ (toliau – Žaidimas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Žaidimo vykdymo tvarką, Žaidimo laimėtojų nustatymo ir Žaidimo prizų įteikimo sąlygas.

1.2. Taisyklės yra skelbiamos MAXIMA LT, UAB, interneto svetainėje www.maxima.lt/smeg ir MAXIMOS parduotuvių informacijos kasose.

 

2.     ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

2.1. Žaidimo organizatorius yra MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, buveinės adresas: Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius (toliau – Organizatorius).

2.2. Atstovaudamas Organizatoriaus interesams, su Žaidimu susijusius veiksmus ir Žaidimo prizus paskirsto „The Cookware Company Europe“ BV, įmonės kodas 635907452, buveinės adresas: Antoon Catriestraat 12, 9031 Gent, Belgija, ir UAB „Egidijus ir Vytautas“, įmonės kodas 158745779, buveinės adresas: Algirdo g. 7B, LT-74138 Jurbarkas, Lietuva (​​toliau tekste – Žaidimo prizų paskirstytojas) ir MB „Lokalus“, įmonės kodas 304101366, buveinės adresas: Saltoniškių g. 9, PC „Panorama“, LT-08105 Vilnius, Lietuva (toliau – Koordinatorius).

 

3.     ŽAIDIMO VIETA

3.1. Žaidimo vykdymo vietos yra MAXIMOS prekybos tinklo fizinės parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Žaidimo produktais, nurodytais Taisyklių priede Nr. 1.

 

4.     ŽAIDIMO TRUKMĖ

4.1. Žaidimas vyksta nuo 2023-11-21 (pirmoji žaidimo diena) iki 2024-03-25 (paskutinioji žaidimo diena).

4.2. Žaidimo produktai gali būti parduodami ir iki Taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Žaidime.

 

5.     ŽAIDIMO DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

5.1. Žaidime turi teisę dalyvauti MAXIMOS lojalumo kortelės AČIŪ turėtojai, sutikę gauti asmeninius lojalumo programos AČIŪ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamiems šiuo tikslu.

5.2. Žaidime negali dalyvauti Organizatoriaus, Koordinatoriaus ir Žaidimo prizų paskirstytojo darbuotojai.

5.3. Asmenys, norintys dalyvauti Žaidime, privalo atitikti Žaidimo taisyklių 5.1 ir 5.2. punktuose aptartas sąlygas ir Žaidimo metu įsigyti bent 1 (vieną) Žaidimo produktą, nurodytą Taisyklių priede Nr. 1, su MAXIMOS lojalumo kortele AČIŪ.

5.4. Registruotis Žaidime galima tinklapyje www.maxima.lt/smeg. Registruojantis Žaidime reikia pateikti asmens vardą, pavardę, telefono numerį, lojalumo kortelės AČIŪ numerį ir unikalų įsigyto SMEG produkto kodą, kurį galima rasti produkto pakuotės viduje, informaciniame lapelyje. Vienas dalyvis Žaidime gali dalyvauti neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas 1 (vieną) Žaidimo produktą ir panaudodamas AČIŪ lojalumo kortelę bei registruodamasis tinklapyje www.maxima.lt/smeg.

5.5. Jei prizui išduoti ir mokesčių ir ar pajamų deklaravimo tikslu yra reikalingi laimėtojo papildomi asmens duomenys, tokie kaip asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar kt., laimėtojas tokius duomenis asmeniškai pateikia Koordinatoriui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo pateikimo dienos. Laimėtojui atsisakius pateikti duomenis, Koordinatorius turi teisę atsisakyti išduoti prizą.

5.6. Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės AČIŪ, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus, nurodytus Taisyklių priede Nr. 1, nuotraukos arba MAXIMOS programėlės ekrano nuotraukos ir (ar) pateikti Žaidimo taisyklių 5.4 punkte nurodytų asmens duomenų, kai prizo vertė viršija 100 Eur, prizas Žaidimo laimėtojui nebus išduotas.

