Mums rūpi

„Maxima“ puoselėja dvi pagrindines socialinių projektų ir iniciatyvų rėmimo kryptis. Jau daugelį metų mes rūpinamės vaikų ir jaunimo švietimu bei siekiame būti gerais kaimynais – bendruomeniška visuomenės dalimi. Šių rėmimo krypčių laikomės skirdami ir ilgalaikes, ir pavienes paramas.

Siekdami būti socialiai atsakingi, kuriame ir įgyvendiname dvi strategines programas. Nacionalinės moksleivių skatinimo programos „Lietuvos Maximalistai“ dėka stipendijų pagrindu skatiname talentingus moksleivius siekti geriausių rezultatų srityse, kuriose jie yra gabūs. Įgyvendindami programą „Mes – bendruomenė“, finansuojame bendruomenių iniciatyvas ir taip prisidedame prie miestų ir miestelių, kuriuose veikia „Maximos“ parduotuvės, gerovės.

Naujienos Visos naujienos

Mūsų projektai

Kitos iniciatyvos ir partneriai

Išvien su gamta

Socialinės atsakomybės ataskaitos

Kuo vadovaujamės

Korupcijos prevencijos politika

Peržiūrėti

Privatumo politika

Peržiūrėti

Verslo etikos kodeksas

Peržiūrėti

Tiekėjų elgesio kodeksas

Peržiūrėti

Lygių galimybių ir įvairovės politika

Peržiūrėti

Mūsų remiamos organizacijos

Ankstesnių metų paramos gavėjai
Nuolatos bendradarbiaujame su įvairiomis organizacijomis, kurios siekia mažinti socialinę atskirtį – kuriame bendrus projektus, teikiame finansinę paramą bei skiriame paramą įvairiais produktais. Žemiau pateikiame pastarųjų metų paramos gavėjų sąrašus ir paramų vertes eurais.