„Mums rūpi“
Atgal

„Maxima“ puoselėja dvi pagrindines socialinių projektų ir iniciatyvų rėmimo kryptis. Jau daugelį metų mes rūpinamės vaikų ir jaunimo švietimu bei siekiame būti gerais kaimynais – bendruomeniška visuomenės dalimi. Šių rėmimo krypčių laikomės skirdami ir ilgalaikes, ir pavienes paramas.

Siekdami būti socialiai atsakingi, kuriame ir įgyvendiname dvi strategines programas. Nacionalinės moksleivių skatinimo programos „Lietuvos Maximalistai“ dėka stipendijų pagrindu skatiname talentingus moksleivius siekti geriausių rezultatų srityse, kuriose jie yra gabūs. Įgyvendindami programą „Mes – bendruomenė“, finansuojame bendruomenių iniciatyvas ir taip prisidedame prie miestų ir miestelių, kuriuose veikia „Maximos“ parduotuvės, gerovės.

Nuolatos bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis, kurios siekia mažinti socialinę atskirtį – kuriame bendrus projektus, teikiame finansinę paramą bei skiriame paramą įvairiais produktais.

Žemiau pateikiame pastarųjų metų paramos gavėjų sąrašus ir paramų vertes eurais. O daugiau informacijos apie mūsų įgyvendinamus socialinės atsakomybės srities projektus rasite čia.

Paramos gavėjai 2019 m. Paramos gavėjai 2018 m. Paramos gavėjai 2017 m.
Paramos gavėjai 2016 m. Paramos gavėjai 2015 m.
>