 

6.     PRIZŲ FONDAS

6.1. Prizų fondą sudaro 19 (devyniolika) prizų:

6.1.1. 18 (aštuoniolika) virtuvės prietaisų rinkinių (vieną rinkinį sudaro: virdulys (KLF05), skrudintuvas (TSF01) ir rankinis trintuvas (HBF22)). Vieno rinkinio vertė yra 407 Eur (keturi šimtai septyni eurai);

6.1.2. 1 (vienas) šaldytuvas (FAB28) (toliau – šaldytuvas) – didysis prizas, kurio vertė yra 1 749 Eur (tūkstantis septyni šimtai keturiasdešimt devyni eurai).

6.2. Bendra prizinio fondo vertė – 9 075 Eur (devyni tūkstančiai septyniasdešimt penki eurai).

 

7.     ŽAIDIMO EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

7.1. Kiekvieną savaitę atsitiktinės atrankos būdu bus nustatytas 1 (vienas) laimėtojas, kuriam bus įteiktas Žaidimo taisyklių 6.1.1. papunktyje nurodytas prizas. Laimėtojas renkamas kiekvieną trečiadienį. Laimėtojų traukime trečiadienį dalyvauja tie žaidėjai, kurie registravosi Žaidime nuo praėjusios savaitės antradienio iki einamosios savaitės pirmadienio imtinai. Žaidime dalyvaus tik tie dalyviai, kurie įvykdė Žaidimo sąlygas, išdėstytas Taisyklių 5.1–5.5 punktuose.

7.2. Didžiojo prizo (šaldytuvo), kuris nurodytas Žaidimo taisyklių 6.1.2 papunktyje, laimėtojas bus nustatytas atsitiktinės atrankos būdu 2024 m. kovo 29 dieną iš visų Žaidime užsiregistravusių ir Žaidimo sąlygas įvykdžiusių (sąlygos išdėstytos Taisyklių 5.1–5.5 punktuose) dalyvių per visą Žaidimo laikotarpį.

7.3. Jei Žaidimo laimėtojai negalės pateikti MAXIMOS lojalumo kortelės AČIŪ nuotraukos arba MAXIMOS programėlės ekrano nuotraukos ar išaiškėtų, kad jie neatitinka Žaidimo taisyklių 5.1–5.5 punktuose aptartų reikalavimų, Organizatorius vykdys papildomą Žaidimo laimėtojo nustatymą.

 

8.     LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

8.1. Žaidimo laimėtojų AČIŪ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėje www.maxima.lt/smeg per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų traukimo. Žaidimo laimėtojų AČIŪ kortelės numeriai interneto svetainėje www.maxima.lt/smeg bus matomi iki Žaidimo pabaigos.

8.2. Prizų laimėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojų traukimo.

 

9.     PRIZŲ ATSIĖMIMAS

9.1. Laimėtojai, norintys gauti prizus, per 2 (dvi) savaites nuo Žaidimo laimėtojų paskelbimo dienos ir informavimo trumpąja SMS žinute turi asmeniškai susisiekti su Koordinatoriumi trumpojoje SMS žinutėje nurodytais Koordinatoriaus kontaktais ir pateikti MAXIMOS lojalumo kortelės AČIŪ nuotrauką arba MAXIMOS programėlės ekrano nuotrauką, kuri buvo panaudota perkant Žaidimo produktus. Žaidimo laimėtojui nesusisiekus su Koordinatoriumi per minėtą terminą, Žaidimo laimėtojas netenka teisės į prizą. Tokiu atveju prizas automatiškai grąžinamas Žaidimo Organizatoriui, kuris, iš atitinkamos savaitės dalyvių sąrašo, vykdys papildomą laimėtojų nustatymą.

9.2. Laimėtojai prizus (išskyrus pagrindinį prizą – šaldytuvą) gali atsiimti (apie atvykimą iš anksto informavę Koordinatorių) Koordinatoriaus biure Vilniuje, Saltoniškių g. 9, PC „PANORAMA“, 3 aukšte, per 2 (dvi) savaites nuo laimėtojo paskelbimo. Prizus galima atsiimti darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val.

9.3. Pagrindinio prizo (šaldytuvo) laimėtojas apie laimėjimą bus informuotas trumpąja SMS žinute per 2 (dvi) darbo dienas po laimėtojo traukimo ir turės galimybę pasirinkti pagrindinio prizo spalvą (mėlyną, juodą arba kreminę) bei išsirinkti, kurioje pusėje bus šaldytuvo rankena (kairėje arba dešinėje). Laimėtojui pasirinkus šaldytuvo spalvą ir pusę, kurioje bus šaldytuvo rankena, šaldytuvas Koordinatoriaus sąskaita laimėtojui jo pasirinktu adresu (Lietuvos Respublikos teritorijoje) bus išsiųstas per 30 (trisdešimt) darbo dienų.

9.4. Negalintiems atvykti atsiimti prizų fiziškai, Taisyklių 9.2. punkte numatyta tvarka, prizai bus siunčiami laimėtojo nurodytu adresu (Lietuvos Respublikos teritorijoje) Koordinatoriaus sąskaita, Taisyklių 9.6. punkte numatyta tvarka.

9.5. Žaidimo prizų atsiėmimas Organizatoriaus parduotuvėse negalimas.

9.6. Žaidimo laimėtojui pateikus reikiamus duomenis Koordinatoriui dėl prizo atsiėmimo, laimėtojui bus išsiųsta elektroninė prizo perdavimo forma, kurią bus galima pasirašyti el. parašu arba „Smart ID“. Tik po prizo perdavimo formos pasirašymo pateikti duomenys bus laikomi teisingais ir prizas (nurodytas 6.1.1 papunktyje) bus išsiųstas per 10 (dešimt) darbo dienų, o prizas, nurodytas Taisyklių 6.1.2 papunktyje, laimėtojui bus išsiųstas per 30 (trisdešimt) darbo dienų. Žaidimo laimėtojui neturint galimybės pasirašyti elektroninės prizo perdavimo formos el. parašu arba „Smart ID“, prizo atsiėmimas vykdomas Taisyklių 9.2. punkte numatyta tvarka.

9.7. Organizatorius neatsako už galimus Žaidimo laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

9.8. Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

9.9. Žaidimo Organizatorius turi teisę pašalinti Žaidimo dalyvį iš Žaidimo ir (ar) neišduoti prizo, jei paaiškėja, kad Žaidimo dalyvis neatitinka Taisyklėse nurodytų reikalavimų.

 

10.  SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

10.1. Žaidimo dalyviai turi teisę iki 2024 m. kovo 25 d. teikti skundus dėl Žaidimo eigos. Skundus galima pateikti Žaidimo Organizatoriui raštu, adresu Naugarduko g. 84, LT-03160 Vilnius arba el. paštu klientai@maxima.lt.

10.2. Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Žaidimo dalyviams atsakymai pateikti per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.

 

11.  DUOMENŲ TVARKYMAS

11.1. Organizuojant ir vykdant Žaidimą, Organizatorius susisiekimo su Žaidimo laimėtoju ir prizo įteikimo tikslu perduos Koordinatoriui tokius Žaidimo laimėtojo duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir laimėtojo turimos ir Žaidimo registracijos formoje panaudotos AČIŪ lojalumo kortelės numerį.

11.2. Žaidimo dalyvių asmens duomenys tvarkomi MAXIMOS lojalumo programos AČIŪ privatumo politikos nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

12.  PAPILDOMA INFORMACIJA

12.1. Papildoma ir išsami informacija apie Žaidimą teikiama el. paštu klientai@maxima.lt.

12.2. Organizatorius turi teisę keisti Taisykles, apie tai informuodamas tuo pačiu būdu, kokiu buvo paskelbtos šios Taisyklės.

12.3. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Žaidimo atšaukimu, nutraukimu, sustabdymu ar Žaidimo Taisyklių pakeitimu.

Priedas Nr. 1

Žaidime dalyvaujančių „SMEG“ produktų sąrašas

 

Žaidime dalyvaujantys produktai

1. Peilių stovas SMEG, kreminis

2. Peilių stovas SMEG, juodas

3. Keraminiai orkaitės indeliai SMEG, kreminiai

4. Keraminiai orkaitės indeliai SMEG, juodi

5. Ketaus puodas SMEG, kreminis

6. Ketaus puodas SMEG, juodas

7. Daržovių peilis

8. Universalusis peilis

9. Mėsos peilis

10. Peilis SANTOKU

11. Duonos peilis

12. ŠEFO peilis

13. Kepsnių peilių rinkinys

 

Žaidime nedalyvaujantys produktai

1. Pjaustymo lentelė

Pagalba